Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-1213-75

ОКП

Екз. №5

16.02.88

УДК 669.14-412-122.4

Група В32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер
Головспецсталі МЧМ СРСР
Култигін В. С. .

"04".07.1975 р.

ЗАГОТОВКА ГАРЯЧЕКАТАНА І
КОВАНА КВАДРАТНА І ПРЯМОКУТНА
З ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ І СТАЛИ
І СПЛАВІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Технічні умови
ТУ 14-1-1213-75
(замість ЧМТУ 1-459-68)
(Перевидані з урахуванням змін №№ 1-32)

Термін запровадження: 01.07.75 р.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник технічного відділу

Головспецсталі МЧМ СРСР

Марінов А.І.
17/10.1975 р.

Зав. лабораторією стандартизації
«ЦНІІЧМ»
Коляснікова Р. І. .

"24".03.1975 р.

На строк до: 01.01.99 р.

Розроблено:

Головний інженер
Московського заводу «Серп та Молот»
Попов Е. Ф. .

15/10.1977.

Центральний науково-
дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
11 грудня 1976 р.
№ 135413/1-32

1975 р.

С.2
ТУ 14-1-1213-75

Дані технічні умови поширюються на передільну гарячекатану та ковану заготовку з високолегованої сталі, сталі та сплавів зі спеціальними властивостями, незалежно від методу виплавки, та призначену для переділу методом гарячої деформації.

1. Сортамент

1.1. За розмірами, згідно з спеціалізацією виробника, заготівля повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблицях 1 та 2.

Таблиця 1

№ п/п Розмір сторони квадрата, мм Довжина, мм Мінімальна довжина заготовок, мм, що допускається, в кількості 10% від маси партії
1. 36; 38 2000-3000 1700
2. 40 2000-3000 2000
3. 42 2300-3000 2000
4. 45 2000-2900 1600
5. 45 2200-2900 2000
6. 55 1100-1650 1000
7. 70 1000-1350 -
8. 75; 78; 85; 110 1200-1500 1000
9. 80 1000-1500 -
10. 90; 100 1000-1500 -
11. 115; 122; 1100-1650 1000
12. 125 1100-1650 1000
13. 128 1300-1650 1000
14. 140 1300-1650 1000
15. 80-200 до 12000 Мінімальна довжина заготовок, що допускається, і їх кількість — за угодами сторін

Примітка: За згодою сторін може поставлятися заготівля інших розмірів та довжин, не зазначених у таблиці 1, у тому числі мірної довжини.

С.3
ТУ 14-1-1213-75

Таблиця 2

Найменування Розміри, мм Граничні відхилення
Товщина 50-80 за товщиною та шириною ± 3,0%
Ширина 120-150
Довжина 1100-1600 -

Допускається постачання заготівлі довжиною 1000 мм у кількості до 10% партії.

1.2. За граничними відхиленнями заготівля повинна відповідати вимогам:

гарячекатана квадратна - ТУ 14-1-4492-88,

кована квадратна - ГОСТ 1133 ,

прямокутна - таблиці 2 реальних технічних умов.

Примітки:

 • Постачання заготівлі проміжних розмірів проводять з граничними відхиленнями за найближчим великим розміром.
 • ВАТ «Електросталь» дозволяється постачати заготівлю зі сталі всіх марок тільки з плюсовими граничними відхиленнями, що за величиною не перевищують суму граничних відхилень.
 • Постачання квадратної заготовки зі стороною квадрата 36 і 38 мм роблять з граничними відхиленнями плюс, мінус 1,2 мм для гарячекатаної і плюс 2,0 мм — для кованої.

1.3. Косина різання катаної заготовки має відповідати вимогам ТУ 14-1-4492-88.

1.4. Поздовжні ребра кованої заготовки мають бути збиті.

1.5. На торцях заготовки зі сплаву марки ХН75МБТЮ (ЕІ602) задирки не допускаються.

1.6. Грані заготівлі мають бути плоскими, гвинтоподібність, видима на око, не допускається.

1.7. Місцева кривизна заготівлі не повинна перевищувати 12 мм на 1 м, загальна кривизна — 12 , де

С.4
ТУ 14-1-1213-75

2. Технічні вимоги

2.1. Хімічний склад сталі і сплавів повинен відповідати ГОСТ 2246 , ГОСТ 5632 , ГОСТ 10543, ГОСТ 10994 , ГОСТ 11036 , ТУ 14-1-759-73, ТУ 14-1-3092-81, ТУ 14- 14-1-377-72, ТУ 14-1-3957-85, ТУ 14-1-2859-79, ТУ 14-1-2186-77, ТУ 14-1-1671-76, ТУ 14-1-1747 −76, ТУ 14−1-2862−79, ТУ 14−1-1471−75, ТУ 14−1-1494−75, ТУ 14−1-1909−76, ТУ 14−1-1131−74, ТУ 14 −1-4487−88 та іншим стандартам та технічним умовам на готовий прокат відповідно до зазначення в замовленні.

У заготівлі зі сталі марки 08Х18Н10-Ш, призначеної виготовлення полірованих виробів, допускається масова частка залишкового титану трохи більше 0,07%.

У заготівлі зі сталі марки 10Х18Н10Т-ВД (ЕП502-ВД), призначеної виготовлення тонкого листа і стрічки, співвідношення титану до вуглецю має бути щонайменше 5.

Для обмеженого застосування в сталі марки 07Х16Н6 (ЕП288) та 07Х16Н6-Ш (ЕП288-Ш) масова частка залишкових елементів не повинна перевищувати: міді, ванадія, вольфраму – 0,2% кожного, молібдену – 0,3%, ніобію – 0, 16%, титану – 0,05%. Визначення масової частки залишкових елементів не допускається.

Сталь маркується в цьому випадку: 07Х16Н6У (ЕП288У) та 07Х16Н6У-Ш (ЕП288У-Ш).

Хімічний склад сталі марок ЕІ700 та ЕІ94 повинен відповідати зазначеному в таблиці 3.

Таблиця 3

Марка сталі Масова частка елементів, %
Вуглець Марганець Нікель Кремній Сірка Фосфор Хром
не більше
ЕІ 700 0,80-0,90 12,00-14,00 не більше 0,60 0,50 0,03 0,05 0,50
ЕІ 94 0,70-0,90 13,00-15,00 2,75-3,75 0,70 0,03 0,10 0,50

Примітка. У готовій продукції із сталі марки ЭИ94 допускаються відхилення за хімічним складом, %: по вуглецю ±0,1, марганцю ±0,05; нікелю +0,10-0,15.

С.5
ТУ 14-1-1213-75

Хімічний склад сталі марки 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЕІ481-Ш) повинен відповідати зазначеному у таблиці 4.

Таблиця 4

Марка сталі Масова частка елементів, %
Вуглець Кремній Марганець Хром Нікель
37Х18Н8Г8МФБ-Ш (ЕІ481-Ш) 0,35-0,40 0,30-0,70 7,50-9,50 11,5-13,5 7,0-9,0


Продовження таблиці 4

Масова частка елементів, %
Молібден Ванадій Ніобій Сірка Фосфор
не більше
1,10-1,40 1,25-1,55 0,35-0,45 0,015 0,035

Примітки:

 • У готовій продукції допускаються відхилення за ніобієм ±0,15%, ванадію +0,1%, вуглецю +0,02%. На вимогу споживача, обумовленого замовлення, відхилення по вуглецю не допускається. Допускаються відхилення щодо інших елементів відповідно до ГОСТ 5632 .
 • Масова частка залишкової міді має перевищувати 0,2%, титану — 0,12%.
 • У сталі визначається масова частка азоту. Результати записуються у документ про якість.

Хімічний склад сталі марки 03Х11Н10М2Т-ВД (ЕП678У-ВД) повинен відповідати вказаному в таблиці 5.

Таблиця 5

Марка сталі Масова частка елементів, %
Вуглець Кремній Марганець Сірка Фосфор Алюміній
не більше
03Х11Н10М2Т-ВД (ЕП6783-ВД) 0,03 0,15 0,10 0,010 0,010 0,20


Продовження таблиці 5

Масова частка елементів, %
Ніобій Мідь Нікель Молібден Хром Титан
не більше 9,0-10,3 1,8-2,3 10,0-11,3 0,6-1,0
0,15 0,30

С.6
ТУ 14-1-1213-75

Примітка:

 • У готовій продукції допускаються такі відхилення від встановлених норм хімічного складу, %: по вуглецю - 0,005%; за хромом - ±0,2; по нікелю – мінус 0,2%.
 • Бір та цирконій вводяться з розрахунку відповідно 0,002 і 0,06% без урахування чаду та хімічним аналізом не визначається.
 • Допускаються відхилення по сірці і фосфору за умови, що їх сумарна масова частка не перевищуватиме 0,022%, а такі за кремнієм і марганцем за умови, що сумарна їх масова частка не перевищуватиме 0,30%.

Хімічний аналіз сталі 06Х16Н15М2Г2ТФР-ІД (ЧС68-ІД) повинен відповідати вказаному в таблиці 6.

Таблиця 6

Марка сталі Масова частка елементів, %
Вуглець Кремній Марганець Сірки Фосфор Хром
не більше
06Х16Н15М2Г2ТФР-ІД (ЧС68-ІД) 0,05-0,08 0,3-0,6 1,3-2,0 0,012 0,020 15,5-17,0


Продовження таблиці 6

Масова частка елементів, %
Нікель Молібден Титан Ванадій Бор Кобальт Азот
не більше
14,0-15,5 1,9-2,5 0,2-0,5 0,1-0,3 0,001-0,005 0,02 0,020


Примітки:

 • У готовій продукції допускається відхилення за масовою часткою марганцю хвилин 0,3%.
 • Відношення масової частки титану до масової частки вуглецю має бути не менше 4.

С.7
ТУ 14-1-1213-75

Хімічний склад сплаву марки ХН20ЮС має відповідати зазначеному у таблиці 7.

Таблиця 7

Марка сплаву Масова частка елементів, %
Вуглець Марганець Нікель Кремній Сірка Фосфор Хром
не більше
ХН20ЮС не більше 0,12 0,3-0,85 19,5-21,5 2,0-2,7 0,02 0,03 19,0-21,0


Продовження таблиці 7

Масова частка елементів, %
Алюміній Нікель
1,0-1,5 Зуст.

Примітки:

 • У сплав марки ХН20ЮС кальцій та церій вводяться за розрахунком як технологічні присадки по 0,1% кожного та хімічним аналізом не визначаються. Наявність у металі залишкової кількості інших рідкісноземельних елементів та цирконію не є бракувальною ознакою.
 • При виплавці металу ХН20ЮС в дугових печах допускаються відхилення від масової частки нікелю на +0,5%, алюмінію на ±0,2%.

2.2. Макроструктура не повинна мати слідів усадкової раковини, подусадкової пухкості, порожнин, пухирів, тріщин, шлакових та сторонніх включень, скоринки, розшарування, флокінів, видимих без застосування збільшувальних приладів.

Заготівля, призначена для виробництва прокату за ГОСТ 5949 , поставляється з такими вимогами щодо макроструктури:

Вид допустимого дефекту Макроструктура в балах, не більше металу
Відкритої або вакуумно-індукційної виплавки Електрошлакового або вакуумно-дугового переплаву
Центральна пористість 2 1
Точкова неоднорідність 3 2
Лікційний квадрат 2 1

С.8
ТУ 14-1-1213-75

Вид допустимого дефекту Макроструктура в балах, не більше металу
Відкритої або вакуумно-індукційної виплавки Електрошлакового або вакуумно-дугового переплаву
Загальна плямиста ліквація 2 1
Крайова плямиста ліквація 1 Не допускається
Підсадочна ліквація 1 Не допускається
Підкорні бульбашки Не допускаються
Міжкристалітні тріщини Не допускаються


Примітки:

 • У сталі, отриманої методами електрошлакового або вакуумно-дугового переплаву, допускаються пошарова кристалізація і світлий контур трохи більше бала 3.
 • Підвищена чи знижена травність осьової зони не є бракувальною ознакою.
Заготівля із сталі марки 07Х16Н6-Ш (ЕП288-Ш) електрошлакового переплаву, призначена для виробництва каліброваного прокату за технічними умовами ТУ 14-1-759-73, поставляється з такими вимогами щодо макроструктури:
допустимі дефекти в балах за шкалами ГОСТ 10243 не повинні перевищувати:
 • по центральність пористості - 1 бал;
 • по точковій неоднорідності - 1 бал;
 • по лікваційному квадрату - 1 бала.

Пошарова кристалізація та світлий контур контролюються і фактичні результати заносяться до документу якості. Інші дефекти, що класифікуються за ГОСТ 10243, не допускаються.

Заготівля зі сталі марки ХН40Б (ЕП337) поставляється з макроструктурою не більше:
 • по центральність пористості - 1 бал;
 • по точковій неоднорідності - 1 бал;
 • за загальною плямистою ліквацією - 1 бал.

Підприємству-виробнику дозволяється гарантувати споживачеві відсутність флокінів у готовому сорті розміром до 60 мм без проведення контролю за заготовкою.

С.9
ТУ 14-1-1213-75

2.3. Заготівля поставляється у термічно обробленому стані або без термічної обробки відповідно до замовлення.

2.4. За станом поверхні заготівля ділиться на 5 груп відповідно до таблиці 8.

Таблиця 8

Група поверхні (умовне позначення) Стан поверхні заготівлі
0 Вимоги до поверхні встановлюються за згодою сторін
I З видаленням дефектів, без травлення
II Суцільна зачистка, без подальшого травлення
III Травлення з наступним зачищенням дефектів
IV Суцільна зачистка з подальшим травленням та видаленням дефектів


Примітка. У разі суцільного зачистки заготовки групи поверхні IV на механізованих верстатах, травлення заготовки перед остаточним зачисткою дефектів дозволяється не проводити.

2.5. На поверхні заготівлі I-IV груп не допускаються: поздовжні та поперечні тріщини, полони, рванини, заходи сонця, шлакові включення. Місцеві дефекти повинні бути видалені шляхом поздовжньої вирубки або зачистки, ширина якої повинна бути не менше ніж п'ятикратна глибина, а довжина — не менша за двократну ширину.

2.6. Глибина вирубування чи зачистки дефектів заготівлі груп поверхні I-IV із сталі марок, обумовлених ГОСТ 224 та ТУ 14-1-4487-88, не повинна перевищувати 8% номінальної товщини. Глибина вирубки або зачистки для заготівлі зі сталі марок за ГОСТ 10543 не повинна перевищувати 8% номінальної товщини, зі сталі високолегованої та сплавів корозійностійких, жаростійких та жароміцних за ГОСТ 5632 , прецизійних сплавів за ГОСТ 10994 -1 не повинна.

С.10
ТУ 14-1-1213-75

2.7. На поверхні заготівлі допускається без зачистки: для І і ІІІ груп поверхні - вм'ятини, горобина, раковини глибиною не більше суми граничних відхилень, а волосинки глибиною не більше 1,0 мм; для II та IV груп - вм'ятини, подряпини, волосовини глибиною не більше 0,5% від товщини.

Примітка. На поверхні заготівлі I і III груп стану поверхні, призначеної для перекату на катанку, допускаються без зачистки окремі вм'ятини та горобина в межах 0,5 допуску по стороні квадрата і дрібні ризики та волосини не більше 0,5% сторони квадрата.

2.8. Содержание ферритной фазы в заготовке из стали марок: 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 20Х25Н20С2, 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654) не должно превышать балла 3, Св-08Х16Н8М2 (ЭП377) — от 2 до 6%, Св-08Х18Н8Г2Б — от 2 до 6% та Св-04Х19Н11М3 - від 3 до 8%.

Примітки:

 • Зміст феритної фази в балах для сталі марки 15Х18Н12С4ТЮ (Е654) факультативно.
 • На вимогу споживача проводиться контроль феритної фази сталі марки 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654), кількість якої сталі не має перевищувати 20%. При цьому кількість замовлень з контролем феритної фази не повинна перевищувати 80% загального обсягу річного постачання за даними ТУ підприємством-виробником.

2.9. Забрудненість сталі марок ХН40Б (ЕП337) та 10Х18Н10Т-ВД (ЕП502-ВД) неметалевими включеннями не повинна перевищувати норм таблиці 9.

Таблиця 9

Марка сталі Перетин прутків або проб, перекутих або перекатаних, мм У балах, не більше
Оксиди точкові Силікати, оксиди точкові Силікати недеформуються Сульфіди Нітриди (нітриди та карбонітриди ніобію)
ХН40Б (ЕП337) 10-100 2 3,5 2,5 1,0 4,0
10Х18Н10Т-ВД (ЕП502-ВД) 10-100 1,5 1,5 1,0 1,0 4,5


Нітриди та карбонітриди ніобію оцінюють за шкалою нітридів титану.

С.11
ТУ 14-1-1213-75

Забрудненість сталі марки 08Х18Н10-Ш неметалевими включеннями має перевищувати норм, зазначених у таблиці 10.

Таблиця 10

Марка сталі Неметалічні включення, в балах, не більше
Оксиди Сульфіди Силікати недеформуються Нітріди
08Х18Н10-Ш

ОС

3

З
1

СН

3

НТ
2

2.10. Механічні властивості заготівлі, які визначаються на термічно оброблених зразках, повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці 11.

Таблиця 11

Марка сталі Рекомендований режим термічної обробки Механічні властивості при кімнатній температурі
Тимчасовий опір,
Н/мм 2
(кгс/мм 2 )
Межа плинності,
Н/мм 2
(кгс/мм 2 )
Відносне подовження δ 5 ,
%, не менше
1 2 3 4 5
09Х15Н8Ю
(ЕІ904)
1 варіант
Нормалізація при температурі 1050 °C, охолодження повітря
не більше
1270 (130)
не більше
440 (45)
20

2 варіант

Нормалізація при температурі 950-1000 ° С, обробка холодом при температурі мінус 70-80 ° С - 2 години, старіння при температурі 400-500 ° С - 1 год

не менше
1180 (120)
не менше
930 (95)
9

С.12
ТУ 14-1-1213-75

Продовження таблиці 11

1 2 3 4 5
08Х17Н5М3
(ЕІ925)
1 варіант
Нормалізація при температурі 1050 °C, охолодження повітря
не більше
1270 (130)
не більше
440 (45)
15

2 варіант

Нормалізація при температурі 950-1000 ° С, обробка холодом при температурі мінус 70-80 ° С - 2 години, старіння при температурі 450 ° C - 1 год

не менше
1180 (120)
не менше
885 (90)
9
Х15Н7ЮМ2
(ЕП35)
1 варіант
Нормалізація при температурі 1050 °C, охолодження повітря
не більше
1130 (115)
не більше
440 (45)
18

2 варіант

Нормалізація при температурі 925-950 ° С, обробка холодом при температурі мінус 70-80 ° С - 2 години, старіння при температурі 500 ° C - 1 год

не менше
1470 (150)
не менше
1275 (130)
8
13Х15Н4АМЗ-Ш
(ЕП310-Ш)
Нормалізація при температурі 1040-1080 ° С, охолодження на повітрі, холодом при температурі мінус 70-80 ° С - 2 години, старіння при температурі 450 ° C - 1 год не менше
1420 (145)
не менше
1030 (105)
10
07Х16Н6
(ЕП288)
1 варіант
Загартування при температурі 1050 °C, охолодження у воді або на повітрі
не більше
1230 (135)
не більше
440 (45)
20

2 варіант

Загартування при температурі 975 ° C, охолодження на повітрі, обробка холодом при температурі мінус 70-80 ° С - 2 години, відпустка при температурі 350-425 ° С - 1 год

не менше
1080 (110)
не менше
835 (85)
12

С.13
ТУ 14-1-1213-75

Примітки:

 • Результати контролю механічних властивостей заготівлі зі сталі марки Х15Н7ЮМ2 (ЕП35) факультативні, але записуються в документ про якість.
 • Результати контролю механічних якостей заготівлі зі сталі марок: 09Х15Н8Ю (ЭИ904), 08Х17Н5М3 (ЭИ925), 07Х16Н6 (ЭП288) по 1-го варіанту термічної обробки факультативні, але записуються в документ про якість.
 • Для окремих плавок сталі марок 08Х17Н5М3 (ЭИ925) дозволяється температурі загартування при 2-ой варіанті термічної обробки знижувати від 950 до 900 °C. Фактичний режим термічної обробки зразків вказують у документ про якість.
 • Дозволяється поставка заготовки зі сталі марки 08Х17Н5М3 (ЕП925) з випробуванням механічних властивостей після 2-го варіанта термічної обробки з тимчасовим опором не менше 11300 Н/мм 2 (115 кгс/мм 2 ) за умови, що відносне подовження становитиме не менше

2.11. Сталь марок 09Х15Н8Ю (ЕІ904), 08Х17Н5М3 (ЕІ925) визначається на ступінь намагніченості литої проби за температури 20 °C. Результати випробувань зазначаються у документі якості.

2.12. Сталь марок ХН40Б (ЕП337) і 06Х16Н15М2Г2ТФР-ІД (ЧС68-ІД) повинна мати схильність до міжкристалітної корозії.

2.13. Механічні властивості заготовки із сталі марки ХН40Б (ЕП337), що визначаються на зразках, вирізаних із термічно оброблених контрольних заготовок, повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці 12.

Таблиця 12

Режим термічної обробки контрольних зразків Температура випробування, °С Механічні властивості, не менш
Тимчасовий опір,
Н/мм 2
(кгс/мм 2 )
Межа плинності,
Н/мм 2
(кгс/мм 2 )
Відносне подовження δ 5 ,
%, не менше
Загартування при температурі 1050±10°С, охолодження на повітрі

20

350

520 (53)

-

196 (20)

118 (12)

32

-

С.14
ТУ 14-1-1213-75

2.14. Температурний коефіцієнт лінійного розширення (ТКЛР) та точка перегину прецизійних сплавів із заданим коефіцієнтом лінійного розширення повинні відповідати ГОСТ 14080 .

2.15. Живність сплавів з високим електричним опором повинна відповідати ГОСТ 127661 або ГОСТ 12766.2 . Сплав марки ХН20ЮС відчувають живучість при температурі 1100 °C.

2.16. На вимогу споживача, обумовленого замовлення, заготівля контролюється ультразвуковим методом наявність внутрішніх дефектів.

3. Методи випробувань, приймання та документація

3.1. Постачання заготовки проводиться партіями, що складаються з однієї плавки та одного розміру.

До електрошлакової та вакуумно-дугової плавки відносяться зливки, виплавлені з однієї вихідної плавки, встановленої на заводі-постачальнику технології.

За згодою замовника допускається постачання збірних партій.

3.2. Проби довжини хімічного аналізу, механічних та технологічних випробувань відбирають за ГОСТ 7565 та ГОСТ 7564 .

3.3. Контроль макроструктури проводиться на одному темплеті від плавки в профілі, що поставляється, або перекованої, або перекатаної пробі, перетином 80-100 мм за методикою ГОСТ 10243 .

3.4. Контроль вмісту феритної фази проводиться на 2-х зразках за методикою ГОСТ 11878 . Контроль вмісту феритної фази за зварювальними марками сталі - відповідно до ГОСТ 2246-70 , а сталі марки 15Х18Н1204ТЮ (ЕІ654) - за ТУ 14-1-915-74, або методикою виробника, що забезпечує необхідну точність.

3.5. Заготівля зі сталі марки 10Х18Н10Т-ВД (ЕП502-ВД), при співвідношенні титану до вуглецю менше 5, контролюється на міжкристалітну корозію методом «АМ» ГОСТ 6032 . Метал зчитується придатним за відсутності корозії.

3.6. Заготівля зі сталі марки ХН40Б (ЕП337) контролюється на міжкристалітну корозію за методом «АМ» ГОСТ 6032 з тривалістю випробування 24 год.

С.15
ТУ 14-1-1213-75

3.7. Контроль на неметалеві включення для сталей, зазначених у пункті 2.11, проводиться на 6-ти зразках від плавки півметодики ГОСТ 1778 методом Ш4.

3.8. Намагніченість литої проби визначається за методикою постачальника заготівлі.

3.9. Контроль на макроструктуру і зміст феритної бази може здійснюватися, але повинен гарантуватися постачальником у межах вимог цих технічних умов.

3.10. ТКЛР визначають за ГОСТ 14080 .

3.11. Перевірку живучості сплавом з високим електричним опором проводить підприємство-виробник дроту згідно з ГОСТ 2410 на зливках, вказаних підприємством виробником заготівлі. Живучість контролює щонайменше, ніж у одній плавці від однієї кампанії виплавки. Кількість плавок, що входять в одну кампанію виплавки, визначає підприємство-виготовити заготовки. До однієї кампанії виплавки можуть бути віднесені плавки, виплавлені із застосуванням однієї партії мікролегуючих добавок, що зумовлюють необхідну живучість (ферцерій, феросилікоциркний і т. п. ).

У документі про якість при відвантаженні заготівлі вказують: "Відповідає ГОСТ 12766.1 " або "Відповідає ГОСТ 12766.2 ".

Результати випробувань на живучість підприємство-виробник дроту повідомляє підприємству-виробнику заготовки не пізніше трьох місяців після отримання заготовки.

Підприємство-виробник дроту проводить випробування на живучість не більше, ніж 30 зразках на місяць.

3.12. Ультразвуковий контроль роблять за методикою виробника заготовки.

4. Маркування, упаковка, документація та транспортування

4.1. Маркування піддається кожна заготівля. Маркування наноситься на одному торці заготівлі тавруванням марки сталі або її індексу номера плавки. При необхідності наноситься номер зливка та літера заготівлі.

Сталь, виплавлена в електрошлакових установках, додатково таврується літерою "Ш", у вакуумно-дугових установках - "ВД", у вакуумно-індукційних печах - "ВІ" та іншими позначеннями залежно від методу виплавки.

С.16
ТУ 14-1-1213-75

Заготівлю зі стороною квадрата 36 і 38 мм допускається таврувати на бічній поверхні у зазначеному вище порядку.

4.2. Заготівлю поставляють у зв'язках.

4.3. Інші вимоги до приймання, маркування, упаковки, транспортування та зберігання відповідно до ГОСТ 7566 .

4.4. Маса партії заготівлі має бути не менше 1,5 т., якщо менша маса спеціально не обумовлена у замовленні.

Маса партії заготівлі з металу електрошлакового, вакуумно-дугового переплавів має бути не менше 0,25 т.

Маса партії заготівлі з металу індукційної та вакуумно-індукційної виплавки має бути не менше 0,14 т.

Маса партії заготівлі з металу електронно-променевого, плазмово-дугового та дуплексних процесів не повинна бути не менше 0,05 т.

На заготівлю поширюються договірні ціни.

Експертиза проведена ЦССМ ВАТ ДНЦ РФ ЦНДІчермет:
«11».12.1997 р.
Зам. директора Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
В.Д. Хромів

С.17
ТУ 14-1-1213-75
Додаток 1
Довідкове

Перелік НТД, на які є
посилання у тексті технічних умов

Позначення НТД Номер пункту, в якому є посилання
1 2
ГОСТ 1133-71 1.2
ГОСТ 1778-70 3.10
ГОСТ 2246-70 2.1, 2.6, 3.5
ГОСТ 2419-78 3.19
ГОСТ 5632-72 2.1, 2.6
ГОСТ 5949-75 2.2
ГОСТ 6032-89 3.6, 3.7
ГОСТ 7564-73 3.2
ГОСТ 7565-81 3.2
ГОСТ 7566-94 4.3
ГОСТ 10243-75 2.2, 3.3
ГОСТ 10543-82 2.1, 2.6
ГОСТ 10994-74 2.1, 2.6
ГОСТ 11036-75 2.1
ГОСТ 11878-66 3.5
ГОСТ 12766.1-90 2.20, 3.19
ГОСТ 12766.2-90 2.20, 3.19
ГОСТ 14080-78 2.19, 3.18
ТУ 14-1-377-72 2.1
ТУ 14-1-759-73 2.1., 2.2
ТУ 14-1-915-74 3.5
ТУ 14-1-1131-74 2.1
ТУ 14-1-1471-75 2.1
ТУ 14-1-1494-75 2.1
ТУ 14-1-1671-76 2.1
ТУ 14-1-1747-76 2.1
ТУ 14-1-1909-76 2.1
ТУ 14-1-2186-77 2.1

С.18
ТУ 14-1-1213-75
Додаток 1
Довідкове

1 2
ТУ 14-1-2476-78 2.1
ТУ 14-1-2858-79 2.1
ТУ 14-1-2862-79 2.1
ТУ 14-1-3092-81 2.1
ТУ 14-1-3957-85 2.1.
ТУ 14-1-4487-88 2.1, 2.6
ТУ 14-1-4492-88 1.2, 1.3

С.19
ТУ 14-1-1213-75
Додаток 2
Обов'язкове

Форма 3.1А

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Заготовка гарячекатана та кована квадратна та прямокутна з високолегованої сталі та сталі та сплавів зі спеціальними властивостями 08 9100
Блоки по ОКП Позначення з НТД Код по ОКП
Марок сталей та сплавів

ГОСТ 2246

ГОСТ 5632
ГОСТ 10543
ГОСТ 10994
ГОСТ 11036
Технічні умови
(далі буде)

-
Профілів Заготівля квад. г/к
(ТУ 14-1-4492-88)
Заготівля ків. Ø ГОСТ 1133
Заготівля прямуг. г/к
(Ø50-80, мм)

1621

1221

1618

Технічних вимог

0 гр

0 гр терм

I гр

I гр терм

II гр

(далі буде)

5548

5549

5540

5541

5542

Форм замовлення та умов постачання Н/д
Н/д

00

11

Розрахунок кодів перевірив:

С.20
ТУ 14-1-1213-75
Додаток 2
Обов'язкове

Форма 3.1А

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Заготовка гарячекатана та кована квадратна та прямокутна з високолегованої сталі та сталі та сплавів зі спеціальними властивостями 08 9100
Блоки по ОКП Позначення з НТД Код по ОКП
Марок сталей та сплавів 10Х18Н10Т-ВД (ЕП502-ВД)
ЕІ 700
ЕІ 94
03Х11Н10М2Т-ВД (ЕП678У-ВД)
06Х16Н15М2Г2ТФР-ВІД (НС-68ІД)

8444

9823

9817

8630

8746

Профілів

II гр терм

III гр

III гр терм

IV гр

IV гр терм

5543

5544

5545

5546

5547

Технічних вимог
Форм замовлення та умов постачання

Розрахунок кодів перевірив:

ФОРМА 3.1А

Додаток 8
до ТУ 14-1-1213-75
(Обов'язкове)

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Заготовка гарячекатана та кована, квадратна та прямокутна зі сталі якісної, вуглецевої, легованої, високолегованої та зі спеціальними властивостями. 08 9100
Блоки по ОКП Позначення з НТД Код по ОКП
Марок сталей 10Х18Н10Т-ВД
ЕІ 700
ЕІ 94
ХН40Б
ХН75МБТЮ
12Х18Н9Т
див. стор. 2

8444

9823

9187

8814

8859

8442

Профілів квадрат г/к ГОСТ 4693-57
ків. ГОСТ 1133-71
прямокут. за ТУ

1621

1150

1619

Технічних вимог

ТУ 14-1213-75 I гр.

I гр. терм.

ІІ гр.

ІІ гр. терм.

ІІІ гр.

ІІІ гр. терм.

див. стор. 2

5540

5541

5542

5543

5544

5555

Форм замовлення та умов постачання н/д 11

Розрахунок кодів перевірив: Заст. відділу стандартизації
ЦНІІЧМ

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

ВІФС № 135413 від 09.04.75 р. ТУ 14-1-1213-75

Назва документу № та дата випуску документа До яких пунктів ТУ внесено зміни Реєстрація документа у ВІФСі
Дата Номер
Лист-поправка 22.07.75 додаток до ТУ
Зміна №1 02.10.75 п. 2.1., п2.11. 28.10.75 68241
Зміна №2 17.03.76 п. 1.1., п. 2.4., 2.5., 2.6., 3.16. 18.02.76 73585
Лист-поправка 07.08.75 п. 2.8. примітка
Лист-поправка 11.05.76 п. 6. Ізм. № 2, п. 3.16.
Лист-поправка 22.07.76

п. 2.1., п. 2.15., п. 2.6.,

п. 3.6., п. 3.7., п. 3.18.,

додаток до ТУ

Лист-поправка 28.09.76 П. 3.13.
Лист-поправка 18.11.76 П. 2.15. Примітка до табл. 8
Лист-поправка 17.12.76 Додаток до ТУ
Лист-поправка 31.01.77 Додаток до ТУ
Зміна №3 20.06.76 П. 2.9., п. 2.6., п. 2.19., п. 3.18., додаток до ТУ 24.05.76 78941
Зміна №4 20.07.77 П. 2.1, п. 2.2. 29.06.77 106126
Зміна №5 17.11.78 Примітка 2.8. оптові ціна 01.11.78 137052
Зміна №6 01.05.79 П. 2.20, п. 3.19. 19.04.79 147456
Зміна №7 01.07.79 ТУ доповнити маркою, розрахунок цін 13.06.79 154156
Зміна №8 24.01.80 ТУ доповнити маркою, примітку з хім. Склад, п. 2.4., розрахунок цін 15.01.80 170041
Зміна №9 05.07.80 Термін дії ТУ продовжено до 01.01.84 р. 25.06.80 193393
Зміна №10 01.11.80 П. 2.1., 2.9., 2.11., П. 2.21., П. 3.8., 3.20. 25.11.80 203833
Зміна №11 24.04.81 П. 2.2. 20.05.81 135413/11
Зміна №12 05.02.82 П. 2.1. приклад. розрахунок цін 30.03.82 135413/12
Зміна №13 29.05.82 Ціни 28.07.82 135413/13
Зміна №14 02.06.82 П. 2.1., 2.3., 2.4., 3.1., 3.12., примітка ТУ за цінами 16.11.82 135413/14
Зміна №15 17.09.82 Ціни 16.11.82 135413/15
Зміна №16 18.09.82 Ціни 16.11.82 135413/16
Зміна №17 19.09.82 Ціни 16.11.82 135413/17

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

ВІФС № 135413 від 09.04.75 р. ТУ 14-1-1213-75

Назва документу № та дата випуску документа До яких пунктів ТУ внесено зміни Реєстрація документа у ВІФСі
Дата Номер
Зміна №18 23.10.82 П. 3.14., ціни 02.03.83 13415/18
Зміна №19 10.11.83 Термін дійства. ТУ продовж. до 01.01.89 р. 05.12.83 13415/19
Зміна №20 05.01.84

1) вступна частина

2) Розд. 3

3) Розд. 4 п. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 3.15., 3.14., 3.16., зауваження за ціною.

17.02.84 135415/20
Зміна №21 04.04.84 П. 2.1., 2.4., 2.10., 3.21. 14.05.84 135415/21
Зміна №22 19.09.84 Примітка щодо ціни 26.11.84 135415/22

Ротерп. ЕЕ зак. №439 тир. 40 шт.

ФОРМА 3.1А

Додаток 3
до ТУ 14-1-1213-75
(Обов'язкове)

Блоки по ОКП Позначення з НТД Код по ОКП
Марок сталей

12Х16Н10Т

12Х18Н12Т

10Х17Н13М2Т

10Х17Н13М3Т

08Х17Н5М3

Х15Н7ЮМ2

13Х15Н4АМ3-Ш

20Х25Н20С2

09Х15Н8Ю

07Х16Н6-Ш

15Х18Н12С4ТЮ

Р18

Р9К5

Р6М5

Св-04Х19Н11М3

Св-08Х18Н8Г2Б

Св-08Х16Н8М2

ШХ15-ШД

У10Е

50ХФА

07Х16Н6

8843

8447

8642

8643

8640

8628

8625

8541

8412

8421

8454

7329

7312

7302

5852

5738

5730

4706

4602

4530

8421

Технічних вимог

ТУ 14-1-1213-75

IV гр.

IV гр. терм.

5546

5547

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До ТУ 14-1-1213-75

«ЗАГОТОВКА ГАРЯЧЕКАТАНА І КОВАНА, КВАДРАТНА
І ПРЯМОКУТНА З СТАЛИ ЯКІСНОЮ, ВУГЛЕРОДИСТОЮ,
ЛЕГОВАНОЮ, ВИСОКОЛЕГОВАНОЮ І СО
СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

На підставі вказівки Мінчермету СРСР та у зв'язку з наявністю 22 змін ТУ 14-1-1213-75 перевидані станом на 01.06.85 р ., відповідно до ОСТ 14-1-1-84.

У перевидані технічні умови включені зміни № 1-22, а також листи-поправки від 22.07.75, 07.06.75, 10.05.76, 22.07.76, 28.09.76, 18.11.76, 17.17.7.7.7 .

Зав. лабораторією стандартизації
конструкційних сталей В. Д. Хромов .

Екз. №5

Міністерство

економіки Російської Федерації


ЦЕНТРАЛЬНИЙ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
ІМ. І.П. Бардіна

(ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна)

Центр стандартизації та
сертифікації металопродукції

107843, Москва, Би-Б, 2-а Бауманська вул., д. 9/23.

Телефон 267-09-77, факс 267-48-85.

Для телеграм - Москва ЦНІІЧЕРМЕТ
Телетайп: Ніобій 113306

№ 06.03.99 №ОС/ТУ-1213

Начальнику техвідділу
ВАТ «Челябінський меткомбінат»

Начальнику техвідділу
ВАТ «Електросталь»

Директору з виробництва
та технічної політики
ВАТ «Золотоустівський
металургійний завод".

Попереднє повідомлення про зміну ТУ 14-1-1213-75
«Заготівля гарячекатана та кована квадратна та прямокутна
з високолегованої сталі та сталі та сплавів зі спеціальними
властивостями».

Пункт 2.2. Таблиця. Примітка 1. Виключити слова: «пошарова кристалізація та».

Основа» Приведення у відповідність до ГОСТ 5949–76 .

Директор Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції В.Т. Абабков

Включено до зміни №

Екз. №5

ОКП 08 9100

Група В31

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ЦСМ ЦНДІчермет
голова ТК 375

В.Т. Абабков

"11".03.1999 р.

ЗАГОТОВКА ГАРЯЧЕКАТАНА І КОВАНА
КВАДРАТНА І ПРЯМОКУТНА З
ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ І СТАЛИ І
СПЛАВІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-1213-75
(перевидані з урахуванням змін № 1-32)

Зміна №34

Тримач оригіналу — ЦССМ ЦНДІчермет

Термін запровадження: з 15.04.99 р.

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Технічного
відділу ВАТ «Челябінський
меткомбіат"
Г. А. Братко

№164 від 22.01.99 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора
ЦССМ ЦНДІчермет
В.Д. Хромів

"10".03.1999 р.

Центральний науково-
дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
15 березня 1999 р.
№135413/34

-2-

Зміна №34
до ТУ 14-1-1213-75

1. Пункт 2.12 викласти у такій редакції:

«2.12. Сталь марок 10Х18Н10Т-ВД (ЕП502-ВД), при співвідношенні титану до вуглецю менше 5, ХН40Б (ЕП337) і 06Х16Н15М2Г2ТФР-ІД (ЧС68-ІД) не повинна володіти схильністю до міжкризи.

2. Пункт 3.5 викласти у такій редакції:
«3.5. Заготівля зі сталі марки 10Х18Н10Т (ЕП502-ВД), при співвідношення титану до вуглецю менше 5, контролюється на міжкристалітну корозію за методом «АМ» ГОСТ 6032 з тривалістю випробування 24 години після провокуючого нагрівання при температурі 650.

3. Пункт 3.6 доповнити абзацом у редакції:

«Заготівля із сталі марки 06Х16Н15М2Г2ТФР-ІД (ЧС68-ІД) контролюється на міжкристалітну корозію за методом «АМ» ГОСТ 6032 із тривалістю випробування 24 години. Випробування проводиться на зразках, термічно оброблених (загартування 1050-1100 ° С, охолодження на повітрі або у воді) і підданих провокуючого нагрівання при температурі 650 ° C протягом 2 годин».

ЕКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:
ЦССМ ЦНДІчермет:
"10".03.1999 р.
Заступник директора Центру
стандартизації та сертифікації
металопродукції
В.Д. Хромів

ОКП 08 9100

Екз. №5

Група В31

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна
голова ТК 375

В.Т. Абабков

«26».05.2005 р.

ЗАГОТОВКА ГАРЯЧЕКАТАНА І КОВАНА
КВАДРАТНА І ПРЯМОКУТНА
З ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ І СТАЛИ І
СПЛАВІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-1213-75
(Перевидані 1997 р.)

Зміна №36

Утримувач оригіналу: ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет ім. І.П. Бардіна
Термін запровадження: 01.08.2005 р.

ПОГОДЖЕНО:

Перший зам. начальника Технічного
управління ВАТ «ЧМК»

№ 35/2 14-1213 Г. А. Братко

від 18.01.2005 р.

Перший зам. генерального директора -
головний інженер ВАТ «Золотоустовський»
металургійний завод"

№ 07/ТО-СТ 6032 Г. В. Ликов

від 07.04.2005 р.

Гол. інженер ВАТ Металургійний
завод «Електросталь»

№ 202-30/13 В.М. Попов
від 01.04.2005 р.

Начальник Технічного відділу ВАТ
Московський металургійний завод

"Серп і молот"

№ 53-50 О.М. Сергєєв

від 21.03.2005 р.

23.05.2005 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. директора ЦССМ
ФГУП ЦНДІчечрмет І.П. Бардіна

В.Д. Хромів

«25».05.2005 р.

Центральний науково-
дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
08 червня 2005 р.
№135413/36

на 3 стор.

С.2
Зміна №36
ТУ 14-1-1213-75

1. Пункт 2.10, таблиця 11. Замінити марку сталі "Х15Н7ЮМ2 (ЕП35)" на "07Х15Н7ЮМ2 (ЕП 35)".

2. Пункт 3.5 викласти у такій редакції: «3.5. Заготівля зі сталі марки 10Х18Н10Т-ВД (ЕП502-ВД), при співвідношенні титану до вуглецю менше 5, контролюється на стійкість до міжкристалітної корозії методом «АМУ» після провокуючого нагрівання при температурі 650 °C з витримкою протягом 2 годин. Випробування проводять на термооброблених зразках (загартування з температури (1050-1080) ° С, охолодження у воді або на повітрі)».

3. У пункті 3.6 фразу «за методом АМ ГОСТ 6032 із тривалістю випробування 24 години» замінити фразу «за методом АМУ ГОСТ 6032 »(2 рази), другу пропозицію першого зразка доповнити фразою «на термооброблених зразках (загартування при температурі (1050±10) °С, охолодження на повітрі)».

4. Додаток 1 « Перелік М. Д. , куди є посилання тексті технічних умов».
Замінити ГОСТ 6032-89 на ГОСТ 6032-2003 .

5. Додаток 2 «Форма 3.1А» замінити на додане.

6. Повідомлення № 33 скасувати.

Експертизу проведено ЦСММ
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна
«25».05.2005 року
Заступник директора Центру стандартизації та сертифікації
металопродукції
В.Д. Хромів

С.2
Зміна №36
ТУ 14-1-1213-75

Додаток 2
(Обов'язкове)

Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (ОК 005-93) Код по ГКС Група
Заготовка гарячекатана та кована квадратна та прямокутна з високолегованої сталі та сталі сплавів зі спеціальними властивостями 08 9100 77.140.20 В31
Марка сталі (сплаву) Коди марки сталі (сплаву)

08Х18Н10Т-Ш

10Х18Н10Т-ВД (ЕП502-ВД)

07Х16Н6 (ЕП288)

07Х16Н6-Ш (ЕП288-Ш)

07Х16Н6У (ЕП288-У)

07Х16Н6У-Ш (ЕП288У-Ш)

ЕІ700

ЕІ94

37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЕІ481-Ш)

03Х11Н10М2Т-ВД (ЕП678У-ВД)

06Х16Н15М2Г2ТФР-ІД (ЧС68-ІД)

ХН20ЮС

ХН40Б (ЕП337)

12Х18Н9Т

12Х18Н10Т

12Х18Н12Т

10Х17Н13М2Т

10Х17Н13М3Т

20Х25Н20С2

15Х18НС12С4ТЮ (ЕІ654)

Св-08Х18Н8Г2Б

Св-04Х19Н11М3

09Х15Н8Ю (ЕІ904)

08Х17Н5М3 (ЕІ925)

07Х15Н7ЮМ2 (ЕП35)

13Х15НЧАМ3-Ш (ЕП310-Ш)

ГОСТ 2246

ГОСТ 5632

ГОСТ 10543

ГОСТ 10994

ГОСТ 11036

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

8445

8444

8421

8421

8421

8421

9823

8717

8610

8630

8746

9728

8206

8442

8443

8447

8642

8643

8541

5809

5730

5738

5852

8412

8640

8628

8625

-

-

-

-

-

-

ОКП 08 9100

5

ЦМА 41

Група В31

ЗАТВЕРДЖУЮ:


Директор Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет ім. І. П. Бардіна ,
голова ТК375

В.Т. Абабков

"03".12.2008 р.

ЗАГОТОВКА ГАРЯЧЕКАТАНА І КОВА КВАДРАТНА І
ПРЯМОКУТНА З ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ І СТАЛІ І
СПЛАВІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-1213-75

Зміна №37

Утримувач оригіналу: ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет ім. І.П. Бардіна
Термін запровадження: 01.02.2009 р.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник технічного управління
ВАТ «ЧМК»

№ 35/2-1213 Д.В. Шабуров

від 25.11.2008 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. директора ЦССМ
ФГУП ЦНДІчечрмет І.П. Бардіна

В.Д. Хромів

"20".11.2008 р.

ФГУП ЦНДІчермет Ім. І.П. Бардіна
ТК 375
ЗАРЕЄСТРУВАНО
№135413/37
від "03".12.2008 р.

на 2 стор.

С.2
Зміна №37
ТУ 14-1-1213-75

1. Термін дії технічних умов продовжити до 01.01.2014р.

2. Введення частини доповнити пропозиціями у редакції:
«Перелік нормативної документації, на яку є посилання у тексті технічних умов, наведено у Додатку 1.
Коди на заготівлю та марки сталі та сплавів наведені у Додатку 2».

3. Пункт 2.1. Виключити посилання на "ТУ 14-1-4487-88".

4. Пункт 2.2. Таблиця. Примітка 1. Виключити слова: «пошарова кристалізація та».

5. Пункт 2.6. Виключити посилання: "і ТУ 14-1-4487-88".

6. Пункт 2.12. Замінити слова: «не повинна мати схильність» на «має мати схильність».

7. Додаток 1. Замінити посилання: ГОСТ 7564-73 на ГОСТ 7564-97 ; ГОСТ 10543-82 на ГОСТ 10543-98 .
Виключити посилання на "ТУ 14-1-4487-88".

8. Попереднє повідомлення №ЦС/ТУ-12-13 від 26.03.1999 р. та Повідомлення № 35 скасувати.

Експертизу проведено ЦСММ
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна
«02».12.2008 року
Заступник директора Центру стандартизації та сертифікації металопродукції
В.Д. Хромів


Міністерство промисловості та торгівлі
Російської Федерації

Центральний
Науково-дослідний інститут
чорної металургії ім. І.П. Бардіна

Федеральне державне унітарне
підприємство

(ФГУП «ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна»)

Центр стандартизації та
сертифікації металопродукції

105005, Москва, 2-а Бауманська, 9/23
Тел./факт 777-93-91
Для телеграм: Москва ЦНДІчермет

від 04.10.2013 р. №ЦС/ТУ-1213

ОКП 08 9100

Екз. №

Начальнику технічного відділу
ВАТ «Білорецький металургійний
комбінат"

О.М. Мелешину

Група В31


ВІДПОВІДЕННЯ № 38

Про продовження технічних умов ТУ 14-1-1213-75
(Перевидані 1997 р. з урахуванням змін №№ 1-32)

«Заготівля гарячекатана та кована квадратна та прямокутна з високолегованої сталі та сплавів зі спеціальними властивостями»

Технічні умови ТУ 14-1-1213-75 продовжено до 01.01.2019 р.

Підстава: Лист ВАТ «Білорецький металургійний комбінат»
№04-ст/720 від 01.10.2013 р.


Директор Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
зам. голови ТК375 В.Т. Абабков


Зареєстровано: ЦССМ ФГУП «ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна».


ФГУП ЦНДІчермет Ім. І.П. Бардіна
ТК 375
ЗАРЕЄСТРУВАНО
№135413/38
від «04».10.2013 р.