Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-927-74

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ІНВ. № 020-1026а ЕКЗ.

ДЕРЖАВНИЙ

КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Кабінету Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації

19.06.74 за №120063

Узгоджено:
Зам. начальника Головного
Технічного управління

/Строганов Г. Б./

"14".05.74

УДК 669.14-410.2-122.2

Група В34

Затверджую:

Головний інженер Головспецсталі
МЧМ СРСР

/Култигін В.С./

28.02.74

Стрічка холоднокатана з жароміцних сталей та сплавів

Технічні умови

ТУ 14-1-927-74
(замість ЧМТУ 1-96-67)

Термін запровадження з 01.07.74 р.

Згідно:

Головний інженер заводу

"Серп і молот"

/Попов Е.Ф./
27.02.1974 р.

Зав. лабораторією стандартизації
«ЦНІІЧМ»

/Коляснікова Р.І./
«22».05.1974 р.

Розроблено:
зам. начальника ВІАМ
/Скляров Н.М./

Начальник лабораторії

/Беренсон В.Ф./
Хім. склад погоджений:
Головний інженер заводу
«Електросталь»
/Жучин В.М./
"10" грудня 1973 р.

1974 р.

Аркуш 1
ТУ 14-1-927-74

Справжні технічні умови поширюються на холоднокатану стрічку із жароміцних сталей та сплавів.

1. Сортамент

1.1. Стрічка виготовляється завтовшки від 0,2 до 1,2 мм, шириною 400 мм. Розміри стрічки повинні відповідати вказаним у ГОСТ 4986–70 та обумовлюються у замовленні.

1.2. Відхилення, що допускаються за розмірами стрічки, не повинні перевищувати зазначених у ГОСТ 4986–70 .

1.3. Коробкуватість стрічки має перевищувати передбачену ГОСТ 4986–70 .

1.4. Стрічка поставляється в рулонах, необрізна. Відстань між зварними швами в рулоні має бути не менше ніж 3 м.
За згодою сторін допускається постачання стрічки, звареної з більш коротких смуг.

2. Технічні вимоги

2.1. Хімічний склад сталей та сплавів має відповідати зазначеному в табл. 1.

2.2. Стрічка поставляється у термообробленому (м'якому) стані. Рекомендований режим термообробки стрічки наведено у табл. 2.

2.3. Механічні властивості стрічки у стані постачання повинні відповідати зазначеним у табл. 3.

Аркуш 2
ТУ 14-1-927-74

Марка сталі, сплаву Вміст елементів, %
Вуглець Марганець Кремній Заліз Бор Сірка Фосфор Хром Нікель Алюміній Титан Вольфрам Інші елементи
не більше
ХН77ТЮР (ЕІ437Б) 0,07 0,4 0,6 1,0-4,0 0,01 0,007 0,015 19,0-22,0 Основа 0,6-1,0 2,4-2,8 - Свинець не більше 0,001, церій не більше 0,02
ХН75МБТЮ (ЕІ602) 0,1 0,4 0,8 3,0 - 0,012 0,020 19,0-22,0 Основа 0,35-0,75 0,35-0,75 - Ніобій 0,9-1,3, молібден 1,8-2,3
ХН38ВТ (ЕІ703) 0,06-0,12 0,7 0,8 Основа - 0,02 0,030 20,0-23,0 35,0-39,0 н.б. 0,50 0,70-1,2 2,8-3,5 Церій не більше 0,05
ХН60ВТ (ЕІ868) 0,10 0,5 0,8 4,0 - 0,013 0,013 23,5-26,5 Основа н.б. 0,50 0,3-0,7 13,0-16,0 -
Х12Н20Т2Р (ЕІ696А) 0,10 1,0 1,0 Основа 0,008 0,020 0,030 10,0-12,5 18,0-21,0 н.б. 0,50 2,3-2,8 - -


Примітки:

1. Допускається наявність залишкового молібдену: у сплаві ЭИ868 трохи більше 1,5%, у сталі ЭИ703 трохи більше 0,8%.

2. Допускається наявність залишкової міді в сталях не більше 0,2%, у сплавах на основі нікелю не більше 0,07%

3. Бор та розкислювачі (церій, кальцій, барій) вводять у метал за розрахунком та хімічним аналізом не визначають.

4. За згодою сторін сталь ЕІ696А поставляють з розрахунковим вмістом бору 0,003-0,005%.

5. На вимогу споживача в сталь ЕІ703 замість титану вводять ніобій у межах 1,2-1,7%

6. У металі ЭИ437Б допускається наявність сурми, олова, вісмуту, миш'яку не більше 1-го бала шкали спектрального аналізу.

Аркуш 3
ТУ 14-1-927-74

Таблиця 2

Марка сталі, сплаву Рекомендований режим термообробки
ХН77ТЮР (ЕІ437Б) Загартування з 1080-1120 ° у воді або на повітрі
ХН75МБТЮ (ЕІ602) Загартування з 1050-1080 ° у воді або на повітрі
ХН38ВТ (ЕІ703) Загартування з 1100-1140 ° у воді або на повітрі
ХН60ВТ (ЕІ868) Загартування з 1150-1200 ° у воді або на повітрі
Х12Н20Т2Р (ЕІ696А) Загартування з 1020-1060 ° у воді або на повітрі

Таблиця 3

Марка сталі, сплаву Механічні властивості
Тимчасовий опір розриву, σ 0 кгс/мм 2 не більше Відносне подовження, δ 5 %, не менше
ХН77ТЮР (ЕІ437Б) 90 30
ХН75МБТЮ (ЕІ602) 95 40
ХН38ВТ (ЕІ703) 85 35
ХН60ВТ (ЕІ868) 100 35
Х12Н20Т2Р (ЕІ696А) 75 30

Аркуш 4
ТУ 14-1-927-74

2.4. Стрічка поставляється з травленою та вибіленою поверхнею. Поверхня стрічки має бути чистою, без окалини та слідів перетраву. На обох сторонах стрічки допускаються окремі крейди подряпини, надави від валків, забоїни та пологі зачистки при глибині дефектів, що не перевищує ½ довжини граничного відхилення по товщині. Наявність загальної легкої горобини глибиною, що не перевищує граничного відхилення ¼ по товщині і не виводить стрічку за межі мінімальної товщини, не є бракувальною ознакою. Стрічка може мати матову поверхню з різними відтінками та сіруватим нальотом після травлення, а також штрихуватість у вигляді відтінків.

3. Правила приймання, методи випробувань, маркування, упаковка

3.1. Усі правила приймання, методи випробувань, маркування, упаковка, оформлення документації повинні відповідати зазначеним у ГОСТ 4986-70 з наступними доповненнями: випробування мехвластивостей виробляють за го ГОСТ 1497-61 , паралельно, для накопичення даних, проводиться випробування по ГОСТ 1 зразках шириною 12,5 мм.

3.2. Сутунка поставляється по ЧМТУ 1-460-68: для сталі марки ЕІ437Б з II-ою групою поверхні, для сталі ЕІ696А - з IV-ою групою поверхні. Заготівля поставляється по ЧМТУ 1-459-68 у вигляді Ø125 мм для сталі ЕІ602 з IV групою поверхні, для сталі ЕІ702 з II групою поверхні; для сплаву ЕІ868 - у вигляді смуги 60х140 мм з IV-ою групою поверхні.

4. Порядок розрахунку продукції.

4.1. Ціни встановлені згідно з додатком.

Зареєстровано: 24.05.74 р.
Зав. технічним відділом ЦНДІЧМ /Каплан А.С./

-5-

Додаток до ТУ 14-1-927-74

Хімічний склад та технічні вимоги на стрічку зі сталі марок: ХН77ТЮР (ЕІ437Б), ХН75МБТЮ (ЕІ602), ХН38ВТ (ЕІ703), ХН69В (ЕІ868, ВІ98), і Х12Н20Т2Р (ЕІ69 та технічним вимогам на ті ж марки з ЧМТУ 1-96-67.

Тому оптові ціни на зазначені вище марки встановлюються на рівні затверджених у додатку № 3 до прейскуранта 01-05, стор. 4, а саме:

Розміри стрічки, мм Оптова ціна в руб. за тонну стрічки із сталі марок:
ХН77ТЮР (ЕІ437Б) ХН75МБТЮ (ЕІ602) ХН38ВТ (ЕІ703) ХН60В (ЕІ868, ВІ98) Х12Н20Т2Р (ЕІ696А)
0,2х400 10290 11420 4400 12320 3610
0,3х400 9600 10930 4050 11800 3200
0,4х400 9170 10660 3890 11520 2990
0,5х400 9040 10400 3780 11250 2960
0,6х400 8700 10210 3750 11050 2710
0,7х400 8650 10110 3720 101910 2700
0,8х400 8610 10070 3690 10870 2670
0,9х400 8350 9820 3670 10620 2480
1,0х400 8320 9730 3640 10530 2450
1,1х400 8290 9690 3630 10490 2400
1,2х400 8290 9690 3630 10490 2400

Постачальник:

Завод «Серп та Молот»

Споживач:

Зам. начальника ВІАМ

/Скляров Н.М./

Узгоджено:
Зав. відділом собівартості,
рентабельності та ціноутворення ІЕЧМ (Чепланов В.І.)

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ДЕРЖАВНИЙ

КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Кабінету Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації

11.5.78 за №125432

Узгоджено:
Начальник Головного
Технічного управління

Г. Б. Строганов

"21".02.1978 р.

УДК

Група В34

Затверджую:

Головний інженер ВПО
Головспецсталі МЧМ СРСР

В.С. Култигін

"31".03.1978 р.

СТРІЧКА ХОЛОДНОКАТАНА З
СХІДНИХ СТАЛЕЙ І СПЛАВІВ

Технічні умови
ТУ 14-1-927-74

Зміна №1

Термін запровадження: 21.05.78 р.

1. Строк дії технічних умов продовжено до 01.01.83 року.

2. На стрічці стали марки ХН75МБТЮ (ЕІ602), що постачається з державним Знаком Якості, механічні властивості у стані постачання мають бути такі:

Тимчасовий опір розриву, σ в , кгс/мм 2 Відносне подовження, 10 %
не більше 90 не менше 40

3. Розділ 3 «Правила приймання, методи випробування, маркування, упаковка» доповнити пунктом 3.3 у редакції:

«При присвоєнні металопродукції державного Знаку якості маркування та оформлення документації мають бути відповідно до ГОСТ 1.9-67».

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер заводу
"Серп і молот"
Е.Ф. Попов
"01".02.1978 р.

Зав. лабораторією стандартизації
ЦНДІчермет
Р.І. Коляснікова
"21".04.78 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. начальника ВІАМ

В.М. Скляров

«15».11.1978 р.
Начальник лабораторії

В.Ф. Беренсон

Зареєстровані в ЦНДІчерметі: 21.04.78 р.
Зав. відділом стандартизації чорної металургії Л.В. Меандров

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Головного
Технічного Управління МАП

А.Г. Братухін

«18».10.1982 р.

УДК

Група В34

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер ВПО
Головспецсталі МЧМ СРСР

В.С. Култигін

«21».12.1982 р.

СТРІЧКА ХОЛОДНОКАТАНА З
СХІДНИХ СТАЛЕЙ І СПЛАВІВ

Технічні умови
ТУ 14-1-927-74

Зміна №2

Термін запровадження: 21.05.88 р.

1. Строк дії технічних умов продовжено до 01.11.87 р.

2. За всім текстом технічних умов ГОСТ 4986-70 замінити на ГОСТ 4986-79 .

3. Розділ 1 "Сортамент" пункт 1.1. записати у редакції:
«1.1. Стрічка виготовляється завтовшки від 0,2 до 1,2 мм, шириною 400 мм. Розміри стрічки повинні відповідати зазначеним у ГОСТ 4986-79 (нормальна точність» та обумовлюються в замовлення».
Пункт 1.3. Слово «коробкуватість» замінити на «неплощинність».

4. Таблицю 3 записати у редакції:

Таблиця 3

Марка сталі, сплаву Механічні властивості
Тимчасовий опір розриву, в , Мпа (кгс/мм 2 ), не більше Відносне подовження, 10 %, не менше
ХН77ТЮР (ЕІ437Б) 880 (90) 30
ХН75МБТЮ (ЕІ602) 930 (95) 40
ХН38ВТ (ЕІ703) 830 (85) 35
ХН60ВТ (ЕІ868) 980 (100) 35
10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А) 740 (75) 30

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
СРСР ЗА СТАНДАРТАМИ
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
83.02.15 за №120063/02

Зміна до ТУ 14-1-927-73

Механічні властивості сплаву марки ХН75МБТЮ (ЕІ602), що поставляється з державним Знаком якості, у стані постачання повинні бути такими:

Тимчасовий опір розриву, в , Мпа (кгс/мм 2 ), не більше Відносне подовження, 10 %, не менше
880 (90) 40

5. Розділ 4 «Порядок розрахунку за продукцію» та пункт 4.1. виключити та ввести примітку в редакції:

«Примітка: Оптові ціни розміщені в прейскуранті 01-16.
«Оптові ціни на стрічку сталеву холоднокатану», стор 45, вид. 1980 р.».

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер Московського
металургійного заводу
"Серп і молот"
Е.Ф. Попов
"14".09.1982 р.

Головний метролог Московського
металургійного заводу
"Серп і молот".

В.К. Прокоф'єв

"14".09.1982 р.

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей та сплавів
ЦНДІчермет
В.Т. Абабков
«24».12.1982 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. начальника ВІАМ

Н.М. Скляров

"04".10.1982 р.
Начальник лабораторії

В.Ф. Беренсон

"06".10.1982 р.

Зареєстровані в ЦНДІчерметі: 21.12.82 р.
Зав. відділом стандартизації чорної металургії В.Т. Меандров

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Головного
Технічного Управління МАП СРСР

В.Д. Талалаєв

"05".04.1986 р.

УДК

Група В34

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер ВПО
«Союзспецсталь» МЧМ СРСР

Н.І. Дроздов

"05".06.1986 р.

СТРІЧКА ХОЛОДНОКАТАНА ІЗ ЖАРОміцних СТАЛІВ І СПЛАВІВ

Технічні умови
ТУ 14-1-927-74

Зміна №3

Державний комітет СРСР
зі стандартизації
ВСЕСПІЛЬНИЙ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТІВ І ТЕХНІЧНИХ
УМОВ
ЗАРЕЄСТРУВНО І ВНЕСЕНО В РЕЄСТР
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
86.04.21 за №120062/03

Термін запровадження: 27.06.86 р.

Таблиця 1. У графі «інші елементи» для сплаву (ЕІ868) записати «кальцій трохи більше 0,05».

Термін дії технічних умов продовжено до 01.04.91р.

У пункті 3.1 замінити ГОСТ 1497-61 на ГОСТ 1497-84 , ГОСТ 11701-66 на ГОСТ 11701-84 .

У пункті 3.2 замінити ЧМТУ 1-460-68 на ТУ 14-1-1214-75, ЧМТУ 1-459-68 на ТУ 14-1-1213-75.

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер заводу
"Серп і молот"
В.А. Погонченків
"27".02.86 р.

Зав. лабораторією стандартизації
спецсталей та сплавів ЦНДІчермет
В.Т. Абабков

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. начальника ВІАМ

Н.М. Скляров
Начальник лабораторії

В.Ф. Беренсон
Головний інженер заводу
«Електросталь»
К.Я. Федоткін
"07".12.85 р.

Зареєстровані в ЦНДІчерметі: 27.03.86 р.
Зав. відділом стандартизації чорної металургії В.Т. Абабков

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 1233005170

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Головного
Технічного Управління МАП СРСР

В.Д. Талалаєв

«09».12.1986 р.

УДК

Група В34

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер ВПО
«Союзспецсталь» МЧМ СРСР

А.Г. Коробів

«24».04.1987 р.

СТРІЧКА ХОЛОДНОКАТАНА ІЗ ЖАРОміцних
СТАЛІВ І СПЛАВІВ

Технічні умови
ТУ 14-1-927-74

Зміна №4

Термін запровадження: 01.07.87 р.

1. Преамбулу технічних умов доповнити: «Рівень показників норм та вимог цих технічних умов відповідає вищій категорії якості».

2. Найменування розділу 3 доповнити: «Транспортування та зберігання».

У пункті 3.1 після слів "оформлення документації" доповнити: "транспортування та зберігання", далі за текстом.

3. Пункт 3.1 доповнити підпунктом 3.1.1 у редакції:

«3.1.1. Товщину стрічки перевіряють мікрометром ГОСТ 6507-78 , ширину - рулеткою ГОСТ 7502-80 або лінійкою ГОСТ 427-75 ».

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника ВІАМ

Н.М. Скляров

Начальник лабораторії

В.Ф. Беренсон

Головний інженер заводу
«Електросталь»
К.Я. Федоткін

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей та сплавів ЦНІІЧМ
В.Т. Абабков

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер заводу
"Серп і молот"
В.А. Погонченків

ЗАРЕЄСТРУВАНО
МЦСМ ДЕРЖСТАНДАРТУ

№120063/04
від 05.05.87 р.

Зареєстровані у ЦНИИчермете: 31.03.87 р.
Зав. відділом стандартизації чорної металургії В.Т. Абабков

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП

ЗАРЕЄСТРУВАНО
МЦСМ ДЕРЖСТАНДАРТУ

120063/05
17.01.90

Група В34

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зам. директора ЦНДІЧМ
В.А. Синельників
«25».12.1989 р.

СТРІЧКА ХОЛОДНОКАТАНА ІЗ ЖАРОміцних
СТАЛІВ І СПЛАВІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-927-74

Зміна №5

Тримач оригіналу ЦНИИЧМ

Термін запровадження: 01.03.90 р.

1. Строк дії технічних умов продовжено до 01.01.95р.

2. З преамбули виключити фразу категорії якості.

3. Пункт 2.4 доповнити: "Клас якості поверхні В-Г ГОСТ 4986-79 ".

4. Примітку до технічних умов викласти у новій редакції:

«Оптові ціни на продукцію затверджуються Держкомітетом цін Ради Міністрів СРСР та публікуються у прейскурантах та доповненнях до них».

Узгоджено:

Зам. начальника ВІАМ

Є.Б. Качанів

"03".11.1989 р.

Начальник лабораторії

В.Ф. Беренсон

Головний інженер заводу
«Електросталь»
А.П. Сісєв

«15».10.1989 р.

Розроблено:

Головний інженер заводу
"Серп і молот"
В.А. Погонченків

"26".09.1989 р.

Узгоджено:

Керівник Держприймання
А.С. Баріхін

«19».12.89 р.

Зареєстровані в ЦНДІчерметі: 29.12.89 р.
Зав. відділом стандартизації спеціальних сталей В.Т. Абабков

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 12 3300

ЗАРЕЄСТРУВАНО
МЦСМ ДЕРЖСТАНДАРТУ

120063/06
27.04.90

Група В34

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зам. директора ЦНДІЧМ
В.А. Синельників
"20".04.1990 р.

СТРІЧКА ХОЛОДНОКАТАНА ІЗ ЖАРОміцних
СТАЛІВ І СПЛАВІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-927-74

Зміна №6

Тримач оригіналу ЦНИИЧМ

Термін запровадження: 01.03.90 р.

1. У таблицях 1, 2, 3 графу "Марки сталі, сплаву" доповнити маркою ХН38ВТ-ВД (ЕІ703-ВД).

2. Пункт 3.1 доповнити підпунктом 3.1.2 у редакції: «Аркуші зі сплаву ЕІ703, виплавленого методом вакуумно-дугового переплаву, додатково маркуються індексом «ВД».".

Узгоджено:

Зам. начальника ВІАМ

Є.Б. Качанів

"15".07.1990 р.

Начальник лабораторії

В.Ф. Беренсон

Розроблено:

Головний інженер заводу
"Серп і молот"
В.А. Погонченків

"26".01.1990 р.

Зареєстровані в ЦНДІчерметі: 19.04.90 р.
Зав. відділом стандартизації спеціальних сталей ЦНДІЧМ В.Т. Абабков

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 12 3300

Група В34

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ЦСМ ЦНДІчермет,
голова ТК 120

В.Т. Абабков

"03" березня 1995 р.

СТРІЧКА ХОЛОДНОКАТАНА ІЗ ЖАРОміцних
СТАЛІВ І СПЛАВІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-927-74

Зміна №7

Термін запровадження: 01.04.95 р.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник техвідділу
метзаводу «Серп та Молот»

В.П. Павлов
лист №7/209 від 21.12.94 р.
начальник ІІО-28 ВІАМ

В.Ф. Беренсон
лист № 26ЧМ/25 від 30.01.95 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. директора Центру
стандартизації та сертифікації
металопродукції ЦНІІЧМ
В.Д. Хромів

"22" червня 1995 р.

1. Строк дії технічних умов продовжити до 01.01.2000р.

2. Преамбула. Виключити фразу про категорію якості.

3. П. 2.1. У таблиці 1 та примітка 4 до таблиці 1 слово "зміст" замінити на "масова частка".

4. П. 3.3. виключити.

5. Замінити посилання: ГОСТ 6507-78 , ГОСТ 7592-80 на ГОСТ 6507-90 , ГОСТ 7502-89 , відповідно.

6. Примітку до технічних умов за цінами виключити.

Експертизу проведено ЦНДІчермет:
"28" березня 1995 р.
Зам. директора Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції В.Д. Хромів

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Кабінету Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
10 березня 1995 р. за № 120063/07

Міністерство
економіки Російської Федерації

Центральний
Науково-дослідний інститут
чорної металургії ім. І.П. Бардіна
(ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна)

Центр стандартизації та
сертифікації металопродукції

107813, Москва, 2-а Бауманська, 9/23
Тел./факт 261-99-77, факс 267-48-85
Для телеграм: Москва ЦНДІчермет
Телетайп: Ніобій 113306

31.01.2000 р. ЦС-3/ТУ 927

ОКП 12 3300

Група В34

Начальнику технічного відділу

ВАТ «Московський метзавод
"Серп і молот"

Зам. генерального директора
ДП «ВІАМ»

І З ЕЩЕННЯ № 8

Про продовження технічних умов ТУ 14-1-927-74
«Стрічка холоднокатана із жароміцних сталей та сплавів»

Технічні умови ТУ 14-1-927-74 продовжено до 01.03.2001 р.

Пункт 2.3. Замінити одиниці виміру: Мпа на Н/мм2.

Підстава: лист ВАТ «Московський метзавод» Серп і Молот № 7/41 від 16.11.99 р. ,
листа ДП «ВІАМ» №В-0115 від 13.01.2000 р.

Директор Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції В.Т. Абабков

Зареєстровані ЦССМ ЦНИИчермет: 25.01.2000

Центральний науково-
дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
25 січня 2000 р.
№120063/08