Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ1-805-045-82

Форма № 665-1

ПОГОДЖЕНО

Головний інженер
підприємства п/с Г-4716
Т.В. Диванін

05.08.82 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер
підприємства п/с Р-6189
О.Л. Макрушін

07.07.82 р.

КОНТРОЛЬНИЙ ЕКЗЕМЛЯР

СТРІЧКИ І СМУГИ З СПЛАВІВ
ХРОМЕЛЬ І АЛЮМЕЛЬ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ1-805-045-82
(замість ТУ1-5-025-77)

Строк дії з 01.01.83
до 01.01.88, 93 (2), 98 (3) (без огр. порівн. д) (2)

Головний металург
І.М. Каганович

06.07.82

Начальник відділу
стандартизації

А.П. Грибів

07.07.82

Дані технічні умови поширюються на стрічки та смуги зі сплавів хромель та алюмель, призначені для виготовлення сполучних наконечників до термопар та компенсаційних проводів.

Приклад умовного позначення стрічки зі сплаву хромель товщиною 1,0 мм, що поставляється за ТУ1-805-045-82:

Стрічка хромель 1,0 ТУ1-805-045-82.

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1. Розміри стрічок та смуг та граничні відхилення за розмірами повинні відповідати вимогам табл. 1.

Таблиця 1

мм
Товщина Граничне відхилення за товщиною Ширині Довжині не менше
1,0 -0,08 50-60 200

1.2. Хімічний склад сплавів хромель та алюмель повинен відповідати вимогам ГОСТ 492–73

1.3. Стрічки та смуги виготовляються з підкату овального перерізу розміром 15х50х500 мм, що поставляється за ТУ 48-21-63-72.

1.4. Стрічки та смуги поставляються у відпаленому стані.

1.5. Поверхня стрічок і смуг повинна бути рівною, гладкою і не мати тріщин та розшарування. На поверхні стрічок та смуг допускаються дефекти, що не виводять стрічку або смугу за граничне відхилення за товщиною. Окислена поверхня і сліди від мастила, що вигоріло, на стрічках і смуг бракувальною ознакою не є.

1.6. Стрічки та смуги повинні бути обрізані з усіх боків. Серповидність і коробуватість стрічок та смуг бракувальною ознакою не є.

1.7. Показники механічних властивостей стрічок та смуг повинні відповідати вимогам табл. 2.

Таблиця 2

Марка сплаву Тимчасовий опір розриву σ в , Мпа (кгс/мм 2 ) Відносне подовження, δ, %
не менше

Хромель

Алюмель

490 (50)

441 (45)

15

20

2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

2.1. Стрічки та смуги зі сплавів хромель та алюмель пред'являються і до приймання партіями.
Партія має бути скомплектована зі стрічок та смуг по сплавах та однакового класу, аналогічно комплектації підкату.

2.2. Хімічний аналіз сплавів хромель та алюмель проводиться на підприємстві-постачальнику підкату.

2.3. Контролю розмірів піддається кожна стрічка та смуга.

2.4. Якість поверхні перевіряється на кожній стрічці та смузі.

2.5. На контроль механічних властивостей відбирається два зразки партії кожного сплаву.

2.6. При отриманні незадовільних результатів випробувань проводиться повторне випробування на подвоєній кількості зразків, вирізаних із тих самих стрічок та смуг.
При отриманні незадовільних результатів повторних випробувань, отриманих хоча б одному з зразків, стрічки і смуги піддаються поштучному випробуванню.

3. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

3.1. Хімічний аналіз готових стрічок та смуг не проводиться. Відповідність хімічного складу сплавів гарантується заводом-виробником підкату.

3.2. Огляд поверхні стрічок та смуг проводяться без застосування збільшувальних приладів.

3.3. Перевірка розмірів проводиться вимірювальним інструментом, що забезпечує необхідну точність виміру.

3.4. Випробовування стрічок і смуг на розтяг проводиться за ГОСТ 1497-78 84 . (1)

3.4.1. Форма та розміри зразків встановлюються відповідно до ГОСТ 1497–78 84 . (1)

Розрахункова довжина зразка обчислюється за такою формулою:

, де

- розрахункова довжина зразка, мм;

розрахункова довжина зразка, мм 2 .

4. МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА, ДОКУМЕНТАЦІЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

4.1. На кожну стрічку або смугу має бути нанесене фарбою, що не змивається, маркування літерами:

Х - для хромелю;

А – для алюмелю та відповідний номер для кожного сплаву, наприклад: Х3 або А3.

4.2. Партія стрічок та смуг однойменного сплаву та класу повинна бути згорнута в рулони, перев'язана м'яким дротом або іншою стрічкою з кольорових сплавів та обгорнута вологонепроникним папером та мішковиною.

Допускається постачання смуг пачками.

4.3. До кожного рулону або пачки прикріплюється бирка, на якій має бути зазначено:

а) підприємство-виробник;

б) марка металу;

в) номер партії;

г) номер технічних умов;

д) тавро відділу технічного контролю;

4.4. Кожна партія стрічок та смуг супроводжується сертифікатом, що засвідчує відповідність якості стрічок та смуг вимогам цих технічних умов, у якому зазначається:

а) найменування підприємства-виробника;

б) марка металу;

в) розмір стрічок та смуг;

г) номер партії;

д) маса партії;

е) кількість місць у партії;

ж) результати механічних випробувань;

з) позначення реальних технічних умов.

4.5. Транспортування стрічок і смуг здійснюється залізничним транспортом у критих транспортних засобах згідно з «Технічними умовами перевезення та кріплення вантажів» Міністерства шляхів сполучення СРСР, видання 1969 р. або автомобільним транспортом згідно з «Загальними правилами перевезення вантажів автотранспортом», затвердженим Міністерством автомобільного транспорту РРФСР 30 липня 1971 р. .

4.6. Стрічки та смуги повинні зберігатися у критих складських приміщеннях, захищених від дії вологи, активних хімічних реагентів та механічних пошкоджень.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ МАЮТЬСЯ ПОСИЛАННЯ У ТУ1-805-045-82

ГОСТ 492-73

ТУ 48-21-63-72

ГОСТ 1497-78 84 (1)

п. 1.2

п. 1.3

п. 3.4, п 3.4.1

Форма 2 ГОСТ 25

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

Зміни № документа
1 1, 4, 6 Изв. 803 16-26-87
2 2 Изв. 803 16-62-88
3 1 Изв. 803 2411-92