Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ОСТ 92-1311-77

До - 14.07.1

БТД (611, 612, 615, 621, 720)
ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ


БНІОС - 8


ДЕТАЛІ З СТАЛІВ І СПЛАВІВ.

Технічні вимоги та термічна обробка


ОСТ 92-1311-77Всього листів 139

від. 2850 Виконає Перевірив Поч. від. Гол. інж.
рег.№ Соколова Степанова Ісупов Батьківщина
302.522-2004

ОСТ 92-1311-77 перевиданий за змін. 13

Разослать: 2041, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2141, 2142, 2144, 2172, 2191, 2211, 2212, 2215, 2221, 2222, 2223, 2231, 2232, 2251, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2422, 2424, 2426, 2611, 2614, 2615, 2618, 2621, 2630, 2670, 2680, 2720 (2), 252 2626.


УДК 669.15-194-4 (083.74)+669.018-4 (063.74)+ Група В

621.785 (083.74)

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ

ДЕТАЛІ З СТАЛІВ І СПЛАВІВ. ОСТ 92-1311-77

Технічні вимоги та термічна

обробка БНІОС-8

Листом Міністерства

від 16.02.77 р. № 86 Термін дії встановлено

з 1 жовтня 1977 р.

Цей стандарт поширюється на готові деталі зі сталей та сплавів на залізній та нікелевій основі та заготівлі (заготівлі з сортового прокату, профілів, труб, листів, стрічок), що пройшли термічну обробку та застосовуються у виробах, розрахунок міцності яких проводиться за тимчасовим опором розриву, а також на розкочальні кільця, кування ковані та штамповані в частині термічної обробки та норм механічних властивостей.

Стандарт встановлює єдині технічні вимоги до механічних властивостей матеріалу готових деталей та заготовок, правила приймання, методи випробувань, маркування, транспортування, режими їх термічної обробки, що рекомендуються.

Стандарт не поширюється на пружини, торсини, ресори.

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1. Вибір та призначення матеріалів у конструкціях слід проводити відповідно до механічних та фізичних властивостей сталей та сплавів та умов експлуатації виробів.

Для вибору матеріалу з певним комплексом властивостей стандарт введено поняття «категорія міцності», відповідно до яких систематизовані механічні властивості.

Перевірено у 2002 р.

ГР4В6135 від 16.02.81. Видання офіційне Копіювання

заборонено

1.2. Залежно від призначення та умов роботи деталі та заготівлі за видами контролю поділяється на групи. Для кожної групи, крім нульової, встановлюється обсяг обов'язкових випробувань відповідно до вимог табл.1.

Примітка. У наступному викладі деталі та заготівлі будуть називатися - "деталі".

1.3. Віднесення деталей до тієї чи іншої групи контролю згідно з табл. 1 та виконання інших рекомендованих операцій обробки, що впливають на експлуатаційні властивості, вирішується конструктором спільно з технологом (металургом).

1.4. Категорії міцності, на які обробляються деталі, умовно визначаються величиною тимчасового опору розриву і позначаються К4 для вуглецевих і легованих і КС для високолегованих сталей.

Крім категорії міцності, деталі можуть оброблятися на задану твердість.

Якщо в конструкторській документації вказано категорію міцності (КС, КМ), то обов'язковими для приймання є показники по всьому комплексу механічних властивостей, що відповідають заданій категорії міцності обсягом групи контролю. При цьому група контролю деталей зі сталей і сплавів усіх класів, крім термічної обробки, що не зміцнюються, повинна призначатися не менше третьої.

Випробування деталей лише на твердість проводиться у тому випадку, якщо в конструкторській документації задано твердість, а не категорію міцності. Група контролю при цьому має бути 1- або 2-2.

1.5. Група контролю та категорія міцності або твердість мають бути зазначені у конструкторській документації відповідно до додатка 3б.

1.6. Вимоги до механічних властивостей готових деталей, а також рекомендовані режими термічної обробки, що забезпечують задані категорії міцності або задану твердість, наведені в табл.2-9. Допускається призначати інші режими термічної обробки, що забезпечують задані категорії міцності або твердість та не змінюють механічні властивості, корозійну стійкість та конкретні фізичні властивості за наявності вимог до останніх у конструкторській документації.

1.7. Механічні властивості деталей із сталі марок 1СХСНЛ та 09Г2С повинні відповідати ГОСТ 19281–89 з урахуванням температурного інтервалу експлуатації.

1.8. У табл.2-9 наведено величини відносного подовження, звуження та ударної в'язкості. Якщо за умовами експлуатації або виготовлення необхідно збільшити або зменшити їх у порівнянні з наведеними даними, то необхідна величина обумовлюється в конструкторській документації та узгоджується з технологом (металургом).

1.9. Вимоги, що пред'являються до механічних властивостей готових деталей, і рекомендовані режими термічної обробки марок сталей і сплавів відкритої виплавки, наведені в таблицях 2-9, поширюються і для відповідних марок сталей і сплавів, отриманих спеціальними методами виплавки Ш, СШ, ВД, ВД, ДД та ін.

Інв. № підл. Підп. та дата Взам. інв. № Інв. №Дубл. Підп. та дата


Таблиця 1

Група контролю деталей

Основна характеристика груп Обов'язкові для приймання показники Умови випробувань

Номер

групи

Вид контрольних

випробувань

Умови комплектування

партії

механічних

властивостей

стійкості до корозійного розтріскування під напругою (КР) механічних властивостей та стійкості проти КР твердості
0

Контроль за дотриманням

режиму термообробки

Деталі одного позначення із сталі однієї марки та планки - - - -
1 Визначення твердості на кількох деталях від партії Деталі одного позначення із сталі однієї марки та планки, що пройшли термічну обробку в одному садку Твердість - -

Випробовується 10% від партії, але не менше 2 шт.

Якщо хоч би 1 шт. не витримає випробування, то випробовується кожна деталь

2 Визначення твердості кожної деталі Випробовується кожна деталь
3 Визначення твердості кожної деталі та механічних властивостей на зразках, виготовлених із 2-х деталей від партії Деталі одного позначення із сталі однієї марки та плавки, що пройшли термообробку в одному садку

, ,4

твердість

- Випробовується на 2-х деталях із крайніми значеннями твердості або на 2-х заготовках (див. п. 1.19а та п. 1.26) Випробовується кожна детальІнв. № підл. Підп. та дата Взам. інв. № Інв. №Дубл. Підп. та дата


Продовження таблиці 1

Основна характеристика груп Обов'язкові для приймання показники Умови випробувань

Номер

групи

Вид контрольних

випробувань

Умови комплектування

партії

механічних

властивостей

стійкості до корозійного розтріскування під напругою (КР) механічних властивостей та стійкості проти КР твердості
Визначення твердості кожної деталі та механічних властивостей на зразках, виготовлених із 2-х деталей від партії та стійкості проти КР Деталі одного позначення із сталі однієї марки та плавки, що пройшли термічну обробку в одному садку

, ,4

твердість

Стійкість проти корозійного розтріскування під напругою (КР) Випробовується на 2-х деталях з крайніми значеннями твердості або на 2-х деталях на вибір ВТК або на 2-х заготовках (див. п.1.19а та п. 1.26) Випробовується кожна деталь
4 Визначення механічних властивостей кожної деталі Приймається індивідуально кожна деталь

, ,4

- Випробовується кожна деталь -
Визначення механічних властивостей та стійкості проти КР кожної деталі -? Стійкість проти корозійного розтріскування під напругою (КР)
5 Визначення механічних властивостей та твердості деталей при нормальній температурі та ударній в'язкості при температурах до мінус 196°С Деталі одного позначення із сталі однієї марки та плавки, що пройшли термічну обробку в одному садку

, ,4

Твердість до мінус 196°С

- Випробовується на 2-х деталях з крайніми значеннями або на 2-х деталях на вибір ВТК або на 2-х заготовках (див. п. 1.19а та п. 1.26) Випробовується кожна деталь


Інв. № підл. Підп. та дата Взам. інв. № Інв. №Дубл. Підп. та дата


Продовження таблиці 1

Основна характеристика груп Обов'язкові для приймання показники Умови випробувань

Номер

групи

Вид контрольних

випробувань

Умови комплектування

партії

механічних

властивостей

стійкості до корозійного розтріскування під напругою (КР) механічних властивостей та стійкості проти КР твердості
Визначення твердості деталей за нормальної температури та ударної в'язкості при температурах до мінус 196°С Деталі одного позначення із сталі однієї марки та плавки, що пройшли термічну обробку в одному садку Твердість за нормальної температури - - Випробовується кожна деталь
6 Визначення механічних властивостей деталей при нормальній температурі, а також спеціальні вимоги до конструкторської документації. Встановлюються технологічним процесом, затвердженим головним металургом

Випробовується відповідно до вказівок

у конструкторській документації
Примітки:

1. Прийнято умовні позначення величин:

 • тимчасовий опір розриву , кгс/м;
 • межа плинності , кгс/м;
 • ударна в'язкість , кгс·м/с;
 • відносне подовження , %;
 • відносне звуження ψ,%;

(Для перевода величин кгс/м кгс·м/св Па необходимо учитывать их соотношение — кгс/м= 9,80665 Па).

2. Якщо конфігурація деталей I групи не дозволяє проводити замір твердості, або сліди виміру твердості не дозволяються, або партія складається з деталей у кількості понад 300 штук, то допускається проводити контроль твердості на 3% деталей від партії, але не менше 3 штук.


1.10. Допускається за дозволом головного металурга комплектувати партію з деталей, термічно оброблених у кількох садках за однаковим стабільно відпрацьованим режимом у разі необхідності проведення термічної обробки в малогабаритних печах (соляні ванни та ін.), а також при термічній обробці великогабаритних деталей.

За дозволом головного металурга допускається проводити остаточну термічну обробку деталей у заготовках кілька деталей.

1.11. Контроль якості термічно оброблених деталей обсягом групи випробувань проводиться безпосередньо після термічної обробки.

1.12. На поверхні готових деталей не повинно бути тріщин, заходів сонця та інших дефектів.

Допускаються волосовини, кількість та протяжність яких не перевищує норм, зазначених у ТУ14-1-336-72.

Неприпустимість волосин та необхідність контролю їх на механічно оброблених поверхнях готових деталей обумовлюються в конструкторській документації на виріб з урахуванням рекомендацій, наведених у довідковому додатку 2.

1.13. Інші вимоги до поковок і штампування - за ОСТ 92-1025-82.


Таблиця 2

Вимоги до механічних властивостей деталей з вуглецевих конструкційних

сталей та рекомендовані режими термічної обробки, що забезпечують задані

категорії міцності чи твердість

Марка сталі Вид по-луфабрі-ката

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Ударна в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
08кп Аркуш до 60 КМ30 32 - 31 - - 101-131 - Нормалізація 900-920 Повітря
Сорт, поковка до 250 КМ30А 32 20 31 60 - 101-143 - Нормалізація 900-920 Повітря
Сорт, лист поверх. 57-63

Цементація

Нормалізація

Загартування

Відпустка

920-950

900-920

780-810

160-180

Повітря

Вода

Повітря

10 Аркуш до 60 КМ30 32 - 31 - - 101-131 - Нормалізація 900-920 Повітря
Сорт, поковка до 250 КМ30А 32 20 31 60 - 101-143 - Нормалізація 900-920 ПовітряПродовження табл. 2

Марка сталі Вид по-луфабрі-ката

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Ударна в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
10 Сорт, лист поверх. 57-63

Цементація

Нормалізація

Загартування

Відпустка

920-950

900-920

780-810

160-180

Повітря

Вода

Повітря

15 Аркуш до 60 КМ35 36 18 22 45 5,5 101-140 - Нормалізація 900-920 Повітря
Сорт, поковка до 250 КМ35 36 18 22 45 5,5 101-140 - Нормалізація 900-920 Повітря
Сорт, лист поверх. 57-63

Цементація

Нормалізація

Загартування

Відпустка

920-950

900-920

780-810

160-180

Повітря

Вода

ПовітряПродовження табл. 2

Марка сталі Вид по-луфабрі-ката

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
20 Аркуш до 100 КМ40 40 20 20 45 4,5 111-156 - Нормалізація 890-910 Повітря
Сорт, штампування, поковка, лист до 150 КМ40 40 20 20 45 4,5 111-156 Нормалізація 890-910 Повітря
Сорт, лист

поверх. 57,0-63,0

46,5-51,0

41,5-46,5

37,5-43,5

37,5-41,5

Цементація

Нормалізація

Загартування

Відпустка

920-950

900-910

780-810

160-180

320-340

340-360

490-510

490-510

Повітря

Вода

Повітря

-«-

-" -

-" -

-" -

20-В Труба до 6
25 Аркуш до 60 КМ45 44 22 18 40 4,0 123-167 - Нормалізація 880-900 Повітря
Сорт, поковка до 250 КМ45 44 22 18 40 4,0 123-167 - Нормалізація 880-900 Повітря


Продовження табл. 2

Марка сталі Вид по-луфабрі-ката

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
25 Сорт, лист, труба

поверх. 57,0-63,0

41,5-46,5

37,5-43,5

Цементація

Нормалізація

Загартування

Відпустка:

900-920

880-900

790-810

160-180

420-450

490-510

Повітря

Вода

Повітря

Те саме

Те саме

35,

35 Ш

Аркуш до 60 КМ50 50 25 16 35 3,0 140-179 Нормалізація 860-880 Повітря
Сорт, поковка до 240 КМ50А 50 25 18 40 3,0 145-185 Нормалізація 860-880 ПовітряІнв. № підл. Підп. та дата Взам. інв. № Інв. №Дубл. Підп. та дата


Продовження табл.

Марка сталі Вид по-луфабрі-ката

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
45 Аркуш до 60 КМ60 60 36 15 40 5,0 174-217 Нормалізація 850-870 Повітря
Сорт, поковка, штамп-ка до 80 КМ60 60 36 15 40 5,0 174-217 Нормалізація 850-870 Повітря
Сорт, поковка, штамп-ка до 250 КМ55 56 28 14 32 5,0 156-197

Нормалізація

Відпустка

850-870

630-670

Повітря

Повітря

Сорт, лист, поковка, штамп-ка до 80 КМ65 65 45 13 40 5,0 197-232

Загартування

Відпустка

840-860

560-600

Вода чи олія

Повітря


Продовження табл.

Марка сталі Вид по-луфабрі-ката

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
45

поверх.

41,5-51,0

Загартування з нагріванням ТВЧ

Відпустка

850-870

270-330

Вода

ПовітряТаблиця 3

Вимоги до механічних властивостей деталей з легованих конструкційних сталей та рекомендовані

режими термічної обробки, що забезпечують задані категорії міцності чи твердість

Марка сталі Вид по-луфабрі-ката

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

15Х,

15ХА

Сорт Поверх. 57-63

Цементація

Нормалізація

Загартування

Відпустка

920-950

900-920

790-810

180-200

Повітря

Масло

Повітря

20Х,

20ХА

Сорт до 75 КМ60А 63 40 14 40 5 187-230

Загартування

Відпустка:

870-890

310-630

590-610

Вода

Повітря

Повітря

до 50 КМ70 70 50 12 40 5 212-245
Сорт, Аркуш

Поперед-

тільна термічна обра-

ботка:

Нормалізація

880-900 Повітря


Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфабрі-ката

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

20Х,

20ХА

40 КМ85Б Властивості серцевини Поверх. 57-63

Відпустка

Остаточна термічна обробка:

Цементація

Нормалізація

Загартування

Відпустка

680-700

900-920

900-920

790-810

180-200

Повітря

Повітря

Масло

Повітря

85 63 10 40 6

18Х1Т,

18Х1ТА

Сорт, лист, поковка, штамп-ка

Цементація

Відпустка

Загартування

900-920

640-660

820-840

Повітря

Масло


Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

18Х1Т,

18Х1ТА

Поверх. 57-63

51-55

Обробка холодом

Відпустка:

від мінус 60 до мінус 80 щонайменше 2 год

180-200

360-420

Повітря

Те саме

15Х21Н2ТРА Сорт, лист, поковка, штам-повка Поверх. 57-63

Цементація

Нормалізація

Відпустка

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

900-920

900-920

650-670

810-850

від мінус 50 до мінус 80 щонайменше 2 год

160-180

Повітря

Повітря

Масло

Повітря

Повітря


Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
25Х21НТА Сорт, поковка, штам-повка поверх. 57-63

Цементація

Нормалізація

Відпустка

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

900-920

920-940

650-670

810-830

Від мінус 60 до мінус 80 2 год. або мінус 50 до мінус 60 4 год.

180-200

Повітря

-«-

Масло

Повітря

-" -

Інтервал гарячої деформації: 1150-850°С


Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
42ХН3А Сорт, поковка, штам-повка

Цементація

Нормалізація

Відпустка

Загартування

Обробка холодом

900-920

850-880

650-670

780-810

Від мінус 60 до мінус 80 2 год.

Повітря

-«-

Масло

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1160-900°С


Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
12НХ3А

поверх.

61-65

59-63

56-61

51-56

Відпустка:

150-170

160-180

180-200

200-230

Повітря

Те саме

-«-

-" -

38ХА,

40Х

Сорт,

поків-ка, штам-повка

до 250

217

Відпал 850-870 Інтервал гарячої деформації: 1180-850°С

Сорт,

поків-ка

до 70

до 60

до 60

до 40

до 35

КМ 70

КМ 75

КМ 80

КМ 85

КМ 90

70

75

80

85

90

50

56

60

67

71

12

12

11

11

11

40

40

40

38

38

5,0

5,5

5,5

5,5

5,5

212-245

222-263

232-277

260-307

266-315

Загартування

Відпустка:

840-860

610-670

580-620

560-600

530-580

500-550

Масло

Олія чи вода

Те саме

-«-

-" -

-" -

Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

38ХА,

40Х

Сорт, поковка,

штам-повка

до 30

до 25

до 20

до 15

до 10

КМ 95

КМ 100

КМ 20

95

100

120

75

80

100

11

10

8

38

38

-

5,5

5,5

4,0

275-325

288-335

33,0-37,5

37,5-41,5

41,5-46,5

46,5-51,0

Відпустка:

150-170

160-180

180-200

200-230

Повітря

Те саме

-«-

-" -

25ХГСА

Сорт, поковка,

штам-повка

до 250

217

Відпал 870-890

З піччю до 650 °C, далі

на воз-

дусі

Інтер-вал гарячої деформації

1150-850°С

Сорт,

поків-ка,

штам-повка, лист

до 120

до 20

до 20

КМ 70

КМ 95

КМ 100

70

95

100

50

75

80

12

11

10

40

38

38

5,0

5,5

5,5

212-245

275-325

288-335

33,0-37,5

Загартування

Відпустка:

870-890

590-630

500-540

480-520

Масло

Вода

Те саме

-«-


Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
30ХГСА

Сорт, поковка,

штам-повка, лист

до 250

229

Відпал 870-890 З піччю до 650 °C, далі на повітрі Інтервал деформації 1150-850°С

до 180

до 90

до 50

до 30

до 20

КМ 65

КМ 80

КМ 90

КМ100

КМ110

65

80

90

100

110

45

60

71

80

90

13

11

11

10

9

40

40

38

38

-

5,0

5,5

5,5

5,5

5,0

197-232

232-277

266-315

288-335

311-354

33,0-37,5

36,0-39,5

Загартування

Відпустка:

870-890

650-680

580-630

530-580

500-540

480-520

Масло

Олія чи вода

-«-

-" -

-" -

-" -


Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
16ХСН Кріпильні деталі

КМ100

КМ110

100

110

80

90

10

9

38

-

5,5

5,0

288-335

311-354

29,0-37,0

38,5-43,5

33,0-37,5

36,0-39,5

Загартування

Відпустка

Загартування

Відпустка

Загартування

Відпустка

Загартування

Відпустка

930±10

480-540

930±10

375-425

930±10

430-460

930±10

410-450

Масло

Вода

Вода

Повітря

Масло

Олія чи вода

Вода

Олія чи вода


Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
30ХГСА Сорт, лист

до 15

до 10

КМ120 120 100 8 - 4

37,5-41,5

43,5-51,0

Відпустка:

470-510

180-220

Олія чи вода

Повітря

до 4

4,1-8

8,1-10

10,1-15

36,0-44,5

36,0-44,5

36,0-44,5

36,0-44,5

Загартування ізотермічне 890-910

Селітра чи луг

395-405°С

385-395°С

375-385°С

355-365°С

30ХМ,

30ХМА

Сорт до 50 240-230

Загартування

Відпустка

860-880

600-650

Масло

Вода чи олія

18Х2Н4МА Сорт до 70

270

поверх.

57

Нормалізація

Відпустка

Цементація

Відпустка

Загартування

Відпустка

940-980

640-670

900-950

600-630

850-870

160-200

Повітря

Олія чи повітря

Повітря

Масло

Повітря

Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
18Х2Н4МА Сорт до 70 КМ115 115 85 12 50 10 - 39,5-46,5

Загартування

Відпустка

860±10

200±20

Олія чи повітря

Повітря

40ХН2МА (40ХНМА)

Сорт,

поків-ка, штам-повка

до 60

до 60

до 60

до 50

КМ65

КМ85

КМ105

65

85

105

45

67

85

13

11

10

40

38

38

5,0

5,5

5,5

197-232

245-307

302-343

-

35,0-38,5

41,5-46,5

Загартування

Відпустка

Загартування

Відпустка

870-890

670-690

850-870

630-650

580-600

200-250

Масло

Повітря

Масло

Вода

-«-

Повітря

Інтер-вал гарячої деформації:

1180-850 ° С


Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

12Х2НВФА

(ЕІ712)

Сорт, поковка, смуга до 200 КМ60 63 40 14 40 5,0 187-229 -

Загартування

Відпустка

-«-

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

910±10

640-670

610-640

500-540

450-500

450-500

500-540

500-540

1,5 год.

Масло

Повітря

-«-

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

Сорт, поковка, смуга до 50 КМ80 90 71 11 38 5,5 269-311 -
Аркуш до 50 КМ100А 100 80 10 38 5,5 285-375 30,0-38,5
Сорт до 50 КМ110Б 110 90 8 - 5,0 - 36,0-39,5
Труба до 12 КМ110А 110 90 12 50 7,0 - 34,0-42,5
30,0-36,0

12Х2НВФА

(селект 1,2)

Аркуш до 4 КМ95А 95 85 8 - - - -


Продовження табл. 3

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

38Х2МЮА

(38ХМЮА)

Сорт до 40 285-341

HV850

Загартування

Відпустка

Азотування

940±10

640±10

520-560

Масло

Повітря

Глибина шару 0,05-0,80 мм
30ХН2МФА Сорт

до100

до 22

до 30

КМ85А

КМ95Б

87

95

77

90

10

16

40

60

9

9

229-283

32,0-37,0

43,5-51,0

Загартування

Відпустка

870±15

670±20

630±15

180-200

Масло

Повітря

-«-

-" -

38ХН3МФА

(0ХН3МА,

0ХН3МА-Ш)

Сорт до 60 КМ85А 87 77 10 40 9 229-283

Загартування

Відпустка

850±10

630-660

Масло

Повітря

45ХНМФА Сорт до 50 44,5-48,5

Загартування

Відпустка

870±10

380-420

Масло

Повітря

Примітки: 1. При ізотермічному загартуванні деталей із сталі 30ХГСА на КМ 110 та КМ 120 допускається підвищення твердості до HRC 43 HRC 44,5.

2. Сталь марки 30ХН2МФА в перерізах до 100 мм застосовується тільки для деталей, що працюють при монтажі.


Таблиця 4

Вимоги до механічних властивостей деталей з високоміцних сталей та рекомендованих режимів термічної обробки, що забезпечують задані категорії міцності або твердість

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

25ХСНВФА

(ВП-25)

Сорт, штам-повка, поковка до 50 КМ130 130 115 8,0 25 2,5 388-444 41,5-48,5

Загартування

Відпустка

910±10

280-410

Масло

Повітря

Аркуш до 8

КМ40

КМ20

140

120

-

100

7,0

8,0

-

-

-

4,0

37,5-41,5

Підігрів

Загартування

Відпустка

650±20

900±10

470-640

Масло

Повітря

Поперек волокна
25ХДСНМФА - Ш Сорт до 50 КМ120А 120 90 12 40 5,0 37,5-41,5

Загартування

Відпустка

880±10

480-540

Масло

Повітря

Конт-роль твердості

30Х3ГСНМФА - Ш,

30Х3ГСНМФА-ВД

Сорт, поковка, штам-повка до 80 КМ160 160 130 6,0 25 3,0 45,5-54,0

Загартування

Відпустка

950±10

300-330

Олія, повітря

Повітря

Те саме

Продовження табл. 4

Марка сталі Вид напів-фаб-рі-ката

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
28Х3СГМВФА (СА28) Сорт, штам-повка до 50 (з обдувом повітрям), до 80 (масло) КМ160А 160 130 8,5 40 5,0 - 46,5-49,5

Загартування

Відпустка

930-980

280-350

Повітря

або олія

Повітря

Уздовж волокна

28Х3СНМВФА (СП28),

28Х3СНМВФАШ (СП28-Ш)

Аркуш

1,6-2,5

2,6-5,5

КМ155

КМ160Б

155

160

125

130

7,5

7,5

-

-

-

-

46,5-49,5

46,5-49,5

Загартування

Відпустка

930-980

280-350

Повітря чи олія

Повітря

Поперек волокна
28Х3СНМВФА-ВД (СП 28-ВД) Сорт, поковка до 50 (з обдувом повітрям), до 80 (масло)

КМ160А

КМ160В

160

160

130

130

8,5

7,8

40

32

5,0

-

46,5-49,5

46,5-49,5

Загартування

Відпустка

930-980

280-350

Повітря чи олія

Повітря

Уздовж волокна

Поперек волокна


Продовження табл. 4

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
28Х3СНМВФА-ВД (СП 28-ВД) Сорт, поковка до 32 (на спок. повітрі)

КМ155А

КМ155Б

155

155

125

125

7,0

7,0

35

30

-

-

-

-

Загартування

Відпустка

930-980

280-350

Повітря чи олія

Повітря

Уздовж волокна

Поперек

волокна

33Х3СНМВФА-Ш (СП33-Ш) Аркуш до 4 КМ160Г 160 130 7,0 - - -

Загартування

Відпустка

950±10

300±10

Обдувши повітрям

Повітря

Поперек волокна
33Х3СНМВФА-ВД (СП33-ВД) Сорт, поковка до 50 (з обдувом повітрям), до 80 (масло)

КМ170

КМ170А

170

170

135

135

8,0

7,5

35

28

4,5

3,5

48,5-51,0

Загартування

Відпустка

930-980

280-350

Повітря чи олія

Повітря

Уздовж волокна

Поперек волокна

Продовження табл. 4

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

38Х3СНМВФА-Ш (СП 38-Ш),

43Х3СНМВФА-Ш (СП 43-Ш)

Аркуш

1,6-2,5

2,6-5,6

КМ175

КМ180

175

180

145

150

6,0

5,0

-

-

-

-

49,5-51,0

52,0-55,0

Загартування

Відпустка

930-980

280-350

Повітря чи олія

Повітря

Уздовж волокна
28Х3СНМВФА (СП28) Кільця гаряче-катані Діа-метр внутрішніх мак-си-маль-ний КМ160Д 160 130 8,0 35 4,0

Загартування

Відпустка

950±10

280-350

Повітря

Повітря

Уздовж

волокна

КМ160Е 160 130 7,5 30 3,5 Поперек волокна
28Х3СНМВФА-ВД (СП28-ВД) КМ160Ж 160 130 8,5 40 4,5 Уздовж волокна
КМ160Д 160 130 8,0 35 4,0 Поперек волокна

Продовження табл. 4

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
33Х3СНМВФА-ВД (СП33-ВД)

2500

1150, висота макс. 230-180. Товщ. стінки 40-100

КМ170Б 170 135 8,0 35 4,0

Загартування

Відпустка

950±10

280-350

Повітря

Повітря

Уздовж волокна
33Х3СНМВФА-ДД (СП33-ДД) КМ170В 170 135 7,5 30 3,5 Поперек волокна


Примітка — Дозволяється за дозволом головного металурга замість визначати .


Таблиця 5

Вимоги до механічних властивостей деталей із високотвердих зносостійких сталей та рекомендовані режими термічної обробки, що забезпечують задані категорії міцності або твердість

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
Х Сорт, поковка 187-241 Відпал ізотермічний

790-810

670-730

З піччю до 670-730 ° С

З піччю до 400-500 ° С, далі на повітрі

Інтервал гарячої деформації: 1100-850°С

Для деталей з твердістю більше HRC 56

Загартування

Обробка холодом

830-850

від мінус 55 до мінус 80

2 год.

Масло

Повітря

Таблиця 5

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
Х

до 15

до 25

до 25

до 30

до 35

57,0-65,0

51,0-57,0

46,0-51,0

41,5-46,5

37,0-41,5

Відпустка:

160-220

220-300

300-350

350-420

420-520

Повітря

Те саме

-«-

-" -

-" -

ШХ 15 Сорт, поковка до 250 179-207 Відпал ізотермічний:

790-810

670-690

З піччю до 670-690 ° С

З піччю до 400-450°С, 3-4 год,

далі повітря

Інтер-вал гарячої деформації: 1080-850 ° СТаблиця 5

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
ШХ15

до 15

до 15

до 20

до 25

до 35

до 40

КМ120 120 100 8 - 4

61,0-65,0

56,0-61,0

51,0-58,0

46,5-51,0

41,5-46,5

37,5-41,5

Загартування

Обробка холодом

Відпустка:

850-870 від мінус 50 до мінус 70 не менше 2 год

160-200

200-270

300-360

380-420

450-500

480-520

Масло

Повітря

Повітря

Те саме

-«-

-" -

-" -

-" -

до 15 57,0-61,0

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

Старіння

Сульфіді-

850-870 від мінус 50 до мінус 70 2 год

180-220

120-140

170-190

Масло

Повітря

Те саме

-«-

-" -Таблиця 6

Вимоги до механічних властивостей деталей із корозійностійких стилів та рекомендовані режими термічної обробки, що забезпечують задані категорії міцності або твердість

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
12Х13 Сорт, поковка, штам-повка до 180 КС60 60 42 20 60 9 229-248 24-27

Загартування

Відпустка

1020±20

560±10

Масло

Повітря

175-245 Загартування

1020±20

560±10

1,5-2,0 год

Масло

Повітря

20Х13 Сорт, штам-повка до 180 Загартування 1020±20 Олія безокислювальне середовище або вакуум при наявності двох- Відпустка при 540 і 640 ° C призвод-дик до зниження коро-зіон-ної стій-

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
камерних вакуумних печей, що забезпечують швидке охолодження

кістки або схильності до МКК.

При термічній обробці на твердість HRC32-37 30-35 має місце зниження ударно.


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
20Х13

КС65

КС75В

КС85

65

75

85

45

55

65

16

10

10

55

50

50

8,0

6,0

5,0

217-265

-

288-325

22,0-28,0

28,0-32,0

-

43,5-50,5

Відпустка

650-700

600±20

550±20

200-300

Повітря чи вода

Те саме

-«-

Повітря

40Х13 Аркуш до 10 51,0-56,0

Загартування

Відпустка

1030±20

210±10

Масло

Повітря

13Х15Н4АМ3-Ш (3П310-Ш) Пруток, поковка, штам-повка до 200 КС138 * 138 92 15 55 10 - 41,5-46,5

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

1070±10

мінус

70±10

350±10

Масло

Повітря

Повітря

КС150* 150 108 15 47 5 - 44,5-49,5

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

1070±10

мінус

70±10

200±10

Масло

Повітря

Повітря

95Х18,

95Х18-Ш

Сорт, поков- до 150

Підігрів

Остаточний

800±20

1040±10

Масло, Інтер-

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

95Х18,

95Х18-Ш

ка, штам-повка до 150 нагрівання безокислювальне середовище або вакуум при наявності двохкамерних вакуумних печей, що забезпечують швидке охолодження деталей вал гарячої деформації 1130-900°С


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

95Х18,

95Х18-Ш

Сорт, поковка, штам-повка до 150 32,0-39,5

Обробка холодом

Відпустка

Підігрів

Остаточний

нагрівання

Від мінус 60 до мінус 70

3-4 год

600-650

2-4 год

800±20

1040±10

Повітря

Повітря

Олія, безокислювальне середовище або вакуум при наявності двох-камерних вакуум-

Інтервал гарячої деформації: 1130-900°С

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

95Х18,

95Х18-Ш

Сорт, поковка, штам-повка до 150 30,0-37,5

Обробка холодом

Відпустка

Від мінус 60 до мінус 70

3-4 год

670±50

2-4 год

них печей, що забезпечують швидке охолодження деталей

Повітря

Повітря

Підігрів

Остаточне нагрівання

800±20

1040±10

Олія, безокислювальна

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
середовище або вакуум за наявності двох-камерних вакуумних печей, що забезпечують швидке охолодження деталей


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

95Х18,

95Х18-Ш

Сорт, поковка, штам-повка до 150 45,5-53,0

Обробка холодом

Відпустка

Від мінус 60 до мінус 70

2-4 год

500±50

2-4 год

Повітря

Повітря

Підігрів

Остаточне нагрівання

800±20

1040±10

Олія, безокислювальне середовище або вакуум при наявності двох-камерних вакуум-

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

95Х18,

95Х18-Ш

Сорт, поковка, штам-повка до 150 55,0-63,0

Обробка холодом

Відпустка

Від мінус 60 до мінус 70

3-4 год

150-200

2-4 год

них печей, що забезпечують швидке охолодження деталей

Повітря

-«-Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
11Х11Н2В2МФ-Ш (ЕН962-Ш) Сорт до 180 КС110 110 100 12 60 10 36,0-42,5

Загартування

Відпустка

1020±20

570±10

Масло

Повітря

16Х11Н2В2МФ (ЕІ962А) Аркуш до 4 КС135Б 135 110 12 45 6 41,5-46,5

Загартування

Відпустка

1030+20

300-320

Масло

Повітря

13Х11Н2В2МФ-Ш (ЕІ961-Ш) Сорт, поковка, штам-повка до 60

КС110А*

КС90*

110

90

90

75

12

15

50

55

7,0

9,0

-

-

32,0-42,5

30,0-38,5

Загартування

Відпустка

1000+20

540-590

660-710

Масло

Повітря

Повітря

КС135Б * 135 110 12 45 6,0 - 41,5-46,5

Загартування

Відпустка

1010±10

240-270

Масло

ПовітряПродовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

2Х13Н2ВМФ-Ш

(ЕП65-Ш)

Сорт, лист

до180

до 4

КС150* 150 110 8 - 3,5 44,5-49,5

Загартування

Відпустка

1040±10

310±10

Олія чи повітря

Повітря

14Х17Н2 (ЕІ268) Сорт

до100

до 75

до 75

КС80

КС85Б *

КС95А

80

85

95

60

65

75

16

12

15

50

50

55

8

7

7

24,0-32,0

27,0-35,0

28,0-37,0

Загартування

Обробка холодом

Відпустка:

1030±10

від мінус 50 до мінус 70 3-4 год

680±10

650±10

620±10

Масло

Повітря

Повітря

Те саме

-«-

Інтервал гарячої деформації 1160-900°С
до 70 КС110А 110 95 12 50 5 30,0-38,5

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

1030±10

від мінус 50 до мінус 70 3-4 год

520±10

Масло

Повітря

ПовітряПродовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
14Х17Н2 Сорт до 25 КС120 120 95 11 45 5 37,0-41,5

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

1030±10

від мінус 50 до мінус 70 3-4 год

260±10

Масло

Повітря

Повітря

25Х17Н25-Ш Сорт до 180 269-321

Загартування

Відпустка

950±10

675±10

1,0-1,5 год

Масло

Повітря

Інтервал гарячої деформації 1150-900°С
КС150А 150 120 10 45 4 46,5-53,0

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

1100±10

від мінус 60 до мінус 80

2 год

250-320 2 год

Масло

Повітря

ПовітряПродовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

09Х16Н4Б (ЕП56),

09Х16Н4Б-Ш

(ЕП56-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка до 150 КС100Б Для поздовжнього спрямування волокна

Дифузійний відпал

Відпустка

Дворазова обробка за режимом:

Загартування

Відпустка

1150±10

5-5,5 год

600-620

1040±10

610±10

Повітря

Повітря

Повітря

Повітря

100 85 8 45 6 260-335 29,0-37,5
Для поперечного спрямування волокна
100 85 6 25 4

Дифузійний відпал

Відпустка

Загартування

1150+10

5-5,5 год або

1050±10 15 год.

600-620

1030-1050

Повітря

Повітря

Повітря, олія

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

09Х16Н4Б (ЕП56),

09Х16Н4Б-Ш

(ЕП56-Ш)

КС120А Для продального спрямування волокна

Загартування

Відпустка

970-980

300-350

Повітря, олія

Повітря

120 95 8 40 6 37,5-44,5
Для поперечного спрямування волокна
120 95 6 25 3
Кріпильні деталі КС120І 120 95 8 40 6 - 35,0-42,5
Лист, смуга до 40 КС100Б 100 85 8 - 6 29,0-37,5

Загартування

Відпустка

1030-1050

600-620

Повітря

Повітря

Лист, смуга до 40 КС125Б 125 100 8 - 6 37,5-44,5

Загартування

Відпустка

970-980

300-350

Повітря

Повітря

Труба Товщ. стінки до 29 КС120Б 120 95 8 - - 37,5-44,5

Загартування

Відпустка

970-980

300-350

Повітря

Повітря


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

09Х16Н4Б (ЕП56),

9Х16Н4Б-Ш (ЕП56-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка

Лист, смуга

до 150

до 20

КС100К

100

100

80

80

8

8

45

45

6

6

260-335

260-335

29,0-37,5

29,0-37,5

Загартування

Відпустка

Загартування

Відпустка

Обробка холодом

Відпустка

1040±15

640±15

1040±15

640±15

мінус 70,2 год або мінус 50, 4 год

320±20

Рідке скло, олія, повітря

Повітря

Рідке скло, олія, повітря

Повітря

ПовітряПродовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

09Х16Н4Б (ЕП 66),

09Х16Н4Б-Ш (ЕП 56-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка до 150 КС100Л

100

100

75

75

8

8

45

45

6

6

260-335

260-335

29,0-37,5

29,0-37,5

Загартування

Відпустка

Загартування

Відпустка

Відпустка

1040±15

640±15

1040±15

640±15

320±20

Рідка олія;

повітря;

рідке скло;

масло; масло

Повітря

Повітря

Скло

повітря

Лист, смуга до 20Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

12Х21Н5Т (ЕІ811),

12Х21Н5Т-Ш

(ЕІ811-Ш),

12Х21Н5Т-ВД

(ЕІ811-ВД)

Сорт, смуга, поковка, штам-повка до 150

КС 70

КС70Г

70

70

35

32

16

16

45

45

6

6

- -

Загартування

Загартування

950-1050

950-1050

Вода чи повітря

Вода чи повітря

п. 12 додатки 1
Аркуш

до 6

до 20

КС70А

КС70Б

70

70

45

40

13

14

Загартування 950-1050 Вода чи повітря
Стрічка до 1,5 70 -

20

- - Загартування 950-1050 Вода чи повітря
Кільця розкочування За специфікацією ТУ на розхитні кільця КС65А 66 35 15 36 4,5 Загартування 950-1050 Вода, повітря

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

07Х21Г7АН5

(ЕП222)

Сорт, поковка, штам-повка до 150 КС70Д 70 37 40 50 Загартування 1000-1050 Вода, повітря
Аркуш до 15 КС70Е 70 40 25 - - Загартування 1000-1050 Вода, водяний душ

07Х21Г7АН5-Ш

(ЕП222-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка до 150 КС65Б 67 34 40 50 Загартування 1000-1050 Вода, повітря

07Х21Г7АН5

(ЕП222)

07Х21Г7АН5-Ш

(ЕП222-Ш)

Лист, труба до 4 КС75А 75 40 25 - - Загартування 1000-1050 Вода, повітря


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

08Х15Н5Д2Т

(ЕП225),

08Х15Н5Д2Т-Ш

(ЕП225-Ш)

Сорт, поковка до 150 КС100В 100 90 8 40 4 24-32

Загартування

Старіння

950-975

360-400

1 год

Повітря

-«-

КС90 90 70 10 - -

Загартування

Відпустка

950-975

600±10

3 год

або

650±10

1 год

Повітря

-«-

HV900

Азотування 550-570 Глибина шару 0,15-0,25 мм
Аркуш до 4 КС110Б 110 90 8 - -

Загартування

Старіння

950-975

360-400

1 год

Вода, повітря

Повітря


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

08Х15Н5Д2ТУ-Ш

(ЕП410У-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка до 45 КС90А 90 70 15 55 248-341

Попередня обробка:

Загартування

Відпустка

Остаточна обробка

Загартування

Відпустка

Обробка холодом

Відпустка

950±10

1 год

650±10

2-3 год

950±10

1 год

625±10

2-3 год

від мінус 50 до мінус 80 2-4 год

230±10

2 год

Вода

Повітря

Вода

Повітря

Те саме

-«-Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

08Х15Н5Д2ТУ-Ш

(ЕП410У-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка до 45 КС110В 110 90 10

Попередня обробка

Загартування

Відпустка

Остаточна обробка

Загартування

950±10

1 год

650±10

2-3 год

950±10

1 год

Вода

Повітря

Кипляча вода 100 ° C 15-20 хв, перенесення в піч при 230 ± 10 ° С 2 год далі повітря


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

08Х15Н5Д2ТУ-Ш

(ЕП410У-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка до 45 КС125А 125 95 10 55 8 37,5-44,5

Попередня обробка:

Загартування

Відпустка

Остаточна обробка:

Загартування

Старіння

950±10

1 год

650±10

2-3 год

950±10

1 год

440±10

2-3 год

Вода

Повітря

Вода

ПовітряПродовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

07Х16Н6 (ЕП288),

07Х16Н6-Ш (ЕП288-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка до 150 КС110Г 110 90 12 50 7 32,0-44,5

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

990±10

Від мінус 50 до мінус 80 4-5 год або

від мінус 70

до мінус 80 2-3 год

350-400

Вода, повітря

Повітря

-«-

Інтервал гарячої деформації: 1150-900°С.

При термічній обробці з відпусткою при температурі

Загартування

Обробка холодом

990±10

Від мінус 50 до мінус 80 4-5 год або

від мінус 70

до мінус 80 2-3 год

350-400

Вода, повітря

Повітря

-«-


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

07Х16Н6 (ЕП288),

07Х16Н6-Ш (ЕП288-Ш)

КС110Л 110 90 12 55 9 - 32,0-44,5 Відпустка

2-3 год

250±10

Повітря 250±10 вхідний контроль на відповідність заданої категорії міцності допускається не проводити
Аркуш до 20 КС110Д 110 85 10 - - - 32,0-44,5

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

990±10

Від мінус 50 до мінус 80

4-5 год або

від мінус 70 до мінус 80 2-3 год

350-400

250±10

Вода, повітря

Повітря

-«-

-" -

Труба

Товщина стінки

до 8

КС110М 110 85 12 - - - 32,0-44,5

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
25Х13Н2 (ЕІ474) Сорт до 30

30,0-34,0

34,0-38,5

46,5-53,0

Загартування

Відпустка

1050±10

660-680

620-640

200-300

Олія, повітря

Повітря

-«-

-" -

12Х1719АН4

(ЕІ878)

Стрічка до 1,3 КС70Ж 70 35 40 - - Загартування 1030-1100 Вода, повітря

12Х18Н9

селект

Сорт до 30 КС160 160 155 10 50 7 41,5-45,5 Відпустка

350±10

1 год

Повітря Поставляється в зміцнювальному стані
Аркуш 0,8-11 КС150Б 150 140 7 - 5 41,5-45,5

Загартування

Зміцнення деформацією

Відпустка

1080±10

мінус 196

350±10

1 год

Вода

Рідкий азот

Повітря

10Х17Н8

селект

Аркуш 4-11

Загартування

Зміцнення деформацією

1080±10

мінус 196

Вода

Рідкий азот

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

10Х17Н8

селект

Аркуш 4-11 КС180 180 - 8 - 6,0 - 46,5-49,5 Відпустка

400±10

3 год

Повітря

10Х17Н8М2 -

селект

Сорт до 30 КС180А 180 175 10 45 5,0 46,5-49,5

Загартування

Зміцнення прокаткою на 15%

Відпустка

1080±10

мінус 196

400±10

3 год

Вода

Рідкий азот

Повітря

Поставляється в зміцненому стані
Аркуш 4-11 КС190 190 - 7,5 - 9,5 - 51,0-53,0

Загартування

Зміцнення деформацією

Відпустка

1080±10

мінус 196

400±10

3 год

Вода

Рідкий азот

ПовітряПродовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

12Х18Н9Т,

12Х18Н9Т-ВД

Сорт, поковка, штам-повка до 150 КС55 55 20 40 55 - - - Стабілізуючий відпал

850-900

2 год

Повітря Інтервал гарячої деформації: 1150-850 ° С (див. п. 18 додатка 1)
Сорт, поковка, штам-повка, смуга

до 150

до 50

Загартування 950-980 Вода чи повітря
Загартування 1050-110 Вода чи повітря

08Х18Н10Т,

08Х18Н10Т-Ш,

08Х18Н12Т

Сорт, поковка, штам-повка до 150 КС50 50 20 40 55 - - - Загартування 1050-110 Вода чи повітря Інтервал гарячої деформації: 1150-850 ° С (див. п. 18 додатка 1)

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

12Х18Н10Т, 12Х18Н10Т-ВД,

12Х18Н10Т-ДД

Сорт, поковка, штам-повка, смуга, труба

до 150

до 50

КС55 55 20 40 55 - - - Стабілізуючий відпал

850-900

2 год

Повітря Інтервал гарячої деформації: 1150-850 ° С (див. п. 18 додатка 1)
Загартування 950-980 Вода чи повітря
Загартування 1050-1100 Вода чи повітря
Азотування 560±10

Ступінь дисо-ціації аммна-ка 25-40%.

Глибина шару 0,20-0,25 мм

Інв. № підл. Підп. та дата Взам. інв. № Інв. №Дубл. Підп. та дата

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

03Х11Н10М2Т-ВД

(ЕП678У-ВД)

Сорт, поковка, штам-повка до 100

КС120В

КС125

КС130Е

120

125

130

90

115

120

7,0

7,0

9,0

30

30

30

6,0

6,0

5,0

-

-

-

37,0-41,5

37,0-42,5

37,0-44,5

Загартування

Старіння

Загартування

Старіння

Загартування

Загартування

Старіння

900-990

1 год

580±10

2-4 год

900-990

1 год

570±10

2-4 год

1030-1060

1 год

800±15

1 год

540-560

3 год

Вода

Повітря

Вода

Повітря

Вода

Повітря

Вода

Повітря

Повітря

Уздовж волокна

Уздовж волокна

Уздовж волокна

Уздовж волокна

Уздовж волокна

до 180 КС130В 130 115 7,0 30 5,0 37,0-44,5

Загартування

Старіння

900-990

1 год

560±10

3 год

Вода

Повітря

Повітря

Уздовж волокна
Інв. № підл. Підп. та дата Взам. інв. № Інв. №Дубл. Підп. та дата

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

03Х11Н10М2Т-ВД

(ЕП678У-ВД)

Сорт, поковка, штам-повка до 100

КС135

КС140

135

140

115

130

7,0

7,0

25

25

5,0

3,5

-

-

39,5-45,5

39,5-47,5

Загартування

Старіння

Загартування

Старіння

900-990

1 год

550±10

2-4 год

900-990

1 год

530±10

2-4 год

Вода

Повітря

Вода

Повітря

Уздовж волокна

Уздовж волокна

до 180 КС145Б 145 135 8,0 35

1,5

- 41,5-47,5

Потрійне загартування

Старіння

900-950

3 год

500-540

4,0-4,5 год

Вода, повітря

Повітря

Уздовж волокна
Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

03Х11Н10М2Т-ВД

(ЕП678У-ВД)

Кільця розкоч-ні до 100

КС130

КС130А

130

130

115

115

7,0

7,0

40

30

6,0

3,0

-

-

37,5-44,5

37,5-44,5

Загартування

Старіння

900-990

1 год

560±10

2-4 год

Вода

Повітря

Уздовж волокна

Поперек

волокна

до 150 КС125А 125 115 10,0 30 3,0 - 37,0-41,5

Загартування

Старіння

900-990

1 год

560±10

2-4 год

Вода

Повітря

Поперек

волокна

Аркуш

до 5,9

до 11

КС155 *

КС145

КС135А

155

145

135

150

135

120

7,0

7,0

7,0

-

-

-

1,0

1,0

1,0

-

-

-

-

-

39,5-45,5

Загартування

Старіння

Загартування

Старіння

Загартування

Старіння

950±10

1 год

520±10

950±10

1 год

530±10

2-4 год

950±10

1 год

540±10

2-4 год

Повітря

-«-

-" -

-" -

-" -

-" -

Уздовж волокна

Уздовж волокна

Уздовж волокна

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

03Х11Н10М2Т-ВД

(ЕП678У-ВД)

Аркуш до 11 КС130Д 130 120 6 -

1,0

- 37,5-44,5

Загартування

Старіння

900-990

1 год

560±10

Вода чи повітря

ПовітряПродовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
03Х11Н10М2Т1-ВД (ЕП679-ВД) Стрічка

3-3,2

до 1,4

до 0,08

КС190А

КС135В

КС130Г

КС135Г

190

135

130

135

180

125

120

125

4

6

6

-

-

-

-

-

0,8

1,0

1,0

-

-

-

-

-

Холодно-деформована

Ступінь деформації 40%

Старіння

Загартування

Старіння

Загартування

Старіння

Загартування

Старіння

470-490

6 год

900-990

1 год

570±10

3 год

900-990

1 год

560±10

3 год

900-990

1 год

550-580

2-4 год

Повітря

Вода чи повітря

Повітря

Вода чи повітря

Повітря

Вода чи повітря

Повітря

Уздовж волокна

Уздовж волокна

Аркуш до 11

КС155

КС130Г

155

130

150

120

6

6

-

-

1,0

1,0

-

-

-

-

Загартування

Старіння

Загартування

Старіння

900-990

1 год

550±10

2-4 год

900-990

1 год

560±10

3 год

Вода чи повітря

Повітря

Вода чи повітря

Повітря

Уздовж волокна

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC
03Х11Н10М2Т1-ВД (ЕП679-ВД) Кільця гаряче-катанні з наступною холодною поперечною прокаткою 6 КС175 175 160 4 - 2,5 - - Старіння

530-550

2-4 год

Повітря

Поперек

волокнаПродовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

03Х13НВД2ТМ-ВД

(ЕП699-ВД)

Стрічка до 3 КС140А 140 130 5 -

1,0

- 41,5-47,5

Загартування

Старіння

880±10

1 год

530±10

2-4 год

Вода

Повітря

Уздовж волокна
Сорт до 150 КС145А 145 135 10 30 4,5 - 42,5-47,5

Потрійне загартування

Старіння

880±10

1 год

510-540

2-4 год

Вода чи повітря

Повітря

Сорт до 60 КС145А 145 135 10 30 4,5 - 42,5-47,5

Загартування

Старіння

880±10

510-580

2-4 год

Вода

Повітря

HV800

Азотування газове 560-575

Ступінь дисоціації аміаку 20-60%.

Глибина шару трохи більше 0,2 мм

Азотування іонне

Глибина шару

0,08-0,20 мм

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

08Х17Н5М3

(ЕІ925)

Аркуш до 4 КС120Г 120 80 8 - - 33,0-44,5

Нормалізація

Обробка холодом

Відпустка

950±10

від мінус 50 до мінус 80 4-5 год

або від

мінус 70

до мінус 80

2-3 год

450±10

1-2 год

Повітря

Повітря

Повітря

15Х18Н12С4ТЮ

(9Н654),

15Х18Н12С4ТЮ-Ш

(ЕІ654-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка до 150 КС70І 73 39 25 -

- - Загартування 950-1050 Вода

Інтервал гарячої деформації 1150-900°С.

Для роботи при температурі мін 196 ° C загартування проводити при температурі не нижче 1000 ° С

Аркуш до 20 КС70К* 73 35 10 - - - - Загартування 950-1050 Вода

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

13Х25Н10Ю2

(ЕП251)

Сорт, поковка 90-100 КС80А 80 60 15 30 2 - 30-34

Загартування

Старіння

1050±10

300±10

Вода

Повітря

45Х14Н14В2М

(ЕІ69)

Сорт 5-200 КС70Л 72 32 20 35 5 197-285

Відпал

Обробка холодом

Відпустка

820±10

2-5 год

від мінус 60 до мінус 70

3-4 год

160±10

2-3 год

Повітря

Повітря

Повітря

Інтервал гарячої деформації 1160-900°С

Охолодження після деформації повільне

Загартування

Відпал

1050±10

820±10

2-5 год

Вода

Повітря
Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

45Х14Н14В2М

(ЕІ69)

Сорт

Обробка холодом

Відпустка

Азотування

від мінус 60 до мінус 70

3-4 год

160±10

2-3 год

560±10

Повітря

Повітря

З піччю в потоці аміа-ку до 200, далі на повітрі

Ступінь дисоціації аміаку 25-40%.

Глибина шару 0,09-0,11 мм.

Твердість азотованого шару HV=800−1000


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

10Х32Н8-Ш,

10Х32Н8-ВД

Сорт до 150 КС65В 65 50 15 45 8 212-248 - Закалка 1050-1090 Олія чи вода

Для заготовок товщиною до 50 мм охолодження у воді, товщиною більше 50 мм охолодження у воді до температури 500 ° C, далі на повітрі.

Інтервал гарячої

КС85В

КС85Г

85

85

70

70

12

7

-

-

5

1

245-285

282-378

46,5-54,0

27,0-32,0

32,0-41,5

Загартування

Відпустка:

1050-1090

680-720

10 год

490-510

2-4 год

490-510

23-25 год

Олія чи вода

З піччю під ваку-розумом до 100-120 ° С

Безокислювальне середовище до 100-120°С

Повітря

Безокислювальне середовище до 100-120°С


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

10Х32Н8-Ш,

10Х32Н8-ВД

деформації 1180-950 ° С, охолодження поковок врозкид під вентилятором
10Х32Н8М2 Сорт 10-120 КС85Д 85 70 20 45 8 Загартування 1050-1090 Вода
КС85Г 85 70 7 - 1

32,0-41,5

51,0-61,0

Загартування

Відпустка:

1059-1090

490-510

4-5 год

690-710

4-6 год

Вода

Безокислювальне середовище до 100-120°С

Те саме

Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

10Х14Г14Н4Т

(ДІ-12)

Сорт, поковка до 100 КС65Г 65 25 35 50 Загартування 1000-1100 Повітря, вода Інтер-вал гарячої деформації 1150-850°С
Аркуш до 50 КС60А 60 25 35 15 Загартування 1000-1100 Вода, повітря
Аркуш до 5 КС70М 70 30 35 Загартування 1000-1100 Вода, повітря
Труба Товщина стінки до 22 КС60Б 60 - 35 Загартування 1000-1100 Вода, повітряПродовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

03Х12Н10МТР-ВД

(ЕП810-ВД, ВНС25-ВД)

Пруток, поковка, штампування, труба, лист перерізом понад 5 мм до 100 КС95Н 95 80 10 55 10 26,0-38,5

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

1000±15

мінус 70±10

2-6 год

250±10

2-3 год

Повітря, вода

Повітря

Повітря

Лист, труба до 5 КС95І 95 80 7 10 26,0-38,5
Пруток, поковка, штамп-ка до 100 КС93 93 75 13 60 14 27,0-36,0

Загартування

Відпустка

750±10

1 год

250±10

2-3 год

Повітря, вода

Повітря

Аркуш до 20 КС95Л 95 80 10 12 27,0-36,0
Пруток, поковка, штамп-ка до 100 КС95М 95 87 11 60 12

Дворазове загартування

Старіння

750±10

40 хв

500±10

2 год

Повітря, вода

Повітря

Аркуш до 20 КС95Б 95 87 7 12


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

03К11Г8М28Ф-ВД

(ДІ52-ВД)

Пруток, поковка, штам-повка, труба до 100 КС95І 95 85 12 55 10

Загартування

Відпустка

950±15

250±10

2 год

Повітря, вода

Повітря

Інтер-вал гарячої деформації 1150-850°С
Кільця розкоч-ні до 200 КС100І 100 85 12 50 6
Аркуш до 4,5 КС100 100 90 6

Пруток, поковка, штам-

повка

до 100 КС100А 100 85 12 55 10

Загартування

Відпустка

900-950

250-350

2 год

Повітря, вода

Повітря

Аркуш до 4,5

03К13АГ19

(НС-46)

Сорт, поковка, лист до 160 КС70Н 70 37 40 - Загартування 900-950

Вода, повітря

до 20 КС65Д 67 37 40


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ВНС-12

(ЕП655)

Сорт, поковка до 100 53,0-61,0

Загартування

Старіння

1150±10

750±10

5-10 год

Вода

Повітря

Інтервал гарячої деформації 1120-900°С.

Охолодження після деформації на повітрі

39,5-49,5 Нормалізація 1100±10 Повітря

06Х15Н6МВФБ-Ш

(ВНС16-Ш)

Пруток, поковка, штам-повка, лист, труба до 150 КС120Е 120 95 10 40 6 36,0-44,5

Загартування

Відпустка

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

1050±10

620±10

1000±10

мінус 70±10

510±10

Повітря

Повітря

Повітря

Повітря

Повітря

Пруток до 40 КС120Е 120 95 10 40 6 36,0-44,5

Загартування

Обробка холодом

Відпустка

1000±10

мінус 70±10

510±10

Повітря

Повітря

Повітря


Продовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

25Х18Н8В2

(ЕІ946)

Сорт 10-160 КС75Б 75 32 20 35 7 280-302 Відпал

80-840

2 год

Повітря

36НХТЮ

(ЕІ702)

Сорт понад 60 КС90Б 90 50 14 35 6 - 32,0-39,5

Загартування

Старіння

910±10

660±10

2-4 год

Вода

Повітря

Інтервал гарячої деформації 1150-950°С
30-60 КС105 105 65 14 25 5 - 32,0-39,5
8-30 КС115Б 115 75 14 22 4 35,0-42,5
Стрічка менше 0,2, 0,2 і більше КС120Д 120 80 6 - -

HV 321-502

HV 358-502

Старіння

660±10

2-4 год

ПовітряПродовження табл. 6

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

25Х12Н2В2М2Ф

(ЕП311)

Штам-повка до 80 КС150В* 150 115 10 40 5,0 - 44,5-50,5

Загартування

Відпустка

1050±10

300-320

Масло

Повітря

Сорт до 180

КС115А *

КС155 *

115

155

100

115

10

10

40

40

4,0

4,5

-

-

32,0-37,0

44,5-50,5

Підігрів

Загартування

Відпустка:

800-850

1050±10

600±10

300-320

Масло

Повітря

ПовітряОСТ 92-1311-77 Лист 78

Примітки: 1. Механічні властивості, наведені у табл. 2-6 та примітки до них, визначені при кімнатній температурі на поздовжніх зразках, якщо немає особливих вказівок у таблицях.

2. Категорії КС95І та КС100 сталі 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДІ52-ВД) призначаються для деталей, що працюють в інтервалі температур від мінус 253 до плюс 250 °C, та деталей одноразового використання – до плюс 450 °C. Величина ударної в'язкості при температурі мінус 196 °C повинна бути не менше 6 кгс·м/. При цьому випробування ударної в'язкості при температурі 20 °C проводити не потрібно.

Категорія КС100А призначається для деталей, що працюють в інтервалі температур мінус 70 до плюс 350 °C.

3. Для труб зі сталі ДІ52-ВД допускається зниження відносного подовження 6%.

4. Категорії міцності КС95Ж і КС95І стали 03Х12Н10МТР-ВД (ЕП810-ВД, ВНС25-ВД) застосовуються для робочих температур до мінус 196 °C. Інші категорії міцності – до температури мінус 253 °C.

5. Для деталей из стали 06Х15Н6МВФБ-Ш (ВНС16-Ш) допускается контролировать показатель ударной вязкости 4 кгс·м/взамен показателя ().

6. Для прутків із сталі 09П6Н4Б (ЕП56) 09Х16Н4Б (ЕП56) ⑭ перетином до Ф 70 мм та поковок перетином до Ф 50 мм за умови контролю механічних властивостей партії деталей допускається не проводити попередню термічну обробку та виконувати лише заключний цикл завантаження властивості.

7. На кресленнях деталей із сталі 07Х16Н6 та 03Х12Н10МТР (ВНС25), у яких не передбачено контролю механічних властивостей в обсязі категорії міцності, має бути зазначена робоча температура або режим термічної обробки, що відповідає цій експлуатаційній температурі.

8. Калібровані шестигранні прутки (крім гарячекаліброваних) із сталі марки 12Х18Н10Т допускається загартування не піддавати.

9. Для деталей зі сталі 09Х16Н4Б допускається призначати категорії міцності КС 100К та КС100Л з метою розширення допустимого інтервалу температур при відпустці та введення додаткових показників якості сталі (визначення ударної в'язкості на зразках з гострим надрізом при температурі мінус 50°).

10. Ударна в'язкість при температурі мінус 50 °C () сталі 09Х16Н4Б, обробленої на КС100К, становить 4 кгс·м/86987bc1904c25 Норма ударної в'язкості факультативна на 10 плавках. По накопиченню статистичних даних показники мають бути уточнені.

11. Для деталей зі сталі 09Х16Н4Б допускається не проводити обробку холодом за погодженням між головним конструктором, головним технологом та головним металургом.

12. У разі термічної обробки деталей зі сталі 09Х16Н4Б (ЕП56) на категорії міцності КС 100К, КС 100Л необхідно передбачати групу контролю 5 або 5А, при цьому визначення ударної в'язкості проводити на поздовжніх зразках з гострим надрізом при температурі 3 кгс·м/). В цьому випадку для групи контролю 5 не допускається визначати ударну в'язкість при кімнатній температурі.

13. При дворазовій термічній обробці деталей із сталі 09Х16Н4Б (ЕП56) на категорії міцності КС 100Б, КС100К, КС100Л допускається друге загартування проводити при температурі 980±15°С.

У разі допустимості (згідно з приміткою 6 до табл.6) проведення одноразової термічної обробки температура загартування повинна відповідати (1040±15)°С.


Таблиця 7

Вимоги до механічних властивостей деталей із жаростійких та жароміцних сталей та сплавів та рекомендовані режими термічної обробки, що забезпечують задані категорії міцності.

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

12Х25Н16Г7Ар

(ЕІ835)

Сорт, поковка, штам-повка до 180 КС75*

75

75

35

35

45

45

45

-

-

-

Загартування

1050-1150

1,5-2 хв

на 1 мм перерізу

Повітря чи вода Інтервал гарячої деформації: 1160-900°С
Аркуш 0,7-50,0

07Х25Н16АГ6Ф

(ЕП750),

07Х25Н16АН62-Ш

(ЕП750-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка до 180 КС75Д 75 35 40 45 - Загартування

1050-1150

1,5-2 хв

на 1 мм перерізу

Повітря чи вода Інтервал гарячої деформації: 1100-900°С
Аркуш 0,8-11,0 75 35 40 - -


Продовження табл.

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

12Х16Н25М6АГ

(ЕІ395)

Сорт, поковка, штам-повка до 180 КС85Е* 85 60 12 20 - 255-285

Після напівгарячої наклепу

Старіння

700±10

25 год

Повітря Інтервал гарячої деформації: 1100-960°С

10Х12Н20Т2

(ЕП452)

Сорт, поковка, штам-повка 20-200 КС90В* 90 53 20 35 5 253-319 28,0-37,0

Загартування

Старіння

1000±10

2-3 хв

на 1 мм перерізу

700-780

10-25 год

Олія, вода, повітря

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1150-950°С
Аркуш до 11 КС100Г* 100 60 20 - 253-319 28,0-37,0

Загартування

Старіння

950-1000

2-3 хв

на 1 мм перерізу

700-730

8-12 год

Повітря

Повітря


Продовження табл.

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

10Х11Н23Т3МР

(ЕП33)

10Х11Н23Т3МР-ВД

(ЕП-33ВД)

Сорт, поковка, штам-повка до 240 КС95 95 70 10 14 3 277-363 31,0-40,5

Загартування

Старіння

1090±10

1-2 год

730±10

15 год

Масло

Повітря

Допускається виготовлення різьблення після повної термічної обробки
Кріпильні деталі до 70 КС95К 95 70 10 14 3 277-398 31,0-43,5

Загартування

Виготовлені різьблення

Старіння

1090±10

1-2 год

730±10

15 год

Масло

Повітря

Сорт, поковка, штам-повка до 240 КС105Г 105 70 10 12 3 31,0-43,5

Загартування

Старіння

1090±10

1-2 год

730±10

15 год

Масло

Охолодження з піччю


Продовження табл.

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

10Х11Н23Т3МР

(ЕП33),

10Х11Н23Т3МР-ВД

(ЕП33-ВД)

Сорт, поковка, штам-повка до 240 Старіння

650±10

10-16 год

до 650±10

Повітря

Сорт від 70 і більше КС120Е 120 85 10 12 3 32,0-43,5

Старіння

Старіння

730±10

15 год

650±10

10-16 год

Охолодження з піччю до 650±10

Повітря

Сорт, поковка, штам-повка до 70 КС130Б 130 90 10 12 3 37,0-46,5


Продовження табл.

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

10Х11Н20Т3Р

(ЕІ696)

Сорт, поковка, штам-повка до 180 КС90Г 90 60 10 16 263-335 29,0-37,5

Загартування

Старіння

1100-1170

2-5 год

700-750

15-25 год

Повітря чи олія

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1100-900°С
Сорт, поковка, штам-повка КС95Е 95 60 10 15 3 275-343 31,0-38,5

Загартування

Старіння

Старіння

1140±10

2-3 год

760±10

16 год

640±10

10-16 год

Масло

З піччю до 630-650

Повітря

40Х15Н7Г7Ф2МС-Ш

(ЕІ388-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка КС90Д* 90 60 15 15 2,5 255-341 28,0-38,5

Загартування

Старіння

1180±10

0,5-1 год

800±20

8-10 год

Вода

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1150-850°С


Таблиця 8

Вимоги до механічних властивостей деталей зі сплавів на нікелевій та залізонікелевій основах та рекомендовані режими термічної обробки, що забезпечують задані категорії міцності

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН60ВТ

(ЕІ868),

ХН60ВТ-ПД

(ЕІ868-ПД)

Сорт, поковка, штам-повка до 120 КС75Г 75 35 40 50 Загартування

1150-1200

1,5-2 хв

на 1 мм перерізу

Повітря чи вода Інтервал гарячої деформації: 1180-1050°С
Аркуш 0,8-3,9 75 35 40 -

ХН77ТЮ

(ЕІ437А),

ХН77ТЮ-Ш

(ЕІ437А-Ш)

Сорт, поковка, штам-повка 20-100 КС90Е 90 60 20 20 4 255-321

Загартування

Старіння

1080±10

2-8 год

700±10

16 год

Повітря

-«-

Інтервал гарячої деформації: 1150-980°С
КС100Д 100 70 20 20 - 285-302

Загартування

Старіння

950±10

2 год

700±10

16 год

Повітря

-«-


Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН56МБЮД

(ЕК 62)

Сорт, поковка, штам-повка до 90 КС120Ж 120 80 20 40 5

Загартування

Старіння

Старіння

980-1000

2 хв

на 1 мм перерізу

730±15

15 год

650±10

10 год

Повітря чи вода

З піччю до 650±10

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1120-950°С
Аркуш 0,8-20 120 80 18 -

Загартування

Старіння

Старіння

1060±20

3-5 хв

на 1 мм перерізу

(але не менше 15 хв)

730±20

15 год

650±20

10 год

Повітря чи водяний душ

Повітря

Повітря


Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН58МБЮД

(ЕК61)

Сорт, поковка, штам-повка до 90 КС125В 125 90 20 40 5

Загартування

Старіння

Старіння

980±20

2 хв

на 1 мм перерізу

730±15

15 год

650±10 год

Повітря чи вода

З піччю до 650±

10°С

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1050-950°С
Аркуш 0,8-20 125 90 18 -

Загартування

Старіння

Старіння

1060±20

3-5 хв

на 1 мм перерізу

730±20

15 год

650±20

10 год

Повітря

Повітря

Повітря


Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН58МБЮД

(ЕК 61)

ХН61МТВБЮ

(ЕК 57)

Стрічка

Сорт, поковка, штам-повка

0,2-1,2

до 90

КС125В

КС110Н

125

110

-

75

18

20

-

25

Загартування

Старіння

Старіння

Загартування

Старіння

1060±20

15 хв

730±20

15 год

650±20

10 год

1130±20

на 1 мм перерізу

750±20

5 год

Повітря чи водяний душ

Повітря

Повітря чи вода

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1050-900°С

Інтервал гарячої деформації: 1160-1000°С


Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН61МТВБЮ

(ЕК 57)

Аркуш 4-16 КС110Н 110 75 20 -

Загартування

Старіння

1100-

3-5 хв

на 1 мм перерізу

750±20

5 год

Повітря чи водяний душ

Повітря

ХН65ВБ

(ЕК64)

Сорт, поковка, штам-повка до 120 КС75К 75 35 40 50 Загартування

1100-1150

1,5-2 хв

на 1 мм перерізу

Повітря чи вода Інтервал гарячої деформації: 1180-1050°С


Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН65ВБ

(ЕК64)

Аркуш

Стрічка

0,8-3,9

0,2-1,2

КС80Б

80

80

35

-

40

30

-

-

Загартування

Загартування

1140-1160

2-3 хв

на 1 мм перерізу

1150-1180

15 хв

Повітря

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1220-1180°С

ХН68БЮФ

(ЕК74)

Сорт, поковка, штам-повка до 90 КС130Е 130 100 15 25

KCV

3

Загартування

Старіння

1130±10

2,5 год

750±10

10 год

Повітря чи олія

Повітря


Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН35ВТЮ

(ЕІ787)

Сорт, поковка, штам-повка до 180 КС95Г 95 65 5 8 3,0 311-388 32,0-40,5

Загартування

Загартування

Старіння

1150-1180

4-8 год

1050±10

4 год

750-840

16-25 год

Повітря

-«-

-" -

Інтервал гарячої деформації: 1100-950°С

ХН67МВТЮ

(ЕП202)

Сорт, поковка, штам-повка до 180 КС95В 95 56 14 18 4,0 228-341

Загартування

Старіння

1150-1170

5 год

800-850

10 год

Повітря

-«-

Інтервал гарячої деформації: 1150-950°С
Аркуш 0,8-10,0 95 56 14 - - -
11,0-15,0 95 56 14 18 4,0 228-341
Сорт, поковка, штам-повка до 60 КС115 115 75 14 18 -

Загартування

Старіння

1000±10

5 год

750±10

15 год

Повітря

-«-

Аркуш 0,8-10,0 115 75 14 - - -
11,0-15,0 115 75 14 - - -


Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН75ВМЮ

(ЕІ827)

Сорт, поковка, штам-повка 20-55 КС105А* 105 75 15 20 6 281-341

Загартування

Загартування

Старіння

1175±10

6 год

1050±10

5 год

800±10

15 год

Повітря

-«-

-" -

Інтервал гарячої деформації: 1190-1100°С

ХН62МВКЮ

(ЕІ867)

Сорт, поковка, штам-повка 20-55 КС110Е 110 75 8 10 2,0 293-388

Загартування

Старіння

1220±10

4-6 год

950±10

8 год

Повітря

-«-

Інтервал гарячої деформації: 1190-1060°С

ХН55МБЮ

(ЕП666)

Сорт, поковка, штам-повка до 90 КС95Д 95 55 17 20 - 229-321 22,0-34,0

Загартування

Старіння

Старіння

980-1050

2 хв на 1 мм перерізу

730±10

10-15 год

650±10

10 год

Повітря чи вода

З піччю

До 650±10°С

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1180-950°С
Аркуш 11-16
Аркуш 1,5-10 КС100Ж 100 60 20 - - - 22,0-34,0
Сорт 90-180 КС90Ж 90 55 20 25 - 229-321 22,0-34,0

Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН55МБЮ-ВД

(ЕП666-ВД)

Сорт, поковка, штам-повка до 90 КС105Б 105 60 20 30 5 241-321 24-37

Загартування

Старіння

Старіння

980-1050

2 хв на 1 мм перерізу

730±10

10-15 год

650±10

10 год

Повітря чи вода

З піччю до 650±

10°С

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1180-950°С
Аркуш 11-16
Аркуш 1,5-10 КС105Б 105 60 20 - - - 24-37
Сорт 100-180 КС95Ж 95 58 20 25 - 229-321 22.34

ХН67МБЮ

(ЕП782)

Сорт, поковка, штам-повка до 200 КС95Е 95 52 30 45 7 223-235

Загартування

Старіння

1050±10

2 хв на 1 мм перерізу

700±10

10-15 год

Повітря чи вода

Повітря

Інтервал гарячої деформації: 1180-950°С
Аркуш 1,0-11,0 95 52 30 -
Сорт, поковка, штам-повка до 200 КС105В 105 60 30 45 7 321-341

Загартування

Старіння

Старіння

980-1050

2 хв на 1 мм перерізу

730±10

10-15 год

650±10

10 год

Повітря чи вода

З піччю до 650±

10°С

Повітря

Аркуш 1,0-11,0 105 60 30 -

Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН73МБТЮ-ВД

(ЕІ698-ВД)

Пруток, поковка, штам-повка до 150 КС115В 115 72 17 19 5 285-341

Загартування

Заклка

Старіння

Старіння

1120±10

3 год

1000±10

4 год

750±10

16 год

650±10

16 год

Повітря

Повітря

Повітря або охолодження з піччю до 650±

10°С

Повітря

ХН43БМТЮ-ВД

(ЕП915-ВД),

ХН43БМТЮ-ІД

(ЕП915-ІД)

Сорт, поковка, штам-повка до 180 КС115Г 115 75 15 15 4 32,0-40,5

Загартування

Старіння

Старіння

980±10 або 1020±10 год.

750±10

8 год

650±10

8 год

Повітря

Повітря або охолодження з піччю до 650±

10°С

Повітря

Аркуш до 20 КС115Д 115 85 15 15 4 32,0-40,5

Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН55МВЮ

(ЕП454)

Сорт, поковка, штам-повка 45-100 КС110Ж 110 75 18 20 5,0 285-311

Загартування

Старіння

1150±10

4 год

800±10

3-5 год

Повітря

-«-

Інтервал гарячої деформації: 1150-950°С

ХН57МТВЮ

(ЕП590)

Сорт, поковка, штам-повка 32-100 КС110І 110 70 18 18 4,0 260-302

Загартування

Старіння

1100±10

3 хв на 1 мм перерізу

750±10

3-5 год

Повітря

-«-

Інтервал гарячої деформації: 1170-980°С
Аркуш до 3,5 110 70 18 - - -

ХН50МВКТЮР

(ЕП99)

Сорт, поковка, штам-повка до 110 КС110К 110 80 17 19 2,5 255-342

Загартування

Загартування

Старіння

1100±10

2-4 год

1100±10

2 хв на 1 мм перерізу

760±10

12 год

Повітря

-«-

-" -

Інтервал гарячої деформації: 1160-1000°С
Аркуш 11
Аркуш 0,8-10,0 110 80 17 - - -

Продовження табл. 8

Марка сталі Вид по-луфаб-рікату

Розмір

січення, мм

Категорії міцності

Механічні властивості при нормальній

температурі

Рекомендовані режими

термічної обробки

Додаткові дані

Часове опір, , кгс/

м

Межа теку-честі, , кгс/м

Відносно-тельне подовження, , %

От-но-си-тель-не звуження-ня, ψ,%;

Удар-на в'язкість, , кгс. м/с

Твердість

Найменова-

ня операцій

Температура у процесі витримки, °С Охолоджуюче середовище та його температура, °С
не менше по Брі-неллю, НВ по Рок-веллу, HRC

ХН77ТЮ-БУ

(ЕІ437-БУ)

Поковка, штам-повка до 200 КС100Е 100 65 12 14 3,0 269-321

Загартування

Старіння

1080±10

8 год

750-790

16 год

Повітря

-«-

Інтервал гарячої деформації: 1150-980°С

ХН60М

(ЕП367)

Пруток 24-100 КС75Г 75 35 40 50 Загартування

1050-1150

2 год

Вода

Примітки: 1. За погодженням з головною організацією з матеріалознавства верхнє значення твердості жароміцних сталей та сплавів може уточнюватись у технологічній документації.

2. Для сталі 10Х11Н23Т3МР (ЕП33) з категоріями міцності КС120Е та КС130Б величина ударної в'язкості при температурі мінус 196 °C має бути не менше 3 кгс·м/86987bc1904cf6cc74f7133a1.

3. Загартування з температури 1020±10 °С для сплаву ХН43БМТЮ-ВД (ЕП915-ВД) та ХН43БМТЮ-ІД (ЕП915-ІД) призначати тільки при термічній обробці зварних з'єднань, що виконуються електронним променем або вольфрамовим електро.


Таблиця 9

Механічні властивості жароміцних сталей

та сплавів при підвищених температурах

Категорія міцності при нормальній температурі Марка сталей та сплавів Температура випробовування, °С Короткочасна міцність, не менше Межа тривалої міцності Межа однопроцентної повзучості

Тимчасовий опір

Межа плинності

Відносне подовження

Відносне звуження

ψ

За час, хв
15 30 60 15 30 60

кгс/м

%

кгс/м

КС75*

12Х25Н16Г7АР

(ЕІ835)

800

850

900

39

-

20

16

-

16

30

-

15

22

-

19

23

-

14

21

-

13

20

-

11

21

15

12

20

-

10

19

-

8

КС75Д

07Х25Н16АГ6Ф

(ЕП750)

800

850

900

35

25

20

19

18

16

19

10

15

20

19

20

24

20

15

22

18

13

20

15

11

20

15

11

19

14

9

18

12

7

КС85Е*

12Х16Н25М6АГ

(ЕІ395)

700

800

54

37

43

34

14

15

39

43

50

30

45

-

40

-

45

26

-

-

-

-

КС90Г

10Х11Н20Т3Р

(ЕІ696)

600

700

750

75

60

50

53

45

43

15

12

12

20

16

20

57

48

43

55

46

41

54

45

39

55

46

39

52

45

37

50

44

36

КС90В*

10Х12Н20Т2

(ЕП452)

600

700

750

75

70

58

60

60

50

10

7

8

11

11

16

57

45

36

56

44

35

55

43

34

55

43

34

54

42

32

53

41

30

КС115Г

ХН73МБТЮ-ВД

(ЕІ698-ВД)

650 - - - - - - - - - 70 за 5 год


Продовження табл. 9

Категорія міцності при нормальній температурі Марка сталей та сплавів Температура випробовування, °С Короткочасна міцність, не менше Межа тривалої міцності Межа однопроцентної повзучості

Тимчасовий опір

Межа плинності

Відносне подовження

Відносне звуження

ψ

За час, хв
15 30 60 15 30 60

кгс/м

%

кгс/м

КС75Г ХН60ВТ (ЕІ868), ХН60М (ЕП367)

800

900

1000

38

18

13

20

16

8

40

45

55

60

50

60

30

15

10

57

13

9

24

12

8

16

7

5

15

5

4

11

4

4

КС90Б ХН77ТЮ (ЕІ437А), ХН77ТЮ-Ш (ЕІ437А-Ш)

700

800

900

62

55

32

49

42

30

5

10

10

12

18

19

-

47

14

-

44

13

55

41

12

-

37

13

-

35

12

-

33

11

КС100Д 700 72 58 8 20 - - 62 - - -
КС100Е ХН77ТЮ-БУ (ЕІ437-БУ)

800

900

54

27

42

23

14

17

30

45

49

24

46

23

43

21

41

48

40

16

38

15

КС110І ХН77МТВЮ (ЕП590)

7500

800

78

72

60

60

13

13

15

15

-

60

-

56

-

53

-

55

-

53

-

50

КС105А* ХН57ВМБЮ (ЕІ827)

700

750

800

88

-

82

62

-

58

17

-

10

20

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

-

-

-

-

-

-

-

КС95 10Х11Н23Т3МР (ЕІ696М, ЕП33)

600

700

7500

85

65

58

60

-

55

10

8

8

10

10

10

76

52

43

75

51

41

74

50

40

67

50

42

66

48

40

65

47

38

КС95Д ХН55МБЮ (ЕП666), ХН55МБЮ-ВД (ЕП666-ВД)

700

750

800

70

60

40

45

40

33

30

20

50

30

35

60

62

48

29

60

46

27

58

43

25

43

-

19

42

-

18

41

-

16

КС105Б ХН55МБЮ-ВД (ЕП666-ВД), ХН55МБЮ (ЕП666) 750 60 40 20 30 53 49 47 - - -


Продовження табл. 9

Категорія міцності при нормальній температурі Марка сталей та сплавів Температура випробовування, °С Короткочасна міцність, не менше Межа тривалої міцності Межа однопроцентної повзучості

Тимчасовий опір

Межа плинності

Відносне подовження

Відносне звуження

ψ

За час, хв
15 30 60 15 30 60

кгс/м

%

кгс/м

КС95Е ХН67МБЮ (ЕП782)

700

750

800

65

55

39

40

36

26

20

32

46

22

37

63

58

45

-

55

42

-

52

40

-

-

38

-

-

37

-

-

35

-

КС105В 750 61 44 14 22 48 46 42 38 37 35
КС95Г ХН35ВТЮ (ЕІ787)

700

800

74

58

60

56

6

4

10

8

68

41

65

38

63

36

58

34

57

32

56

29

КС95В ХН67МВТЮ (ЕП202)

700

800

900

930

85

72

45

27

50

50

43

25

8

8

-

10

15

15

22

-

80

52

30

-

75

50

27

-

72

47

25

-

52

43

-

20

51

39

19

-

50

36

18

-

КС115

700

800

100

75

70

62

15

8

15

10

88

60

85

55

81

51

63

46

62

40

60

36

КС110Е ХН62МВКЮ (ЕІ867)

750

800

900

1000

95

90

58

25

70

65

51

18

7

3

6

12

12

7

9

20

81

80

45

22

79

73

42

20

77

70

40

17

70

-

35

18

-

-

31

16

-

-

27

15

КС110К ХН50МВКТЮР (ЕП99)

800

900

75

48

60

40

-

14

-

20

70

40

65

35

60

30

60

35

55

30

55

25

КС110Ж ХН55МВЮ (ЕП454)

800

850

900

70

60

40

60

52

40

5

9

15

10

13

28

55

45

30

50

40

28

45

36

25

51

41

-

50

38

-

45

35

-


Продовження табл. 9

Категорія міцності при нормальній температурі Марка сталей та сплавів Температура випробовування, °С Короткочасна міцність, не менше Межа тривалої міцності Межа однопроцентної повзучості

Тимчасовий опір

Межа плинності

Відносне подовження

Відносне звуження

ψ

За час, хв
15 30 60 15 30 60

кгс/м

%

кгс/м

КС115Г,

КС115Д

КС65Е

КС120Ж

КС125В

КС110Н

КС80Б,

КС75Ж

КС130Е

ХН43БМТЮ (ЕП915)

ХН78Т

(ЕІ435)

ХН56МБЮД (ЕК62)

ХН58МБЮД (ЕК61)

ХН61МТВБЮ (ЕК57)

ХН65ВБ

(ЕК64)

ХН68БЮФ (ЕК74)

500

600

650

700

110

100

90

80

75

70

65

60

18

18

15

5

25

25

25

10

65

900

1000

1100

10

6

4

-

-

-

80

100

110

-

-

-

750

750

800

900

650

70

80

70

18

100

60

70

60

16

90

10

10

5

50

4

15

15

10

65

9

55

65

15

98

50

60

13

96

51

50

53

12

901.17. Макроструктура металу деталей, виготовлених методом кування, штампування, повинна відповідати вимогам державних стандартів (технічних умов) на постачання напівфабрикатів або зразку (еталону), що характеризує заготівлю за даною технологією виготовлення, затвердженим головним металургом підприємства для кожного нового технологічного процесу.

1.18. Контроль механічних властивостей необхідно проводити:

деталей із сортового прокату та труб - на поздовжніх або поперечних зразках;

деталей із поковок, штампувань, листа, стрічки та дроту — на поздовжніх або поперечних, або тангенціальних (хордових), або радіальних зразках (залежно від конфігурації поковок та вимог технічної документації);

вибір типу зразка провадиться підприємством-виробником, за винятком випадків, обумовлених у конструкторській документації;

деталей, конфігурація яких дозволяє вирізати поздовжні зразка — на поперечних чи тангенціальних (хордових) зразках, якщо у конструкторської документації немає інших вказівок.

При цьому допускається зниження вимог щодо механічних властивостей відповідно до табл.10.

Таблиця 10

Показники механічних властивостей Зниження норм механічних властивостей, %, трохи більше
Для поперечного спрямування волокна Для тангенціального (хордового) напряму волокна

Тимчасовий опір розриву

Межа плинності

Відносне подовження

Відносне звуження

Ударна в'язкість

10

10

50

40

50

5

5

25

20

25

Допускається зниження вимог щодо тимчасового опору розриву та межі плинності для поперечного та тангенціального (хордового) зразків до норм, що обумовлюються конструкторською документацією.

Примітки:

1. У разі контролю механічних властивостей сталі 09Х16Н4Б на зразках з невизначеним напрямом волокна норми зниження властивостей повинні відповідати нормам для зразків з поперечним напрямком волокна.

Для сталі ЕП56, термообробленої на КС 100К, КС 100Л зниження норм механічних властивостей на поперечних зразках (крім норми для відносного звуження) повинно відповідати вимогам табл.10 для тангенціального напрямку волокна. Зниження відносного звуження у разі допускається до 40%.

2. Для хромонікелевих жароміцних сплавів, що мають відносне звуження ψ30% на поздовжніх зразках, допускається зниження зазначеної характеристики на 50 і 25% замість 40 і 20% відповідно для зразків з поперечним.

3. Допускається зниження показників додаткових характеристик (, 45° та ін), зазначених у конструкторській документації, на поперечних та поперечних. Зниження норм має бути погоджено з головною організацією з матеріалознавства.

Для випробувань при температурі до мінус 196 °C включно показників , 45°(67c51285d2)

1.19. Кількість зразків для механічних випробувань на розтяг і ударну в'язкість має бути не менше двох від кожної проби для кожного виду випробувань. При випробуванні на ударну в'язкість за умов низьких температур кількість зразків має бути не менше трьох від кожної проби.

Примітка. Проба - дві деталі від партії з крайніми значеннями твердості, або дві деталі на вибори ВТК, або дві заготовки (спеціальні, близькі до робочого перерізу деталі).

1.19а. Для деталей 3-ї групи, виготовлених із сталей аустенітного та аустенітно-феритного класів, для деталей 5 і 5А груп, виготовлених із сталей аустенітного класу, що не зміцнюються термічною обробкою, не проводити вимірювання твердості, а контроль механічних властивостей проводити на одній деталі від партії .

1.20. Кількість гарт не повинна бути більше двох при термічній обробці на задані категорії міцності. З дозволу головного металурга підприємства допускається третє загартування. У випадках, коли за режимом передбачена дворазова термічна обробка (загартування, відпустка + гартування, відпустка) з дозволу головного металурга сумарна кількість гарт може досягати чотирьох.

Перед повторним гартуванням деталі з конструкційних сталей, що пройшли низькотемпературну відпустку, повинні піддаватися відпалу (нормалізація) або високій відпустці. Для мартенситностаріючих сталей кількість гарт не регламентується.

Кількість повторних відпусток термічно зміцнюваних сталей, а також додаткове старіння жароміцних сталей та сплавів не регламентується.

Допускається не імітувати проміжні нагрівання, що не впливають на остаточні механічні властивості деталей у процесі виготовлення (проміжні пом'якшувальні відпали, відпустки після холодної деформації).

1.21. Для освоєних марок матеріалів та відпрацьованих режимів термічної обробки з дозволу головного металурга допускається проводити випробування механічних властивостей деталей груп 3.5, 5А на двох зразках від партії (на одній деталі від партії), а повторне випробування на подвоєній кількості зразків по відношенню до початкового випробування.

1.22. На вимогу, обумовлену в конструкторській документації, деталі з жароміцних сталей і сплавів додатково визначаються при робочих температурах короткочасна міцність, межі тривалої міцності і повзучості відповідно до табл.9.

При випробуванні на короткочасну повзучість слід проводити визначення загального подовження, тобто пружної деформації та деформації повзучості.

1.23. Деталі груп 5 і 5А, що працюють при негативних температурах, повинні випробовуватись на ударну в'язкість.

Температура випробування та величина ударної в'язкості повинні бути зазначені у конструкторській документації.

При відсутності в конструкторській документації таких вказівок визначення ударної в'язкості деталей груп 5 і 5А, крім деталей зі сталей 12Х12Н9Т і 12Х18Н10Т, проводиться при температурі мінус 196 °C, і величина ударної в'язкості повинна бути не менше 2 кгс4c7c5c7 I за ГОСТ 22848-77 ). Для сталі 07Х16Н6 (ЕП288) та 07Х16Н6-Ш (ЕП288-Ш) величина ударної в'язкості повинна бути не менше 5 кгс·м/. При необхідності температуру випробування та величину ударної в'язкості деталей зі сталей 12Х18Н9Т та 12Х18Н10Т вказують у конструкторській документації.

Для деталей з робочою температурою нижче 196 °C допускається проводити випробування при температурі 196 °C. Температура випробування має бути узгоджена з головною організацією з матеріалознавства.

1.24. Контроль твердості деталей допускається проводити будь-яким методом неруйнівного контролю за методикою, прийнятою на підприємстві та погодженою з головною організацією з матеріалознавства.

1.25. Допускається контроль твердості іншими способами, які можна застосовувати для даної деталі, а також на проміжних операціях з переведенням отриманого значення на необхідну конструкторською документацією шкалу за таблицею довідкового додатка 3 або 3а.

1.26. У тих випадках, коли неможливо перевірити твердість на самих деталях, або конфігурація деталей не дозволяє вирізати зразки для механічних випробувань, або це викликає велику витрату металу, або метал важко механічно обробляється після термічної обробки, випробування проводити на зразках, вирізаних із спеціальної заготовки , перетин якої має бути близьким до максимального робочого перерізу деталей з урахуванням припусків на термічну обробку Спеціальна заготівля повинна бути однієї марки сталі або сплаву, однієї плавки і повинна пройти термічну обробку спільно з партією деталей, що пред'являється. Кількість спеціальних заготовок дорівнює кількості деталей, передбаченому групами контролю у табл.1.

1.28. Показники механічних властивостей деталей груп з 3 до 6 включно, значення яких не наведені в табл. 2-9, контролю не підлягають крім випадків, обумовлених цим стандартом або конструкторською документацією.

1.29. При випробуванні ударної в'язкості кожної деталі групи 4 контроль на розтягнення допускається проводити на одній деталі від партії з мінімальним значенням твердості або на вибір ВТК, якщо твердість не передбачена табл. 6-8.

1.30. Ударну в'язкість деталей з листів і смуг товщиною менше 11 мм, із труб із товщиною стінки менше 14 мм і прутків діаметром менше 16 мм, крім груп 5 і 5А, не визначати, якщо в конструкторській документації немає інших вказівок.

Форма, розміри ударних зразків та норми ударної в'язкості при розмірах менш вказаних деталей встановлюються конструкторською документацією.

1.31. У тому випадку, якщо при обробці сталі або сплаву факультативні норми механічних властивостей, зазначені в технічних умовах переводяться в обов'язкові, але їх значення відрізняються від факультативних, конструктор повинен внести зміни до конструкторської документації відповідно до змінених технічних умов на поставку металу.

1.32. За погодженням з головною організацією з матеріалознавства допускається призначати інші категорії міцності як для марок, наведених у стандарті, так і для не зазначених у ньому. У цьому випадку норми механічних властивостей та обсяг контролю мають бути обумовлені у конструкторській документації. Якщо показники механічних властивостей не вказані, вони повинні відповідати нормам технічних умов про поставки.

1.33. Для поліпшення оброблюваності різанням і штампуемості сталей марок 12Х2ГВФА (ЕІ712), 14Х17Н2, 07Х16Н6, 08Х17Н5М3 (ЕІ925), 15Х18Н12С4ТЮ (в 10000000000000000000000000000000).

Для деталей, виготовлених із сталей аустенітного та аустенітно-феритного класів, режими проміжної термічної обробки для поліпшення штампування відповідають режимам термічної обробки, наведеними в табл.6, 7.

Кількість проміжних термічних обробок призначається головним металургом підприємства-виробника.

За погодженням із головною організацією з матеріалознавства для сталей та сплавів допускається призначати інші режими проміжної термічної обробки, що встановилися на підприємстві.

1.33а. При хіміко-термічній обробці глибина шару встановлюється конструктором за погодженням з технологом залежно від виду зміцнювальної обробки та конструктивних особливостей деталей.

1.34. Категорії міцності, позначені «*», у нових конструкторських технологіях не застосовувати.

2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ, МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

2.1. Деталі пред'являються до приймання партіями, що складаються з деталей одного найменування, однієї марки сталі або сплаву, однієї плавки, стану поставки або термічно оброблені в одному садку.

2.2. Контролю стану поверхні має бути піддана кожна термічно оброблена деталь. Необхідність та спосіб очищення поверхні після термічної обробки визначаються технологічним процесом, затвердженим технологом (металургом). Зовнішній огляд проводиться неозброєним оком. Допускається застосування лупи зі збільшенням трохи більше чотирикратного. При виявленні хоча б однієї деталі тріщин та інших дефектів, величина яких перевищує норми, обумовлені в п.п. 1.12, 1.13 стандарту, вся партія деталей повинна бути піддана повторній перевірці будь-яким способом, що гарантує надійність контролю за методикою, прийнятою на підприємстві-виробнику.

2.3. Контроль макроструктури у випадках, обумовлених конструкторською або технологічною документацією, слід проводити відповідно до стандартів (технічних умов) на постачання металу або інших методів, що гарантують надійність контролю за методикою, прийнятою на підприємстві або обумовленою в технологічній документації.

2.4. Зразки для механічних випробувань деталей груп 3, 5 і 5А повинні бути вирізані з тіла деталі або заготовки (п. 1.26), а групи 4 - зі спеціального припуску, що залишається на кожній деталі.

Відбір проб та вирізку зразків необхідно проводити відповідно до вимог ГОСТ 7564–97 або за вказівкою у технологічній документації.

2.5. Показники механічних властивостей термічно оброблених деталей мають бути перевірені обсягами табл.1.

2.6. При незадовільних результатах випробувань механічних властивостей з якого-небудь їх виду слід проводити повторне випробування на подвоєній кількості зразків, або, на розсуд головного металурга, партію деталей направити на повторну термічну обробку або пересортування і пред'явити до приймання знову.

2.7. При незадовільних результатах випробувань через наявність на зразках місцевих дефектів (розшарування, раковини, бульбашки тощо ) кожна деталь партій повинна бути перевірена на наявність цих дефектів і після пересортування партії на випробування направляються інші зразки. Наявність флокінів не допускається.

2.8. При контролі твердості задовільними вважаються результати відповідні вимогам табл.2-9.

При незадовільних результатах контролю деталі повинні бути повернені для пересортування або термічної обробки, або проведені випробування механічних властивостей на зразках, вирізаних з деталей із крайніми значеннями твердості. За задовільних результатів цих випробувань партія вважається придатною.

2.9. У деталей, що пройшли хіміко-термічну обробку, на вимогу конструкторської документації контролюють твердість, глибину цементованого, ціанованого або азотованого шару відповідно до видів хіміко-термічної обробки, механічні властивості серцевини в обсяги категорії міцності або тільки твердість.

Допускається проведення інших видів хіміко-термічної обробки відповідно до технологічного процесу, що встановився на підприємстві.

Примітки:

1. За глибину шару цементації прийнято суму заевтектоїдної, евтектоїдної та половини перехідної зон.

2. За глибину азотування прийнятий весь шар, що виявляється під мікроскопом, в залежності від марки сталі та застосовуваного травника у вигляді темно-або світлотруючої смуги до помітного її переходу в серцевині.

3. За глибину ціанування прийнято весь шар, що складається з усіх структурних складових від поверхні до помітного його переходу до серцевини залежно від марки сталі та технологічного процесу ціанування.

2.10. Твердість деталей, що пройшли хіміко-термічну обробку, повинна контролюватись у обсязі, зазначеному у конструкторській документації. Якщо не визначено кількість деталей для перевірки твердості, контроль проводиться в обсязі групи 1.

2.11. Глибина цементованого та ціанованого шару має бути перевірена на одній деталі від кожної коробки або кошика, глибина азотованого шару – на одній деталі від осаду.

2.12. Допускається контроль глибини шару та твердості виробляти на спеціальних зразках із сталі тієї ж марки та плавки, що й деталі; Для контролю глибини азотованого шару зразки повинні бути термічно оброблені спільно з партією деталей на ту саму категорію міцності. Можливість перевірки глибини шару на зразках встановлюється головним металургом, якщо це не вказано у конструкторській документації.

2.13. Випробування на розтягування повинно проводитись:

 • при нормальній температурі за ГОСТ 1497-84 , ГОСТ 10006-80 , ГОСТ 11701-84 , ГОСТ 10446-80 ;
 • при підвищеній температурі за ГОСТ 9651-84 з часом нагрівання зразків протягом 20-30 хвилин та витримкою при заданій температурі протягом 3-5 хвилин;
 • при температурі до мінус 100 ° C за ГОСТ 11150-84 ;
 • при температурі до мінус 269 ° C за ГОСТ 22706-77 .

2.14. Визначення ударної в'язкості має проводитися:

 • при зниженій, кімнатній та підвищеній температурах за ГОСТ 9454-78 ;
 • при температурах до мінус 196 і 269 ° C - за ГОСТ 22848-77 ;
 • на зразках із попередньо створеною тріщиною – за ГОСТ 92–0940 −80.

2.15. Контроль твердості повинен проводитись за ГОСТ 9012-59 , ГОСТ 9013-59 , ГОСТ 2999-75 .

2.16. Випробування металів на жароміцність і повзучість повинно проводитися за ГОСТ 10145-81 та ГОСТ 3248-81 з часом нагрівання зразків протягом 20-30 хвилин та витримкою при заданій температурі протягом 3-5 хвилин.

2.17. Визначення величини відносного звуження після розриву на плоских зразках не рекомендується.

При необхідності визначення зазначеної характеристики на плоских зразках товщиною понад 4 мм слід керуватися ГОСТ 1497-84 .

У цьому випадку величина відносного звуження має бути вказана у конструкторській документації.

⑭ 2.18. Встановлені методи випробувань та контролю деталей придатні та можуть застосовуватися для цілей сертифікації.

3. МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Готові деталі маркуються відповідно до вимог конструкторської документації за ОСТ 2.314-68.

На заготівлях та напівфабрикатах мають бути зазначені:

 • групи 0,1 - індекс деталі та марка сталі або сплаву;
 • груп 2,3,5,5А та 6 - індекс деталі, марка сталі або сплаву, номер плавки та номер партії;
 • групи 4 - індекс деталі, марка сталі або сплаву, номер плавки та номер заготовки.

Спосіб та місце нанесення маркування вказуються у конструкторській документації. Для деталей, конфігурація або розміри яких не дозволяють нанести маркування, допускається маркування на бирку.

3.2. Кожна прийнята партія деталей повинна супроводжуватися документом, що засвідчує відповідність їхньої якості вимогам цього стандарту.

У супровідному документі з урахуванням п. 3.1 мають бути зазначені:

 1. найменування підприємства-виробника або цеху-виробника;
 2. марка сталі та номер плавки;
 3. індекс та номер деталі;
 4. номер партії;
 5. мас (нетто тільки для чистових деталей) та кількість деталей;
 6. результати випробувань (для деталей групи 1 і 2 твердість – крайні значення; груп 3,4,5,5А та 6 – твердість та результати випробувань механічних та інших властивостей або номер протоколу випробування);
 7. позначення цього стандарту;
 8. Дата.

3.3. Способи зберігання та транспортування деталей повинні забезпечувати відсутність механічних пошкоджень та корозії.


ДОДАТОК 1

Рекомендоване

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІВ

1. Перед штампуванням, гнучким, вибиванням і для поліпшення оброблюваності різанням сталі марки 12Х2НВФА (ЕІ712) рекомендується піддавати відпалу при температурі 790-800°C, витримці до прогріву, охолодженню з піччю до температури 650-6 2 год, охолодження на повітрі.

2. Для поліпшення оброблюваності різанням поковки та штампування зі сталі марки 14Х17Н2 рекомендується відпускати при температурі (680±10) °C, витримці не менше 3 год, охолодження на повітрі.

Для деталей, що мають велику різницю в перерізах, перед загартуванням проводити підігрів при температурі 800-850 °C.

3. Для підвищення надійності деталей і складальних одиниць, виготовлених із сталі 07Х16Н6 і 07Х16Н6-Ш і з метою виключення хрумкого впливу водню металургійного походження, рекомендується піддавати термічній розводажувальній обробці:

всі кріпильні деталі незалежно від перерізу;

деталі, що працюють під постійно діючим навантаженням - ємності та інші перетином від 5 мм і вище;

усі інші деталі перерізом 15 мм та вище.

Термічна обробка розводу виконується в три етапи відпал при температурі (780±10) °C, охолодження на повітрі до кімнатної температури, відпустка при температурі (680±10) °C, охолодження на повітрі, відпустка при температурі (490±10) °C охолодження на повітрі — відповідно до вимог таблиці.

Вид термічної обробки

Температура,

°C

Час витримки

τ год, не менше

Товщина матеріалу,

S, мм

Відпал

Відпустка

Відпустка

780

780

680

680

490

490

490

490

2,0

6,0

2,0

4,0

10-15

20

35

50

До 25

Св. 25

До 25

Св. 25

До 30

Св. 30 до 40

40 50

50 100

Обробка за режимом - відпал при температурі (780±10) °C і подальша відпустка при температурі (680±10) °C є одночасно режимом, що покращує механічну оброблюваність сталі різанням. При цьому для покращення оброблюваності при кожній із зазначених температур достатньо витримки 1,5 год.

Відпустка при температурі (490±10) °C повинна проводитись на заготовках в обточеному стані (або з іншою обробкою, що забезпечує очищення поверхні від окалини).

Для напівфабрикатів перетином менше 5 мм відпал при температурі (780±10) °C і відпустка при температурі (680±10) °C не потрібна.

Для скорочення операцій механічної обробки виготовлення деталей допускається виробляти дроти діаметром до 50 мм після повної зміцнюючої термічної обробки. У цьому випадку термічна обробка, що розводить, проводиться в послідовності: відпал при температурі (780±10) °C, відпустка при температурі (490±10) °C, відпустка при температурі (680±10) °C.

Для покращення штампування листового матеріалу стали 07Х16Н6 і 07Х16Н6-Ш загартування слід проводити при температурі (1050±10) °C у воді або на повітрі. Відпустку при температурі 350-400 °C призначати для деталей, що працюють в умовах температур не нижче мінус 70 °C, (250±10) °C — для деталей, що працюють в умовах температур нижче мінус 70 °C, а також для підвищення опору уповільнено -охолодженої сталі до корозійного розтріскування в середовищах, що містять іони хлору

5. Для деталей зі сталі марки 15Х18Н12С4ТЮ-Ш (ЕІ654-Ш), що працюють в умовах негативних температур, загартування слід проводити при температурі не нижче 1000 °C. Сталь рекомендується для застосування при температурі до мінус 196 °C; при цьому вміст α-фази має бути не більше 20% і ударна в'язкість при температурі мінус 196 °C – не менше 4 кгс·м/.

6. Для заготовок зі сталі марки ВНС-12 діаметром понад 50 мм рекомендується при загартуванні проводити підігрів при температурі (850±10) °C. Для покращення оброблюваності різанням рекомендується проводити загартування при температурі (1150±10) °C з охолодженням у воді.

7. Для зняття шліфувальних напруг деталі зі сталей Х, ШХ15, 20Х13 (HRC 42-49 43,5-50,5), 40Х13 (HRC 47-52 48,5-53,0), 95Х18 (HRC f07d5a59 а також зі сталей, що піддаються хіміко-термічній обробці, рекомендується відпускати при температурі (150±10) °C протягом 2 год не пізніше ніж через 48 год від початку операції шліфування.

Сталь марки 20Х13 із твердістю HRC 30-35 32-37 застосовувати для деталей, що працюють без ударних навантажень.

8. Дифузійний відпал сталі 09П6Н4Б 09Х16Н4Б ⑭ з подальшою відпусткою при температурі 600-620 °C проводиться з метою забезпечення заданих норм ударної в'язкості в поперечному напрямку, переважно для великогабаритних штампувань і поковок, виготовлених з

9. Температура охолоджуючого середовища при термічній обробці деталей зі сталей та сплавів повинна бути: води – 20-60 °C, олії – 20-70 °C.

10. Деталі зі сталі марки 20Х13 перед гартуванням рекомендується підігрівати при температурі (820±20) °C.

11. Для поліпшення оброблюваності різанням деталі зі сталі марки 08П5Н5Д2ТУ-Ш 08Х1502ТУ-Ш ⑭ (ЕП410У-Ш) рекомендується відпускати при температурі 600-650 °C протягом 2-3 годин з охолодженням на повітрі; у цьому випадку твердість не повинна бути більшою за НВ 270.

Після згинання та під штампування піддавати технологічному нагріванню при температурі 600-625 °C протягом 2 годин з охолодженням на повітрі.

12. Комплекс свойств сортовой стали 12Х21Н5Т с пределом текучести не менее 35 кгс/в закаленном состоянии обеспечивается требованиями технических условий, а для партий стали, поставляемых с пределом текучести не менее 32 кгс/в закаленном состоянии — применением обработки холодом с последующим отпуском после закалки, згідно з ОСТ 92-1130-85.

Схему термічної обробки категорію міцності КС70 вибирає головний металург.

13. Час витримки при нагріваннях в процесі термічної обробки призначають у технологічній документації, якщо немає інших вказівок у табл. 2-8.

14. Азотовані деталі зі сталей 45Х14Н14В2М (ЕІ69), 03Х13Н8Д2ТМ (ЕП699) та інших, призначені для роботи в умовах негативних температур, після попередньої термічної обробки перед азотуванням допускається піддавати стабілізуючій термічній обробці °C протягом 3-4 годин, відпустка при температурі 150-250 °C протягом 2-3 годин.

15. Для азотованих деталей контролювати крихкість азотованого шару на вигляд відбитка при вимірі твердості. Крихкість повинна відповідати I-II групам за наведеною шкалою:

Шкала крихкості азотованого шару

16. Деталі після азотування повинні мати чисту поверхню матово-сірого кольору. Наявність кольорів втечі не є бракувальною ознакою.

17. Допускається повторне азотування. Глибина шару та твердість при цьому повинні відповідати заданим значенням. Після повторного азотування контроль проводити в обсязі, встановленому технічною документацією.

18. Вибирається один із трьох режимів термічної обробки сталей марок 12Х18Н9Т та 12Х18Н10Т, кожен з яких забезпечує заданий рівень механічних властивостей та високу корозійну стійкість і вибирається головним металургом:

загартування деталей із сталей 12Х18Н9Т і 12Х18Н10Т при температурі 1050-1100°C забезпечує найбільший рівень пластичності сталі, необхідної для операцій холодної деформації - глибокої витяжки, розвальцювання та ін;

при загартуванні з температури 950-980 ° C пластичні характеристики стали дещо нижчими;

при неможливості проведення гарту у вказаному інтервалі температур для забезпечення стійкості проти МКК необхідно призначати стабілізуючий відпал при температурі 850-900 °C протягом двох годин.

19. Точні деталі зі сталей марок 12Х21Н5Т, 95Х18, 09Х16Н4Б, 45Х14Н14В2М, 18Х2Н4МА, 07Х16Н6, 08Х17Н5М3, 14Х17Н2, 3Г1Х2Х1Х2Х172

20. У процесі термічної обробки сталі марки 95Х18 розрив у часі між загартуванням та обробкою холодом, а також між обробкою холодом та відпусткою не повинен перевищувати 6 год.

21. Після проведення операцій гарячої деформації деталі зі сталей марок 03Х11Н10М2Т-ВД (ЕП678У-ВД) та 03Х11Н10М2Т1-ВД (ЕП679-ВД) перетином понад 15 мм рекомендується охолоджувати у воді, інші - на повітря.

22. Допускається проводити термічну обробку у вакуумі за ОСТ 92-1292-81.

23. Допускається для забезпечення КС95Ж і КС95І сталі ВНС25-ВД загартування не проводити.

24. Охолодження при загартуванні, а також після відпуску деталей, крім спеціально передбачених технологією випадків, повинно здійснюватися до температури не вище ()°C. Час охолодження до вказаної температури встановлюється технологічною документацією у кожному конкретному випадку.

24а. При проведенні гарту з охолодженням на повітрі деталі слід охолоджувати розсипом.

25. Перед холодним листовим штампуванням, витяжкою, розкочуванням, гнучкою вихідні та проміжні заготовки зі сплаву ХН43БМТЮ-ВД та ХН43БМТЮ-ІД необхідно відпалювати при температурі 1060-1150 °C протягом 20-60 хв. з подальшим охолодженням у воді чи на повітрі.


ДОДАТОК 2

Довідкове

КОНТРОЛЬ ВОЛОСИН НА ПОВЕРХНІ

ГОТОВИХ ДЕТАЛЕЙ

1. Неприпустимість волосин на поверхні готових деталей обумовлюється в тому випадку, якщо до деталей пред'являються спеціальні вимоги щодо герметичності або у зв'язку з роботою деталей із високоміцних сталей за умов великих навантажень.

2. Неприпустимість волосин чи посилення норм, передбачених ТУ 14-1-336-72, обумовлюється конструкторською документацією. При цьому необхідно враховувати, що прокат з корозійностійких сталей відкритої виплавки волосинами не відповідає нормам ТУ 14-1-336-72. Тому для роботи у вищевказаних умовах рекомендується метал підвищеної якості, отриманий вакуумно-дуговим, електрошлаковим переплавом тощо.


ДОДАТОК 3

Довідкове

Співвідношення між численними значеннями твердості

І ТИМЧАСовим ОПОРОМ ДЛЯ СТАЛІВ

Твердість

Тимчасовий опір, кгс/

Брінел-лю 10/3000 По Роквеллу з алмазним наконечником За Суперроквелом з алмазним наконечником По Роквеллу Кулька Ø 1/16», Р=100 кгс За Віккерсом Вуглецевої Хромансиль Хромонікелевої Хромомолібденової Кульгавий
Шкали
d відп. мм НВ А 60 кгс З 150 кгс 15 N 15 кгс 30 N 30 кгс 45 N 45 кгс

2,34

2,37

2,39

2,42

2,44

2,45

2,46

2,47

2,48

2,5

2,51

2,52

2,53

2,54

2,56

2,57

2,58

2,59

2,6

2,61

2,62

2,64

2,65

2,66

2,67

2,68

2,7

2,71

688

670

659

643

632

627

621

616

611

601

597

592

587

582

573

569

564

560

555

551

547

538

534

530

526

522

514

510

84,5

83,5

83

82,5

-

82

82

81,5

-

81

81

-

80,5

80

80

80

79,5

79,5

79

79

79

-

78,5

78

-

78

-

77,5

66,0

65,0

64,0

63,0

63,0

62,0

62,0

61,5

61,0

60,0

60,0

60,0

59,0

59,0

58,0

58,0

57,5

57,0

57,0

56,0

56,0

56,0

55,0

55,0

-

54,0

-

53,0

92,5

92

91,5

91

91

90,5

-

90

90

89,5

-

-

89

89

88,5

-

-

88

-

-

87,5

-

87

87

-

86,5

-

86

82

81

80

79

79

78,5

78

77,5

-

77

77

-

76

76

75

75

-

74

74

-

73,5

-

72,5

-

72

71,5

-

70,5

72

71

70

69

-

68

-

66,5

-

65,5

-

-

64,5

-

63,5

-

-

62

-

-

61

-

60

-

-

59

-

57,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

832

-

800

-

773

756

741

728

715

704

693

682

672

662

653

644

635

626

618

610

602

594

586

578

248

241

237

231

227

226

224

222

220

216

214

212

210

208

206

205

203

202

200

198

196

194

192

191

189

187

185

183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

206

205

203

202

200

198

197

194

192

191

189

-

185

184

234

228

224

218

214

213

211

210

207

204

202

200

199

197

195

194

192

190

189

187

185

184

182

180

179

177

175

173

227

221

218

212

209

207

205

203

202

198

197

195

194

192

189

188

186

185

183

182

180

178

176

175

174

-

170

168

-

-

-

-

220

-

217

-

213

-

208

206

204

203

201

200

198

-

195

193

191

189

187

185

-

182

180

178


Продовження

Твердість

Тимчасовий опір, кгс/

Брінел-лю 10/3000 По Роквеллу з алмазним наконечником За Суперроквелом з алмазним наконечником По Роквеллу Кулька Ø 1/16», Р=100 кгс За Віккерсом Вуглецевої Хромансиль Хромонікелевої Хромомолібденової Кульгавий
Шкали
d відп. мм НВ А 60 кгс З 150 кгс 15 N 15 кгс 30 N 30 кгс 45 N 45 кгс

2,72

2,73

2,74

2,75

2,76

2,77

2,78

2,79

2,8

2,81

2,82

2,83

2,84

2,85

2,86

2,87

2,88

2,89

2,9

2,91

2,92

2,93

2,94

2,95

2,96

2,97

2,98

2,99

3,0

3,01

3,02

3,04

507

503

499

495

492

488

485

481

478

474

470

467

464

461

457

454

451

448

444

441

438

433

432

429

426

423

420

417

415

412

409

404

77

76,5

76

76

76

76

76

-

76

76

76

75

75

75

75

75

74,5

74

74

74

73,5

73

73

73

73

73

73

73

73

72,5

72

72

53,0

53,0

52,0

52,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

50,5

50,5

50,0

49,5

49,5

49,5

49,5

49,0

48,5

48,5

47,5

47,5

47,5

46,5

46,5

46,5

46,5

45,5

45,5

45,5

45,0

44,5

44,5

86

-

-

85,5

-

-

85

85

85

84,5

-

-

-

84

-

-

-

83,5

-

-

83

83

83

82,5

-

-

-

-

82

-

-

81,5

-

-

-

70

-

-

69

69

68

68

68

-

-

67

-

-

-

66

66

-

65,5

-

-

64,5

-

-

-

-

63,5

-

63

62,5

-

-

-

56,9

-

-

55

-

54

54

-

-

-

53

-

-

-

52

-

-

51

-

-

49,5

-

-

-

-

48,5

-

-

47,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

570

-

563

556

549

-

542

535

531

528

521

-

514

509

-

500

495

-

484

478

-

469

-

461

457

-

449

-

442

-

434

427

182

181

180

178

177

176

175

173

172

171

169

168

167

165

164

163

162

161

160

159

158

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

145

182

181

180

178

177

176

175

-

173

171

169

168

167

166

164

163

162

161

160

159

158

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

-

172

171

170

168

167

166

165

163

162

161

160

159

158

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

137,5

167

166

165

163

162

161

160

-

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

137

136

135

-

-

-

175

173

-

-

170

168

167

-

165

-

163

-

-

160

158

-

156

154

-

-

-

150

-

-

147

-

145

-

143

141


Продовження

Твердість

Тимчасовий опір, кгс/

Брінел-лю 10/3000 По Роквеллу з алмазним наконечником За Суперроквелом з алмазним наконечником По Роквеллу Кулька Ø 1/16», Р=100 кгс За Віккерсом Вуглецевої Хромансиль Хромонікелевої Хромомолібденової Кульгавий
Шкали
d відп. мм НВ А 60 кгс З 150 кгс 15 N 15 кгс 30 N 30 кгс 45 N 45 кгс

3,05

3,06

3,07

3,08

3,09

3,1

3,11

3,12

3,13

3,14

3,15

3,16

3,17

3,18

3,2

3,21

3,22

3,23

3,24

3,25

3,26

3,27

3,28

3,29

3,3

3,31

3,32

3,33

3,34

3,35

401

398

395

393

390

388

385

383

380

378

375

373

370

368

363

361

359

356

354

352

350

347

345

343

341

339

337

335

333

331

72

72

72

72

71,5

71

71

71

71

71

71

70,5

70

70

70

70

70

69,5

69

69

69

69

69

69

69

69

68,5

68

68

68

44,5

43,5

43,5

43,5

43,0

42,5

42,5

42,5

42,0

41,5

41,5

41,5

41,0

41,0

40,5

40,5

40,5

40,0

39,5

39,5

39,5

39,5

39,0

38,5

38,5

38,5

38,0

37,5

37,5

37,5

-

-

-

81

-

-

-

80,5

-

-

-

80

-

-

79,5

-

-

-

-

79

79

-

-

78,5

-

-

-

-

78

-

-

-

-

62

-

-

-

61

-

-

-

60

-

-

59

-

59

-

-

58

58

-

-

57,5

-

-

-

-

57

-

-

-

-

46,5

-

-

-

45

-

-

-

44

-

-

43

-

-

-

-

42

-

-

-

40,5

-

-

-

-

39,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

419

-

413

-

406

-

401

-

395

-

389

-

383

377

-

372

-

365

-

361

-

356

-

351

-

347

-

342

-

144

143

142

141

140

139,5

138

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127,5

127

126

125

124

123

122,5

122

121

120

120

119

144

143

142

141

140

140

138

138

137

136

135

134

133

-

131

130

126

124

124

123

122

121

121

120

119

119

118

117

-

115

136

135

134

134

132

132

131

130

129

128

127

127

126

125

123,5

123

122

121

120,5

120

119

118

117

116

116

115

114,5

114

113,5

112

132

131

130

130

129

128

127

126

125

125

124

124

122

-

120

119

118

117

117

116

115

114

114

113

112

112

111

110

-

109

-

139

-

137

-

136

-

134

-

137

-

130

-

128,5

127

-

125,5

-

124

-

122,5

-

121

-

119

-

118

-

117

-


Продовження

Твердість

Тимчасовий опір, кгс/

Брінел-лю 10/3000 По Роквеллу з алмазним наконечником За Суперроквелом з алмазним наконечником По Роквеллу Кулька Ø 1/16», Р=100 кгс За Віккерсом Вуглецевої Хромансиль Хромонікелевої Хромомолібденової Кульгавий
Шкали
d відп. мм НВ А 60 кгс З 150 кгс 15 N 15 кгс 30 N 30 кгс 45 N 45 кгс

3,36

3,38

3,39

3,4

3,41

3,42

3,43

3,44

3,45

3,46

3,47

3,48

3,5

3,51

3,52

3,53

3,54

3,55

3,56

3,57

3,58

3,6

3,61

3,62

3,64

3,65

3,66

3,67

3,69

329

325

323

321

319

317

315

313

311

309

307

306

302

300

298

297

295

293

292

290

288

285

283

282

278

277

275

274

272

68

68

68

68

68

67,5

67

67

67

67

67

67

67

67

67

66,5

66

66

66

66

66

66

66

66

-

65

65

65

65

37,5

37,0

37,0

37,0

37,0

36,0

36,0

36,0

36,0

35,0

35,0

35,0

35,0

34,0

34,0

34,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

32,0

32,0

32,0

-

31,0

31,0

30,5

30,0

-

-

-

77,5

-

-

-

77

-

-

-

76,5

-

-

-

-

76

-

-

75,5

-

-

75

75

-

-

74,5

-

74

-

-

-

56

-

-

-

55

-

-

-

54

-

-

-

-

53

-

-

52

52

-

51,5

-

51

-

50,5

-

50

-

-

-

38,5

-

-

-

37,5

-

-

-

35

-

-

-

-

35

-

-

34

-

-

33

-

-

-

31,5

-

30,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

337

332

-

328

-

323

-

319

-

315

-

311

307

-

302

-

299

-

296

-

292

288

-

285

281

-

278

-

274

118

117

116

115,5

115

114

113

112,5

112

111

110

110

108,5

108

107

107

106

105

105

104

103,5

102,5

102

101,5

100

100

99

99

98

115

114

113

112

111

111

110

-

109

108

107

-

106

105

104

104

103

102

102

101

-

100

99

99

-

97

96

96

-

112

110

110

109

108

108

107

106,5

106

105

104

104

102,5

102

101,5

101

100,5

100

99,5

99

98

97

96

96

94,5

94

93,5

93

92,5

108

107

106

106

105

104

104

-

102

102

101

-

100

99

98

98

97

97

96

96

-

94

93

93

-

91

91

90

-

115,5

114

-

112

-

111

-

109,5

-

108

-

107

105,5

-

104

-

103

-

102

-

101

100

-

98,5

97,5

-

96,5

-

95,5


Продовження

Твердість

Тимчасовий опір, кгс/

Брінел-лю 10/3000 По Роквеллу з алмазним наконечником За Суперроквелом з алмазним наконечником По Роквеллу Кулька Ø 1/16», Р=100 кгс За Віккерсом Вуглецевої Хромансиль Хромонікелевої Хромомолібденової Кульгавий
Шкали
d відп. мм НВ А 60 кгс З 150 кгс 15 N 15 кгс 30 N 30 кгс 45 N 45 кгс

3,7

3,71

3,72

3,73

3,74

3,75

3,76

3,77

3,78

3,8

3,81

3,82

3,84

3,85

3,86

3,87

3,88

3,89

3,9

3,91

3,92

3,94

3,95

3,96

3,97

3,98

3,99

4,0

4,01

4,02

4,04

269

268

266

265

263

262

260

259

257

255

253

252

249

248

246

245

244

242

241

240

239

236

235

234

232

231

230

229

228

226

224

65

65

65

64,5

64

64

64

64

64

64

64

63,5

-

63

63

63

63

63

63

62,5

62

-

62

62

62

62

62

62

62

61,5

-

30,0

30,0

30,0

29,5

29,0

29,0

29,0

28,5

28,0

28,0

28,0

27,5

-

27,0

27,0

27,0

26,5

26,0

26,0

26,0

25,5

-

25,0

25,0

25,0

24,5

24,0

24,0

24,0

23,5

-

74

-

-

73,5

-

-

73

-

73

72,5

-

-

-

72

-

71,5

71,5

-

-

71

-

-

70,5

-

-

-

70

-

-

-

-

-

-

-

49

49

-

48

-

-

48

-

-

-

46

46

45

-

-

45

44,5

-

-

43,5

-

-

-

43

-

-

-

-

-

-

-

29,5

-

-

28,5

-

-

27

-

-

-

26

-

25

-

-

-

24

-

-

23,5

-

-

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

-

99

99

-

-

-

98

98

-

-

271

-

268

-

265

262

262

-

259

256

-

253

250

250

247

-

244

-

242

-

239

236

235

234

-

231

-

229

-

226

224

97,5

96

95,5

95

94,5

94

93,5

93

92,5

92

91

90,5

89,5

89

88,5

88

88

87

87

86

86

85

85

84

84

83

83

82,5

82

81,5

80,5

94

94

91

90

89

89

88

88

87

87

86

86

-

84

84

83

83

82

82

82

81

-

80

80

79

79

78

78

78

77

-

91,5

91

90,5

90

89,5

89

88,5

88

87,5

86,5

85

85,5

84,5

84

83,5

83

83

82

82

82

81,5

80,5

80

80

79

78,5

78

77,5

77

76,5

76

89

88

88

87

87

86

86

85

85

84

83

83

-

82

81

81

80

80

80

79

78

-

78

77

77

76

76

76

75

75

-

94

-

93

-

92

-

91

-

90

89

-

88

87

-

86

-

85,5

-

84,5

-

83,5

82,5

-

82

-

80,5

-

80

-

79

78


Продовження

Твердість

Тимчасовий опір, кгс/

Брінел-лю 10/3000 По Роквеллу з алмазним наконечником За Суперроквелом з алмазним наконечником По Роквеллу Кулька Ø 1/16», Р=100 кгс За Віккерсом Вуглецевої Хромансиль Хромонікелевої Хромомолібденової Кульгавий
Шкали
d відп. мм НВ А 60 кгс З 150 кгс 15 N 15 кгс 30 N 30 кгс 45 N 45 кгс

4,05

4,06

4,07

4,08

4,1

4,11

4,12

4,14

4,15

4,16

4,17

4,18

4,2

4,21

4,22

4,23

4,24

4,25

4,26

4,27

4,28

4,3

4,31

4,32

4,33

4,34

4,35

4,36

4,37

4,38

4,4

223

222

221

219

217

216

215

213

212

211

210

209

207

205

204

203

202

201

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

187

61

61

61

61

61

61

61,5

-

60

60

60

60

60

60

60

59,5

59

59

59

58,5

-

58

58

58

58

58

58

58

57,5

57

57

23,0

23,0

22,5

22,0

22,0

22,0

21,5

-

21,0

21,0

20,5

-

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

97

-

-

97

96

96

-

96

-

95

95

95

94

94

-

-

-

93

-

-

93

-

92

-

-

-

-

91

91

91

222

222

-

219

217

-

215

213

213

210

-

208

206

-

203

-

201

201

199

-

197

196

-

194

-

192

190

190

-

188

186

80

80

80

79

78

78

77,5

76,5

76

76

76

75,5

74,5

74

73,5

73

73

72

72

72

71,5

71

71

70,5

70

69,5

69

69

68

68

67,5

76

75

75

74

74

73

73

-

70

-

69

-

68

68

67

67

67

66

66

66

-

65

65

64

64

64

63

63

63

62

62

76

75,5

75

74,5

74

73

73

72,5

72

72

71

71

70,5

70

69,5

69

68,5

68

68

68

67,5

67

67

66,5

66

65,5

65

65

65

64,5

63,5

74

73

74

72

72

71

71

-

70

70

69

-

68

68

67