Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-4-385-73 (легований дріт для холодної висадки)

Технічні умови ТУ 14-4-385-73 90 р.
МЧМ-СРСР Дріт сталевий легований
для холодної висадки
Натомість
ЧМТУ 5615-56 та
ЧМТУ/НДІМЕТИЗ 115-64

б) ОКП 12 2100

Справжні технічні умови поширюються на дріт сталевий легований, призначений виготовлення заклепок і болтів методом холодної висадки.

1. Номенклатура

1.1. Дріт, залежно від замовлення, виготовляється із сталі марок 16ХСН, 20Г2, 30ХГСА, 30ХМА.

1.2. Дріт із сталі марки 16ХСН призначається для виготовлення болтів.

Дріт із сталі марі 20Г2 призначається для виготовлення заклепок.

Дріт із сталі марки 30ХГСА призначається для виготовлення болтів та високоміцних заклепок.

Дріт із сталі марки 30ХМА призначається для виготовлення особливо відповідальних заклепок.

1.3. Дріт підрозділяється, залежно від замовлення, на попередньо шліфований з наступним волочінням («Д»), і нешліфований — холоднотягнутий («Х») — по обробці поверхні, нормальної та підвищеної точності («П») — за точністю виготовлення.

2. Сортамент

а)

2.1. Дріт виготовляють: групи "Д" - діаметром від 2,0 1,0 до 8,0 8,2 мм; групи "Х" - діаметром від 2,8 до 8,2 мм. Граничні відхилення відповідно до табл. 1. Діаметр дроту вказується у замовленні.

Дріт виготовляють:

групи "Д" - діаметром від 1,0 до 10,1 мм;

групи "Х" - діаметром від 1,0 до 8,2 мм;
далі за текстом (4).

У графі "Діаметр дроту" табл. 1 внести розмір св. 6,0 до 8,2 мм.

Розроблені заводом
«Пролетарська праця»

Затверджено

МЧМ-26/Ш-1973

Узгоджено

з МАП

Термін введення з
01.10.1973 р.

Термін дії до
01.01.1979 р., 84 р., до 01.01.90 р.

а) Змін. № 1 4) Змін. №4
б) Змін. №3 28.07.77 р. 5) Змін №5 ук.9.8.4

-2-

ТУ 14-4-385-73 Дріт сталевий легований для холодної
висадки

Таблиця 1

мм
Діаметр дроту Граничні відхилення
Дріт нормальної точності виготовлення Дріт підвищеної точності виготовлення

а) від 2,8 (1,0) до 3,0

св. 3,0 до 6,0

св. 6,0 до 8,2 (10,1) (4)

-0,06

-0,08

-0,10

-0,04

-0,05

-0,06

Примітка. Дозволяється виготовлення дроту розмірами, не передбаченими табл.1 відповідно до спеціалізації заводу-постачальника. При цьому граничні відхилення приймаються за найближчим розміром.

2.2. Овальність дроту має перевищувати половини граничних відхилень по діаметру.

2.3. Приклади умовного позначення дроту:

  • дріт діаметром 4,0 мм марки 16ХСН, попередньо шліфований, підвищеної точності виготовлення: дріт 4-16ХСН-Д-П-ТУ14-4-385-73;
  • Дріт діаметром 5,0 мм марки 30ХМА холоднотягнутий нормальної точності виготовлення: дріт 5-30ХМА-Х-ТУ14-4-385-73.

3. Технічні вимоги

3.1. Хімічний склад сталі та допустимі відхилення по ньому повинні відповідати: для сталі марки 20Г2 - ГОСТ 10702-63 (78) (а) , для сталі марки 30ХМА - 4543-71; для сталі марки 30ХГСА - ЧМТУ 1-950-70 (ТУ 14-1-950-74 або ГОСТ 4543-71 (4) ; для сталі марки 16ХСН - табл.2

Таблиця 2

Хімічний склад, %
Марка сталі Вуглець Кремній Марганець Хром Нікель Мідь Сірка Фосфор
не більше
16ХСН 0,13-0,20 0,60-0,90 0,30-0,60 0,80-1,10 0,60-0,90 0,20 0,035 0,035

а) Змін. №1
4) Змін. №4

-3-

ТУ 14-4-385-73 Дріт сталевий легований для холодної
висадки

Примітка. Для сталі марки 16ХСН допускаються такі відхилення по хімскладу: вуглець ±0,01%, кремній ±0,02%, хром ±0,05%, марганець ±0,02%, нікель -0,05%.

3.2. У сталі марки 16ХСН, виготовленої скрап-процесом, допускається вміст залишкової міді до 0,30%.

3.3. Дріт поставляється в слабонагартованому стані з обов'язковим попереднім відпалом її на зернистий перліт.

а) Примітка. Дріт діаметром менше, 2.0 мм із сталі марки 30ХГСВ поставляється у термічно обробленому стані. Показники механічних властивостей встановлюються в угоді сторін .

3.4. Механічні властивості дроту у стані постачання повинні відповідати табл. 3.

1) Примітка. Дріт із сталі марки 16ХСН діаметрами понад 8,0 до 8,2 мм поставляється Білорецьким металургійним комбінатом із відносним подовженням не менше 8%.

Таблиця 3

Марка сталі Механічні властивості

(5) Тимчасовий опір розриву, Н/мм 2 (кгс/мм 2 )

Відносне подовження, %, щонайменше

16ХСН

20Г2

30ХГСА

30ХМА

440-650 Н/мм 2 (45-65 кгс/мм 2 )

490-700 Н/мм 2 (50-70 кгс/мм 2 )

490-750 Н/мм 2 (50-75 кгс/мм 2 )

440-650 Н/мм 2 (45-65 кгс/мм 2 )

10

10

8

10

3.5. Дріт повинен витримувати випробування на осаді у холодному стані до 1/3 початкової висоти зразка. При цьому не повинно утворюватися тріщин та надривів.

5) Дріт діаметром 3,0 мм і вище повинен витримувати випробування на осадку в холодному стані до 1/3 початкової висоти зразка. При цьому не повинно утворюватися тріщин та надривів.

Для дроту діаметром до 3,0 мм випробування на осадку замінюється глибоким травленням. Поверхня протруєних зразків не повинна мати розтравлених тріщин, полон, занепадів, волосин, розшарування.

3.6. Макроструктура сталі при перевірці на маломах або протруєних темплетах не повинна мати усадкової раковини та пухкості, пухирів, розшарування, тріщин, неметалевих включень, видимих без збільшувальних приладів.

3.7. Поверхня дроту групи «Д» (попередньо шліфованого з наступним волочінням) має бути гладкою, без тріщин, рисок, полон, заходів, розшарування, черновин, волосин та іржі.

а) Змін. №1

б) змін. №2 29.01.77

3) Змін. №3

5) Змін. №5, ук. 9-84 12.12.84 р.

-4-

ТУ 14-4-385-73 Дріт сталевий легований для холодної
висадки

Допускаються окремі вм'ятини та вибоїни глибиною, що не перевищує граничних відхилень по діаметру, окремі подряпини, ризики, що не перевищують половини граничного відхилення по діаметру.

3.8. Поверхня дроту групи «Х» (нешліфованого холоднотягнутого) має бути гладкою, без тріщин, рисок, полон, заходів, розшарування, черновин і іржі.

Допускаються окремі вм'ятини та вибоїни глибиною, що не перевищує граничних відхилень по діаметру, окремі подряпини, волосини та ризики, величина яких не перевищує половини граничних відхилень по діаметру.

3.9. Обезуглерожування (по зоні чистого фериту) набік не повинно перевищувати

для дроту групи «Х»:

при діаметрі до 3,0 мм - 0,05 мм

те саме св. 3,0 до 6.0 мм - 0,07 мм

-«- св. 6,0 до 8,0 мм - 0,10 мм;

для дроту групи «Д»:

при діаметрі до 4,0 мм - 0,05 мм

те саме св. 4,0 до 6.0 мм - 0,07 мм

-«- св. 6,0 до 8,0 ( 8,2; 10,1 ) мм - 0,10 мм; (1) (4)

3.10. Дріт повинен поставлятися згорнутим у мотки. Маса мотка не повинна бути меншою за 20 кг.

3.11. Дріт повинен бути прийнятий ВТК заводу-виробника.

4. Правила приймання та методи випробувань

4.1. Дріт постачається партіями. Кожна партія повинна складатися з дроту однієї марки, однієї плавки, однієї групи обробки поверхні та точності виготовлення. Розмір партії - на розсуд заводу-виробника.

4.2. Обміру та огляду стану поверхні піддають кожен моток дроту. Діаметр вимірюють вимірювальним інструментом з точністю до 0,01 мм у двох взаємно перпендикулярних напрямках в одному перерізі, не менше ніж у трьох місцях кожного мотка.

1) Змін. №3 28.07.77

4) Змін. №4 03.01.79

-5-

ТУ 14-4-385-73 Дріт сталевий легований для холодної
висадки

Стан поверхні перевіряють без застосування збільшувальних приладів. У сумнівних випадках допускається застосування лупи п'ятикратного збільшення та освітлення поверхні за допомогою наждакового паперу.

4.3. Глибину залягання дефекту визначають за допомогою його видалення зачисткою та вимірювання діаметра дроту у місці зачистки.

4.4. Для перевірки тимчасового опору розриву, відносного подовження, обезуглерожування, мікроструктури, а також на осад відбирають 5% мотків, але не менше трьох мотків від кожної партії.

Для кожного виду випробувань зразки повинні бути взяті з двох кінців кожного мотка, що контролюється.

4.5. Перевірку мікроструктури здійснюють на протруєних поперечних шліфах дроту під мікроскопом.

4.6. Хімічний склад сталі засвідчується сертифікатом підприємства-виробника металу.

4.7. Випробування дроту на розтяг для визначення тимчасового опору розриву та відносного подовження проводять за ГОСТ 10446-63 (80) (5). При цьому розрахункова довжина зразка дроту до 5,0 мм приймається рівною 50 мм, дроту діаметром понад 5,0 мм - 10d.

4.8. Глибину обезуглероженного шару визначають за ГОСТ 1763-68 .

4.9. Випробовування на осадку проводять за ГОСТ 8817-73 .

4.10. У разі незадовільних результатів будь-якого випробування з числа передбачених цими технічними умовами допускаються повторні випробування на подвоєній кількості зразків, взятих із тих самих мотків. Повторну процедуру проводять лише за тими видами випробувань, якими отримані незадовільні результати.

За незадовільних результатів повторного випробування хоча б одного зразка партію бракують або кожен моток приймають окремо.

(5) Змін. № 5 ук.9-84.

-6-

ТУ 14-4-385-73 Дріт сталевий легований для холодної
висадки

5. Маркування, пакування, зберігання, транспортування.

5.1. Мотки однієї марки сталі, однієї плавки, одного діаметра, однієї групи обробки поверхні однієї точності виготовлення можуть бути пов'язані в бухти. Маса такого мотка-бухти має перевищувати 100 кг.

5.2. Кожен моток повинен бути перев'язаний рівномірно не менше ніж у трьох місцях.

5.3. Мотки-бухти дроту повинні бути змащені мастилом, що запобігає корозії, і упаковані в полімерну плівку (без паперового підшару) або тарну тканину (або рогожу) з попередньою обгорткою, промасленим або парафінованим папером.

5.4. До кожного мотка ( а) (бухті)) повинна бути міцно прикріплена бирка, на якій повинні бути вказані:

  • а) умовний знак заводу-виробника;
  • б) умовне позначення дроту;
  • в) номер плавки.

5.5. Кожна партія дроту повинна супроводжуватись сертифікатом, що засвідчує відповідність якості дроту вимогам цих технічних умов.

5.6. Дріт повинен зберігатися і транспортуватися в умовах, що забезпечують його збереження від корозії та механічних пошкоджень.

5) Примітка. Оптова ціна на дріт вміщена в прейскуранті № 01-17-1980 р.

(пп) 6. Порядок розрахунку продукції

6.1. Ціни встановлені згідно з додатком (див. додаток до додатку)

Вірно - (Кузнєцова)

а) Змін. №1
пп) Лист-поправка НДІІМЕТИЗ №Се5459 від 26.07.76, ук.8-76.

Додаток 3
до ТУ 14-4-385-73
форма 3.1А
(обов'язкове)

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Дріт сталевий легований для холодної висадки 12 100
Блоки по ОКП Позначення з НТД Коди по ОКП
Марок стали

16ХСН

20Г2

30ХДСА

30ХМА

5219

4146

4335

4408

Профілів з технічних умов 8198
Технічних вимог ТУ 14-1-385-73 6920
Форм замовлення та умов постачання Мотки станд. Маси 31

Термін запровадження з 01.01.1984 р.

ЗМІНА № 1 ТУ 14-4-385-73
МЧМ-СРСР Дріт сталевий легований
для холодної висадки

Розділ 2. Сортамент

Пункт 2.1. викласти у новій редакції:
«2.1. Дріт виготовляють:
групи "Д" - діаметром від 1,0 до 8,0 мм;
групи "Х" - діаметром від 1,0 до 8,2 мм».
далі по тексту.

У таблиці 1 пункту 2.1. у графі "Діаметр дроту" замість розмірів 2,8 до 3,0 записати від 1,0 до 3,0.

Розділ 3. Технічні вимоги.

Пункт 3.3. доповнити приміткою в наступній редакції:
«Примітка. Дріт діаметром менше 2,0 мм із сталі марки 30ХГСА поставляється у термічно обробленому стані. Показники механічних властивостей встановлюються угодою сторін.

Розділ 4. Правила приймання та методи випробувань

У пункті 4.9. посилання на ГОСТ 8817-58 замінити посиланням на ГОСТ 8818-73 .

Розділ 5. Маркування, пакування, зберігання та транспортування.

Пункт 5.4. викласти у новій редакції:
«5.4. До кожного мотка (бухти) має бути міцно прикріплена бирка, на …». Далі по тексту.

Розділ 6. Порядок розрахунку продукції

Доповнити програму ціною на дріт діаметром менше 2,8 мм.

Правильно (Михайлюк)

Розроблено НДІ
МЕТИЗОМ

Затверджено

МЧМ 25/10.1974 р.

Узгоджено

з МАП

Термін введення

з 01/01-1975 р.

-2-

ТУ 14-4-385-73

ЗМІНА № 1

Дріт сталевий легований
для холодної висадки

Додаток до додатку

РОЗРАХУНОК
оптових цін на дріт сталевий
леговану для холодної висадки
зі сталей марок 16ХСН, 30ХГСА,
20Г2 та 30ХМА

Зміною № 1 технічні умови ТУ 14-4-385-73 доповнені розмірами дротів 1, 0-2, 8 мм.

Методика розрахунку оптових цін на знову доповнені розміри без проміжного шліфування аналогічна методиці розрахунку оптових цін за додатком до ТУ 14-4-385-73.

Оптові ціни на доповнені розміри дроту групи «Д» визначені поп коефіцієнта співвідношення цін дроту заданого діаметра і діаметра 2,5-2,99 мм відповідної марки за базовими технічними умовами (№ 01-05, стор. 143), тобто множенням зазначеного коефіцієнта на оптову ціну дроту діаметром 2,5-2,99 мм відповідної марки за додатком до ТУ 14-4-385-73.

Оптова ціна 1 т дроту зі сталі марки 16ХСН без проміжного шліфування дорівнюватиме:

Для нормальної точності виготовлення Для підвищеної точності виготовлення

Для дроту Ø 1,0-1,49 мм

Цн = 774 руб. х 1,17 = 906 руб.

Цн = 774 руб. х 1,21 = 936 руб.

Для дроту Ø 1,5-1,99 мм

Цн = 623 руб. х 1,17 = 729 руб.

Цн = 623 руб. х 1,21 = 754 руб.

Для дроту Ø 2,0-2,49 мм

Цн = 521 руб. х 1,17 = 610 руб.

Цн = 521 руб. х 1,21 = 630 руб.

Для дроту Ø 2,5-2,99 мм

Цн = 473 руб. х 1,17 = 553 руб.

Цн = 473 руб. х 1,21 = 572 руб.

-3-

ТУ 14-4-385-73

ЗМІНА № 1

Дріт сталевий легований
для холодної висадки

Оптова ціна 1 т дроту зі сталі марки 16ХСН з проміжним шліфуванням дорівнюватиме:

Для нормальної точності виготовлення Для підвищеної точності виготовлення

Для дроту Ø 1,0-1,49 мм

Цн = х 882 руб. = 1440 руб.

Цн = х 912 руб. = 1490 руб.

Для дроту Ø 1,5-1,99 мм

Цн = х 882 руб. = 1160 руб.

Цн = х 912 руб. = 1200 руб.

Для дроту Ø 2,0-2,49 мм

Цн = х 882 руб. = 971 руб.

Цн = х 912 руб. = 1000 руб.

Для дроту Ø 2,5-2,99 мм

Цн = х 882 руб. = 822 руб.

Цн = х 912 руб. = 912 руб.

Аналогічно зроблено розрахунок оптових цін для дроту з інших марок сталей.

Результати розрахунку наведено у таблиці.

Зміна № 1 до ТУ 14-4-385-73, стор 4

Таблиця

Дріт із легованої конструкційної сталі для холодної висадки Сортамент та технічні умови
ТУ 14-4-385-73 із зміною № 1
Діаметр дроту, мм Оптова ціна в рублях за тонну дроту марок
20Г2 30ХГСА 16ХСН 30ХМА
без проміж.
шліфування
група «Х»
з проміжок.
шліфуванням
група «Д»
без проміж.
шліфування
група «Х»
з проміжок.
шліфуванням
група «Д»
без проміж.
шліфування
група «Х»
з проміжок.
шліфуванням
група «Д»
без проміж.
шліфування
група «Х»
з проміжок.
шліфуванням
група «Д»
без проміж.
шліфування
група «Х»
з проміжок.
шліфуванням
група «Д»
без проміж.
шліфування
група «Х»
з проміжок.
шліфуванням
група «Д»
без проміж.
шліфування
група «Х»
з проміжок.
шліфуванням
група «Д»
норм.
точн.
пов.
точн.
норм.
точн.
пов.
точн.
норм.
точн.
пов.
точн.
норм.
точн.
пов.
точн.
норм.
точн.
пов.
точн.
норм.
точн.
пов.
точн.
норм.
точн.
пов.
точн.
норм.
точн.
пов.
точн.
1,0-1,49 857 885 1430 1480 974 1000 1600 1640 906 936 1440 1490 943 975 1430 1480
1,5-1,99 676 698 1130 1160 781 805 1280 1320 729 754 1160 1200 765 791 1160 1200
2,0-2,49 554 573 925 956 652 672 1070 1100 610 630 971 1000 647 669 984 1120
2,5-2,99 497 513 829 857 589 607 965 995 553 572 882 912 587 607 894 924

Примітка. Дріт діаметром менше 2,0 мм із сталі марки 30ХГСА, що поставляється в термічно обробленому стані.
(Примітка до п. 3.3. ТУ 14-4-385-73 з ізм. № 1), розцінюється за вказаними в таблиці цінами.

Замовлення 1824/26. 17.12.74 р. Розсилається за списком. Тираж 250 екз.

Множинна база ВІАМ

ЗМІНА № 2 ТУ 14-4-385-73
МЧМ-СРСР Дріт сталевий легований
для холодної висадки

Розділ 3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Пункт 3.5. викласти у новій редакції:
«3.5. Дріт діаметром 3,0 мм і вище повинен витримувати випробування на осаді в холодному стані по 1/3 початкової висоти зразка. При цьому не повинно утворюватися тріщин та надривів.
Для дроту діаметром до 3,0 мм випробування на осадку замінюється глибоким травленням. Поверхня протруєних зразків не повинна мати розтравлених тріщин, полон, заходів сонця, волосин, розшарування».

Правильно: (Бойдаріко)

Замовлення 2461/26. 28.09.1976 р. Розсилається за списком. Тираж 200 екз.

Множинна база ВІАМ

Розроблено
НІІМЕТИЗ

Затверджено

МЧМ - З/УШ-1976 р.

Узгоджено

з МАП-14-/УП-1976

Термін введення

з 15/10-1976 р.

ЗМІНА № 3 ТУ 14-4-385-73
МЧМ-СРСР Дріт сталевий легований
для холодної висадки

Розділ 2. СОРТАМЕНТ

П. 2.1. викласти у новій редакції:
«2.1. Дріт виготовляють групи "Д" - діаметром від 1,0 до 8,2 мм. Далі по тексту.

Розділ 3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

П. 8.4. доповнити приміткою в наступній редакції:
«Примітка. Дріт із сталі марки 16ХСН діаметрами понад 8,0 до 8,2 мм поставляється Білорецьким металургійним комбінатом із відносним подовженням не менше 8%”.

У п. 3.9. обезуглероживание (по зоні чистого фериту) набік має перевищувати для дроту групи «Д» при діаметрі понад 6,0 до 8,2 мм — 0,09 мм.

Правильно (Михайлюк)

Замовлення 2613/26. 17.11.77 р. Розсилається за списком. Тираж 200 екз.

Множинна база ВІАМ

Розроблено
Білорецьким мет. комбінатом

Затверджено

МЧМ - 11/11.1976 р.

Узгоджено

з МАП-22/10.1976 р.

Термін введення

з 01/03.1977 р

МЧМ ЗМІНА № 4 ТУ 14-4-385-73
СРСР Дріт сталевий легований
для холодної висадки

Титульна сторінка

Термін дії технічних умов установити до 01.01.84 р.

Розділ 2. Сортамент

Пункт 2.1. викласти у новій редакції:
«2.1. Дріт виготовляють:
групи "Д" - діаметром від 0,1 до 10,1 мм;
групи "Х" - діаметром від 0,1 до 8,2 мм ... Далі по тексту.
У графі "Діаметр дроту" таблиці 1 замість розмірів "св. 6,0 до 8,2» записати «св. 6,0 до 10,1».

Розділ 3. Технічні вимоги

Пункт 3.1. викласти у новій редакції:
«3.1. Хімічний склад сталі і відхилення, що допускаються, по ньому повинні відповідати: для сталі марки 20Г2 - ГОСТ 10702-63 ; для сталі марки 30ХМА - ГОСТ 4543-71 ; для сталі марки 30ХГСА - ТУ 14-1-950-74 або ГОСТ 4543071 ; для сталі марки 16ХСН - табл. 2».
Діаметр дроту групи «Д», передбачений в останньому рядку п. 3.9., викласти у новій редакції: «св. 6,0 до 10,1 мм». Далі по тексту.

Правильно: /Тетерьова/

Замовлення 3126/26.5.Х.78 р. розсилається за списком. Тираж 250 екз.

Множинна база ВІАМ

Розроблено
ВНДІМетиз

Затверджено

МЧМ - 14/УШ-1978 р.

Узгоджено

з МАП-27/УП-1978р.

Термін введення

з 01/12-1978 р.

МЧМ СРСР ЗМІНА № 5 ТУ 14-4-385-73
Дріт сталевий легований
для холодної висадки

Група В73

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Термін дії технічних умов продовжити до 01.01.1989р.
Ввести код ОКП 12 2100.

Розділ 3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Пункт 3.4. у табл. 3 тимчасовий опір розриву записати в Н/ мм2 : для сталі марки 16ХСН - 440-650 Н/ мм2 (45-65 кгс/ мм2 ); 20Г2 - 490-700 Н/мм 2 (50-70 кгс/мм 2 ); 30ХГСА - 490-750 Н/мм 2 (50-75 кгс/мм 2 ); 30ХМА - 440-650 Н/мм 2 (45-65 кгс/мм 2 ).

ТУ доповнити приміткою у редакції:
«Примітка. Оптова ціна дріт поміщена в прейскуранті № 01-17-1980 р.».

Ту доповнити додатком 1 – формою 3.1А.

Заміна:
ГОСТ 10702-63 замінити ГОСТ 10702-78
ГОСТ 10446-63 «ГОСТ 10446-80
ГОСТ 8817-58 «ГОСТ 8817-73.

Правильно /Тетерьова/

Реєстр. №ВІФС0111423/05 від 18.01.1984 р.

ВІАМ. Замовлення 317-84, тираж 50 екз.
Розсилається за списком

Розроблено заводом
«Пролетарська праця»

Затверджено

МЧМ - 18.08.1983 р.

Узгоджено

з МАП

Термін введення

з 01.01.1984 р.

Додаток №3
до ТУ 14-4-385-73
Форма 3.1А
/обов'язкове/

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Дріт сталевий легований для холодної висадки 12 2100
Блоки по ОКП Позначення з НТД Коди по ОКП
Марок стали

16ХСН

20Г2

30ХГСА

30ХМА

5219

4146

4335

4408

Профілів з технічних умов 8198
Технічних вимог ТУ 14-4-385-73 6920
Форм замовлення та умов постачання мотки станд. маси 31

Правильно /Тетерьова/