Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-463-72

Міністерство чорної металургії

СРСР

ОКП 09 6400

ПОГОДЖЕНО:

Керівник організації
п/с Р-6761

/КАРТАШІВСЬКИЙ В.В./
"___" "_______" 1972 р.

ОДР 1332-73-2

Група В-32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зам. начальника Головтехуправління
МЧМ СРСР
/ШЕПТЕЛЬ Н.І./
«25».12.1972 р.

(печатка)

ПРУТКИ З КОРОЗІЙНОСТІЙНОЇ СТАЛІ
МАРКИ 09Х16Н4Б-Ш (ЕП56-Ш)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-463-72 (ПОМІН ЧМТУ 1-287-68)
ЛІТЕРА А

(перевидані у 2000 році з урахуванням п/п від 23.03.73,
12.04.73, 15.04.75, 24.03.78 та змін № 1-7)

Тримач оригіналу - ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет

Термін запровадження: 05.07.73 р.

Узгоджено:

Зам. директора підприємства
п/с М-5539

/Конраді Г. Г./
Поч. технічного відділу

Головспецсталі МЧМ
/Маркелов А.І./
(печатка)

Начальник ВІФС
/Дворецький Е.Б./

На термін: Без обмежень

Розроблено:

Зав. лабораторією
стандартизації ЦНДІЧМ
/Коляснікова Р.І./

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
14.03.73 за №100935

ПНОТ 03.02.03 – анулюється.
Змін. 8 07.10.04
Змін. 8 07.10.04
Змін. Від 25.03.05 01.06.05

Міністерство промисловості,
науки та технологій РФ


Центральний

Науково-дослідний інститут
чорної металургії ім. І.П. Бардіна

(ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна)

Центр стандартизації та
сертифікації металопродукції

017005, Москва, 2-а Бауманська, 9/23
Тел./факт 777-9391

Для телеграм: Москва ЦНДІчермет
Телетайп: Ніобій 113306

№ ЦС-3/ТУ-463 від 25.03.2005 р.

ОКП 09 6400

Головному інженеру
ВАТ Металургійний завод
«Електросталь»

Технічному директору ФГУП
«Красноярський машинобудівний завод»

Група В32

ПОПЕРЕДНЯ ВІДПОВІДІ
про зміну до ТУ 14-1-463-72

«Прутки з корозійностійкої сталі марки 09Х16Н4Б-Ш (ЕП56-Ш)»
(перевидані у 2000 році)

Преамбула. Приклад умовного позначення. Замінити слова: «Коло В-П-НД-…» на «Коло В-II-НД-…».

Підстава: виправлення друкарської помилки.

Директор В.Т. Абабков

Введено зміну №_____
Вик. Ю.С. Понамарьова
Тел. 777-93-91

ОКП 09 6400

Група В-32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет
ім. І.П. Бардіна
Голова Т. К. 375

В.Т. Абабков
25.05.2004 р.

ПРУТКИ З КОРОЗІЙНОСТІЙНОЇ СТАЛІ
МАРКИ 09Х16Н4Б-Ш (ЕП56-Ш)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-463-72

Зміна №8
(Перевидані 2000 р.)

Утримувач оригіналу - ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет ім. І.П. Бардіна

Термін запровадження: 01.09.2004 р.

ПОГОДЖЕНО:

Зам. директора
ЦССМ ФГУП ЦНДІЧермет
ім. І.П. Бардіна
В.Д. Хромів
24.05.2004 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер

ВАТ «Металургійний
завод «Електросталь»

В.М. Попов
15.03.2004 р.

на 3 стор.

Центральний науково-
дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
03 червня 2004 р.
№100935/08

С2.
Зміна №8
ТУ 14-1-463-72

1. Преамбула. Перша пропозиція. Замість слів «на постачання гарячекатаних та гарячекатаних прутків» записати «на поставку гарячекатаних та кованих прутків».

2. Пункт 3.7. Перший абзац доповнити пропозицією у редакції:

"Допускається не більше одного разу проводити випробування по зміненому режиму термічної обробки зразків (у межах таблиці), при цьому випробування вважаються первинними". Далі по тексту.

3. Додаток 2 «Форма 3.1А» замінити на додане.

4. Попереднє повідомлення від 03.02.2003 р. скасувати .

Експертизу проведено ЦСММ
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна
«24».05.2004 року
Зам. директора Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
В.Д. Хромів

2.
ТУ 14-1-463-72

Справжні технічні умови поширюються на постачання гарячекатаних та гарячекатаних прутків із корозійностійкої сталі марки 09Х16Н4Б-Ш (ЕП56-Ш), отриманої методом електрошлакового переплаву.

Приклад умовного позначення.
Пруток гарячекатаний, круглий, звичайної точності прокатки (В), ІІ класу по кривизні, немірної довжини (НД), діаметром 50 мм за ГОСТ 2590-88 зі сталі марки 09Х16Н4Б-Ш (ЕП-56-Ш) для холодної механічної обробки ( підгрупа б), I варіанти термічної обробки:
Коло В-П-ПД-50 ГОСТ 2590-88 /09Х16Н4Б-Ш (ЕП56-Ш)-б-I ТУ 14-1-463-72.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Прутки виготовляють діаметром до 180 мм.

1.2. За формою, розмірами та граничними відхиленнями прутки повинні відповідати вимогам: гарячекатані — ГОСТ 2590 ; ковані - ГОСТ 1133 та спеціалізації заводів-виробників.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Хімічний склад сталі має відповідати нормам таблиці 1.

Таблиця 1

Марка сталі Масова частка елементів, %
Вуглець Марганець Кремній Хром Нікель Ніобій Сірка Фосфор Мідь
не більше не більше
09Х16Н4Б-Ш (ЕП56-Ш) 0,08-0,12 0,50 0,60 15,0-16,4 4,0-4,5 0,05-0,15 0,012 0,025 0,20

Примітки:

1. Допустимі відхилення за масовою часткою хрому - плюс, мінус 0,1%; нікелю - плюс, хвилин 0,05%.

2. Допускається залишкова масова частка вольфраму, ванадію та молібдену не більше 0,2% кожного.

2.2. Механічні властивості прутків визначені на зразках, вирізаних із термічно оброблених заготовок, повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці 2.

2.3. Прутки поставляють у термічно обробленому стані (після відпалу).

2.4. Твердість прутків по Брінеллю у стані поставки не повинна перевищувати 321 НВ, діаметр відбитка має бути не менше ніж 3,4 мм.

3.
ТУ 14-1-463-72

Варіант термічної обробки Режим термічної обробки Напрямок волокна Механічні властивості, не менш
Тимчасовий опір σ в
Н/мм 2
(кгс/мм 2 )
Межа плинності
σ 0,2
Н/мм 2
(кгс/мм 2 )
Відносне Ударна в'язкість

Подовження,

δ 5 ,
%

Звуження
ψ,
%
Приклад тип 1 Зразок тип 11
KCU KCV
Дж/см 2 (кгс х м/см2)
I Нагрівання до температури 1150±10°С, витримка 5-5,5 год, охолодження на повітрі, відпустка 600-620°С Поздовжнє 980 (100) 835 (85) 10 50 78 (8) 49 (5)
Дворазова обробка за режимом: загартування з 1030-1050 ° С, охолодження на повітрі або в олії; відпустка при 600-620 ° С поперечне 980 (100) 835 (85) 8 40 49 (5) 39 (4)
II Нагрівання до температури 1150±10°С, витримка 5-5,5 год, охолодження на повітрі, відпустка 600-620°С Поздовжнє 1180 (120) 930 (95) 10 50 78 (8) 49 (5)
Загартування з 1030-1050 ° С, охолодження на повітрі або в маслі; відпустка при 600-620 ° С + загартування з 970-980 ° С, охолодження на повітрі або в олії; відпустка при 300-700 ° С поперечне 1180 (120) 930 (95) 7 40 49 (5) 39 (4)

Примітки:

1. Варіант термічної обробки зразків вказують у замовленні, а за відсутності вказівок вибирається виробником.

2. Механічні властивості прутків на поперечних зразках визначають для прутків діаметром 100 мм і більше. Для прутків діаметром від 80 мм до 100 мм визначають тільки ударну в'язкість на поперечних зразках типу 11 за ГОСТ 9454 . Вісь зразка повинна проходити на відстані 1/2 радіусу від поверхні прутка.

4.
ТУ 14-1-463-72

2.5. Макроструктура прутків на поперечних протруєних темплетах не повинна мати видимих без збільшувальних приладів газових бульбашок, полон, черновин, нориць, сторонніх металевих та шлакових включень, підсадкової ліквації та лікваційного квадрата.

Ступінь розвитку центральної пористості та точкової неоднорідності не доджує перевищувати норм, зазначених у таблиці 3.

Таблиця 3

№№ п/п Найменування дефекту № шкали Бал, не більше
1 Центральна пористість 1 1
2 Точкова неоднорідність 2 2
Примітка. Підвищена або знижена травність осьової зони не є бракувальною ознакою.

2.6. Контроль якості металу за волосинами проводять у споживача на готових деталях відповідно до вимог ТУ 14-1-336-72.

2.7. Забрудненість стали неметалевими включеннями за середнім балом має перевищувати норм, встановлених у таблиці 4.

Таблиця 4

№№ п/п Види включень № шкали Бал дефекту, не більше
1 Оксиди рядкові - 2,5
2 Оксиди точкові - 2
3 Силікати тендітні - 1
4 Силікати пластичні - 1
5 Силікати недеформуються - 3
6 Сульфіди - 1
7 Нітриди строчкові а, б 2
8 Нітриди точкові а 2

2.8. Поверхня прутків має відповідати вимогам ГОСТ 5949 .


5.
ТУ 14-1-463-72

3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ, МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

3.1. Правила приймання та методи випробувань – відповідно до ГОСТ 5949 та ГОСТ 7566 з наступними доповненнями.

3.2. У печах електрошлакового переплаву, де можуть переплавлятися два-три витрачаються електроди вихідної плавки (парна або потрійна комплектація) дозволяється комплектувати витрачаються електроди з двох-трьох вихідних плавок. У цьому випадку документ про якість вносяться номери цих плавок.

3.3. Для перевірки якості прутків від партії відбирають:

а) для перевірки твердості - 5% прутків, але не менше: для розмірів до 40 мм - 10 прутків, від 41 до 100 мм - 5 прутків і більше 100 мм - 3 прутки з числа, що пред'являються в партії;

б) для перевірки макроструктури - 2 зразки від плавки;

в) для визначення неметалічних включень - 6 зразків від плавки від найбільш забрудненої частини зливка;

г) для визначення механічних властивостей (випробування на розтягування та ударний вигин) - по два зразки від різних прутків партії на кожен вид випробувань.

3.4. Макроструктуру прутків перевіряють за ГОСТ 10243 для прутків перерізів до 140 мм - у готових профілях, для великих перерізів - допускається контроль на пробах, перекутих або перекочених до розмірів 120-140 мм.

3.5. Забрудненість стали неметалевими включеннями перевіряють методом Ш1 або Ш4 (на розсуд постачальника) за ГОСТ 1778 .

3.6. Випробування розтягування проводять на циліндричних зразках п'ятикратної довжини по ГОСТ 1497 . Випробування на ударний вигин проводять за ГОСТ 9454 - на зразках типу 1 і 11. Відбір проб для механічних випробувань - за ГОСТ 7564 з урахуванням примітки 2 до таблиці 2 цих технічних умов.

3.7. При повторному випробуванні механічних властивостей визначають усі характеристики міцності та пластичності, передбачені цими технічними умовами, незалежно від результатів первинного випробування.

У разі незадовільних результатів повторного випробування будь-якого із зразків партію бракують.

6.
ТУ 14-1-463-72

4. МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

4.1. Маркування, упаковка, транспортування та зберігання відповідно до вимог ГОСТ 5949 з такими доповненнями:

— якщо партію здано за результатами повторних випробувань, у документі про якість вказують і результати первинних випробувань;

— відвантаження готової продукції провадиться лише з дозволу працівників ВТК заводу-виробника.

Примітка. На продукцію за цими технічними умовами поширюються договірні ціни.

Експертизу проведено ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет:
"05".10.2000 року.
Зам. директора ЦССМ
В.Д. Хромів

6.
ТУ 14-1-463-72

Додаток №1
Довідкове

ПЕРЕЛІК НД,
на які є посилання у тексті технічних умов

Позначення НД Номер пункту, в якому є посилання
ГОСТ 1133-71 1.2
ГОСТ 1497-84 3.6
ГОСТ 1778-70 3.5
ГОСТ 2590-88 1.2
ГОСТ 5949-75 2.8, 3.1, 3.8, 4.1
ГОСТ 7564-97 3.6
ГОСТ 7566-94 3.8
ГОСТ 9454-78 3.6
ГОСТ 10243-75 3.4
ТУ 14-1-336-72 2.6

С.3
Зміна №8
ТУ 14-1-463-72

Додаток 2
(обов'язкове)

Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (ОК 005-93) Код по ГКС Група
Прутки з корозійностійкої сталі марки 09Х16Н4Б-Ш (ЕП56-Ш) 09 6400 71.140.60 У 32
Марка сталі (сплаву) Коди марки сталі (сплаву)
09Х16Н4Б-Ш (ЕП56-Ш) 8422