Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-312-72

УДК 669.14-422.13

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ОДР 4648-72/3

Узгоджено:

Зам. начальника Головного
Технічного управління

/Строганов Г. Б./

3/УП-72 р.

УДК

Група В32

Затверджую:

Зам. Начальника Головного
Технічного управління МЧМ
/Шефтель Н.І./
2/УП-72 р.

ТО/ТУ 14-1-312

Поправка № Утв.21/V
Помилка № 1973 .

ПРУТКИ І ШАЙБИ З СТАЛИ Х12Н22Т3М3 (ЕП33)

Технічні умови
ТУ 14-1-312-72

(Натомість ЧМТУ/ЦНІІЧМ 1275-65)

Узгоджено:

Зав. лабораторією 8
/Коляснікова Р.І./

Гол. інженер Головспецсталі МЧМ
/Култигін В.С./

Розроблено:

Зам. начальника ВІАМ
/Скляров Н.М./
Начальник лабораторії
/Глезер М.Д./

13.05.72 р.

Аркуш 1
ТУ 14-1-312-72

Справжні технічні умови поширюються на ковані та катані прутки та шайби з жароміцної сталі марки Х12Н22Т3МР (ЕП33).

Сталь виплавляють у відкритих електропечах або методом вакуумно-дугового переплаву (сталь у цьому випадку позначають шифром ЕП33-ВД). Спосіб виплавки обумовлюють замовлення.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Прутки круглого або квадратного перерізу зі збитими кутами поставляють діаметром або розміром сторони квадрата до 240 мм. Шайби постачають без обкатки та без контролю сферичності (бочкоподібності).

За формою, розмірами і відхиленнями за ними прутки повинні задовольняти вимогам відповідних стандартів на сортамент: катані - ГОСТ 4692-57, ГОСТ 4693-57 і ГОСТ 1133-41 , ковані за ГОСТ 1133-41 ; причому прутки перетином понад 75 до 180 мм поставляються з двосторонніми допусками рівними окремо плюсовому допуску ГОСТ 1133-41 .

Прутки перетином понад 180 мм поставляються з допусками плюс 10, мінус 5 мм.

Постачання прутків проводити довжиною відповідно до ГОСТ 1133–41 або за погодженням зі споживачем.

1.2. Вага та розміри шайб повинні відповідати кресленням, узгодженим між заводом-постачальником та споживачем.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Хімічний склад сталі Х12Н22Т3МР обох методів виплавки повинен відповідати вимогам, зазначеним у табл. 1.

Аркуш 2
ТУ 14-1-312-72

Таблиця 1

Хімічний склад, %
Марка сталі Вуглець Кремній Марганець Хром Нікель Титан Молібден Алюміній Сірка Фосфор Бор
не більше не більше
ЕП 33, ЕП33-ВД 0,1 0,6 0,6 10,0-12,5 21,0-25,0 2,60-3,20 1,0-1,6 0,8 0,010 0,020 0,020


Примітка. Бор вводиться за розрахунком та хімічним аналізом не визначається.

2.2. Прутки та шайби поставляються термічно необробленими та без визначення твердості.

2.3. Механічні властивості, що визначаються на зразках, вирізаних із термічно оброблених заготовок, повинні відповідати вимогам табл. 2 для випробувань при кімнатній температурі та табл. 3 при випробуваннях на тривалу міцність.

2.4. Прутки квадратного перерізу зі стороною квадрата 80 мм і більше, круглі діаметром 100 мм і більше та шайби піддаються ультразвуковому контролю за методикою заводу «Електросталь». Прутки квадратного перерізу піддаються ультразвуковому контролю за двома суміжними гранями, круглі — за двома поздовжніми лисками, розташованими у взаємно перпендикулярних площинах.

Шайби піддаються ультразвуковому контролю по одній торцевій поверхні.

Бракувальною ознакою є наявність дефекту, ехо-сигнал від якого перевищує ехо-сигнал від контрольного відбивача діаметром 3 мм, розташованого на тій самій або найближчій глибині (з точністю ±10 мм);

Аркуш 3
ТУ 14-1-312-72

при цьому умовна довжина дефекту при глибині його залягання до 150 мм не повинна перевищувати 15 мм, а при глибині дефекту понад 150 мм не повинна перевищувати допустиму згідно з графіком заводу «Електросталь».

Ультразвуковому контролю піддаються 100% прутків та шайб.

2.5. Макроструктура прутків має бути без порожнеч, свищів, тріщин, розшарування, грубої пористості, шлакових включень, виявлених методом глибокого травлення та видимих неозброєним оком.

У разі потреби допускається узгодження шкали еталонів макроструктури прутків між заводом-постачальником та споживачем.

Макроструктура шайб повинна бути без порожнеч, свищів, тріщин, розшарування, скупчень пор, шлакових включень і грубих дефектів, видимих неозброєним оком.

2.6. Прутки та шайби не повинні мати на поверхні тріщин, шлакових включень, полон та заходів сонця. При виявленні перерахованих дефектів вони мають бути видалені пологою зачисткою. Глибиною зачистки дефектів прутків має перевищувати допуску (суми відхилень) розмір, рахуючи від номіналу.

Допускаються без зачистки окремі дрібні вм'ятини та горобина в межах одностороннього допуску (плюсового).

На шайбах, що йдуть у гаряче хутро обробку, допускається зачистка з торців поковки на глибину не більше 20 мм і не більше 30 мм з бічної поверхні, що не виводить вагу шайби за межі допустимого.

На шайбах, призначених для подальшої холодної мехобробки, глибина витоку поверхневих дефектів не повинна бути більше ¾ припуску на механічну обробку, рахуючи від номіналу. Ширина зачистки має бути не менше шестиразової глибини.

3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

3.1. Прутки чи шайби пред'являють до приймання партіями, які з однієї плавки.

Аркуш 4
ТУ 14-1-312-72

Примітка. Вакуумна плавка комплектується не більше ніж з 12 злитків, виплавлених в кристалізаторі одного перерізу, при ідентичному електричному режимі з електродів однієї і тієї ж вихідної плавки.

3.2. При пред'явленні прутків завод-постачальник має пред'явити хімічний склад партии-плавки.

3.3. Механічні властивості та тривалу міцність визначають на поздовжніх зразках, вирізаних із прокованих, термічно оброблених квадратних заготовок з розміром сторони 80-100 мм та довжиною не менше 70 мм.

Осі вирізаних зразків повинні збігатися з серединою радіусу кола, вписаного в поперечний переріз заготовки. Твердість вимірюють на поверхні зразка, зачищеною на глибину не менше ніж 2 мм.

Примітка. На прутках діаметром або стороною квадрата до 100 мм контроль механічних властивостей і тривалої міцності проводиться в профілі, що поставляється.

3.4. Визначення механічних властивостей металу при кімнатній температурі виробляють: випробування на розтяг - за ГОСТ 1497-61 на двох зразках, діаметром 5 або 10 мм з розрахунковою довжиною визначення ударної в'язкості5 по 4 ударів в'язкості5 по 4 ударів в'язкості5

3.5. Визначення тривалої міцності виробляють на двох зразках від плавки за ГОСТ 10145-62 визначення твердості за Брінеллем - згідно 9012-59.

3.6. Контроль макроструктури прутків проводять у готовому сорті на темплеті, відрізаному від кінця одного прутка.

Контроль макроструктури шайб здійснюють шляхом огляду неозброєним оком затарцованої для УЗК поверхні кожної шайби в нетравленому стані. У сумнівних випадках застосовується місцеве травлення.

Аркуш 5
ТУ 14-1-312-72

3.7. При отриманні незадовільних результатів макроконтролю даний пруток або шайбу бракують. Дозволяється здійснювати повторний контроль ще двох прутках чи шайбах від партії.

При незадовільних результатах повторного контролю хоча б на одній прутці або шайбі заводу-постачальнику надається право пред'явити плавку знову після 100%-ного контролю прутків або шайб, що залишилися.

3.8. При незадовільних результатах випробувань тривалої міцності та механічних властивостей хоча б на одному зразку проводять повторне випробування на подвоєній кількості зразків того виду, що дав незадовільні результати.

3.9. У разі незадовільних результатів при повторному випробуванні хоча б, але в одному зразку допускається відковування нової заготовки з термообробкою за режимом, встановленим у ТУ, на тій же кількості зразків, що і при первинному випробуванні з визначенням усіх характеристик механічних властивостей та тривалої міцності.

У разі незадовільних результатів цього випробування плавка вважається шлюбом.

3.10. Контролю стану поверхні, розмірів та ваги піддають усі прутки та шайби.

3.11. Відбір проб визначення хімічного складу проводиться у разі ГОСТ 7565–66 . Хімічний аналіз сталі здійснюється за ГОСТ 12344-66 - ГОСТ 12365-66 або іншим методом, що забезпечує точність визначення, необхідного стандартом.

4. МАРКУВАННЯ

4.1. На всіх прутках розміром 25 мм і більше та шайбах повинні бути вибиті тавра із зазначенням товарного знаку заводу-постачальника, марки сталі, номера плавки. Прутки розміром менше 25 мм повинні бути пов'язані в пачки, яким прикріплюється металева бирка із зазначеними таврами.

4.2. У сертифікаті вказують результати всіх випробувань, передбачених цими технічними умовами, включаючи результати первинних випробувань, якщо партію здано за результатами повторних випробувань. Сертифікат повинен бути підписаний ВТК заводу-постачальника та технічним прийманням МАП.

Зареєстровані: 10/УП-72
Зав. технічним відділом ЦНДІЧМ /Каплан А.С./

Аркуш 6
ТУ 14-1-312-72

Таблиця 2

Марка сталі Режим термічної обробки контрольних заготовок Механічні властивості, не менш Твердість по Брінеллю (діаметр відм. мм)
Тимчасовий опір розриву Межа плинності Відносне Ударна в'язкість
Подовження Звуження
кгс/мм 2 % кгсм/см 2
ЕП33

Варіант I

Загартування: нагрівання до 1100-1170 °, витримка 2-5 години, охолодження на повітрі або в олії; старіння при 750-800 ° протягом 16-25 год, охолодження на повітрі

90 60 8 10 3 3,4-3,8
ЕП33-ВД Те саме 90 60 8 12 3 3,4-3,8
ЕП33

Варіант ІІ

Загартування: нагрівання до 950-1050 °, витримка 2-5 години в маслі; старіння при 730-780 ° протягом 16 годин, додаткове старіння при 600-650 ° протягом 10-16 годин, охолодження на повітрі

100 70 10 12 3 3,20-3,50
ЕП33-ВД Те саме 100 70 12 14 3 3,20-3,50


Примітка.

  • Варіант випробування (термообробки) споживач обговорює на замовлення. При отриманні незадовільних результатів випробування за II варіантом, випробування (нових контрольних заготовок) дозволяється проводити за I варіантом, який у разі є арбітражним.
  • Допускається повна або часткова повторна термообробка.

Аркуш 7
ТУ 14-1-312-72

Таблиця 3

Марка сталі Режим термічної обробки Тривала міцність
Температура випробування,
°С
Постійно додана напруга,
кгс/мм2
Час до руйнування,
годину, не менше
ЕП 33, ЕП33-ВД Варіант I 750 30 50
700 40 100
Варіант ІІ 600 58 50


Примітки.

  • Варіант випробування (температуру) споживач обговорює на замовлення.
  • При отриманні незадовільних результатів випробування за II варіантом повторні та арбітражні випробування проводяться за I варіантом (за будь-яким із зазначених режимів випробування).

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРДЕН ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ЗНАМУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
ІМ. І.П. Бардіна

21/05.73 р.
ТО/ТУ 14-1-312

107843, Москва, Би-Б, 2-а Бауманська вул., д. 9/23. Телефон 267-01-02, справ. 1-00. Для телеграм - Москва

ОДР 3432073/3

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ЗАВОДУ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ»

ТОВ. ЖУЧИНУ В.М.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО ТЕХНІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ МЧМ СРСР
ТОВ. Шефтелі Н.І.

НАЧАЛЬНИКУ ЛАБОРАТОРІЇ ВІАМ

ТОВ. Беренсон В.Ф.

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ГОЛОВСПЕЦСТАЛІ МЧМ СРСР

ТОВ. КУЛТИГІНУ В.С.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВТЕХУПРАВЛІННЯ МЧМ СРСР

ТОВ. СТРОГАНОВУ Г. Б.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СОЮЗГОЛОВМЕТАЛУ

ТОВ. ШТЕЙНБЕРГУ Є.К.

ЧЛЕНУ ДЕРЖКОМІТЕТУ ЦІНА РМ СРСР

ТОВ. ІЛЬЇНУ О.І.

ПОЧАТКУ ВІФС

ТОВ. ГОЛАНТУ М.Є.

НДІЕЧМ

ТОВ. ЧЕЧПЛАНОВУ В.І.

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ЧЕЛЯБИНСЬКОГО МЕТЗАВОДУ

ТОВ. ЛАБУНОВИЧУ О.О.

ЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ
до ТУ 14-1-312-72 «Прутки та шайби зі сталі
марки Х12Н22Т3МР (ЕП33)».

1. Постачання металу (шайби та прутки) з преса виключити з технічних умов з 16/X-1973 р.

2. Пункт 1.1.

Посилання на ГОСТ 1133-41 замінити на ГОСТ 1133-71 .
Для катаних прутків посилання на ГОСТ 1133-41 замінити посиланням на ГОСТ 2590-71 .
Третю фразу поширити на прутки понад 200 мм.

3. Пункт 1.2 виключити з 16/X-1973 р.

Підстава:

1. Заміна ГОСТ 1133-41 на ГОСТ 1133-71 , ГОСТ 1133-41 у частині гарячекатаних прутків на ГОСТ 2590-71 .

2. Технічні умови ТУ 14-1-312-72 з 16/X-73 р. замінені в частині металу з пресу ТУ 14-1-569-73.

3. Лист № 35/2-3-89 від 3/IV-73 р. Челябінського метзаводу.

Зав. Технічним відділом
ЦНІІЧМ /Каплан А.С./

Міністерство чорної металургії СРСР

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника головного
технічного управління

п/п Г. Б. Строганов

печатка

"18".07.1973 р.

УДК

Група В-32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер Головспецсталі
МЧМ
в/п В.С. Култигін

печатка

"02".08.1973 р.

ПРУТКИ І ШАЙБИ З СТАЛИ Х12Н22Т3М3
(ЕП33)

Технічні умови
ТУ 14-1-312-72

Зміна №1

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
28.03.77 за №98863

Термін запровадження: з 09.10.73 р.

Примітку пункту 3.3 викласти у такій редакції:

«На прутках діаметром або стороною квадрата до 100 мм контроль мехвластивостей і тривалої міцності проводити в профілі, що поставляється. Дозволяється проводити випробування у великому профілі та результати випробувань поширювати на менші. Постачальник гарантує отримання властивостей відповідно до вимог цих ТУ».

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер заводу "Електросталь"
в/п В.М. Жучин
"02".07.1973 р.

Розроблено:

Зам. начальника ВІАМ
в/п Н.М. Скляров
Начальник лабораторії
в/п В.Ф. Беренсон

Зареєстровано: 09.08.73

Зав. технічним
відділом ЦНІІЧМ О.С. Каплан

Вірно: 27.3.77. 988 63

Міністерство чорної металургії СРСР

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
03.05.77 за №102364

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер Головного
технічного управління

Строганов Г. Б.
"21".06.1976 р.

УДК

Група В-32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер
ВПО «Союзспецсталь
Култигін В. С. .

«23».06.1977 р.

ПРУТКИ І ШАЙБИ З СТАЛИ Х12Н22Т3М3 (ЕП33)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-312-72

Зміна №2

Термін запровадження: з 18.02.77 р.

1. Строк дії технічних умов обмежений до 01.01.82р.

2. Пункт 3.11 викласти у такій редакції:

«Відбір проб визначення хімічного складу проводиться у разі ГОСТ 7565–73 . Хімічний аналіз сталі проводиться за ГОСТ 12344-66 , ГОСТ 12365-68 та ГОСТ 20560-75 або іншим методом, що забезпечує точність визначення, необхідного стандартом».

3. Розділ 4 доповнити пунктом 4.3 наступної редакції:

«При присвоєнні продукції Знаку якості позначення Знака якості провадиться відповідно до ГОСТ 1.9-67 р.

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника ВІАМ

Скляров Н.М.

Зав. лабораторією стандартизації
ЦНІІЧІ
Коляснікова Р. І. .

Розроблено:

В.о. головного інженера

заводу «Електросталь»

Косирєв Л.К.

22.11.77

Виправленому вірити.

Зареєстровано ЦНИИЧМ: 18.01.77

Зав. відділом стандартизації
Меандров Л. В. .

102364 35.77
28.3.77 98864
9.2.77 97776

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
81.09.30 за №93408/03
07 Вер 1981
Копія
Група В 32

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер Головного
технічного управління

Г. Б. Строганов
підпис

«26.05.81

печатка

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер ВПО «Союзспецсталь

підпис

"16".06.81 р.
печатка

ПРУТКИ І ШАЙБИ З СТАЛИ Х12Н22Т3М3 (ЕП33)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-312-72

ЗМІНА № 3

Термін запровадження: 01.01.82 р.

1. Строк дії технічних умов продовжується до 01.01.87 р.

2. У пункті 3.4. ГОСТ 9454-60 замінити на ГОСТ 9454-78 .

3. У пункті 3.11 друге речення викласти у такій редакції:

«Хімічний аналіз сталі проводиться за ГОСТ 12344-78 , 12345-80, 123476-78, 12347-77, 12348-78, 12349-66, 12350-78, 12351-66,32 , 12355-78, 12356-66, 12362-66, 12363-79, 12364-66, 12365-66 та ГОСТ 20560-75 або іншим методом, що забезпечує точність визначення, необхідного стандартом.

4. У пункті 1.1. ГОСТ 4692-57 замінити на ОСТ 14-13-75, ГОСТ 4693-57 замінити на ГОСТ 4693-77 .

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника ВІАМ

в/п Н.М. Скляров

Начальник лабораторії

в/п В.Ф. Беренсон

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей ЦНІІЧМ

В.Т. Абабков

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер заводу
«Електросталь»

в/п Л.К. Косирєв

"24".04.81 р.

Зареєстровано ЦНИИЧМ: 24.07.81

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії В.Т. Абабков

Копія вірна:

Міністерство чорної металургії СРСР

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер Головного
технічного управління

В.Д. Талалаєв

"05".04.85 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер

ВПО «Союзспецсталь
МЧМ СРСР

Н.І. Дроздов
08.03.85 р.

ПРУТКИ І ШАЙБИ З СТАЛИ Х12Н22Т3М3 (ЕП33)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-312-72

ЗМІНА № 4

Термін введення:

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника ВІАМ

Н.М. Скляров

Начальник лабораторії

В.Ф. Беренсон

15.02.85 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер

Заводу «Електросталь»

К.Я. Федоткін

28.02.84 р.

1. Вступну частину ТУ доповнити абзацом «Показники технічного рівня, встановлені цими технічними умовами, відповідають найвищій категорії якості.

2. Пункт 2.3., Табл. 2:

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
85.07.02 за №093408/04

У графі «Тимчасовий опір розриву» записати:

σ в
Н/мм 2
(кгс/мм 2 )
Варіант I
ЕП33 880 (90)
ЕП33-ВД 880 (90)

Зміна №4
до ТУ 14-1-312-72

σ в
Н/мм 2
(кгс/мм 2 )
Варіант 2
ЕП33 980 (100)
ЕП33-ВД 980 (100)


У графі «Межа плинності» записати:

σ 0,2
Н/мм 2
(кгс/мм 2 )
Варіант 1
ЕП33 590 (60)
ЕП33-ВД 590 (60)
Варіант 2
ЕП33 685 (70)
ЕП33-ВД 685 (70)


У графі «Ударна в'язкість» записати:

А н
Дж/см 2
(Кгсм/см 2 )
Варіант 1
ЕП33 29 (3)
ЕП33-ВД 29 (3)
Варіант 2
ЕП33 29 (3)
ЕП33-ВД 29 (3)

3. Пункт 2.3., Табл. 3:

У графі «Постійно-прикладена напруга» записати:

Н/мм 2 (кгс/мм 2 )
при 750°С 294 (30)
при 700°С 392 (40)
при 600°С 569 (58)

Зміна №4
до ТУ 14-1-312-72

4. Пункт 3.5. посилання на ГОСТ 10145-62 замінити на ГОСТ 10145-81 .

5. Пункт 3.11. викласти у такій редакції:

«Відбір проб визначення хімічного складу проводиться у разі ГОСТ 7565–81 . Хімічний склад сталі проводиться за ГОСТ 12344-78 , ГОСТ 12345-80 , ГОСТ 12346-78 , ГОСТ 12347-77 , ГОСТ 12348-78 , ГОСТ 12350-78 , ГОСТ 12354-12 ГОСТ 12357-84 , ГОСТ 12360-82 і ГОСТ 20560-81 або іншим методом, що забезпечує необхідну точність визначення.

6. ТУ доповнити розділом 5. «ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ» та пунктом 5.1. у редакції: «Транспортування та зберігання відповідно до ГОСТ 7566–81 ».

7. Оптові ціни опубліковані у Довіднику № 1 оптових цін на сортову сталь до пр-ту № 01-08, стор 69-72.

Узгоджено:
Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей ЦНІІЧМ
В.Т. Абабков

Зареєстровано ЦНИИЧМ: 13.05.85

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії

В.Т. Абабков

Повторно
4/2543

Міністерство чорної металургії СРСР

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Головного
Технічного управління
МАП СРСР
В.П. Талалаєв
24.06.86 р.

УДК
Група В32

РОЗРОБЛЕНО:
Головний інженер
ВПО «Союзспецсталь»
Н.І. Дроздов

30.06.86

ПРУТКИ З СТАЛИ 10ХН23Т3МР (ЕП33)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-312-72

Зміни №5

Термін введення …

ПОГОДЖЕНО:
Зам. начальника ВІАМ
Н.М. Скляров

Начальник лабораторії

ВІАМ

В.Ф. Беренсон

Зав. лабораторією стандартизації
спецсталей та сплавів
ЦНІІЧМ

В.Т. Абабков

РОЗРОБЛЕНО:
Головний інженер
заводу «Електросталь»
К.Я. Федоткін

22.04.86 р.

Державний комітет СРСР із стандартів
ВСЕСПІЛЬНИЙ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТІВ І ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ЗАРЕЄСТРУВАНО І ВНЕСЕНО В РЕЄСТР
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
86.08.11 за №93408/05

1. Продовжити термін дії технічних умов до 01.08.91.

2. Пункт 3.4. Замінити посилання: ГОСТ 1497-73 на ГОСТ 1497-84 .

ЗАРЕЄСТРУВАНО ЦНІІЧМ: 18.07.86
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії В.Т. Абабков

24/7

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 09 6400

ЗАРЕЄСТРУВАНО
МЦСМ ДЕРЖСТАНДАРТУ
093408/06
02.08.90

УДК

Група В-32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зам. директора ЦНІІЧЕРМЕТ

В.А. Синельників

25.07.90

ПРУТКИ З СТАЛИ 10Х12Н22Т3М3 (ЕП33)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-312-72

Зміна №6

Тримач оригіналу — ЦНІІЧЕРМЕТ

21.08.90
28.11.90

Термін запровадження: 24.09.90

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника ВІАМ

Є.Б. Качанів

«___» ____ 1990 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер

Заводу «Електросталь»

А.П. Сісєв

«___» _____ 1990 р.

1. Строк дії технічних умов продовжується до 01.01.2000р.

2. У вступній частині виключити фразу: «Показники технічного рівня, встановлені цими технічними умовами, відповідають вищій категорії якості».

3. Розділ 1, пункт 1.1. викласти у новій редакції:

«Метал поставляється у прутках від 8 мм до 240 мм.
За формою, розмірами та граничними відхиленнями прутки повинні задовольняти вимогам:


а) гарячекатані

Ø8 ± 55 мм - ГОСТ 2590-88 звичайної точності прокатки;
Ø60-70 мм - з граничними відхиленнями +2,5 мм (на обтискній кліті стану 350/250 мм);
Ø75 мм - з граничним відхиленнями +3,0 мм.
Овальність прутків має перевищувати 0,5 суми граничних відхилень по діаметру.
Кривизна прутків має перевищувати 5 мм на 1 м довжини.


б) ковані Ø60±240 мм - ГОСТ 22411-77 .
Довжина прутків не коротша за 0,5 м.

4. Розділ 2 пункт 2.1 викласти у такій редакції:

«Хімічний склад сталі 10х11Н23Т3МР обох методів виплавки повинен відповідати вимогам ГОСТ 5632-72 .

5. Розділ 4 пункт 4.3 виключити.

Експертизу проведено: 24.07.90
Зав. лабораторією стандартизації
Спеціальних сталей та сплавів
В.Т. Абабков

28/1325

Міністерство металургії СРСР

ОКП 09 6400

Група В-32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зам. директора ЦНДІ

В.А. Синельників

02.09.91

17.10.91

ПРУТКИ З СТАЛИ 10Х12Н22Т3М3 (ЕП33)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-312-72

Зміна №7

Термін запровадження: 02.11.91 р. Тримач оригіналу - ЦНІІЧМ

ПОГОДЖЕНО:

Зам. Генерального директора

НВО ВІАМ

Є.Б. Качанів

12.07.91

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер

заводу «Електросталь»

А.П. Сісєв

20.02.91 р.

1. У найменуванні ТУ (зміни 4, 5, 6) виправити друкарську помилку в назві марки, рахувати 10Х11Н23Т3МР (ЕП33).

2. Вступну частину ТУ поширити і на прутки - прес виробу.

3. Розділ 1 "Сортамент" поповнити пунктом "в".

в) прутки - прес виробу Ø80±130 мм. За формою, розмірами та граничними відхиленнями прутки — преси повинні задовольняти вимоги ГОСТ 22411–77 .

21.10.91
ЗАРЕЄСТРУВАНО
МЦСМ ДЕРЖСТАНДАРТУ
093408/07 від 27.09.1991р.

6817

Зміна №7
до ТУ 14-1-312-72

4. Пункт 3.3 доповнити абзацом у редакції:

«Дозволяється для прутків-пресвиробів проводити контроль механічних властивостей на зразках, вирізаних із профілю, що поставляється.

Експертизу проведено: 02.09.91
Зав. лабораторією
стандартизації спец. сталей
та сплавів ЦНІІЧМ

В.Т. Абабков