Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-4-1285-84


КОД ОКП 12 2600

Затверджено

організацією-виробником

9 липня 1984 р.

Узгоджено

з базовою організацією
зі стандартизації

14 червня 1984 р.

замовником

5 листопада 1983 р.

Вірно: _______

УДК

Група В73

Державний
комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР

Зареєстровано та вписано до реєстру
державних стандартів
84.11.28 № 2301707


ДРІТ ІЗ СПЛАВА МАРКИ Х20Н80-ВИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-4-1285-84
(замість ТУ 14-1982-74)

Строк дії з 01.01.85 Строк дії до 01.01.90


Ці технічні умови поширюються на постачання найтоншого дроту з прецизійного металу з високим електричним опором, призначеної для виробів спеціального призначення.

Показники технічного рівня, встановлені цими технічними умовами, відповідають вимогам першої категорії.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Діаметр дроту та граничні відхилення по ньому повинні відповідати табл.1.

Таблиця 1

Номінальний діаметр дроту, мм Граничні відхилення по діаметру, мм

0,009

0,010

0,011

0,012

±0,001

0,014

0,016

0,020

0,024

0,300

0,350

0,040

±0,002
0,50 ±0,003

Приклад умовного позначення дроту діаметром 0,02 мм:
Дріт 0,020 Х20Н80-ВІ ТУ 14-4-1285-84.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Дріт виготовляється із сплаву марки Х20Н80-ВІ, що відповідає вимогам ТУ 14-1-1690-76.

2.2. Дріт повинен постачатися у нагартованому стані.

2.3. Норми електричного опору 1м дроту повинні відповідати зазначеним у табл.2.

Таблиця 2

Номінальний діаметр дроту, мм Електричний опір, Ом/м

0,009

0,010

0,011

0,012

0,014

0,016

0,020

0,024

0,030

13000 і більше

11000-13000

8900-11000

7900-8900

5800-7900

4300-5800

3000-4300

1950-2500

1300-1450

Примітка: Норми електричного опору дроту 1м діаметрами 0,035-0,050 мм не встановлюються.

2.4. Поверхня дроту повинна бути чистою, рівною, блискучою, без слідів окислення та забруднень, що перешкоджають пайці Вм'ятини, подряпини, ризики, розшарування, раковини та інші дефекти механічного походження на дроті не допускаються.

2.5. Маса дроту на котушці повинна відповідати зазначеній у таблиці 3.

Таблиця 3

Номінальний діаметр дроту, мм Маса дроту на котушці, г
Найменша Найбільша

0,009

0,010

0,011

0,012

0,014

0,016

0,020

0,024

0,030

0,035

0,040

0,050

0,04

0,04

0,05

0,06

0,17

0,22

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

10,0

2

2

2

3

3

4

10

20

60

70

80

100

2.6. Розривне зусилля дроту має відповідати наведеному у табл.4.

Таблиця 4

Номінальний діаметр дроту, мм Розривне зусилля дроту, Н (гс), не менше

0,009

0,010

0,011

0,012

0,014

0,016

0,020

0,024

0,030

0,035

0,040

0,050

69х10 -3 (7)

78х10 -3 (8)

98х10 -3 (10)

118х10 -3 (12)

157х10 -3 (16)

196х10 -3 (20)

304х10 -3 (31)

451х10 -3 (46)

698х10 -3 (71)

941х10 -3 (96)

1225х10 -3 (125)

1931х10-3 (197)


2.7. Дріт повинен витримувати випробування на паяння. При обережному розведенні проводів вилочок вручну дріт повинен обриватися, а не витягуватися з місць припаю.

2.8. Розкид показань електричного опору дроту в котушці не повинен перевищувати 4%

2.9. Дріт діаметром 0,03 мм і більше при змотуванні з котушки та витягуванні в нитку не повинен давати вузлів та обривів. За наявності завитком діаметр останніх у вільному звисанні з котушки має бути не менше 20 мм.

2.10. Дріт виготовляється на котушках.

2.11. Питомий електричний опір металу наведено у довідковому додатку 2.

3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

3.1. Дріт приймають партіями. Партія повинна складатися з дроту одного номінального діаметра та однієї плавки.

3.2. Якість поверхні та масу дроту перевіряють на кожній котушці партії.

3.3. Від партії, ухваленої за п. 3.2. має бути відібрано:

 • для перевірки діаметра дроту - 100% котушок;
 • для перевірки розривного зусилля – 100% котушок;
 • для перевірки розкиду електричного опору - 1% котушок, але не менше ніж дві котушки;
 • для перевірки діаметра завитка на дроті діаметром - 0,03 мм і більше - 100% котушок;
 • для перевірки паяння - 100% котушок.

Перевірка паяння дроту проводиться на заводі-споживачі.

3.4. Хімічний склад сплаву приймають за документом якості підприємства, що виплавляє метал.

4. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

4.1. Якість поверхні перевіряють за допомогою лупи за ГОСТ 25706-83 при збільшеному 25 Х шляхом перегляду поверхневого шару дроту на котушці.

4.2. Діаметр дроту вимірюють настільним мікрометром зі стрілочним відліковим пристроєм з ціною розподілу 0,001 мм за ГОСТ 10388-81 .

4.3. Для перевірки електричного опору, розривного зусилля, розкиду електричного опору від кожної відібраної котушки беруть по два зразки від зовнішнього кінця дроту.

4.4. Визначення електричного опору дроту здійснюється за ГОСТ 7229-76 (без урахування пункту 5.4) на зразках довжиною 1м з використанням мостів (омметрів) класу точності не нижче 0,05 при температурі 25±10°С.

4.5. Для визначення розкиду електричного опору вимірюють електричний опір 1м на початку та наприкінці котушки та різницю між електричним опором відносять до середнього з отриманих значень.

4.6. Розривне зусилля визначають за ГОСТ 10446-80 на зразках довжиною 100 мм.

4.7. Перевірка марки металу проводиться на 100% котушок спектральним аналізом.

Перевірка хімічного складу готового дроту може проводитися на підприємстві-споживачі хімічним аналізом за:

 • ГОСТ 12344-78, ГОСТ 12345-80 , ГОСТ 12346-78 , ГОСТ 12347-77 , ГОСТ 12348-78 , ГОСТ 12349-78 , ГОСТ 12350-78 , ГОСТ 1235 ГОСТ 12354-81 , ГОСТ 12355-78 , ГОСТ 12356-81 , ГОСТ 12357-66 , ГОСТ 12358-82 , ГОСТ 12359-81 , ГОСТ 12360-82 , ГОСТ 12 , ГОСТ 123 ГОСТ 12364-66 , ГОСТ 12365-66 та ГОСТ 20560-81
 • або іншими методами, що забезпечують необхідну точність.
Відбір проб за ГОСТ 7565-81 .

4.8. Вимірювання діаметра завитка проводиться при накладенні вільно змотаного дроту на металеву лінійку з ціною розподілу 1 мм за ГОСТ 427-75 .

4.9. Визначення припаювання дроту до мідних проводів проводиться припаєм ПОС-61 по ГОС 21931-75. Як флюс застосовується 50% розчин хлористого цинку за ГОСТ 4529-78 , в який додається окис цинку за ГОСТ 10262-73 до появи білого осаду, що не зникає при збовтуванні. До отриманого розчину додається хлористий амоній згідно з ГОСТ 2210-73. із розрахунку на 1 л розчину хлористого цинку 150 г хлористого амонію.

Припаюється дріт до двох скручених мідних луджених дротів діаметром 0,5 мм, кінці яких розведені (у вигляді вилочки) з відривом 3-5 мм, як і зображено малюнку 1.

Дріт накладається на дроти. Місця спайки змочуються флюсом і на них за допомогою паяльника наноситься припій.

4.10. Масу дроту на котушці визначають шляхом зважування котушок з дротом на терезах за ГОСТ 24104-80 та віднімання маси тари, написаної на котушці.

Масу дроту на котушці визначають із абсолютною похибкою для дроту діаметром: менше 0,016 мм - 0,01 г;

від 0,016 до 0,025 - 0,10 г;

понад 0,025 мм - 1,0 г.

5. УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Маркування, упаковка, транспортування та зберігання здійснюється відповідно до ГОСТ 8803-77 .

5.2. Кожна партія дроту, що поставляється, повинна супроводжуватися документом, що засвідчує відповідність якості дроту вимогам цих технічних умов, в якому вказують:

 • товарний знак або найменування та товарний знак підприємства-виробника;
 • умовне позначення дроту;
 • номер плавки;
 • масу "нетто";
 • номер скриньки;
 • результати проведених випробувань дроту;
 • хімічний склад металу;
 • дату виготовлення.


Примітка: Оптова ціна МНПП На дріт встановлюється згідно з додатками 4, 5.


Зареєстровано: 9 жовтня 1984 р.

Зав. відділом стандартизації
та якості ВНДІМетизу

Н.А. Галкіна

1984 р.


Додаток 1
Довідкове
ТУ 14-4-1285-84

П Е Р І Ч ЕНЬ
документів, на які є посилання
у тексті технічних умов

ТУ 14-1-1690-76 Заготовка кована квадратна зі сплаву високого опору омічного марки Х20Н80-ВИ.
ГОСТ 7229-76 Кабелі, дроти та шнури. Метод визначення електричного опору струмопровідних голок та провідників.
ГОСТ 10446-80 Дріт. Методи випробувань на розтяг.
ГОСТ 12344-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вуглецю.
ГОСТ 12345-80 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення сірки.
ГОСТ 12346-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення кремнію.
ГОСТ 12347-77 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення фосфору.
ГОСТ 12348-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення марганцю.
ГОСТ 12349-83 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вмісту вольфраму.
ГОСТ 12350-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення хрому.
ГОСТ 12351-81 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення ванадію.
ГОСТ 12352-81 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вмісту ніколю.
ГОСТ 12353-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення кобальту.
ГОСТ 12354-81 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення змісту молібдену.
ГОСТ 12355-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення міді.
ГОСТ 12357-81 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вмісту титану.
ГОСТ 12357-66 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вмісту алюмінію.
ГОСТ 12358-82 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення миш'яку.
ГОСТ 12359-81 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вмісту азоту.
ГОСТ 12360-82 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення змісту бору.
ГОСТ 12361-82 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення змісту ніобію.
ГОСТ 12362-79 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення мікродомішок сурми, свинцю, олова, цинку та кадмію.
ГОСТ 12363-79 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення селену.
ГОСТ 12364-66 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення змісту церію.
ГОСТ 12365-66 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення змісту цирконію.
ГОСТ 20560-81 Стали леговані та високолеговані. Загальні вимоги щодо методів хімічного аналізу.
ГОСТ 427-75 Лінійки вимірювальні металеві.
ГОСТ 21931-76 Припої олов'яно-свинцеві у виробах.
ГОСТ 4529-78 Цинк хлористий.
ГОСТ 2210-73 Амоній хлористий технічний.
ГОСТ 8803-77 Дріт зі сплавів високого електричного опору найтонший і найтонший.
ГОСТ 10262-73 Цинку окис.
ГОСТ 10388-81 Мікрометри настільні зі стрілочним відліковим пристроєм.
ГОСТ 25706-83 Лупи. Типи, основні параметри. Загальні вимоги.
ГОСТ 24104-80Е Ваги лабораторні загального призначення та зразкові.Додаток 2
до ТУ 14-4-1285-84
Довідкове

Питомий електричний опір металу має бути в межах:

Ом/м або і визначається на проміжній відпаленій заготівлі.


Додаток 3
до ТУ 14-4-1285-84
(замість ТУ 14-1-982-74).
Обов'язкове

Оптові ціни на дріт

Дріт із сплаву марки Х20Н80-ВІ Сортамент та технічні вимоги ТУ-14-4-1285-84
Діаметр, мм Оптова ціна в руб. коп. за 1кг. Діаметр, мм Оптова ціна в руб. коп. за 1кг.

0,009

0,010

0,011

0,012

0,014

0,016

24310

19410

11650

11640

4620

2250

0,020

0,024

0,030

0,035

0,040

0,050

578-30

235-60

135-50

125-50

112-80

92-50

Гуртові ціни встановлені на дріт у мотках.

При постачанні дроту на котушках оптові ціни дроту збільшуються на вартість котушок, зазначену в таблиці на стор. 73 прейскуранту № 01-17-1970.


/Зав. лабораторією цін
ВНДІМетизу 14.06.84 В.А. Сьоркін


Додаток №4
до ТУ 14-4-1285-84
Обов'язкове

Нормативи чистої продукції на дріт сталевий

Дріт із сплаву марки Х20Н80-ВІ Сортамент та технічні вимоги ТУ-14-4-1285-84
Діаметр, мм Норматив чистої продукції в рублях на кг Діаметр, мм Норматив чистої продукції в рублях на кг

0,009

0,010

0,011

0,012

0,014

0,016

23780-00

18980-00

11380-00

11370-00

4510-00

2180-00

0,020

0,024

0,030

0,035

0,040

0,050

546-00

211-00

113-00

103-00

90-92

71-25/Зав. лабораторією ціноутворення
вання ВНДІМетизу 18.10.84 р. В.А. Сьоркін


Додаток 5
до ТУ 14-4-1285-84

Форма 3.1А (обов'язковий)


Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Дріт із сплаву марки Х20Н80-ВІ 12 2600
Блоки ПЗ ОКП Позначення з НД Код по ОКП
Марок стали Х20Н80-ВІ 9712
Профілів з технічних умов 8198
Технічних вимог ТУ 14-4-1285-84 8530
Форм замовлення та умов постачання на котушки 00


Розрахунків кодів перевірив:
Старший науковий співробітник
лабораторії стандартизації В.О. Кудашева

Зав. відділом стандартизації
цін та якості Н.А. Галкіна


Додаток 6
Обов'язкове
ТУ 14-4-1285-84

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

Найменування документа, що містить зміну Номер та дата випуску документа Перелік пунктів технічних умов, на які поширюється змінаКОД ОКП 12 2600

ЗАТВЕРДЖЕНО

в установленому порядку
18.07.89 р.

ПОГОДЖЕНО

в установленому порядку
із зацікавленими
організаціями

Вірно: _______

Група В73


ДРІТ ІЗ СПЛАВА МАРКИ Х20Н80-ВИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-4-1285-84

ЗМІНА № 1

Термін запровадження: 15.09.89

90.01.05
ЗАРЕЄСТРУВАНО
№250170/01
А.М. Мукатшин
"30".08.1989 р.


Термін дії технічних умов продовжити до 01.01.95р.

Вступна частина. Другий абзац виключити.

Пункт 2.5. Таблиця 3. Виключити графу 3.

Пункт 2.10 викласти у такій редакції:
«2.10. Дріт поставляється на котушках».

Пункт 4.6. Замінити слова: "100м" на "100мм".

Пункт 4.7 та додаток 1. Замінити посилання:
ГОСТ 12357-66 на ГОСТ 12357-84 ; ГОСТ 123364-66 на ГОСТ 12364-84 ;
ГОСТ 12365-66 на ГОСТ 12365-84 .

Пункт 4.10 та додаток 1. Замінити посилання: ГОСТ 24104-80 на ГОСТ 24104-88 .

Додаток 5 виключити.


Експертизу проведено 14 липня 1989 р.
Зав. відділом стандартизації
Н.А. Галкіна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту зміни № 1 до технічних умов
ТУ 14-4-1285-84 «Дрот зі сплаву марки Х20Н80-ВІ»

Проект зміни розроблено у зв'язку з необхідністю продовження терміну дії технічних умов, обмеженого 01.01.90


Начальник технічного відділу В.Д. МірошниченкоЗ П Р, А В К А
про рівень оптових цін на дріт із сплаву
марки Х20Н80-ВІ за ТУ 14-4-1285-84 зі зміною № 1

Проектом зміни № 1 до ТУ 14-4-1285-84 «Дрот зі сплаву марки Х20Н80-ВІ передбачаються окремі зміни якісних вимог, що не впливають на рівень оптових цін, тому дріт за ТУ 14-4-1285-84 із зміною № 1 розцінюється за оптовими цінами на дріт зі сплаву марки Х20Н80-ВІ за ТУ 14-4-1285-84, передбаченими додатком до технічних умов та поміщених у довіднику оптових цін на дріт сталевий до прейскуранта №С1-17, с. 7, розрахованих нормативно-параметричним методом.


В.о. зав. лабораторією
ціноутворення ВНДІМетизу Л.П. Євменова