Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-377-72

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
11.12.72 за №96331

Узгоджено:

Зам. Начальника Головного
Технічного управління

/Строганов Г. Б./
"01" квітня 1972 р.

ОДР 6379-72/1

УДК 669.14-422

Група В32

Затверджено:

Зам. Начальника Головного
Технічного управління МЧМ
/С. Білорусів/

«25».06 1972

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
І ЖАРОСТІЙНОЇ СТАЛІ

Технічні умови
ТУ 14-1-377-72

(Натомість ЧМТУ/ЦНІІЧМ 270-60, ЧМТУ/ЦНІІЧМ 498/61 та МПТУ 2362-49
в частині гарячекатаних та кованих прутків з корозійностійкої та
жаростійкою сталі).

Термін запровадження з: 11/04-73 р.

Узгоджено:

Головний інженер Головспецсталі МЧМ
/Култигін В.С./

Завідувач лабораторії № 8 ЦНДІЧМ
/Коляснікова Р.І./

На строк до: постійно

Розроблено:

Зам. Начальника ВІАМ
/Скляров Н.М./
Начальник лаб. 26
/Глезер М.Д./

28.02.72 р.

1972 р.

Аркуш 1
ТУ 14-1-377-72

Справжні технічні умови поширюються на гарячекатані та ковані прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі, що застосовуються в авіаційній промисловості.

1. Сортамент

1.1. За формою, розмірами та відхиленнями за ними, що допускаються, гарячекатані та ковані прутки та смуги повинні задовольняти вимогам наступних стандартів на сортамент:

а/ смуги - ГОСТ 103-57 , ГОСТ 4405-48 ;
б/ прутки гарячекатані - ГОСТ 2590-71 , ГОСТ 2591-71 , ГОСТ 4693-57 і ГОСТ-4692-57 / для розміром 160-250 мм /;

в/ прутки ковані - ГОСТ 1133-71 .

1.2. За згодою сторін круглі прутки поставляються з обточеною поверхнею.

2. Технічні вимоги

2.1. Хімічний склад сталі має відповідати вимогам табл. 1.

2.2. У готовому прокаті за умови дотримання вимог цих технічних умов допускаються відхилення від норм хімічного складу з вуглецю ±0,01%, молібдену ±0,02%.

2.3. Залежно від призначення сталь поділяють такі групи:

а/ для гарячої обробки тиском;

б/для холодної механічної обробки.

Групу сталі вказують на замовлення.

Аркуш 2
ТУ 14-1-377-72

2.4. Прутки в залежності від марки стали поставляють у термічно обробленому стані або без термічної обробки.

Твердість термообробної сталі у стані постачання повинна відповідати вимогам табл. 2.

Прутки із сталі марок, не зазначених у табл. 2, поставляються без термічної обробки та контролю твердості.

Таблиця 2

Марка сталі Термічна обробка, що рекомендується Твердість по Брінеллю (діаметр відбитка, мм), не менше
1Х13 Відпустка чи відпал 4,6
2Х13 Відпустка чи відпал 4,4
3Х13 Відпустка чи відпал 4,2
4Х13 Відпустка чи відпал 4,0
1Х13М Відпустка чи відпал 4,6
9Х18 /ЕІ 229/ Відпустка чи відпал 3,7
1Х17Н2 /ЕІ 268/ Висока відпустка при 680 °C з витримкою протягом 5 годин 3,7
4Х10С2М /ЕІ 107/ Відпал при 1020 ± 20 ° С з витримкою протягом 1 години, охолодження з піччю до 750 °, витримка 3-4 години, охолодження на повітрі 3,7-4,3

2.4.1. За згодою сторін прутки із сталі аустенітного класу можуть поставлятися у загартованому стані.

Аркуш 3
ТУ 14-1-377-72

2.5. На поверхні прутків, призначених для гарячої обробки тиском (група «а») не повинно бути тріщин, полон, заходів сонця, шлакових включень і волосин. Допускається наявність окремих дрібних рисок, вм'ятин та горобини в межах половини допуску на товщину, а також дрібних волосин, глибиною, що не перевищує ¼ допуску.

Поверхневі дефекти сталі групи "а" повинні бути видалені шляхом пологої вирубки або зачистки, ширина якої повинна бути не менше шестиразової глибини. Глибина вирубки або зачистки, враховуючи фактичний розмір, не повинна перевищувати для прутків і смуг діаметром і товщиною:

до 40 мм - допуску на розмір;

від 41 до 140 мм - 5% розміру;

від 141 до 250 мм - 8% розміру.

На поверхні прутків, призначених для холодної механічної обробки (група «б»), допускається наявність місцевих дефектів, якщо їх глибина, що визначається контроль зачисткою, не перевищує допуску на даний розмір, рахуючи від номіналу.

2.6. За згодою сторін прутки постачають із травленою поверхнею.

2.7. Прутки та смуги повинні бути рівно обрізані і задирки на кінцях повинні бути зачищені. Прутки та смуги, нарізані на пресах та під молотом, можуть мати зім'яті кінці.

2.8. На вимогу споживача, обумовленого у замовленні, метал групи «а» випробовують на осад у гарячому стані на 1/3 висоти. На обложених зразках повинно бути надривів і тріщин.

Прутки діаметром або стороною квадрата понад 80 мм на гаряче осадку можуть випробовуватися на заводі-постачальнику, якщо останній гарантує позитивний результат цього випробування споживача.

2.9. Макроструктура сталі при перевірці на протруєних темплетах не повинна мати слідів усадкової раковини, порожнин, пухирів, тріщин, свищів, розшарування та шлакових включень.

Аркуш 4
ТУ 14-1-377-72

На макротемплеті оцінюється точкова неоднорідність, центральна пористість та лікваційний квадрат, ступінь розвитку яких не повинен перевищувати другого бала шкал за ГОСТ 10243-62 .

2.10. За згодою сторін прутки квадратного перерізу зі стороною квадрата 80 мм і більше та круглі діаметром 100 мм і більше піддаються ультразвуковому контролю за методикою заводу-постачальника.

2.11. Контроль металу на волосинки виробляють відповідно до ТУ 14-1-336-72.

2.12. Механічні властивості сталі, які визначаються на контрольних зразках, виготовлених із термічно оброблених заготовок, повинні відповідати нормам табл. 3.

2.13. На вимогу споживача, обумовленого у замовленні, метал поставляють:
а/ із випробуванням на міжкристалітну корозію сталей аустенітного класу;
б/ випробуванням на жаростійкість;

в/ контролем на злам;

г/з нормованою чистотою по неметалевим включенням.

Примітка: Норми випробувань, передбачених у п. 2.13 /б, і г/, встановлюються угодою сторін.

3. Правила приймання та методи випробувань

3.1. Метал пред'являють до приймання партіями, що складаються з прутків або смуг однієї плавки, одного розміру та з однаковим режимом термічної обробки, якщо метал поставляють у термічно обробленому стані.

3.2. Для проведення якості сталі від партії відбирають:

а/ для перевірки макроструктури травленням - два темплети від різних прутків або смуг;

б/ для перевірки твердості - 5%, але не менше п'яти прутків або смуг;

Аркуш 5
ТУ 14-1-377-72

в/ для випробування на осадку - два зразки від різних прутків або смуг;
г/ для визначення механічних властивостей /випробування на розтяг і ударну в'язкість/ — по два зразки для кожного виду випробування від різних прутків або смуг.

3.3. Для визначення хімічного складу проби беруть на розливанні сталі. Споживачу надається право проводити контрольний хімічний аналіз готового прокату. Відбір проб визначення хімічного складу стали проводять за ГОСТ 7565–66 .

3.4. Хімічний аналіз стали проводять за ГОСТ 12344-66 , ГОСТ 12358-66 , ГОСТ 12350-66 , ГОСТ 12352-66 , ГОСТ 12354-12356-66 , ГОСТ 12359-66 .

3.5. Розміри прутків та смуг контролюють вимірювальними інструментами або шаблонами.

3.6. Якість поверхні перевіряють шляхом огляду /без застосування збільшувальних приладів/ всіх прутків та смуг. У разі потреби поверхню піддають світлінню чи травленню.

3.7. Для випробування на осадку беруть не обточений зразок висотою, що дорівнює двом діаметрам або подвійній товщині, нагрівають до температури кування і осаджують до 1/3 початкової висоти. Випробовування на осадку проводять за ГОСТ 8817-58 .

3.8. Твердість за Брінеллем визначають за ГОСТ 9012-59 , за Роквеллом - за ГОСТ 9013-59 .

3.9. Випробування на розтягнення проводять на циліндричних зразках п'ятикратної довжини згідно з ГОСТ 1497-61 .

3.10. Випробування на ударну в'язкість проводять за ГОСТ 9454-60 .

3.11. Оцінку якості сталі за макроструктурою виробляють за шкалою еталонів ГОСТ 10243-62 .

3.12. Механічні властивості для профілів розміром 120 мм і менше перевіряють на зразках
/заготівлях/, відібраних від готового сорту, а для профілів розміром понад 120 мм - на
перекутих або перекочених заготовок перетином 90-120 мм.

Аркуш 6
ТУ 14-1-377-72

Вирізку заготовок виробляють за ГОСТ 7564-64 . Розмір перерізу заготовок, що піддаються термічній обробці, повинен бути 25-30 мм, а при контролі готового сорту розміром менше 25 мм термічна обробка зразків проводиться в профілі, що поставляється.

3.13. Випробування на жаростійкість / окалиностійкість / роблять про ГОСТ 6130-71 .

3.14. Випробування на міжкристалітну корозію виробляють за ГОСТ 6032-58 .

3.15. Контроль забрудненості стали неметалевими включеннями проводять за ГОСТ 1778-62 .

3.16. У разі незадовільних результатів якогось випробування допускається повторне випробування на подвоєній кількості зразків того виду випробування, що дав незадовільні результати.

При повторі випробування на розтяг визначають всіх характеристики, передбачені цими ТУ, незалежно від результатів первинного випробування. У разі незадовільних результатів повторного випробування щодо хоча б одного зразка партію бракують. Інші вимоги приймання відповідно до ГОСТ 7566-69 .

3.17. Заводу-виробнику надається право проводити випробування механічних властивостей сталі даної плавки в проміжній заготівлі і результати випробувань поширювати на всі прокаті з неї профілі. При цьому завод-виробник гарантує властивості сталі готових профілів відповідно до вимог п. 2.12. реальних технічних умов.

4. Маркування, упаковка та оформлення документації

4.1. Маркування, упаковка та оформлення документації сталі згідно з ГОСТ 7566–69 з такими доповненнями:

Аркуш 7
ТУ 14-1-377-72

а/ таврування піддають прутки розміром 25 мм і більше і смуги. Прутки розміром менше 25 мм поставляють у пачках вагою до 80 г. За згодою замовника розмір прутків, що поставляються в пачках, і мінімальний розмір прутків, що піддається тавруванням, а також вага пачки може бути збільшений.

б/ якщо партія визнана придатною за результатами повторних випробувань, сертифікат включають дані первинних випробувань.

ЗАРЕЄСТРУВАНІ: 11 жовтня 1972 р.
Зав. ТЕХНІЧНИМ ВІДДІЛОМ ЦНІЇЧМ

/КАПЛАН А.С./

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ПОГОДЖЕНО:

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО
ТЕХНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

/Строганов Г. Б./
"21".07.1973 р.

УДК

Група В32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
ГОЛОВСПЕЦСТАЛІ
/КУЛТИГІН В.С./
"29".08.1973 р.

Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі

Технічні умови
ТУ 14-1-377-72

Зміна №1

Термін запровадження з: 12/01-74 р.

1. У табл. 3 для сталі 1Х17Н2 (ЕІ 268) для I варіанта термічної обробки встановити твердість (діаметр відп.) 3,1-3,4.

2. У табл. 3 для сталі 1Х17Н2 (ЕІ 268) для II варіанта термічної обробки встановити норму межі плинності 65 кгс/мм 2 замість 70 кгс/мм 2 .

3. Примітка 3 до таблиці. 3 викласти у новій редакції: «Варіант термічної обробки сталі 1Х17Н2 (ЕІ 268) зазначається у замовленні. За відсутності вказівки на замовлення завод-постачальник варіант термічної обробки вибирає на власний розсуд».

Узгоджено:

В.о. Головний інженер заводу
«ЕЛЕКТРОСТАЛЬ»

/ЖУЧИН В.М./
27.08.73 р.

Розроблено:

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ВІАМ
/СКЛЯРОВ Н.М./
НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ
/БЕРЕНСОН В.Ф./

ЗАРЕЄСТРУВАНО: 12/12-73
Зав. Технічним відділом
ЦНІІЧМ /КАПЛАН А.С./

ОДР 85541. 16/1.

Копія

Міністерство чорної металургії СРСР

Узгоджено:

Головний інженер Головного
технічного управління

28.06.77 р.

(підпис печатка)

УДК

Група В32

Затверджую:

Головний інженер ВПО
Союзспецсталь

31.07.77 р.

(підпис печатка)

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
І ЖАРОСТІЙНОЇ СТАЛІ

Технічні умови
ТУ 14-1-377-72

Зміна №2

Термін запровадження з: 23.02.78 г

1. Строк дії технічних умов обмежений до 01.01.83.

2. У пункті 1.1 посилання на ГОСТ 4405-48 замінити на ГОСТ 4405-75 , ГОСТ 4692-57 замінити на ОСТ 14-13-75.

Узгоджено:

Зам. начальника ВІАМ
п/п /Скляров Н. М/

Начальник лабораторії №26
п/п /Беренсон В.Ф./

Розроблено:

В.о. головного інженера
заводу «Електросталь»
п/п /Косирєв Л.К./
31.05.77 р.

Зареєстровано у ЦНИИЧМ: 21.01.78

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії /Меандров Л.В./

Правильно:

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
07.02.78 за 123163

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 09 6400

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного
технічного управління

Строганов Г. Б.

УДК

Група В32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер
ВПО Союзспецсталь МЧМ СРСР

Култигін В.С.

31.08.79 р.

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
І ЖАРОСТІЙНОЇ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-377-72

Зміна №3

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
79.09.06 за №156823

Термін запровадження з: 26.08.79 р.

1. Поширити дію технічних умов на постачання сталі марки 12Х17Г9АН4-Ш (ЕІ 878-Ш) електрошлакового переплаву.

2. Технічні умови доповнити пунктом 4.2 у редакції:

«Метал, виплавлений методом електрошлакового переплаву додатково таврується індексом «Ш».

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника ВІАМ
Скляров Н. М

Начальник лабораторії
Беренсон Ст Ф. .

Розроблено:

Головний інженер
заводу «Електросталь»
Косирєв Л. К. .
07.05.79 р.

Зареєстровано у ЦНИИЧМ: 26.07.79

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії Меандров Л. В. .

Міністерство чорної металургії СРСР

УДК:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного
Технічного Управління МАП СРСР

Г. Б. Строганов

«___» ______ 1981 р.

Група В32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зам. начальника
Технічного управління
МАП СРСР
Ю.Є. Кузнєцов
«21.12.1981 р.

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
І ЖАРОСТІЙНОЇ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-377-72

Зміна №4

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
82.03.03 за №96331/04

Термін запровадження з: 21.02.82

Розділ 4 «Маркування, упаковка та оформлення документації», пункт 4.1 підпункт «а» записати в редакції: «Таврію піддають прутки та смуги розміром 25 мм і більше. Прутки розміром менше 25 мм поставляють у пачках вагою відповідно до замовлення, але не більше 5 тонн, та при ручному навантаженні вагою не більше 80 кг, що має бути зазначено у замовленні.

До пачків привішуються бирки з таврами.

За згодою замовника розмір прутків, що постачаються в пачках і мінімальний розмір прутків, що піддаються тавруванням, можуть бути збільшені».

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника ВІАМ
Н.М. Скляров

«___» _____ 1981 р.

Начальник лабораторії
В.Ф. Беренсон

"15".10. 1981 р.

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей ЦНДІчермет

В.Т. Абабков

«21».12.81 р.

Розроблено:

Головний інженер заводу

"Серп і молот"
Е.Ф. Попов

«14».10.1981 р.

Начальник технічного
відділу ВПО «Союзспецсталь»

М.П. Колясніков

"20" листопада 1981 р.

Зареєстровано у ЦНИИЧМ: 21.12.81

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії В.Т. Абабков

Копія: 18 НВ 1983

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП

Узгоджено:

Начальник головного
технічного управління

/Підпис А.Г. Братухін

«___» ______ 1982 р.

Група В32

Затверджую:

Головний інженер ВПО
«Союзспецсталь» МЧМ СРСР
/Підпис Косирєв Л. К. .
«02».12.1982 р.

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
І ЖАРОСТІЙНОЇ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-377-72

Зміна №5

Термін запровадження з: 09.01.83 р.

1. Термін дії ТУ продовжено до 02.12.87р.

2. Пункт 1.1. Дія технічних умов поширити на нестандартні розміри кованих смуг: товщина 50 мм, ширина – 190 мм, довжина – 1070 мм.

Граничні відхилення по товщині плюс 2,5, мінус 0,5; по ширині - плюс 5,0 мм, по довжині - плюс 25 мм.

3. Технічні умови доповнити приміткою: «Ціни вміщені в прейскуранті 01-08, вид. 1980».

Узгоджено:

Зам. начальника ВІЛЗ
в/п В.Г. Давидов

"08".09.1982 р.

Зав. лабораторією
стандартизації ЦНДІчермет

В.Т. Абабков

«___» _____ 1982 р.

Розроблено:

Головний інженер Челябінського

металургійного заводу
в/п Р.Ф. Максутов

«23».06.1982 р.

Зам. керівника ВІАМ

в/п Н.М. Скляров

«___» ______ 1982 р.

Зареєстровано: ЦНИИЧМ
«09».12.1982 р.

Завідувач відділу стандартизації
чорної металургії В.Т. Абабков

Правильно:

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
83.02.16 за №96331/05

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 09 6300

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного
Технічного управління
МАП СРСР

«19».12.86 р.

В.Д. Талалаєв

«___» ______ 1986 р.

УДК
Група В32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер
ВПО «Союзспецсталь»
МЧМ СРСР
А.Г. Коробів

"10".01. 87 г

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
І ЖАРОСТІЙНОЇ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-377-72

Зміна №6

Термін запровадження з: 22.08.87.

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника ВІАМ
Н.М. Скляров
13.01.87 р.
Начальник лабораторії ВІАМ
В.Ф. Беренсон
13.01.87 р.

Зав. лабораторією
стандартизації спеціальних сталей
та сплавів ЦНДІчермет

В.Т. Абабков

11.02.87 р.

Розроблено:

Завод «Електросталь»
Головний інженер

К.Я. Федоткін

08.12.86 р.

ЗАРЕЄСТОВАНО
МЦСМ ДЕРЖСТАНДАРТУ
096331/06 16.06.1987 р.


5729
12.06.

2
Зміна №6
ТУ 14-1-377-72

1. Строк дії технічних умов продовжується до 01.03.92 р.

2. Преамбулу доповнити пропозицією: «Сталь марок 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 95Х18, 14Х17Н2 виплавляється як відкритим методом, і методом електрошлакового переплаву; сталь марок 12Х18Н9Т та 12Х18Н10Т виплавляється як відкритим методом, так і методом вакуумно-дугового переплаву».

3. Преамбулу технічних умов доповнити абзацом у такій редакції: «Показники технічного рівня, встановлені цими технічними умовами, відповідають вимогам найвищої категорії якості».

4. Пункт 1.1. Посилання на ГОСТи 103-57 та 4693-57 замінити на ГОСТи 103-76 та 4693-77 відповідно.

5. Розділ 1 доповнити прикладом умовного позначення: «Прутки зі сталі марки 12Х18Н10Т гарячекатаної, діаметром 45 мм, звичайної точності прокатки, призначеної для холодної механічної обробки (підгрупа б), без термічної обробки:

Коло

6. Пункт 3.3. Посилання на ГОСТ 7565-73 замінити на ГОСТ 7565-81 .

7. Пункт 3.4. Посилання на ГОСТи 12344-66-12348-66, 12350-66, 12352-66, 12354-66-123456-66, 12359-66, 20560-75 замінити на ГОСТи 1234 -77, 12348-78, 12350-78, 12352-81, 12354-81, 12355-78, 12356-81, 12359-81, 20560-81.

8. Пункт 3.7. Посилання на ГОСТ 8817-73 замінити на ГОСТ 8817-82 .

9. Пункт 9.9. Посилання на ГОСТ 1497-73 замінити на ГОСТ 1497-84 .

2
Зміна №6
ТУ 14-1-377-72

10. Пункт 3.10. Посилання на ГОСТ 9454-60 замінити на ГОСТ 9454-78 .

11. У пунктах 2.9. та 3.11. Посилання на ГОСТ 10243-62 замінити на ГОСТ 10243-75 .

12. Пункт 3.14. Посилання на ГОСТ 6032-75 замінити на ГОСТ 6032-84 .

13. У пунктах 3.16. та 4.1. посилання на ГОСТ 7566-69 замінити на ГОСТ 6566-81 .

14. Розділ 4. Пункт 4.2. викласти в новій редакції: «До електрошлакової та вакуумно-дугової плавки відносяться зливки, виплавлені з однієї вихідної плавки.

Метал, виплавлений методом електрошлакового переплаву, додатково таврується індексом "Ш".

Метал, виплавлений методом вакуумно-дугового переплаву, додатково таврується індексом "ВД".

15. Технічні умови доповнити пунктом 4.3. у наступній редакції: «При присвоєнні продукції Державного Знака як позначення його провадиться відповідно до ГОСТ 1.9-67».

16. Технічні умови доповнити розділом 5, пунктом 5.1. у редакції: «5. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Транспортування та зберігання відповідно до ГОСТ 7566–81 ».

Примітка: Гуртові ціни згідно з додатком.

ЗАРЕЄСТРУВАНО ЦНІЇЧМ 22.05.87
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії В.Т. Абабков

Додаток до ТУ 14-1-377-72
з ізм. 1-6

ОПТОВІ ЦІНИ
на прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі

Марка сталі Технічні умови Оптова ціна в рублях за тонну сортової сталі розміром у мм
5 5,5 6,0-6,5 7 8 9 10 11 12 13
12Х13Ш Х ТУ 14-1-377-72 зі змін. 1-6 1080 1050 1020 994 973 960 948 941 933 929
20Х13Ш Х -«- 1010 985 954 935 916 904 893 887 880 876
30Х13Ш Х « 992 965 936 917 899 885 876 869 863 857
40Х13Ш Х « 994 968 939 920 901 899 879 872 865 861
95Х18Ш Х « 1050 1020 985 862 941 925 913 905 899 892
14Х17Н2Ш Х « 1190 1160 1130 1110 1090 1070 1060 1060 1050 1040
12Х17Г8АН4-Ш
(ЕІ878Ш)
« 1790 1760 1720 1690 1670 1650 1630 1620 1620 1610
12Х18Н9Т-ВД « 2070 2040 2000 1980 1960 1940 1930 1920 1910 1910
12Х18Н10Т-ВД
(В т.ч. приплата за якість)
« 2180 2140 2110 2090 2070 2040 2040 2030 2010 2010
12Х13Ш Х ТУ 14-1-377-72 з із. 1-6 580 569 559 552 545 541 537 535 532 531
20Х13Ш Х « 510 504 496 491 486 483 480 479 477 476
30Х13Ш Х « 505 495 488 483 479 475 473 471 470 468
40Х13Ш Х « 502 496 489 484 478 477 478 472 470 469
95Х18Ш Х « 517 509 500 494 489 485 482 480 479 477
14Х17Н2Ш Х « 551 554 536 531 526 522 520 518 516 515
12Х17Г9АН4Ш 769 759 746 738 731 725 720 717 714 712
12Х18Н9Т-ВД « 1020 1010 1000 994 987 983 980 977 975 978
12Х18Н10Т-ВД « 1050 1040 1030 1030 1020 1010 1010 1010 1000 1000

Додаток до ТУ 14-1-377-72
з ізм. 1-6
продовження

Оптова ціна в рублях за тонну сортової сталі розміром у мм
14 15 16 17 18-19 20-21 22-24 25-30 31-40 41-50 52-70 72-100 105-140 150-200 210-250
925 920 916 913 910 904 894 880 968 855 851 852 858 865 867
872 868 865 861 859 853 845 832 821 809 805 806 812 818 820
853 851 847 844 841 836 827 815 804 792 788 790 795 800 802
856 853 849 847 844 8439 829 817 807 795 791 792 798 803 805
888 883 879 876 872 867 856 841 829 816 811 812 816 823 825
1040 1040 1030 1030 1030 1020 1010 994 982 969 965 966 976 990 992
1600 1600 1590 1590 1580 1580 1560 1540 1520 1500 1500 1500 1520 1540 1550
1900 1900 1890 1890 1880 1880 1860 1840 1830 1810 1800 1810 1830 1850 1870
2010 2000 2000 2000 1990 1980 1970 1950 1930 910 1910 1910 1940 1960 980
530 528 527 526 525 523 520 515 511 507 506 506 508 510 510
475 474 473 472 472 470 468 465 462 459 457 458 460 461 461
467 467 466 465 464 463 461 458 455 452 451 452 453 454 454
468 467 466 466 465 464 461 458 456 4553 452 452 454 455 455
476 475 474 473 472 471 468 464 461 458 457 457 458 460 460
514 513 512 511 510 509 506 502 499 496 495 495 498 500 500
710 709 707 706 704 702 697 691 684 679 677 678 684 691 694
971 970 969 968 966 964 960 954 950 944 943 943 950 956 963
1000 1000 1000 999 998 995 991 985 980 974 973 974 981 988 995

Примітка: На оптові ціни за ТУ 14-1-377-72 зі змін. 1-6 поширюються загальні доплати поверхнею прейскуранта № 01-08, стор. 184.


Розрахунок оптових цін підтверджено:
Зав. лабораторією вдосконалення методології
ціноутворення та поточних прейскурантів М.К. Сорокіна

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 09 6300

09 6400
90.10.03

ЗАРЕЄСТОВАНО
МЦСМ ДЕРЖСТАНДАРТУ
096331/07 від 24.09.1990 р.

18/2156

УДК
Група В32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зам. директора ЦНДІЧМ
В.А. Синельників
"18".09.1990 р.

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
І ЖАРОСТІЙНОЇ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-377-72

Зміна №7

Термін запровадження з: 13.11.90.

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника ВІАМ
Є.Б. Качанів

«___» ____ 1990 р.
13.01.87 р.
Начальник лабораторії ВІАМ
В.Ф. Беренсон
«___» ____ 1990 р.

Розроблено:

Головний інженер
Челябінського металургійного
комбінату

Р.Ф. Максутов

03.08.89 р.

1. Преамбула. Виключити останній абзац.

2. Пункт 4.3. виключити.

3. Пункт 3.16. Перший абзац доповнити фразою: «Допускається перед повторним випробуванням проводити випробування (не більше одного разу) механічних властивостей зразків, підданих термообробці за зміненої температури в межах режиму, зазначеного в табл. 3, при цьому випробування вважається первинним з визначенням усіх механічних властивостей та твердості».

Експертизу проведено: 13.09.90
Зав. лабораторією стандартизації
спец. сталей та сплавів В.Т. Абабков

7456

21 січня 1977
ОС-ТУ 14/1-377

Головному інженеру заводу «Електросталь»
т. Жучину В. Н. .

Начальнику лабораторії 26 ВІАМ

т. Беренсон В. Ф. .

Зам. начальника Техуправління МЧМ СРСР

т. Кузнєцову Ю. Є. .

Зам. начальника Головтехуправління МАП СРСР
т. Строганова Г. Б. .

Зам. начальника Союзглавметалу
т. Зуєву Б. П. .

Держкомітет цін РМ СРСР
т. Антонова А. П. .

Головному інженеру заводу «Серп та Молот»
т. Попову Е. Ф. .

Головному інженеру Золотоустівського метзаводу
т. Учаєву Н. Н. .

Головному інженеру Челябінського метзаводу
т. Ведернікова Г. Г. .

Головному інженеру заводу «Червоний Жовтень»
т. Стеценко Н. В. .

Начальнику ВІФС
НДІЕЧМ

ЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ
до технічних умов ТУ 14-1-377-72
«Прутки та смуги з корозійностійкої
і жаростійкою сталі»

1. Лист-поправку № ОС-ТУ 14/1-377 від 13.12.76 р. вважати анульованою.

2. Пункт 3.4. доповнити через кому «…, ГОСТ 20560-75 ».

3. Пункт 3.14 ГОСТ 6032-58 замінити на ГОСТ 6032-72 .

Підстава: введення у дію нових стандартів.

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії Л.В. Меандров

Прийнято до відома
14.07.72.
9.2.77
тир 97717

Об'єднання з керівництва
науково-технічної інформації
та пропагандою в РРФСР
при Державному комітеті
СРСР з науки та техніки
ПЕРМСЬКИЙ ЦНТІ

«24».11.1981 р.

614600, м. Перм, ДСП,
вул. Попова, 9,
тел. 33-37-18

Показати у табл. 1

ВІФС ВНИИКИ
101281

103001, м. Москва, вул. Щусєва, 4

У зв'язку з запитом підприємства просимо терміново вислати : табл. 1 до ТУ 14-1-377-72, яка відсутня в документі на адресу ЦНТІ.

ПЕРМСЬКИЙ ЦНТІ

Директор Пермського
ЦНТІ
(С.А. Мелешков)
1979-544

Аркуш 8
ТУ 14-1-377-72
Таблиця 1

№ п/п Марка сталі Вміст елементів, %
Вуглець Кремній Марганець Хром Нікель Молібден Титан Сірка Фосфор
не більше
1 1Х13 0,09-0,15 н.б. 0,60 н.б. 0,60 12,0-14,0 - - - 0,025 0,030
2 2Х13 0,16-0,24 н.б. 0,60 н.б. 0,60 12,0-14,0 - - - 0,025 0,030
3 1Х13М 0,10-0,15 н.б. 0,60 н.б. 0,60 12,0-14,0 - 0,2-0,5 0,025 0,030
4 3Х13 0,25-0,34 н.б. 0,60 н.б. 0,60 12,0-14,0 - - 0,025 0,030
5 4Х13 0,35-0,44 н.б. 0,60 н.б. 0,60 12,0-14,0 - - 0,025 0,030
6 9Х18 /ЕІ22/ 0,90-1,00 н.б. 0,80 н.б. 0,70 17,0-19,0 - - 0,025 0,030
7 3Х13Н7С2 /ЕІ72/ 0,25-0,34 2,0-3,0 н.б. 0,70 12,0-14,0 6,0-7,5 - 0,025 0,030
8 4Х10С2М /ЕІ107/ 0,35-0,45 1,9-2,6 н.б. 0,70 9,0-10,5 - 0,7-0,9 0,025 0,030
9 2Х13Н4Г9 /ЕІ100/ 0,15-0,30 н.б. 0,80 8,0-10,0 12,0-14,0 3,7-4,7 - 0,025 0,030
10 1Х17Н2 /ЕІ268/ 0,11-0,17 н.б. 0,80 н.б. 0,80 16,0-18,0 1,5-2,5 - 0,025 0,030
11 Х23Н18 /ЕІ417/ н.б. 0,18 н.б. 1,00 н.б. 2,00 22,0-25,0 17,0-20,0 - 0,020 0,035
12 0Х23Н18 н.б. 0,10 н.б. 1,00 н.б. 2,00 22,0-25,0 17,0-20,0 - 0,020 0,035
13 Х17Г9АН4 /ЕІ878/ н.б. 0,12 н.б. 0,80 8,0-10,5 16,0-18,0 3,5-4,5 - Азот 0,15-0,25 0,020 0,035
14 Х18Н9Т н.б. 0,12 н.б. 0,80 н.б. 2,00 17,0-19,0 8,0-9,5 - /С-0,02/ х 5−0,70 0,020 0,035
15 Х18Н10Т н.б. 0,12 н.б. 0,80 н.б. 2,00 17,0-19,0 9,0-11,0 - /С-0,02/ х 5−0,70 0,020 0,035
16 Х18Н9 н.б. 0,12 н.б. 0,80 н.б. 2,00 17,0-19,0 8,0-10,0 - - 0,020 0,035
17 2Х18Н9 0,13-0,21 н.б. 0,80 н.б. 2,00 17,0-19,0 8,0-10,0 - - 0,020 0,035

Примітка:
1. На вимогу споживача для сталі марок Х18Н9, 2Х18Н9, Х18Н10Т, встановлюється нижня межа вмісту марганцю відповідно до ГОСТ 5632-61 .
2. Зміст залишкових елементів відповідно до ГОСТ 5632-61 .

Аркуш 9
ТУ 14-1-377-72
Таблиця 3

Марка сталі Режим термічної обробки контроль зразків Механічні властивості, не менш Твердість по Брінеллю/діам. відп в мм/, за Роквеллом
HRC
Тимчасовий опір розриву,
σ в
кгс/мм 2
Межа плинності,
σ т
кгс/мм 2
Відносне
Подовження
δ 5 ,
%
Звуження,
ψ,
%
Ударна в'язкість,
α н ,
кгсм/см 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1Х13 Загартування з 1050 ° C, охолодження на повітрі або в олії, відпустка при 700-790 ° С, охолодження на повітрі або в олії 60 42 20 60 9 -
2Х13 Загартування з 1050 ° C, охолодження на повітрі або в олії, відпустка при 600-700 ° С, охолодження на повітрі або в олії 85 65 10 50 6 3,9-3,3
3Х13 Загартування з 1000-1050 ° С, охолодження на повітрі або в олії, відпустка при 200-300 ° С, охолодження на повітрі або в олії - - - - - HRC≥48
1Х13М Загартування з 1050 ° C, охолодження на повітрі або в олії, відпустка при 680-780 ° С, охолодження в олії 60 42 20 60 9 -
4Х13 Загартування з 1050-1100 ° С, охолодження в олії, відпустка при 200-300 ° С, охолодження на повітрі або в олії - - - - - HRC≥50

Аркуш 10
ТУ 14-1-377-72
Продовження таблиці 3

1 2 3 4 5 6 7 8
3Х13Н7С2 /ЕІ72/ Загартування з 1040-1060 ° С у воду, відпал протягом 6 годин при 860-880 ° С з охолодженням до 700 ° C протягом 2 годин і подальше охолодження разом з піччю, нормалізація при 660-680 ° С протягом 30 хв охолодженням на повітрі, загартування з 790-810 ° С в маслі 120 80 10 25 2 3,30-3,05
9Х18 /ЕМ229/ Загартування з 1010-1040 ° С, охолодження в олії, відпустка при 200-300 ° С, охолодження на повітрі або в олії - - - - - HRC≥55
2Х13Н4Г9 /ЕІ100/ Загартування з 1070-1130 ° С, охолодження на повітрі 65 25 35 55 - -
4Х10С2М /ЕІ107/ Загартування з 1010-1050 ° С, охолодження в олії або на повітрі, відпустка при 720-780 ° С, охолодження в олії 95 75 10 35 2 3,7-3,3
1Х17Н2 /ЕІ268/

I варіант

Загартування з 975-1040 ° С, охолодження в олії, відпустка при 275-350 ° С, охолодження на повітрі.

110 85 10 30 5 -

II варіант

Загартування з 1010-1030 ° С, охолодження в олії, відпустка при 670-690 ° С, охолодження на повітрі

85 70 16 55 8 3,5-, 38
Х23Н18 /ЕІ417/ Загартування з 1100-1150 ° С у воді або на повітрі 58 25 35 50 - -
0Х23Н18 Загартування з 1100-1150 ° С у воді або на повітрі 58 22 35 50 - -
Х17Г9АН4 /ЕІ878/ Загартування з 1050-1100 ° С у воді 70 35 45 55 - -

Аркуш 11
ТУ 14-1-377-72

Продовження таблиці 3

1 2 3 4 5 6 7 8
Х18Н9Т Загартування з 1050-1100 ° С на повітрі, в олії або у воді 55 20 40 55 - -
Х18Н10Т Загартування з 1050-1100 ° С на повітрі, в олії або у воді 55 20 40 55 - -
Х18Н9 Загартування з 1050-1100 ° С на повітрі, в олії або у воді 55 20 45 60 - -
2Х18Н9 Загартування з 1050-1100 ° С на повітрі, в олії або у воді 60 22 40 55 - -

Примітка.

1. Заводу-виробнику надається право постачати без механічних випробувань сталь марок Х18Н9, 2Х18Н9, 2Х13Н4Г9, Х23Н18, Х18Н10Т, у своїй завод-постачальник гарантує властивості, зазначені у табл. 3.
2. Прутки та смуги товщиною менше 12 мм та прутки діаметром менше 16 мм на ударну в'язкість не випробовуються.
3. Варіант термічної обробки сталі 1Х17Н2 вказується у замовленні. За відсутності вказівки на замовлення, випробування проводиться на зразках, термічно оброблених за II варіантом. При отриманні незадовільних результатів випробування механічних властивостей за II варіантом повторні та арбітражні випробування проводяться за I варіантом.

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРДЕН ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ЗНАМУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
ІМ. І.П. Бардіна

107843, Москва, Би-Б, 2-а Бауманська вул., д. 9/23. Телефон 267-01-02, справ. 1-00. Для телеграм - Москва
ЦНІІЧЕРМЕТ Розрахунковий рахунок 240802 у Бауманському відділенні Держбанку

№ТО-ТУ 14-1-377

ОДР-242-75/19

"27"/02.1975 р.

ГЛ. ІНЖЕНЕРУ ЗАВОДУ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ»

тов. ЖУЧИНУ В.М.

НАЧАЛЬНИКУ ЛАБОРАТОРІЇ 26 ВІАМ

тов. Беренсон В.Ф.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВТЕХУПРАВЛІННЯ МЧМ СРСР

тов. Шефтелі Н.І.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВТЕХУПРАВЛІННЯ МАП СРСР

тов. СТРОГАНОВУ Г. Б.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СОЮЗГОЛОВМЕТАЛУ

тов. ЗУЄВУ Б.П.

ЧЛЕНУ ДЕРЖКОМІТЕТУ ЦІН РМ СРСР

тов. ІЛЬЇНУ О.І.

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ЗАВОДУ «СЕРП І МОЛОТ»

тов. ПОПОВ Е.Ф.

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ЗЛАТОУСТОВСЬКОГО МЕТЗАВОДУ

тов. ЛАБУНОВИЧУ О.О.

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»

тов. ГУБІНУ О.В.

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ЗАВОДУ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛ»

тов. СТЕЦЕНКО Н.В.

НАЧАЛЬНИКУ ВІФС
НДІЕЧМ

тов. ЧЕПЛАНОВУ В.І.

ЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ
до ТУ 14-1-377-72 «Прутки та смуги з
корозійностійкої та жаростійкої сталі»

1.У таблицях 1, 2, 3 та Зміна № 1 замінити найменування марок: 1Х13 на 12Х13, 2Х13 на 20Х13, 3Х13 на 30Х13, 4Х13 на 40Х13, 9Х18 / 723/22/2 /ЭИ107/ на 40Х10С2М /ЭИ107/, 2Х13Н4Г9 /ЭИ100/ на 20Х13Н4Г9 /ЭИ100/, 1Х17Н2 /ЭИ268/ на 14Х17Н2 /ЭИ268/, Х23Н18 /ЭИ417/ на 20Х34Н18 /ЭИ417/, 0Х23Н18 на 10Х23Н18, Х17Г9АН4 /ЭИ878/ на 12Х17Г9АН4 / ЕІ878/, Х18Н9Т на 12Х18Н9Т, Х18Н10Т на 12Х18Н10Т, Х18Н9 на 12Х18Н9, 2Х18Н9 на 17Х18Н9.

2. Пункт 2.1. Таблиця 1. Примітки 1 і 2 викласти у такій редакції:

  • «Примітки: 1. На вимогу споживача для сталі марок 12Х18Н9, 17Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т встановлюється нижня межа марганцю 1%.
  • 2. Вміст залишкових елементів титану, молібдену, вольфраму, міді та нікелю відповідно до ГОСТ 5632–72 ».

3. У пункті 3.3. Посилання на ГОСТ 7565-66 замінити на ГОСТ 7565-73 .

4. У пункті 3.7. Посилання на ГОСТ 8817-58 замінити на ГОСТ 8817-73 .

5. У пункті 3.9. Посилання на ГОСТ 1497-61 замінити на ГОСТ 1497-73 .

6. У пункті 3.12. Посилання на ГОСТ 7564-64 замінити на ГОСТ 7564-73 .

7. У пункті 3.15. Посилання на ГОСТ 1778-62 замінити на ГОСТ 1778-70 .

ЗАСНУВАННЯ:

Введення в дію стандартів:
ГОСТ 7565-73, ГОСТ 8817-73 , ГОСТ 1497-73 ,
ГОСТ 7564-73, ГОСТ 1778-70 , ГОСТ 5632-72 та
рішення Міновіпрому та Мінчермету від 21.01.75 р.

Зав. Технічним відділом /КАПЛАН А.С./

3
ЧУ №3
2005)
(ВІАМ; Перевидані 2001 р.)

ОКП 09 6300
09 6400
ЦУ 1-2005
Зміна №11 ТУ 14-1-377-81 72
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі Група В32

1. Термін дії технічних умов: "Без обмеження".

2. Преамбула. У тексті прикладу умовних позначень замінити слова "для холодної обробки тиском (підгрупа б)" на "для холодної механічної обробки (підгрупа б)".

3. Пункт 2.12, таблиця 3, графа 2. Для сталі марки 14Х17Н2 (ЕІ268) режим термічної обробки 1 після температури "(975-1040) ° С" доповнити словами: "охолодження в маслі".

4. Номер Додатка « Перелік Н. Д. , на які є посилання в тексті Т», «2» замінити на номер «1».

Замінити "ГОСТ 12345-88" на "ГОСТ 12345-2001".

5. Додаток 2 «Форма 3.1А» замінити на додане.

6. П.І. від 17.05.2001 р. , 28.07.2003 р. та 09.04.2004 р. скасувати .

Правильно: / Єфремова /

Розроблено
ЦСМ ФГУП
ЦНДІчермет
19.04.2004 р.
Затверджено
ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет
20.04.2004 р.
Термін введення
01.07.2004 р
Узгоджено
ФГУП "ВІАМ"
№Д-2226 від 30.03.2004 р.

3
Зміна №11
ТУ 14-1-377-72

Додаток 2
(обов'язкове)

Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (ОК 005-93) Код по ГКС Група
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі 09 6300 77.140.60 В32
Марка сталі (сплаву) Коди марки сталі (сплаву)

12Х13,

12Х13-Ш

8126
20Х13,
20Х13-Ш
8127
30Х13,
30Х13-Ш
8129

12Х13М,

40Х13

8131
40Х13-Ш
95Х18 (ЕІ 229)
8130
98Х18-Ш (ЕІ 229-Ш) 8141
40Х10С2М (ЕІ107) 8116

2

3
Зміна №11
ТУ 14-1-377-72

Додаток 2
(обов'язкове)

Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (ОК 005-93) Код по ГКС Група
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі (нікелевмісної) 09 6400 77.140.60 В32
Марка сталі (сплаву) Коди марки сталі (сплаву)
30Х13Н7С2 (ЕІ72) 8407
20Х13Н4Г9 (ЕІ100) 8406
14Х17Н2 (ЕІ268),
14Х17Н2-Ш (ЕІ268-Ш)
8425
20Х23Н18 (ЕІ417) 8532
10Х23Н18 8533

12Х17Г9АН4 (ЕІ878),

12Х17Г9АН4-Ш (ЕІ878-Ш)

8429
12Х18Н9Т,
12Х18Н9Т-ВД
8442
12Х18Н10Т,
12Х18Н10Т-ВД
8443
12Х19Н9 8436
17Х18Н9 8437

3

4

ОКП 09 6300
09 6400
Зміна №12 ТУ 14-1-377-81
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі Група В32

1. Пункт 2.1. Таблиця 1. Примітку 2 викласти у такій редакції: «2. Масова частка залишкових елементів – відповідно до ГОСТ 5632 ».

2. Зміна № 11. На титульному аркуші замінити "ТУ 14-1-377-81" на "ТУ 14-1-377-72".

3. Додаток 1 « Перелік М. Д. , куди є посилання тексті ТУ». Замінити посилання: ГОСТ 12344-88 на ГОСТ 12344-2003 .

4. Попереднє повідомлення від 01.07.2007 4 р. скасувати.

(Лист ЦНДІЧМ № ЦС/ТУ 377 від 28.088.2007 р) - ЦУ № 3 2007 р.

Правильно: / Єфремова /

Розроблено
ВАТ
«Електросталь»
Затверджено
ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет
04.06.2007 р.
Термін введення
02.07.2007 р.
ЦУ № 4-2007 ВІАМ
Узгоджено
ФГУП "ВІАМ"
(ВІАМ)
ЦУ № 4-2005
Попереднє повідомлення ТУ 14-1-377-72
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі У 32

1. Зміна №11. Титульний лист. Замінити "ТУ14-1-377-81" на "ТУ 14-1-377-72".

2. Додаток 2. Замінити "ГОСТ 12344-88" на "ГОСТ 12344-2003".

Правильно: / Єфремова /

Розроблено
ЦСМ ФГУП
ЦНДІчермет
Затверджено
-
Від 01.07.2004

ОКП 09 6300

09 6400

Попереднє повідомлення ТУ 14-1-377-72
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі У 32

Пункт 2.12 таблиця 3. Для марки стали 14Х17Н2 (ЕІ268) у графі 2 режим термічної обробки 1 після температури "(975-1040)" доповнити словами: "охолодження в маслі".

Правильно: / Єфремова /

Розроблено
ЦНДІчермет
Затверджено: -

Термін введення

-

Узгоджено: -

14

ОКП 09 6300

09 6400

ЦУ №-2011
(ВІАМ)

Зміна №13 ТУ 14-1-377-72
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі У 32

1. Вступна частина. Приклад умовного позначення викласти у новій редакції:

«Приклади умовних позначень:
Пруток гарячекатаний, круглий, звичайної точності прокатки (В1), II класу по кривизні, немірної довжини (НД), діаметрів 45 мм за ГОСТ 2590-2006 , зі сталі марки 12Х18Н10Т, для холодної механічної обробки (підгрупа б), без терм

Коло

Пруток гарячекатаний, квадратний, звичайної точності прокатки (В1), II класу по кривизні, немірної довжини (НД), стороною квадрата 30 мм за ГОСТ 2591-2006 , зі сталі марки 14Х17Н2 (ЕІ268), для холодної механічної обробки (підгрупа б) термічно оброблений (ТО):
Квадрат

Пруток кований, круглий, мірної довжини (МД), діаметром 110мм за ГОСТ 1133-71 , із сталі марки 40Х10С2М (ЕІ107), для гарячої обробки тиском (підгрупа а), термічно оброблений (ТО):

Коло

Смуга гарячекатана (г/к), товщиною 12 мм, шириною 30 мм за ГОСТ 4405-75 , зі сталі марки 12Х17Г9АН4 (ЕІ878), для холодної механічної обробки (підгрупа б), без термічної обробки:

Смуга г/к

Доповнити абзацом у редакції:
«Перелік нормативних документів (НД), на які є посилання у тексті технічних умов, наведено у додатку А. Коди на марки сталі, прутки та смуги наведені у додатку Б».

2. Пункт 1.1 викласти у новій редакції:

Розроблено
ЦССМ ЦНДІчермет
08.11.2010 р
Затверджено:
ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет
23.03.2011 р.

Термін введення

01.06.2011 р.

Узгоджено
ФГУП "ВІАМ" № В-01126 від 08.02.11 р.
ВАТ «Метзавод» «Електросталь» № 206-29/13 від
03.03.2011 р.

ІУ № 3-2011 с.28

«1.1. За формою, розмірами та граничними відхиленнями металопродукція повинна відповідати вимогам:
а) гарячекатані круглі прутки - ГОСТ 2590 , звичайної точності прокатки (В1);
Овальність гарячекатаних круглих прутків має перевищувати 50% суми попередніх відхилень по діаметру.
Кривизна гарячекатаних круглих прутків діаметром до 200 мм включно повинна відповідати II класу, понад 200 мм не повинна перевищувати 0,5% довжини. За узгодженням виробника із споживачем допускається кривизна іншого класу.
б) прутки гарячекатані квадратні:
- Стороною квадрата до 200 мм включно - ГОСТ 2591 , звичайної точності прокатки (В1), II класу по кривизні. За узгодженням виробника із споживачем допускається кривизна іншого класу.
- Стороною квадрата від 160 до 250 мм - ТУ 14-1-4492-88 (на вимогу замовника);
в) прутки ковані круглі та квадратні - ГОСТ 1133 ;
г) смуги гарячекатані та ковані - ГОСТ 103 , ГОСТ 4405 .
Допускається виготовлення смуг нестандартних розмірів: товщина – 50 мм, ширина – 190 мм, довжина – 1070 мм. Граничні відхилення за товщиною – плюс 2,5 мм, мінус 0,5 мм, за шириною – плюс 5,0 мм, за довжиною – плюс 25 мм».

3. Пункт 2.13, підпункт а). Замінити слова: "міжкристалітну корозію" на "стійкість до міжкристалітної корозії".

4. Пункт 3.1, підпункт з). Замінити слово "схильність" на "стійкість".

5. Пункт 3.14 викласти у новій редакції:

«3.14. Випробування на стійкість до міжкристалітної корозії проводять за ГОСТ 6032 , метод АМУ».

6. Додаток 1 « Перелік М. Д. , куди є посилання тексті технічних умов». Замінити:

- Номер додаток "1" на позначення "А";

- Посилання ГОСТ 103-76 на ГОСТ 103-2006 , ГОСТ 2590-88 на ГОСТ 2590-2006 і ГОСТ 2591-88 на ГОСТ 2591-2006 , ГОСТ 6032-89 на ГОСТ 6032-20 .

7. Додаток 2 "Форма 3.1А". Замінити номер програму «2» на позначення «Б».

Правильно: / Єфремова /