Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-1214-75


УДК 669.14-412-13
Група В31

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер ГОЛОВСПЕЦСТАЛІ
МЧМ СРСР
Култигін В. С. .

"01".07.1975 р.


ЗАГОТУВАННЯ КОВА ПЛОСЬКА (СУТУНКА)
ІЗ СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ
І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Технічні умови
ТУ 14-1-1214-75
(замість ЧМТУ 1-460-88)

Термін запровадження: 01.07.75 р.

ПОГОДЖЕНО:


КЕРІВНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ
Головспецсталі МЧМ СРСР
МАРКЕЛОВ А.І.
01.07. 1975 р.

ЗАВ. ЛАБОРАТОРІЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

«ЦНІІЧМ»

(КОЛЯСНІКОВА Р.І.)
"24".03.1975 р.

На строк до: 01.01.81 р

Розроблено:


ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
МОСКОВОСЬКОГО ЗАВОДУ
"СЕРП І МОЛОТ"
ПОПІВ. Е.Ф.

"17".08.1974 р.17.01.75

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
09.04.75 № 135414


1975 р.


ТУ 14-1-1214-75 Аркуш 1

Дані технічні умови поширюються на ковану плоску заготовку (сутунку) із сталі легованої та високолегованої, а також зі сталі та сплавів зі спеціальними властивостями, призначену для подальшого гарячого переділу.

Технічні умови поширюються також на постачання сутунки з металу, виплавленого електрошлаковим, вакуумно-дуговим переплавом, вакуумно-індукційним методом та іншими новими методами переплавів, а також обробленого синтетичними шлаками.

1. Сортамент

1.1. За розмірами і відхиленнями сутунка повинна відповідати вимогам, зазначеним у табл. 1.

Таблиця 1

Найменування Розміри, мм Допустимі відхилення
Товщина 20-35 за перетином
Ширина 80-200 плюс, хвилин 4%
Довжина 500-900 плюс 25 мм


Примітки:

 • За згодою сторін допускається постачання сутунки інших розмірів.
 • Відношення ширини доби до її товщини повинно бути не більше 6.


1.2. Торці сутунки мають бути обрізані чи обрубані під кутом, близьким до прямого. Косина різу допускається на понад 10 мм.

1.3. Поздовжні ребра сутунки мають бути закруглені або збиті.

1.4. Грані сутунки мають бути плоскими. Неплощинність (кривизна) сутунки має перевищувати 6 мм.


ТУ 14-1-1214-75 Аркуш 2

2. Технічні вимоги

2.1. Хімічний склад сталі та сплавів повинен відповідати нормам ДЕРЖСТАНДАРТ або технічних умов, зазначених у замовленні.

У сталі марі 08Х18Н10-Ш, призначеної для полірованих виробів, вміст залишкового титану допускається трохи більше 0,07%.

2.2. Макроструктура протруєного поперечного темплету повинна мати слідів усадкової раковини, бульбашок, тріщин, шлакових включень і флокінів.

2.3. Сутунка поставляється в залежності від замовлень, у термічно обробленому стані або без термічної обробки.

2.4. Станом поверхні сутунка ділиться на 4 групи (таблиця 2). Група поверхні вказується на замовлення.

Таблиця 2

Група поверхні (умовне позначення) Стан поверхні сутунки
I З видаленням дефектів, без травлення
II Суцільна зачистка, без подальшого травлення
III Тралена, з наступним зачищенням дефектів
IV Суцільна зачистка з подальшим травленням та видаленням дефектів


Примітка: У разі суцільного зачистки сутунки (для групи IV) на механізованих верстатах, травлення сутунки перед остаточним зачисткою дефектів дозволяється не проводити.

Рекомендація щодо вибору груп поверхні заготовок стосовно вимог стандартів та технічних умов на готову продукцію наведена в додатку.

ТУ 14-1-1214-75 Аркуш 3

2.5. На поверхні сутунки не допускаються: поздовжні та поперечні тріщини, полони, ірваніни, заходи сонця, шлакові включення. Місцеві дефекти повинні бути видалені шляхом поздовжньої вирубки або зачистки, ширина якої повинна бути не менше ніж п'ятикратна глибина, а довжина — не менша за двократну ширину.

2.6. Глибина вирубки або зачистки дефектів для марок, обумовлених ГОСТ 1475-54 , ГОСТ 4543-71 , ГОСТ 5950-73 , ГОСТ 19265-73 , не повинна перевищувати 8% номінальної товщини, для сталі інших марок - 12%

2.7. На поверхні сутунки допускаються без зачистки для I-ої та III-ї груп стану поверхні - вм'ятини, горобина, раковини глибиною не більше суми відхилень, що допускаються, і волосовини глибиною не більше 1 мм; для II-ої та IV-ої груп - вм'ятини, подряпини, волосовини глибиною не більше 0,5% від товщини.

2.8. Вміст альфа-фази в сутунки зі сталі марок: 12Х18Н9Т, 15Х18Н12С4ТЮ (ЕІ654), 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т5С1І4М1Т4М1Т4 10М4Т5

2.9. Механічні властивості сутунки на термічно оброблених поздовжніх зразках повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці 3.

2.10. Сталь марок 09Х15Н8Ю (ЕІ904) та 08Х17Н5М3 (ЕІ925)) визначається на ступінь намагніченості лігою проби при 20 °C. Результати випробувань зазначаються у сертифікаті.

2.11. Забрудненість сутунки із сталі марки 08Х18Н10-Ш неметалевими включеннями має перевищувати норм, зазначених у табл. 4.ТУ 14-1-1214-75 Аркуш 4

Таблиця 3


№ п/п Марка сталі Рекомендований режим термічної обробки Механічні властивості при кімнатній температурі
Тимчасовий опір розриву,
σ в
кгс/мм 2
Межа плинності,
σ т
кгс/мм 2

Відносне подовження, при , не менше, %

1 2 3 4 5 6
1 09Х15Н8Ю
(ЕІ904)

1 варіант

Нормалізація при температурі 1050 °C,

охолодження на повітрі

2 варіант

Нормалізація при температурі 950-1000 ° С, обробка холодом при температурі (-70 ° С) - 2 години, старіння при температурі 400-500 ° С 1 год

не більше

130

не менше

120

не більше

45

не менше

95

20

9

2 08Х17Н5М3
(ЕІ925)

1 варіант

Нормалізація при температурі 1050 °C,

охолодження на повітрі

2 варіант

Нормалізація при температурі 950-1000 ° С, обробка холодом при температурі (-70 ° С) - 2 години, старіння при температурі 450 ° C - 1 год

не більше

130

не менше

120

не більше

45

не менше

90

15

9

3 Х15Н710М2
(ЕП35)

1 варіант

Нормалізація при температурі 1050 °C,

охолодження на повітрі

не більше

115

не більше

45

18

ТУ 14-1-1214-75 Аркуш 5

Продовження таблиці 3

1 2 3 4 5 6
3 Х15Н710М2
(ЕП35)

2 варіант

Нормалізація при температурі 925-950 ° С, обробка холодом при температурі (-70 ° С) - 2 години, старіння при температурі 500 ° C - 1 год

не менше

150

не менше

130

8
4

1Х15Н4АМ3-Ш

(ЕП310-Ш)

Нормалізація при температурі 1040-1060 ° С, охолодження на повітрі, обробка холодом (-70 ° С) - 2 години, старіння при температурі 450 ° C - 1 год

не менше

145

не менше

150

10
5 07Х16Н6
(ЕП288)

1 варіант

Загартування при температурі 1050 °C,
охолодження у воді чи на повітрі

2 варіант

Загартування при температурі 975 ° C, охолодження на повітрі, обробка холодом (-70 ° С) - 2 години, відпустка 350-425 ° С - 1 год

не більше

125

не менше

110

не більше

45

не менше

85

20

12

Примітки:

1. Результати контролю механічних властивостей стали марки Х15Н710М2 (ЕП35) факультативні, але заносяться до сертифікату .
2. Термообробка сталі 09Х15Н8Ю (ЕІ904), 08Х17Н5М3 (ЕІ925), Х15Н710М2 (ЕП35), 1Х155Н4АМ3-Ш (ЕП310-Ш) і 07Х16Н6 (ЕП288) проводиться.
3. Результати контролю механічних якостей стали марок: ЭИ904, ЭИ925 і ЭП288 по 1-му варіанту термообробки - факультативні, але заносяться до сертифіката.

ТУ 14-1-1214-75 Лист 6

Таблиця 4

Марка сталі Неметалічні включення, в балах, не більше

Оксиди

З

Сульфіди

З

Силікати недеформуються
СН

Нітріди

НТ

08Х18Н10-Ш 3 1 3 2


3. Методи випробування, правила приймання та документації

3.1. Постачання сутунки проводиться партіями, що складаються з однієї плавки та одного розміру.

До електрошлакової та вакуумно-дугової плавки відносяться зливки, виплавлені з однієї вихідної плавки, встановленої на заводі-постачальнику технології.

За згодою замовника допускається постачання металу збірних партій.

3.2. Проби для хімічного аналізу, механічних та технологічних випробувань відбирають за ГОСТ 7564-73 та ГОСТ 7565-73 .

3.3. Контроль макроструктури проводиться на одному темплеті від плавки в профілі, що поставляється, або в плавочному контролі за ГОСТ 10243-62 .

3.4. Контроль за змістом альфа-фази проводиться на 2-х зразках за методикою ГОСТ 11878-66 .

3.5. Механічні властивості визначаються на 2-х поздовжніх зразках у плавочному контролі або добу максимального розміру.

Отримані результати поширюються попри всі розміри сутунки, виготовлені з однієї планки.

3.6. Контроль на неметалеві включення сталі марок, зазначених у пункті 2.11, проводиться на 6-ти зразках від плавки за методикою ГОСТ 1778-70 методом Ш-4.


ТУ 14-1-1214-75 Лист 6

3.7. Контроль на макроструктуру і зміст альфа-бази неспроможна здійснюватися, у своїй якість металу має гарантуватися постачальником у межах вимог цих технічних умов.

3.8. Намагніченість литої проби визначається за методикою постачальника сутунки.

3.9. Вага партій сутунки конструкційної сталі має бути меншою за 3,0 тонни, а для решти марок сталі — не менше 1,5 тонни, якщо менша вага спеціально не обумовлена в замовленні.

Вага партій металу електрошлакового, вакуумно-дугового переплавів має бути не менше ніж 0,3 тонни.

Вага партій індукційної та вакуумно-індукційної виплавки має бути не менше 0,14 тонни.

Вага партій металу електронно-променевого, плазмово-дугового та дуплекс-процесів має бути не менше 0,05 тонни.

3.10. Маркування, упаковка та документація повинні відповідати вимогам ГОСТ 7566-69 .

3.11. На торці кожної сутунки мають бути чітко вибиті:

 • а) марка сталі;
 • б) номер плавки (або умовний номер плавки, розшифрований у сертифікаті).
На торці сутунки додатково до марки сталі вибивається для:
 • електрошлакового переплаву - літера "Ш";
 • вакуумно-дугового переплаву - літери «ВД»;
 • вакуумно-індукційної виплавки — літери «ВІ», або
іншими позначеннями, залежно від методу виплавки.3.12. Заготівля поставляється у міцно скріплених пачках (зв'язках, пакетах). Кожна пачка має містити сталь однієї плавки.


Виправленому на стор. 5 вірити.


Зареєстровані
24.03.75 (дата)
Зав. технічним відділом "ЦНІІЧМ"
(Каплан А.С.)


прикладна програма
до ТУ 14-1-1214-75

ПРИКЛАДНИЙ ПЕРЕЛІК
Державних стандартів та технічних умов
на готову продукцію

Група поверхні (умовне позначення) Номери стандартів та технічних умов
I ГОСТ 1435-54, ГОСТ 4548-711 , ГОСТ 5950-73 ,
ГОСТ 19265-78, ТУ 14-1-318-72
II ГОСТ 5632–72 в части коррозионностойких сталей и жаропрочных сплавов марок: ХН50ВМКТЮР (ЭП99), ХН56ВМТЮР (ЭП199), ХН68ВМТЮК (ЭП698), ХН77ТЮР (ЭИ437Б), ХН70Ю (ЭИ652), 36НХТЮ (ЭИ702), 42НХТБ, 36НХТЮМ (ЭП51), ЕП708-ВД, Х15Н45М5В3Т2ЮБР-ВД (ЕП718-ВД), 0Х15Н65М16В (ЕП567), 00Н70М27Ф (ЕП81)
III ГОСТ 11268-65 та ТУ на конструкційно леговані сталі
IV ГОСТ 55632-72 (жароміцні та жаростійкі), ЧМТУ 1-456-68 та інші.


Примітки:
1. Група поверхні для заготівлі інших марок, не перерахованих у таблиці, вказується у замовленні відповідно до узгоджених технічних умов на цю марку сталі або сплаву.
2. За згодою сторін сутунка марок Х20Н6МД2Т (ЕП309), Х32Н4Д (ЕП529), 47НХМ (ЕП590), 0Х32Н8-ВД (ЕП535-ВД), ВУКС-1 (ЕП557) та ВУКС-8 простругана по двох площинах.

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРДЕН ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ЗНАМУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
ІМ. І.П. Бардіна

107843, Москва, Би-Б, 2-а Бауманська вул., д. 9/23. Телефон 267-01-02, справ. 1-00. Для телеграм - Москва
ЦНІІЧЕРМЕТ Розрахунковий рахунок 240802 у Бауманському відділенні Держбанку

№ОС/ТУ 14/1-1214

Держкомітет цін ЦС СРСР
Поч. відділу цін на продукцію
важкої промисловості
т. Антонова А. П. .
Начальнику ВІФС
т. Виноградову Ст А. .
в.о. зав. відділом НДІЕЧМ
т. Мартинову І. Е

Прийнято до відома
31.77.

«18».11.1976 р.

Гол. інженеру заводу «Серп та Молот»
т. Попову Е. Ф. .

Гол. інженеру заводу «Електросталь»
т. Жучину В. Н. .

Гол. інженеру заводу «Дніпроспецсталь»
т. Стеценко Н. В. .

Гол. інженеру Челябінського метзаводу

т. Учаєву Н. Н. .

Гл… інженеру заводу «Червоний Жовтень»

т. Губін А. В. .

Гол. інженеру метзаводу ім. А.К. Сєрова

т. Шиленко Б. Д. .

Гол. інженеру Білорецького меткомбінату
т. Ліхову В. К. .

Гол. інженеру Ленінградського сталепрокатного заводу

т. Буркова Г. Г. .

ВПО "Союзспецсталь" МЧМ РСР
Гол. інженеру

т. Култигін В. С. .

Союзглавметал

Зам. начальника

т. Зуєву Б. П. .

У 3

9.12.76 93527


ЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ
до технічних умов ТУ14-1-1214-75 «Заготівля
кована плоска (сутунка) із сталі легованої,
високолегованої та зі спеціальними властивостями»

Розділ 2 "Технічні вимоги", пункт 2.9. Примітка до табл. 3, доповнити пунктами:

«4. Для окремих плавок сталі марки 08Х17Н5М3 (ЕІ925) дозволяється при другому варіанті термообробки знижувати температуру з 950 до 900 °C. Фактичний режим термообробки вказувати у сертифікаті».
«5. Дозволяється поставка сталі марки 08Х17Н5М3 (ЕІ925) після другого варіанту термообробки з тимчасовим опором не менше 115 кгс/мм 2 за умови, що відносне подовження становитиме не менше 15%.

Підстава: приведення у відповідність з технічними умовами на сортовий прокат ЧМТУ 1-785-69 (лист заводу «Електросталь» та заводу «Електросталь» та заводу «Серп і Молот № 8-3243029/13 від 01.10.76 р. )

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії Л.В. Меандров

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

Технічне управління


ЦЕНТРАЛЬНИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. І.П. Бардіна
ЦНДІчермет

13.06.77 №ОС/ТУ 14/1-1214

«18».11.1976 р.

Гол. інженеру Ашинського метзаводу

т. Биковського Г. С. .

Гол. інженеру заводу «Серп та Молот»
т. Попову Е. Ф. .

Гол. інженеру заводу «Електросталь»
т. Жучину В. Н. .

Гол. інженеру заводу «Дніпроспецсталь»
т. Стеценко Н. В. .

Гол. інженеру Челябінського метзаводу

т. Учаєву Н. Н. .

Гл… інженеру заводу «Червоний Жовтень»

т. Губін А. В. .

Гол. інженеру метзаводу ім. Сєрова

т. Шиленко Б. Д. .

Гол. інженеру Білорецького меткомбінату
т. Ліхову В. К. .

Гол. інженеру Ленінградського сталепрокатного заводу

т. Буркова Г. Г. .

Гол. інженеру ВПО «Союзспецсталь»
т. Култигін В. С. .

Зам. начальника Союзглавметал

т. Зуєву Б. П. .

Начальнику ВІФС
т. Виноградову В. А

Члену Держкомітету цін РМ СРСР
т. Протасу Ст Ф. .
Поч. відділу НДІЕЧМ
т. Шевелеву Л. Н. .

У 3


ЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ
до ТУ14-1-1214-75 «Заготівля кована плоска
(сутунка) із сталі легованої, високолегованої
та зі спеціальними властивостями»

У пункті 2.1., у табл. 1а для сталі ХН65ВМ (ЕП 760) хімічний склад встановити за ТУ 14-1-1435-75 замість ТУ 14-1-1436-75.

Підстава: виправлення друкарської помилки.

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії Л.В.Меандров

Для заг.
розуміння
27.07.77. 15.07.75 106853 Зак. 958.


МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

Технічне управління


ЦЕНТРАЛЬНИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. І.П. Бардіна
ЦНДІчермет

107843, Москва, Би-Б, 2-а Бауманська вул., д. 9/23. Телефон 267-01-02, справ. 100

Для телеграм - Москва ЦНІІЧЕРМЕТ

Розрахунковий рахунок 240802 у Бауманському відділенні Держбанку

27/10-77 №ОС/ТУ 14/1-1214

У 3

Гол. інженеру Ашинського метзаводу

т. Биковського Г. С. .

Гол. інженеру заводу «Серп та Молот»
т. Попову Е. Ф. .

Гол. інженеру заводу «Електросталь»
т. Жучину В. Н. .

Гол. інженеру Челябінського метзаводу

т. Ведернікова Г. Г. .

Гол. інженеру Ленінградського сталепрокатного заводу

т. Буркова Г. Г. .

Члену Держкомітету цін РМ СРСР
т. Протасу Ст Ф. .
Поч. відділу НДІЕЧМ
т. Шевелеву Л. Н. .

Головному інженеру підприємства п/с М-5729
т. Мужичкову А. І. .
Начальнику ВІФС
т. Виноградову Ст А. .


ЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ
до технічних умов ТУ14-1-1214-75
«Заготівля кована плоска (сутунка)
стали легованою, високолегованою та
зі спеціальними властивостями»

У пункті 2.1. у таблиці 1а посилання на ГОСТ чи ТУ вказати:
для марки 12Х25Н16Г7АР-Ш (ЕІ835Ш) - ТУ 14-1-526-72 замість ТУ 14-1-1747-76;
для марки 03Х11Н10М2Т-ВД (ЕП678-ВД) - ТУ 14-1-1540-75 замість ТУ/АМЗ 367-70;
для марки ХН60МБ (ЕП758) ЧМТУ 1-927-70 замість ТУ 14-123-62-75;
для марки 00Х12Н10МТ-ВД (ЕП810-ВД) - ТУ 14-1-1768-76 замість ТУ 14-131-279-76 (одночасно замінити марки на 03Х12Н10МТ-ВД).

Найменування марки 0Х15Н65М16 (ЕП567) замінити на ХН65МВ відповідно до зазначеного в ТУ 14-1-1485-75.

Марки 00Н70М27Ф (ЕП814), 00Н70М27Ф-ІД (ЕП814-ІД), 00Н70М27ФА (ЕП814А), ХН50МВКТЮР-ВД (ЕП99-ВД) з табл. 1а виключити.

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії Л.В. Меандров

12.12.77 113770
Зак. 957


МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

Технічне управління


ЦЕНТРАЛЬНИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. І.П. Бардіна
ЦНДІчермет

107843, Москва, Би-Б, 2-а Бауманська вул., д. 9/23. Телефон 267-01-02, справ. 100

Для телеграм - Москва ЦНІІЧЕРМЕТ

Розрахунковий рахунок 240802 у Бауманському відділенні Держбанку

19 серпня 1977 р №ОС/ТУ-1214

Гол. інженеру заводу «Серп та Молот»
т. Попову Е. Ф. .

Гол. інженеру заводу «Електросталь»
т. Жучину В. Н. .

Гол. інженеру Ашинського метзаводу

т. Биковського Г. С. .

Гол. інженеру заводу «Дніпроспецсталь»
т. Стеценко Н. В. .

Гол. інженеру Челябінського метзаводу

т. Ведернікова Г. Г. .

Головному інженеру Золотоустівського
метзаводу
т. Учаєву Н. Н. .

Зам. начальника Союзглавметал

т. Зуєву Б. П. .

Держкомітет цін РМ СРСР
т. Протасу Ст Ф. .

Начальнику ВІФС
т. Виноградову Ст А. .
Поч. відділу НДІЕЧМ
т. Шевелеву Л. Н. .

У 3


ЛИСТ-ПОПРАВКА ДО
технічні умови ТУ14−1-1214−75
«Заготівля кована плоска (сутунка)
зі сталі легованої, високолегованої та
зі спеціальними властивостями»

1. У пункті 2.1 у таблиці 1а посилання на хімічний склад

ЧМТУ 1-861-70 замінити на ТУ14-1-1558-76,
ЧМТУ 1-739-69 замінити на ТУ 14-1-1795-76,
ТУ 14-131-106-73 замінити на ТУ 14-1-1936-77,
ТУ 14-131-116-73 замінити на ТУ 14-131-279-76.

Підстава: Лист заводу "Електросталь" № 8-944-ТУ/13 від 01.08.77 р.

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії Л.В. Меандров

13.09.77 1127847
Зак. 957


МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

Технічне управління


ЦЕНТРАЛЬНИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. І.П. Бардіна
ЦНДІчермет

107843, Москва, Би-Б, 2-а Бауманська вул., д. 9/23. Телефон 267-01-02, справ. 100

Для телеграм - Москва ЦНІІЧЕРМЕТ

Розрахунковий рахунок 240802 у Бауманському відділенні Держбанку

2/03.78 ОС/ТУ 14-1-1214

У 3

Гол. інженеру Ашинського

метзаводу

т. Биковського Г. С. .

Гол. інженеру заводу метзаводу

"Серп і молот"
т. Попову Е. Ф. .

Гол. інженеру заводу метзаводу

«Електросталь»
т. Жучину В. Н. .

Гол. інженеру Челябінського

металургійного заводу

т. Ведернікова Г. Г. .

Гол. інженеру Ленінградського

сталепрокатного заводу

т. Буркова Г. Г. .

Члену Держкомітету цін РМ СРСР
т. Протасу Ст Ф. .

Головному інженеру підприємства

п/с М-5729
т. Мужичкову А. І. .
Зав. відділу НДІЕЧМ
т. Шевелеву Л. Н. .

Начальнику ВІФС
т. Виноградову Ст А. .


ЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ
до технічних умов ТУ14-1-1214-75
«Заготівля кована плоска (сутунка) із сталі
легованої, високолегованої та
зі спеціальними властивостями»

1. У пункті 2.1 табл. 1а для марки ХН60МБ (ЕП758) вказати ТУ 14-1-2245-77 замість ЧМТУ 1-927-70.

2. Марки ХН67М9Б2Ю (ЕП782), ХН65МВ (ЕП760) та ХН67М9Б2Ю-ВД (ЕП782-ВД) з таблиці 1а виключити.

Підстава: Приведення технічної документації відповідно до ТУ 14-1-1214-75.

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії Л.В. Меандров
3778 112234


Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
09.12.75 №71218
УДК 669.15.002.62
Група В31


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА)
ІЗ СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ І ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ
І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Технічні умови
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №1

Строк введення 01.01.76

1. Зміна 1 поширюється на постачання сутунок зі сталі марки ЧС4-ВІ з хімічним складом за ТУ 14-1-811-73, кількість 10 т на рік.

2. За пунктом 1.1. (Табл. 1).

Доповнити текстом: «Сутки зі сталі марки 4С4-ВІ поставляються розмірами:

товщиною: 35-65 мм,
шириною 125-285 мм,
довжиною - не коротше 1000 мм».

3. За пунктом 2.2.

Доповнити текстом: «У макроструктурі сутунок із сталі 4С4-ВІ, що оцінюється в балах за шкалами ГОСТ 10243–62 , центральна пористість, точкова неоднорідність, загальна та крайова плямиста ліквація та лікваційний квадрат не повинна перевищувати першого бала.


Подсадкова ліквація та міжкристалітні тріщини не допускаються».

4. За пунктом 2.6.

Доповнити пункт текстом: «Глибина вирубки чи зачистки дефектів сталі 4С4-ВИ має перевищувати 8% номінальної товщини».

5. За пунктом 2.9.

Доповнити текстом: «Механічні властивості металу сутунок із сталі 4С4-ВІ повинні відповідати нормам ТУ 14-1-811-73».

6. За пунктом 2.11.

Пункт доповнити текстом: «Забрудненість металу сутунок із сталі марки 4С4-ВІ неметалевими включеннями має перевищувати норм ТУ 14-1-811-73».

7. За пунктом 3.3.

Доповнити пункт текстом: «Темплет для контролю макроструктури сталі 4С4-ВІ має бути взятий від металу підприбуткової частини (літер А/1).

8. За пунктом 3.6.

Доповнити пункт текстом: «Контроль на неметалеві включення сталі марки 4С4-ВИ здійснюється на 6 зразках від плавки методом Ш6 без оцінки середнього балу. Зразки вирізають із металу підприбуткової частини (літер А)».

9. За пунктом 3.7.

Доповнити пункт текстом: "Дія пункту 3.7 на сталь 4С4-ВІ не поширюється".

10. За додатком до ТУ 14-1-1214-76.

До групи П за станом поверхні включити ТУ 14-1-811-73 (марка ЧС4-ВІ).

11. Технічні умови доповнити розділом:

«4. порядок розрахунку за продукцію.
4.1. Оплата сутунки зі сталі 4С4-ВІ провадиться згідно з додатком».


Узгоджено:
Головний інженер Ашинського
металургійного заводу
Биковський
Зав. лабораторією стандартизації
ЦНІІЧМ
Коляснікова


Додаток до ТУ 14-1-1214-75
із зміною № 1

Р, А З Ч І Т
оптової ціни на заготівлю ковану плоску (сутунку) з
стали легованою, високолегованою та
зі спеціальними властивостями

Розрахунок здійснено нормативно-параметричним методом відповідно до «Положення …» за № 10-15/385 від 16.02.1973 року

Розрахунок у цінах, що діють до 01.01.1976 року.

Зміст програми

1. В якості базової марки (аналогу) прийняті зливки 4С4-ВІ за ТУ 14-1-811-73.

2. Хімічний склад сутунки за ТУ 14-1-1214-75 (зі зміною № 1) повністю відповідає ТУ 14-1-811-73.

3. Оптова ціна сутунки стали марки 4С4-Ви розрахована виходячи з ціни зливка за ТУ 14-1-811-73 та коефіцієнта співвідношення цін сутунки за ЧМТУ 1-460-68 сталі марки 06Х28МДТ та зливка цієї ж марки за ГОСТ 2632 . Гуртові ціни вміщені в дод. 61 до пр-ти 01-03, вид. 1967 р.

Розрахунок ціни

Оптова ціна зливка, руб. Оптова ціна сутунки, руб. Коефіцієнт співвідношення цін сутунки та зливка
Сталь марки 06ХН28МДТ 1580 1840 1,164 дод. 61 до пр-ту 01-03 вид. 1967.
Сталь марки 4С4-ВІ
за ТУ 14-1-1214-75
(Зі зміною № 1)
із округленням
7270 8460 1,164 ціна зливка дод. 66 до пр-ту 01-03 вид. 1967.


Узгоджено:
Головний інженер Ашинського
металургійного заводу
Биковський


МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ РСР

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
16.09.76 № 87438

УДК
Група В-31


ЗАТВЕРДЖУЮ
Зам. Начальник технічного управління МНС СРСР
Балінський Ст Ст .

"31".07.1976 р.


Заготівля кована плоска (сутунка)
зі сталі легованої, високолегованої та
зі спеціальними властивостями

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №2

Строк введення 01.01.76

1. Преамбулу доповнити: «Технічні умови поширюються на заготівлю (сутунку), що поставляється заводами «Електросталь» та «Дніпроспецсталь» Ашинському металургійному заводу.

2. Таблицю 1 доповнити:

Для Ашинського металургійного заводу:

Товщина 35-65 з градацією
через 5 мм
+4
-1 мм
Ширина 155-275 з градацією
через 5 мм
+15
- 5 мм
Довжина 700-1100 ±30 мм


3. Пункт 1.1. доповнити приміткою:

«3. Для сутунки, що поставляється Ашинському металургійному заводу, відношення ширини заготовки до її товщини не повинно бути більше 4,5».

4. Увімкнути пункт: «1.1.2. При постачанні сутунок марок ЕП 760, ЕП 678ВД, ЕП 693ВД, ЕП 718ВД, ЕП 99ІД.

16.09.76 37438


2.
ТУ 14-1-1214-75
Змін. №2

5. Пункт 2.1 доповнити: «Хімічний склад сталей та сплавів, що поставляються Ашинському метзаводу, повинен відповідати стандартам та технічним умовам, зазначеним у табл. 1. а, а для сталі ЕП 33У-ВД - табл. 1б.

Таблиця 1а

Марка сталі або сплаву ГОСТ чи ТУ на хімічний склад
1 2
ХН70Ю (ЕІ 652), ХН67МВТЮ-ВД (ЕП 202-ВД)
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЕП 33-ВД)
ГОСТ 5632-72

ХН78Т (ЕІ 435), ХН77ТЮР (ЕІ 437Б),
ХН75МБТЮ (ЕІ 602), 10Х11Н20Т2Р (ЕІ 696А)

ХН38ВТ (ЕІ 703), 12Х25Н16Г7АР-Ш (ЕІ 835Ш)

ХН60ВТ (ЕІ 868), ХН60МВКТЮР-ВД (ЕП 99ВД)
ХН60МВКТЮР-ІД (ЕІ 99ІД), ХН27ВМАБ (ЕП 126), ХН28ВМАБ-ВД (ЕП 126-ВД)

ТУ 14-1-1747-76
ХН77ТЮ (ЕІ 437А) ТУ 14-1-402-72
ХН77ТЮР-ВД (ЕІ 437БУ-ВД) ТУ 14-1-684-73
ХН35ВТЮ-ВД (ЕІ 787-ВД) ТУ 14-1-850-74
Х15Н7ЮМ2 (ЕП 35) ТУ 14-1-371-72
ХН56ВМТЮ (ЕП 199), ХНВМТЮ-ВД (ЕП 199-ВД) ТУ 14-1-1131-74
07Х16Н6 (ЕП 288) ЧМТУ 1-861-70
1Х15Н4АМ3-Ш (ЕП 310Ш) ТУ 14-1-1505-76
ХН30ВМТ (ЕП 437, ВІ-102) ТУ 14-1-1020-74
Х12Н20Т2-Ш (ЕП 452Ш) ТУ 14-1-947-74
ХН60МВТЮ-ВД (ЕП 487-ВД) ЧМТУ 1-739-69
1Х18Н10Т-ВД (ЕП 502) ТУ 14-1-496-73
0Х15Н65М16В (ЕП 567) ТУ 14-1-1485-75
03Х11Н10М2Т-ВД (ЕП 678-ВД) ТУ/АМЗ 67-70
Х68ВМТЮК-ВД (ЕП 693-ВД) ТУ 14-1-399-72
ХН62ВММЮТ-ВД (ЕП 708) ТУ 14-1-1018-74
ХН45МВТЮБР-ІД (ЕП 718-ІД) ТУ 14-1-573-73
ХН45Ю (ЕП 747) ТУ 14-1-941-74
07Х25Н16АГ6Ф-Ш (ЕП 750Ш) ТУ 14-1-911-743.
ТУ 14-1-1214-75
Змін. №2

1 2
ХН60МБ (ЕП 758) ТУ 14-123-62-75
ХН65МВ (ЕП 760) ТУ 14-1-1436-75
04Х14К13Н4М3ТБ-ВД (ЕП 767-ВД) ТУ 14-1-1149-74
07Х25Н16АГ6Ц-Ш (ЕП 781-Ш) ТУ 14-1-912-74
ХН67М9Б2Ю (ЕП 782), ХН67М9Б2Ю-ВД (ЕП 782) ТУ 14-131-106-73
00Х12Н10МТ-НД (ЕП 810-ВД) ТУ 14-131-116-73
00Н70М27Ф (ЕП 814), 00Н70М27Ф-ІД (ЕП 814-ІД), 00Н70М27ФА (ЕП 814А) ТУ 14-131-20-72
ЕП 33У-ВД Табл. 1б


Таблиця 1б

Марка сплаву Хімічний склад, %%
Вуглець Кремній Марганець Сірка Фосфор Хром Нікель Титан Молібден
не більше
Х12Н22Т3МРУ-ВД (ЕП 33У-ВД) 0,10 0,6 0,6 0,01 0,02 10,0-12,5 21,0-25,0 2,6-3,2 1,0-1,6


Продовження таблиці 1б

Марка сплаву Хімічний склад, %%
Залізо Бор Алюміній
Х12Н22Т3МРУ-ВД (ЕП 33У-ВД) Основа н.б. 0,006 н.б. 0,8


Примітки:

 • Бор вводиться в метал з розрахунку та хімічним аналізом не визначається.
 • Допускається вміст залишкової міді трохи більше 0,30%.


4.
ТУ 14-1-1214-75
Змін. №2

6. Пункт 3.10 доповнити: "Копія сертифіката прикладається до залізничної накладної".

7. Увімкнути пункт: «3.13. Пакети сутунок, що поставляються Ашинському метзаводу, укладаються в 2 стопи заввишки трохи більше 700 мм. Кожен пакет перев'язується дротом у граничному та поперечному напрямку. При завантаженні пакети розташовуються упоперек вагона з обов'язковою підкладкою під торці «дерев'яних брусків або обрізок дощок».

8. Додаток до ТУ 14-1-1214-75.

У групу IV за станом поверхні внести марки ЕІ 435, ЕІ 437А, ЕІ 602, ЕІ 868, ЕП 33-ВД, ЕП 35, ЕП 126, ЕП 126-ВД, ЕП 202-ВД, ЕП 437, ЕП 452 Ш.


Узгоджено:

Зам. начальника технічного
управління МЧМ СРСР
Ю.В. Кузнєцов
"31".08.1976 р.
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії
Л.В. Меандров
"30".08.1976 р.

Розроблено:

Головний інженер Ашинського
металургійного заводу

Г. С. Биковський
«27» серпня 1976 р.Зареєстровані у ЦНИИЧМ: 01.09.76 р.
Завідувач відділу стандартизації
чорної металургії Л.В. Меандров


Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
05.06.78 № 126248

Узгоджено:

Керівник організації
п.я. А-1795

Ю.Д. Маслюків

"05".04.1978 р.

УДК 669.15.002.62
Група В31


Затверджую:

Заступник керівника
організації п. я. Р-6732

В.С. Култигін

"13".04.1978 р.


ЗАГОТУВАННЯ КОВА ПЛОСЬКА (СУТУНКА)
ІЗ СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ І
ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №3

Термін запровадження 24.06.78

1. Зміна поширюється на постачання сутунок із сталі марки ЧС35-ВІ та ЧС5-ВІ з хімічним складом за ТУ 14-1-2125-77 та ТУ 14-1-811-73 відповідно в кількості до 10 т кожної марки на рік.

2. За пунктом 1.1 (табл. 1)

Доповнити пункт текстом: «Сутунки зі сталі марки ЧС35-ВІ та ЧС5-ВІ поставляються розмірами:

товщиною 35-65 мм,
шириною 125-285 мм,
довжиною не коротше 1000мм. Довжина обговорюється у замовленні.

3. За пунктом 2.2.

Доповнити пункт текстом: «У макроструктурі сутунок із сталі ЧС35-ВІ та ЧС5-ВІ, що оцінюється в балах за шкалами ГОС Т10243-75, центральна пористість, точкова неоднорідність, загальна та крайова плямиста ліквація та лікваційний квадрат не повинні перевищувати першого бала.


Подсадкова ліквація та міжкристалітні тріщини не допускаються.

4. За пунктом 2.6.

Доповнити пункт текстом: «Глибина вирубування чи зачистки дефектів для сталі ЧС35-ВІ та ЧС5-ВІ не повинна перевищувати 8% номінальної товщини».

5. За пунктом 2.9.

Доповнити текстом: «Механічні властивості металу сутунок із сталі ЧС35-ВІ та ЧС5-ВІ повинні відповідати нормам ТУ 14-1-2125-77 та ТУ 14-1-811-73. Норми механічних властивостей перших 20 плавок сталі ЧС35-ВИ є факультативними, після чого підлягають уточненню.

6. За пунктом 2.11.

Пункт доповнити текстом: «Забрудненість металу сутунок стали марок ЧС35-ВІ та ЧС5-ВІ неметалевими включеннями не повинна перевищувати норм ТУ 14-1-2125-77 та ТУ 14-1-811-73. Норми вмісту неметалевих включень у перших 20 плавках стали ЧС35-ВИ факультативні та підлягають уточненню.

7. За пунктом 3.3.

Доповнити пункт текстом: «Темплет контролю макроструктури сталі ЧС35-ВІ та ЧС5-ВІ має бути взято від металу підприбуткової частини (літер А).

8. Пункт 3.6.

Доповнити пункт текстом: «Контроль на неметалеві включення стали марки ЧС35-ВІ та ЧС5-ВІ проводиться на 6 зразках від плавки методом Ш6 без оцінки середнього балу. Зразки вирізають із металу підприбуткової частини (літер А)».

9. За пунктом 3.7.

Доповнити пункт текстом: «Дія пункту 3.7. на сталь ЧС35-ВІ та ЧС5-ВІ - не поширюється».

10. За додатком до ТУ 14-1-1214-75.

до групи II за станом поверхні включити ТУ 14-1-2125-75 (марка ЧС35-ВІ) та ТУ 14-1-811-73 (марка ЧС5-ВІ).


11. Ціна за продукцію затверджуються Держкомітетом цін Ради Міністрів СРСР та публікуються у прейскурантах.Узгоджено:

Головний інженер Ашинського
металургійного заводу

Г. С. Биковський
"17" березня 1978 р.

Зав. лабораторією
стандартизації ЦНДІЧМ
Р.І. Коляснікова
«___» ____ 1978 р.

Розроблено:

Заступник керівника
підприємства п. я. А-7099
Г. Г. Ведерніков
«___» ____ 1978 р.

Заступник керівника
підприємства п. я. Р-6262
О.М. Магницький
"27" березня 1978 р.Зареєстровані в ЦНИИЧМ: 24.05.78
Завідувач відділу стандартизації
чорної металургії Л.В. Меандров


Міністерство чорної металургії СРСР

УДК
Група В31


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер Союзспецсталі
МЧМ СРСР

Култигін В.С.

"__" _____ 1978 р.


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) ІЗ СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ,
ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №4

Термін запровадження 20.01.79

1. Доповнити таблицю 1а маркою сталі 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДІ52-ВД) з хімскладом за ТУ 14-1-2444-78.

2. Додаток до ТУ 14-1-1214-75. У групу IV за станом поверхні внести марку 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДІ52-ВД).

Примітка: ціни затверджуються Державним комітетом СРСР за цінами та публікуються у прейскурантах.

ПОГОДЖЕНО:

Зам. керівника підприємства
п.я. А-1147
Конраді Г. Г. .
"03".09.1978 р.

Головний інженер Ашинського
металургійного заводу

Биковський Г. С.
"27" жовтня 1978 р.

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей ЦНІІЧМ
Абабков Ст Т. .
«20».10.1978 р.


РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер заводу
«Дніпроспецсталь»

Стеценка Н.В.
"19" вересня 1978 р.

Зареєстровані в ЦНИИЧМ: 24.05.78
Завідувач відділу стандартизації
чорної металургії
Л.В. МеандровДержавний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
27.12.78 № 142616

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 08 9380

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
09.10.78 № 162387

УДК
Група В31


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер Союзспецсталі
МЧМ СРСР

Култигін В.С.

"__" _____ 1979 р.


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) ІЗ СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ,
ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №5

Термін запровадження 15.11.79

Пункт 2.1. Таблицю 1а доповнити приміткою у редакції:
«На вимогу споживача, погодженого з підприємством п/с А-1147, обумовленим у замовленні, сталь марки 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДІ 56-2ВД) поставляється з хімскладом за нікелем «селект» 8,3-8,6% з допуском +0 3%.


ПОГОДЖЕНО:

Зам. керівника підприємства
п.я. А-1147
Конраді Г. Г. .
"07".08.1979 р.

Головний інженер Ашинського
металургійного заводу

Биковський Г. С.
"12".07.1979р.

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей ЦНІІЧМ
Абабков Ст Т. .
«__".___.1979 р.
Начальник БОС-8 підприємства
п/с А-1147
Скачков Ю. Н. .

"20".07.1979 р.


РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер заводу
«Дніпроспецсталь»

Стеценка Н.В.
"01".08. 1979 р.

Зареєстровані в ЦНІІЧМ:
15.10.1979 р.
Завідувач відділу стандартизації
чорної металургії
Л.В. МеандровМІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ОКП 08 9380

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
80.14.11 № 202482 202482

УДК
Група В31


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер Союзспецсталі
МЧМ СРСР

Култигін В.С.

"28".08.1980 р.


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) ІЗ СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ,
ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №7

Термін запровадження 14.12.80

1. Доповнити таблицю 1а сплавами марок ХН55МБЮ (ЕП 666), ХН55МБЮ-ВД (ЕП 666-ВД) з хімічним складом за ТУ 14-1-2606-79.

2. Додаток до ТУ 14-1-1214-75. До групи II за станом поверхні внести марки ХН66МБЮ (ЕП 666), ХН55МБЮ-ВД (ЕП 666-ВД).

3. При виготовленні заготовок зі сплавів марок ХН55МБЮ (ЕП 666), ХН55МБЮ-ВД (ЕП 666-ВД) розміром 60х260х1010 та 65х275х1010, у разі відсутності замовлень на заготівлю менших 6 розмірів.

Примітка: Оплата сутунки зі сплавів ХН55МБЮ (ЕП 666), ХН55МБЮ-ВД (ЕП 666-ВД) провадиться згідно з додатком.


ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер Ашинського
металургійного заводу

Биковський Г. С.

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей ЦНІІЧМ
Абабков Ст Т. .

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер заводу
«Електросталь»
Косирєв Л. К. .
21.08.80 р.

Зареєстровані у ЦНИИЧМ: 14.11.80 р.
Завідувач відділу стандартизації
чорної металургії
Абабков Ст Т. .


С.2
Додаток до ТУ 14-1-1214-75
з ізм. 7

ОПТОВІ ЦІНИ
на добу марки

Марка сталі Зливки Кв. заготівля сутунка
Технічні умови Оптова ціна в рублях за тн Технічні умови Оптова ціна в рублях за тн
ХН66-МБЮ (ЕП 666) 14-1-2606-79 4630 14-1-1214-75 змін. 6250
ХН66МБЮ-ВД
(ЕП 666-ВД)
14-1-1214-75 змін. 10490


Зав. відділом собівартості, рентабельності
та ціноутворення ІЕЧМ Л.М. Шевельов
"13" жовтня 1980 р.


МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

УДК
Група В31


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер Союзспецсталі
МЧМ СРСР

Култигін В.С.

«08».12.1981 р.


ЗАГОТУВАННЯ КОВА ПЛОСЬКА (СУТУНКА)
ІЗ СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ
І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №8

Термін запровадження: 24.10.1981 р.

У зміну № 2 до ТУ 14-1-1214-75 у табл. 1а найменування марки сплаву ХН77ТЮР-ВД (ЕІ437БУ-ВД) замінити на ХН77ТЮР-ВД (ЕІ437БУ-ВД).


ПОГОДЖЕНО:

Начальник Технічного
відділу ВПО «Союзспецсталь»

М.П. Колясніков
"03".09.1981 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей
ЦНІІЧМ

В.Т. Абабков
"09".10.1981 р.


Зареєстровані у ЦНДІЧМ: 24.09.1981.
Завідувач відділу стандартизації
чорної металургії
Абабков Ст Т. .


Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
81.11.27 № 135414/08


ОКП

ЗАТВЕРДЖЕНО
організацією-виробником
«15».12.1982 р.

ПОГОДЖЕНО

з базовою організацією
зі стандартизації

«18».12.1982 р.

із замовником

«20».10.1982 р.

Правильно:

УДК
Група В31

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) З
СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ
І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №9


Термін запровадження: 18.01.83 р.

1. До всіх пунктів зміни № 3 після марки ЧС5-ВІ доповнити маркою ЧС4-ВІ з постачанням без обмеження партії.

2. Пункт 5 зміни № 3 викласти у новій редакції:

За пунктом 2.9.
Доповнити текстом: «Механічні властивості (тільки тимчасовий опір σ і межа плинності σ 0,2 ) металу сутунок, що визначаються на термічно оброблених поздовжніх зразках, зі сталі ЧС35-ВІ та ЧС5-ВІ, ЧС4-ВІ повинні відповідати нормам ТУ 14-1 -2125-77 та ТУ 14-1-811-73. Норми механічних властивостей перших 20 плавок сталі ЧС35-ВИ є факультативними, після чого підлягають уточненню.


Зареєстровано: 18.12.82 р.Міністерство чорної металургії СРСР

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів

83.09.16 № 135414/10

УДК
Група В31

Затверджую:

Зам. начальника Технічного управління
Мінчермету СРСР
Ю.В. Кузнєцов
«12».11.1982 р.


ЗАГОТУВАННЯ КОВА ПЛОСЬКА (СУТУНКА)
ІЗ СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ І ЗІ
СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №10
(замість протоколу № 406-77)

Термін запровадження: 04.03.83.

Таблицю 1а доповнити приміткою в редакції: «При постачанні сутунки зі сплаву марки ЕП202-ВД заводом «Дніпроспецсталь» Ашинському металургійному заводу сумарний вміст титану та алюмінію в сплаві не повинен перевищувати 3,85%.
При поставі металу марки ЭП 202-ВД із сумарним вмістом титану і алюмінію у ньому вбирається у 3,85% йому присвоюється найменування «Селект»».


ПОГОДЖЕНО:

Начальник Технічного
відділу ВПО «Союзспецсталь» МЧМ СРСР

М.П. Колясніков
"19".07.1982 р.
Зав. лаб. стандартизації
спец. сталей ЦНІІЧМ
В.Т. Абабков
«24».12.1982 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер заводу
«Дніпроспецсталь»
Н.В. Стеценка
«21».10.1982 р.
Головний інженер Ашинського
металургійного заводу

Г. О. Биковський

"26" жовтня 1982 р.


Зареєстровані в ЦНИИЧМ: 04.02.83
Завідувач відділу стандартизації
чорної металургії
Абабков Ст Т. .


Міністерство чорної металургії СРСР

УДК
Група В31

Затверджую:

Зам. начальника Технічного управління
Мінчермету СРСР
Ю.В. Кузнєцов
«03».12.1983 р.


ЗАГОТУВАННЯ КОВА ПЛОСЬКА (СУТУНКА)
зі сталі легованої, високолегованої та зі
спеціальними властивостями

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №11

Термін запровадження: 11.02.84 г

1. Зміна №2 до Технічних умов п. 2.1. табл. 1а після сталі 07Х16Н6 (ЕП 288) доповнити сталлю марки 07Х16Н6-Ш (ЕП 288-Ш), виплавленою методом електрошлакового переплаву з хімічним складом за ТУ 14-1-1558-76 за винятком вмісту сірки, яке в металі електрошла понад 0,015%.

Примітка: Оптові ціни та НПП за цим додатком.

2. У таблиці 3 для 1 варіанта термообробки стали 07Х16Н6 (ЕП 288) встановити такі значення механічних властивостей:

у ≤ 1180 Мпа (120 кгс/мм 2 )
у ≤ 390 Мпа (40 кгс/мм 2 )
δ б ≤ 20%.

3. З пункту 3 примітки до таблиці 3 виключити сталь марки 07Х16Н6 (ЕП 288).


Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
84.02.29 № 135414/11


-2-

Зміна №11
до ТУ 14-1-1214-75

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер Ашинського
металургійного заводу

Лист № 16-50 від 23.11.83

Г. С. Биковський

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей та сплавів
В.Т. Абабков
"11".01.84 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер заводу
«Електросталь»
К.Я. Федоткін
"05".12.83 г


Зареєстровані в ЦНИИЧМ: 11.01.84
Завідувач відділу стандартизації
чорної металургії
Абабков Ст Т. .


-3-

Зміна №11
до ТУ 14-1-1214-75

ОПТОВІ ЦІНИ І НПП
на заготівлю, сутунку марки 07Х16Н6 (ЕП 288-Ш)

Марка сталі Стилі Кв. заготівлю Ø36-55 мм сутунка
Технічні умови Оптова ціна в руб. за тн. НПП у руб. на тн. Технічні умови Оптова ціна в руб. за тн. НПП у руб. на тн.
07х16Н6
(ЕП 288-Ш)
ТУ 14-1-1558-76 845 283 ТУ 14-1-1214-75 зі змін. №2 1110 385


Гуртові ціни встановлені на заготівлю та сутунку з 1-ою групою поверхні немірної довжини.

Приплата за іншу групу поверхні та довжину нараховується відповідно до «Загальних вказівок» прейскурантів 01-07 та 01-07/11.Зав. лабораторією поточного
ціноутворення ІЕЧМ
«23».12.1983 р.


Міністерство чорної металургії СРСР

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
84.08.14 № 135414/12

УДК
Група В31

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер ВПО
«Союзспецсталь» МЧМ СРСР
Н.І. Дроздов
26.01.84 р.


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) З
СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ
І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №12

Термін запровадження: 01.07.84 р.

1. Вступну частину технічних умов доповнити наступним абзацом: «Показники технічного рівня, встановлені цими технічними умовами для сталі та сплавів 10Х11Н23Т3МР (ЕП33), 10Х11Н23ТЕМР-ВД (ЕП33-ВД), Х15 , ХН28ВМАБ (ЕП126), ХН28ВМАБ-ВД (ЕП126-ВД), ХН56ВМТЮ (ЕП199), ХН56ВМТЮ-ВД (ЕП199-ВД), ХН67МВТЮ-ВТ (ХП202-ВД) Ш (ЕП452-Ш), ХН65МВ (ЕП567), ХН75МБТЮ (ЕІ602), ХН70Ю (ЕІ652), ХН55МБВЮ-ВД (ЕП666-ВД), ХН68ВМТЮК-ВД (ЕП692-Т6 ХН62ВМЮТ-ВД (ЕП708-ВД), ХН45МВТЮБР-ІД (ЕП718-ІД), ХН45Ю 9ЕП747), ХН58В (ЕП795), ХН60ВТ (ЕІ868), 03Х12Н12М12М12Х12Н12 Св-07Х25Н13, 09Х15Г8Ю, 08х17Н5М3 відповідають найвищій категорії якості, для інших марок та сплавів першої категорії якості.


2

Зміна №12
до ТУ 14-1-1214-75

2. Пункт 2.1. доповнити текстом у редакції: «У сплаві марки ХН67МВТЮ-ВД (ЕП202-ВД), атестованому вищою категорією якості, сумарний вміст титану та алюмінію не повинен перевищувати 3,85%, у сталі марки 03Х11Н8М2Ф (ДІ52-ВД) , Вміст нікелю має перебувати в межах 8,3-8,6%, при цьому допускається відхилення від вмісту нікелю плюс 0,3%.

3. Пункт 2.6. посилання на ГОСТ 1435-54 замінити на ГОСТ 1435-74 .

4. Пункт 2.9. Таблиця 3.

Для марки стали 09Х15Н8Ю (ЕІ904), у графі «Тимчасовий опір розриву»

1 варіант 2 варіант:
записати

σ в

Мпа
(кгс/мм 2 )
трохи більше 1270 (130)

σ в

Мпа
(кгс/мм 2 )
щонайменше 1175 (120)


У графі «Межа плинності»

1 варіант 2 варіант:
записати

σ 0,2

Мпа
(кгс/мм 2 )
трохи більше 440 (45)

σ 0,2

Мпа
(кгс/мм 2 )
не менше 930 (95)


Для марки стали 08Х17Н5М3, у графі «Тимчасовий опір розриву»

1 варіант 2 варіант:
записати

σ в

Мпа
(кгс/мм 2 )
трохи більше 1270 (130)

σ в

Мпа
(кгс/мм 2 )
щонайменше 1175 (120)3

Зміна №12
до ТУ 14-1-1214-75

У графі «Межа плинності»

1 варіант 2 варіант:
записати

σ 0,2

Мпа
(кгс/мм 2 )
трохи більше 440 (45)

σ 0,2

Мпа
(кгс/мм 2 )
щонайменше 885 (90)


Для марки стали Х15Н7ЮМ2, у графі «Тимчасовий опір розриву»

1 варіант 2 варіант:
записати

σ в

Мпа
(кгс/мм 2 )
не більше 1130 (115)

σ в

Мпа
(кгс/мм 2 )
щонайменше 1470 (150)


У графі «Межа плинності»

1 варіант 2 варіант:
записати

σ 0,2

Мпа
(кгс/мм 2 )
трохи більше 440 (45)

σ 0,2

Мпа
(кгс/мм 2 )
щонайменше 1275 (130)


Для марки стали НХ15Н4АМ3-Ш (9п310-Ш), у графі «Тимчасовий опір розриву»

записати

σ в

Мпа
(кгс/мм 2 )
не більше 1420 (145)4

Зміна №12
до ТУ 14-1-1214-75

У графі «Межа плинності»

Записати

σ 0,2

Мпа
(кгс/мм 2 )
трохи більше 1030 (105)


Для марки стали 07Х16Н6 (ЕП288), у графі «Тимчасовий опір розриву»

1 варіант 2 варіант:
записати

σ в

Мпа
(кгс/мм 2 )
не більше 1520 (125)

σ в

Мпа
(кгс/мм 2 )
щонайменше 1080 (110)


У графі «Межа плинності»

1 варіант 2 варіант:
записати

σ 0,2

Мпа
(кгс/мм 2 )
трохи більше 440 (45)

σ 0,2

Мпа
(кгс/мм 2 )
щонайменше 833 (85)


5. Пункт 3.2. Посилання на ГОСТ 7565-73 замінити на ГОСТ 7565-81 .

6. Пункт 3.3. Посилання на ГОСТ 10243-62 замінити на ГОСТ 10243-75 .

7. Найменування розділу 3 технічних умов викласти в редакції: «Правила приймання та методи випробувань».

8. Технічні умови доповнити розділом 4 у редакції:

«4. Маркування, упаковка, документація та транспортування».

9. Пункт 3.11. присвоїти номер 4.1, пункту 3.12 присвоїти номер 4.2.


5

Зміна №12
до ТУ 14-1-1214-75

10. Розділ 4 доповнити пунктом 4.3. у редакції: «Маркування, пакування, документація, транспортування та зберігання відповідно до ГОСТ 7566–81 ».

11. Зміна № 11 п. 2 5 повинна бути не менше 20% замість не більше.


ПОГОДЖЕНО:

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей та сплавів
В.Т. Абабков
30.05.84 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Керівник технічного відділу
ВПО «Союзспецсталь» МЧМ СРСР

М.П. Колясніков

26.01.84


Зареєстровані у ЦНИИЧМ: 31.05.84 р.
Завідувач відділу стандартизації
чорної металургії
Абабков Ст Т. .


ОКП

ЗАТВЕРДЖЕНО

з організацією-виробником
«27».04.1984 р.

ПОГОДЖЕНО

з базовою організацією

зі стандартизації

"18".07.1984 р.

із замовником

"18".04. 1984 р.

Правильно:

Група В32

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
84.69.23 № 145414/13


ЗАГОТУВАННЯ КОВА ПЛОСЬКА (СУТУНКА)
ІЗ СТАЛИ ЛЕГОВАНОЮ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ
І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №13

Термін запровадження 18.01.85

1. Дію технічних умов поширити на сутунки зі сплаву марки ХН55МВЦ (НС-57).

2. Пункт 2.1. Таблицю доповнити розмірами сутунки, що поставляється Челябінським мет. заводом Ашинського металургійного заводу:


Розміри, мм
Товщина 35-65 +1,5
Ширина 125-285 +15; -5,0
Довжина 1020 +25; -5,0


3. Пункт 2.2 доповнити текстом у редакції: «Хімічний склад сплаву має відповідати вимогам ТУ 14-1-3629-83».


2
Зміна №13
до ТУ 14-1-1214-75


4. Додаток техумов доповнити групи II за станом поверхні маркою ХН55 (МЦВ) (НС-57).

5. Технічні умови доповнити приміткою у редакції:

«Оптові ціни на добу марки ХН55МВЦ (ЧС-57) розраховуються Держкомцен і публікуються в прейскурантах».


Зареєстровано: 18.07.84 р.


ОКП

ЗАТВЕРДЖЕНО

з організацією-виробником
"02".02.1985 р.

ПОГОДЖЕНО

з базовою організацією

зі стандартизації

«28».05.1985 р.

із замовником

"12".02. 1985 р.

Правильно:

УДК

Група В33

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
85.07.23 № 135414/14


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) ІЗ СТАЛІ
ЛЕГОВАНОЮ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ
І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №14


Термін дії:
до:


1. Таблицю 1а доповнити маркою сталі 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДІ52-ВД) з наступним хімічним складом:

Вміст елементів, %
Вуглець Кремній Марганець Сірка Фосфор Хром Нікель Молібден Ванадій
не більше
0,03 0,50 0,50 0,010 0,015 11,0-12,0 7,8-8,6 2,3-2,8 0,05-0,3


Примітки:

 • На вимогу споживача, обумовленого у замовленні, сталь поставляється з хімічним складом за нікелем «селект» 8,3-8,6 з допуском +0,3%.
 • У готовій продукції допускаються такі відхилення від вмісту елементів у %: за вуглецем — плюс 0,005, за хромом — хвилин 0,5, за сіркою та фосфором за умови їх сумарного вмісту не більше 0,025, за нікелем — хвилин 0,2.
 • Зміст залишкових елементів сталі не повинен перевищувати норм ГОСТ 5632-72 .
 • Для обмеженого застосування вміст кремнію не повинен перевищувати 0,15%, фосфору – 0,010%. Сумарний вміст сірки та фосфору не повинен перевищувати 0,020%. Зміст залишкових елементів має перевищувати: міді, вольфраму 0,2% кожного; ніобію, титану - 0,15% кожного. Визначення вмісту залишкових елементів не допускається. Сталь маркується 03Х11Н8М2ФУ-ВД (ДІ52У-ВД).

2. Для обмеженого застосування таблицю 1а доповнити маркою сталі 03Х12Н10МТРУ-ВД (ЕП810У-ВД) з наступним хімічним складом:

Вуглець Кремній Марганець Сірка Фосфор Хром Нікель Молібден Титан Алюміній Бор Цирконій Кальцій
не більше не більше
0,03 0,15 0,15 0,010 0,010 11,5-12,5 9,0-10,3 0,5-0,8 0,15-0,25 0,2 0,001 0,05 0,05


Примітки:

1. Бір, цирконій та кальцій вводяться в метал з розрахунку та хімічним аналізом не визначаються.

2. У готовому металі допускаються такі відхилення: за хромом — на мінус 0,2%, за титаном — на плюс, мінус 0,05%, за сіркою та фосфором за умови, що їх сума не буде не більше 0,02%.

3. Вміст залишкових елементів не повинен перевищувати: міді, ванадію, вольфраму – не більше 0,2% кожного, ніобію – не більше 0,15%. Визначення вмісту залишкових елементів не допускається.3
Зміна №14
до ТУ 14-1-1214-75


3. Таблицю 1а доповнити маркою сталі 06Х15Н6МВФБ-Ш (ВНС16-Ш) з хімічним складом за ТУ 14-1-3411-82.

Для обмеженого застосування вміст залишкових елементів не повинен перевищувати: міді – 0,2%, титану – 0,05%. Сталь маркується 06Х15Н6МФБУ-Ш (ВНС16У-Ш).

4. Для обмеженого застосування в сталі марки 07Х16Н6 (ЕП288) та 07Х16Н6-Ш (ЕП288-Ш) вміст залишкових елементів не повинен перевищувати: міді, ванадія, вольфраму – 0,2% кожного, молібдену – 0,3%, ніобію – 0 ,15%, Титану - 0,05%. Визначення вмісту залишкових елементів не допускається. Сталь маркується 07Х16Н6У (ЕП288У) та 07Х16Н6У-Ш (ЕП288У-Ш).

5. Оптові ціна на сталі марок 03х11Н8М2ФУ-ВД (ДІ52У-ВД), 03Х12Н10МТРУ-ВД (ЕП810У-ВД), 06Х15Н6МВФБУ-Ш (ВНС16У-Ш), 07Х16Н8У6(6) ВД (ДІ52-ВД) поміщені в додатку.Зареєстровано: 23.05.854
Зміна №14
до ТУ 14-1-1214-75


ОПТОВІ ЦІНИ
на заготівлю куту плоску (сутунку)

Марка сталі Оптова ціна в рублях за тонну сутунки
03Х11Н8М2Ф-ВД (ДІ52-ВД) 2820
03Х11Н8М2ФУ-ВД (ДІ52У-ВД) 3740
03Х12Н10МТРУ-ВД (ЕП810У-ВД) 3630
06Х15Н6МВФБ-Ш (ВНС16-Ш) 1380
06Х15Н6МВФБУ-Ш (ВНС16У-Ш) 1550
07Х16Н6У (ЕП288У) 868
07Х16Н6У-Ш (ЕП288У-Ш) 1230


Цю продукцію поширюються загальні вказівки прейскуранта № 01-07 изд.1980г.

Зав. лабораторією економічного
обґрунтування цін на нову продукцію
ІЕ ЦНІІЧМ А.І. Ільїн
06.05.85 р.


ОКП

ЗАТВЕРДЖЕНО

з організацією-виробником
«24».09.1985 р.

ПОГОДЖЕНО

з базовою організацією

зі стандартизації

«10».10.1985 р.

із замовником

"20".05. 1985 р.

Правильно:

УДК

Група В33

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
85.07.23 № 135414/15


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) ІЗ СТАЛІ
ЛЕГОВАНОЮ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ
І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

(Зміна № 15)


Термін дії:
до:


Пункт 1 зміни № 13 викласти у новій редакції:
«Дію технічних умов розповсюдити на сутунки зі сплаву марки ХН55МВЦ (ЧС57), виплавленої у плазмово-дуговій або вакуумно-індукційній печі. При виплавці металу у вакуумно-індукційних печах метал додатково маркується літерами — ВІ».

«Оптова ціна за прейскурантом 01-07-1980/30 з доплатою за ВІ».


Зареєстровано: 10.10.85


Міністерство чорної металургії СРСР

У 31

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер ВВС «Союзцспецсталь»
МЧМ СРСР
Н.І. Дроздов
«23».12.1985 р.


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) ІЗ СТАЛІ
СТАЛІЛЕГОВАНОЇ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ
І З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №16

Термін введення:

Узгоджено:

Гол. інженер заводу «Серп та Молот»
лист №7/1332 від 05.12.85 р.

В.А. Погонченків

Розроблено:

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей та сплавів
В.Т. Абабков


Термін дії технічних умов продовжено до 01.01.89р.


Зареєстровано ЦНИИЧМ
«05».12.1985 р.
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії
В.Т. Абабков


Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
86.04.02 за №135417/16


ОКП 08 9100
08 9300

225/45


УДК
Група В31

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ВВС «Союзцспецсталь»
МЧМ СРСР
А.К. Коробів
21.05.88.


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) ІЗ СТАЛІ
СТАЛІЛЕГОВАНОЇ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ І СО
СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №17

Термін запровадження: 08.09.88

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер
Ашинського металургійного
заводу
Г. С. Биковський
Головний інженер
заводу «Серп та Молот»

В.А. Погонченків

28.08.87 р.

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей та сплавів

В.Т. Абабков

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер
заводу «Електросталь»
К.Я. Федоткін

Узгоджено:
Держприймання електрометалургійного
заводу «Електросталь»
лист №ДП-189/93 від 09.06.88

лист №ДП-189/93 від 15.06.88

07.09.88

Зареєстровано

внесено до Реєстру
державних стандартів
22.07.88 № 135414/17Зміна 17
до ТУ 14-1-1213-75

1. Пункт 2.3. З пункту 3 примітки до табл.3 виключити марку ЕІ925.

2. Строк дії технічних умов продовжено до 01.01.94 р.


Зареєстровано ЦНИИЧМ: 08.07.88
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії
В.Т. Абабков


Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 08 9100
08 9300

Зареєстровано

внесено до Реєстру
державних стандартів
135414/19
29.06.89 р.

Група В31

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Зам. директора ЦНІІЧЕРМЕТ
В.А. Синельників
14.06.89 р.


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) ІЗ СТАЛІ
СТАЛІЛЕГОВАНОЇ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ І З СПЕЦІАЛЬНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №19

Термін запровадження: 12.08.89

Тримач оригіналу - ЦНІІЧМ

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника ВІАМ
А.Ф. Петраков

Головний інженер
Ашинського металургійного заводу
Г. С. Биковакий

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер
заводу «Електросталь»
А.П. Сісоєв

ПОГОДЖЕНО:
Керівник Держприймання

А.П. Блохін


Пункт 2.9., Табл. 3. Для сталі ЕП35, підпункт 3 для другого варіанта термічної обробки контрольних зразків викласти в новій редакції: «Гарт 950±10°С, охолодження на повітрі + обробка холодом (-70°±80°С), 2 години + відпустка 350 ° C, 2 години» та встановити такі норми:

Тимчасовий опір розриву у не менше 100 кгс/мм 2 ; межа плинності σ 0,2 не менше 80 кгс/мм 2 відносне подовження δ 5 не менше 8%.


Експертизу проведено: 12.06.89

Зав. лабораторією стандартизації
спец. сталей та сплавів ЦНІІЧМ
В.Т. Абабков

07.06.89 р.
5662
39/4


ОКП 08 9100
08 9300

ЗАТВЕРДЖЕНО

в установленому порядку
"16".07.1989 р.

ПОГОДЖЕНО

в установленому порядку

із зацікавленими
організаціями та Держприйманням
"08".09.1989 р.

Правильно: (підпис та друк)

7/186

УДК

Група В31


ЗАГОТОВКА КОВАНА ПЛОСЬКА (СУТУНКА) ІЗ СТАЛІ
СТАЛІЛЕГОВАНОЇ І З СПЕЦІАЛЬНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1214-75

Зміна №20

Термін запровадження: 15.01.90


Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
135414/20
11.12.89 р.


С.2
Зміна № 20 до
ТУ 14-1-1214-75

1. Зміна № 13 вважати нечинною.

2. Зміну № 15 викласти у новій редакції:

 • «1.Дію технічних умов поширити на сутунки зі сплаву марки ХН55МВЦ-ВІ (ЧС57-ВІ) з хімічним складом за ТУ 14-1-3663-83.
 • Пункт 1.1 таблицю 1 доповнити розмірами сутунки, що поставляється Челябінським металургійним комбінатом Ашинському метзаводу.


Розміри, мм
Товщина 35-65 +15
Ширина 125-285 +15; -5,0
Довжина 1200 +25; -5,0


 • Додаток до технічних умов доповнити для групи II за станом поверхні маркою ЧС57-ВІ.
 • Оплата сутунки марки ЧС57-ВІ за прейскурантом 01-87-1980/30 із доплатою за ВІ».


Експертизу проведено:
«15».11.1989 р.