Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

СУ0.021.150-81 ТУ

КОНТРОЛЬНИЙ

ЕКЗЕМПЛЯР

0730

СУ0.021.150-81 ТУ натомість.

ПГЖК 0.021 002 ТУ

МКР 20

Справжні технічні умови поширюються на дріт діаметром 500, 60 мкм, виготовлений зі сплаву марки МКР-20, отриманого методом порошкової металургії, призначений виготовлення приладів спеціального призначення.

Приклад умовного позначення дроту сплаву МКР-20 діаметром 500 мкм: дріт марки МКР-20 Ø500 мкм за СУ0.021.150-81 ТУ.

1. КЛАСИФІКАЦІЯ І СОРТАМЕНТ.

1.1. Дріт виготовляється зі сплаву молібдену з ренієм. Характеристики марки та сплаву: сплав молібдену з 20% ренію, легованого кремнелужною присадкою.

1.2. Діаметр дроту має відповідати вимогам таблиці 1.

Таблиця 1.

Марка сплаву Номінальний діаметр, мкм Номінальна маса відрізка завдовжки 200 мм, мг. Допустимі відхилення діаметра від номінального значення, % Допустимі відхилення маси відрізка довжиною 200 мм від номінального значення, %.
МКР-20 500 - ±2,5 -
60 5,85 - ±3,0

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Хімічний склад дроту має відповідати вимогам таблиці 2.

Таблиця 2.

Марка сплаву Зміст молібдену, %, щонайменше Зміст ренію, %. Вміст кремнію, % Сума домішок, %, не більше
МКР-20 80±1 20±1 0,014-0,04 0,04

Примітка: До домішок входять

такі елементи: кальцій,

магній, нікель, залізо, алюміній.

2.2. Механічні властивості дроту повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.

Таблиця 3.

Марка сплаву Діаметр дроту, мкм

Межа міцності при розтягуванні, кгс/, не менше

Відносне подовження, %, щонайменше
МКР-20 500 230,0 3,0

2.3. Дріт діаметром 500 мкм повинен витримувати щонайменше 3-х перегинів без руйнації.

2.4. Дріт діаметром 500 мкм не повинен мати тріщин і розшарування, що виявляються при візуальному контролі.

Допускається при дефектоскопічному контролі дроту наявність порушень суцільності сумарною довжиною трохи більше 10% від загальної довжини дроту бухті.

2.5. Колір дроту має бути від чорного до світло-сірого.

2.6. Дріт діаметром 500 мкм повинен бути намотаний у бухти. Діаметр бухти має бути 200 мм. Кожна бухта має бути перев'язана м'яким дротом у трьох, чотирьох місцях. Бухта не повинна звиватися у вісімку. Дріт діаметром 60 мкм повинен бути намотаний рівними рядами (без вузлів і петель) на котушки і легко змотуватися з них.

2.7. На котушці або бухті повинен бути один відрізок дроту довжиною, зазначеної в таблиці 4.

Таблиця 4.

Діаметр дроту, мкм Довжина, м, не менше

500

60

5

50

Примітка: Розрахункова маса одного метра дроту

Ø 500 мкм 2,3 гр.

3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ.

3.1. Для контрольної перевірки споживачем якості дроту, що надходить до нього на відповідність вимогам цих ТУ, повинні застосовуватися правила відбору проби та методи випробування, зазначені в цих ТУ.

3.2. Перевірка на відповідність вимогам п.п.2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. піддається дріт Ø 500 мкм від кожної бухти.

3.3. Перевірка на відповідність вимогам п.п.2.5., 2.6., 2.7. піддається дріт Ø 60 мкм.

3.4. Дріт, що не відповідає вимогам будь-якого з перерахованих пунктів, поставці не підлягає.

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ.

4.1. Діаметр дроту 500 мкм (п. 1.2) вимірюють на трьох витках бухти у двох взаємноперпендикулярних напрямках будь-яким інструментом, що забезпечує необхідну точність вимірювання.

Діаметр дроту 60 мкм перевіряють за ОСТ11.021.006-76 шляхом зважування відрізка дроту довжиною 200 мм на торсіонних вагах вантажопідйомністю 10 мг. Зважування проводиться двічі та береться середнє значення.

4.2. Механічні властивості при розтягуванні дроту (п. 2.2) перевіряють за ОСТ11.021.006.76.

4.3. Кількість перегинів дроту визначають за ОСТ11.021.006.76 при натягу дроту рівним 0,5 кг на губках з радіусом заокруглення 1,5 мм.

4.4. Відсутність тріщин та розшарування (п. 2.4.) у дроті перевіряють за ОСТ11.021.006.76.

4.5. Колір дроту (п. 2.5) перевіряють візуальним оглядом верхнього шару в бухті або на котушці.

4.6. Хімічний склад дроту (п. 2.1.) гарантує виробник шляхом контролю технології (аналіз суміші порошків молібдену з ренією проводиться від кожної виробничої партії на вміст ренію за методикою додатка 1 та вихідних напівфабрикатів - молібденового порошку та перренату амонію) на вміст кремнію та домішок за ГОСТ 14316-74 та ОСТ 48-27.2-79. Вміст домішок у сплаві береться як сума їх у молібденовому порошку і перренаті амонію.

Примітка: Виробнича партія називається сплав,

отриманий із суміші порошків, одночасно

перемішаних у змішувачі.

4.7. Кількість відрізків, довжину дроту на котушці та в бухті гарантує виробник.

5. МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.

5.1. Кожна бухта або котушка повинна мати ярлик із зазначенням:

  • найменування виробу, штамп постачальника;
  • марка металу;
  • номер виробничої партії;
  • вага бухти чи метраж котушки, відсоток несплошности;
  • номінальний діаметр дроту;
  • межа міцності, кгс/;
  • кількість перегинів;
  • дата виготовлення та номер ТУ.

5.2. Котушки з дротом упаковуються у картонну коробку. Вільні місця у коробці заповнюються картоном.

5.3. Бухти дроту упаковуються у вологонепроникний папір за ГОСТ 8828-61 .

Примітка: за згодою сторін допускаються інші

види упаковки, що забезпечують зберігання

дроту без окислення.

5.4. Транспортування дроту повинне здійснюватися лише в упаковці, зазначеній у п. 5.2., 5.3.

5.5. Зберігати дріт слід у упаковці, зазначеній у п. 5.2. та п. 5.3., у сухому приміщенні, що не містить парок кислот та інших окислювачів.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

фольгованого діелектрика №

Партія № від

Марка СФ ГОСТ 10316-78 ЦД

Найменування Розмір показників Примітка
вимога за ГОСТом за результатами

1

2

4

3

5

6

7

8

Розміри листів, мм

Товщина листів, мм

Стан поверхні з боку фольги та діелектрика

Стан поверхні під фольгою

Якість обрізки країв

Стійкість до дії розплавленого припою. Температура припою (260±5)°C, час витримки не менше 20 с

Стійкість до дії підвищеної температури. Температура (120±5)°C протягом 3 годин

Міцність на відшаровування фольги від основи (на ширину смужки 3 мм), Н, не менше:

- У вихідному стані

Фольга не повинна відшаровуватись від основи і на ній не повинно бути спучування

На фольгованій поверхні не повинно бути побілень, спучування, відшарувань

4,5

Висновок: відповідає вимогам ГОСТ 10316–78 СД

Начальник сектора 0714

Представник КІС вхідного контролю

Випробування проводив