Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-3-379-75

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер

Союзпромприладу

Мінприладу СРСР

А.С. КОНСТАНТИНІВ

«25».07.1975 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер

ГЛАБТРУБСТАЛІ

В.А. ТКАЧЕНКО

«26» серпня 1975 р.

ТРУБИ МАНОМЕТРИЧНІ З ДИСПЕРСІЙНО-
ТВЕРДІЮЧИХ СПЛАВІВ 36НХТЮ (ЕІ-702),
36НХТЮМ (ЕП-51), 42НХТЮ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-3-379-75
(замість ЧМТУ 3-275-69)

Термін запровадження: з 01.11.1975 р.

ПОГОДЖЕНО:
Головний інженер
ЦПКБ «Теплоприлад»
З.Г. Блінштейн

„26“.08.1975 р.

Термін: до 01.11.1980 р.

Розроблено:

Зам. директора ВНИТИ
А.А. ШЕВЧЕНКА

„19“.08.1975 р.

Головний інженер ТОЕХ ВНИТИ
А.В. ЧУБ

„12“.08.197 р.

КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

ПОДІЙ на 2003 р.

1975 р.

Справжні технічні умови поширюються на постачання холоднодеформованих безшовних тонкостінних та особливо тонкостінних труб з дисперсійно-твердіючих сплавів 36НХТЮ /ЕІ-702/, 36НХТЮМ /ЕП-51/, що виготовляються з трубної заготовки, що поставляється по 4-4 відповідно, а саме зі сплаву 42НХТЮ.

Труби призначені для застосування як заготівля при виготовленні пружних чутливих елементів високоякісних приладів точності і підвищеної надійності.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Розміри труб та граничні відхилення повинні відповідати зазначеним у таблиці 1.

1.2. Труби поставляються немірної довжини не менше 1 м і довжини кратної кратністю не більше 1 м. Кратність труб вказується в замовленні. Допускається постачання немірних труб довжиною не менше 0,5 м у кількості не більше ніж 20% від замовлення.

1.3. Труби поставляються по зовнішньому діаметру та товщині стінки. Допускається постачання труб за внутрішнім діаметром і товщиною стінки.

1.4. Кривизна труб повинна перевищувати 1,5 мм на метр довжини.

1.5. Овальність і різниця труб не повинна виводити діаметр і товщину стінки за 0,8 граничних відхилень.

1.6. Приклад умовного позначення труби діаметром 10 мм із товщиною стінки 1 мм кратної довжини 400 мм:

Труба 10х1х400 кр ЕІ-702 ТУ 14-3-379-75.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Труби виготовляються із сплавів 36НХТЮ /ЕІ-702/, 36НХТЮМ /ЕП-51/, 42НХТЮ з хімічним складом за ГОСТ 10994-74 .

Таблиця 1

мм
Товщина стінки Граничні відхилення по стінці Зовнішній діаметр та граничні відхилення по діаметру
4,02 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 25,0 32,0

+0,04

-0,03

-10 -0,15 -0,20 -0,30
0,15 ±0,02 + - + - + + + + + - - - -
0,18 ±0,02 - - - - + + + - - - - - -
0,20 ±0,02 + + + + + + + + + + + - -
0,25 ±0,03 - - + + + + + + + + + - -
0,30 ±0,03 + + + + + + + + + + + + +
0,35 ±0,03 - - + + + + + + + + + - -
0,40 ±0,04 + + + + + + + + + + + + +
0,50 ±0,04 + + + + + + + + + + + + -
0,60 ±0,5 - + + + + + + + + + + + +
0,70 ±0,05 - - + + + + + + + + + - -
0,80 ±0,06 - - + + + + + + + + - - +
0,90 ±0,06 - - + + + + + + + + - - -
1,00 ±0,08 - - + + + + + + + + + + +
1,10 ±0,08 - - - + + + + + - - - - -
1,20 ±0,08 - - - - + + + + + + - + +
1,40 ±0,09 - - - - - - - + + + + + +
1,60 ±0,10 - - - - - - - + + + - + +
1,80 ±0,10 - - - - - - - + + + + + +
2,00 ±0,15 - - - - - - - - + + + + +
2,20 ±0,15 - - - - - - - - - + - - -
2,40 ±0,15 - - - - - - - - + + - - -
2,60 ±0,15 - - - - - - - - - + - - -

Труби зі сплаву 42НХТЮ виготовляються з факультативними властивостями з механічних та технологічних випробувань на перших 1000 м, після чого норми уточнюються.

2.2. Труби виготовляються у термообробленому /загартованому/ стані.

Примітка: На вимогу замовника труби виготовляються в нагартованому стані зі ступенем деформації: 25-60% для труби діаметром 14 мм і вище та 20-60% для труб діаметром менше 14 мм. Труби, що виготовляються в нагартованому стані, не піддаються електрополіруванню, механічним та технологічним випробуванням за такими пунктами:

а/ Визначення величини зерна;

б/ На міжкристалітну корозію;

в/ На сплющування.

У сертифікаті на нагартовані труби вказується режим останнього загартування та ступінь деформації.

Кривизна нагартованих труб не регламентується.

2.3. Механічні властивості труб повинні бути не менш наведеними в таблиці 2:

Таблиця 2

Марки сталей Після старіння 675 +720 ° С Стан постачання
δ кг/мм 2 δ 5% δ кг/мм 2 δ 5%
36НХТЮ 130 15 70 32
36НХТЮМ 140 9 - -

Примітка:

  • Допускається постачання до 30% труб від замовлення з тимчасовим опором розриву в стані постачання не менше 65 кг/мм 2 .
  • За згодою сторін допускається постачання труб з тимчасовим опором розриву після старіння щонайменше 100 кг/мм 2 .
  • Результати випробування труб із сплаву 36НХТЮМ факультативні на перших 10 000 м, після чого норми уточнюються.

2.4. Величина зерна металу труб повинна бути не більше 5 балів.

2.5. На вимогу споживача труби із сталі ЕІ-702 у стані постачання повинні витримувати випробування на міжкристалітну корозію.

2.6. Залежно від замовлення труби можуть поставлятися з травленою, шліфованою або електрополірованою зовнішньою поверхнею та травленою або електрополірованою внутрішньою поверхнею.

Примітка: Електрополіровці можуть піддаватися труби із зовнішнім та внутрішнім діаметром понад 6 мм.

2.7. На поверхні труб у стані поставки не повинно бути тріщин, полон, рванин, заходів сонця, раковин, вм'ятин, припалів, травильної висипки та сторонніх включень.

2.8. Допускається місцева або суцільна зачистка, або шліфування казанних дефектів за умови, що суцільною зачисткою або шліфуванням діаметр і товщина стінки не виходять за мінусові граничні відхилення, а при місцевій зачистці товщина стінки не виходить за мінусові граничні відхилення.

2.9. На зовнішній та внутрішній поверхні допускаються дрібні дефекти, зумовлені способом виробництва: ризики, подряпини, пологі вм'ятини, місцева сітка, що є результатом нерівномірної травимості металу, горобина, шорсткість.

На трубах не допускаються ділянки матової поверхні та кольору втечі.

Товщина стінки при контрольній зачистці не повинна виходити за граничні межі відхилення.

За необхідності можуть бути узгоджені зразки.

2.10. Кінці труб повинні бути обрізані під прямим кутом і зачищені від задирок.

2.11. Труби сортаменту таблиці 1 повинні витримувати випробування на сплющування без розтріскування до зазору між поверхнями, що сплющують, рівного 2 товщинам стінки для товщини стінок до 1мм і 3 товщинам стінки для товщини стінки 1 мм і вище.

При виявленні на сплющуваних зразках дрібних дефектів, що є наслідком зовнішніх вад, обумовлених способом виробництва і допускаються без зачистки (п. 9.9.), Контроль проводиться візуально за узгодженими еталонами.

3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

3.1. Візуальному огляду та обміру піддається кожна груба партія. Партія повинна складатися з труб одного розміру по діаметру та товщині стінки, однієї марки сталі та однієї плавки. Кількість труб у партії – не більше 500 штук.

3.2. Огляд зовнішньої поверхні труб провадиться візуально.

3.3. На вимогу споживача огляд внутрішньої поверхні труб із внутрішнім діаметром 8,2 мм і біліше проводиться за допомогою перископа, при цьому труби з внутрішнім діаметром 8,2-13 мм оглядаються з двох сторін на довжині 1,5 м. В інших випадках внутрішня поверхня контролюється на зразках довжиною 100 мм, відібраних від 3% труб партії, але не менше ніж від 3 труб.

3.4. Контроль зовнішнього діаметра проводиться у трьох місцях по довжині труби мікрометром, скобою або іншим приладом, що забезпечує необхідну точність виміру. Контроль товщини стінки труб проводиться мікрометром з торців труби або на зразках довжиною не менше 50 мм, що розрізають уздовж твірної. Зразки відрізаються від 3% труб партії, але не менш як від 3 труб.

3.5. Хімічний склад металу труб приймається за сертифікатом на трубну заготівлю. У разі необхідності перевірки хімічного складу готових труб від однієї з труб даної плавки відбирають стружку по колу в декількох місцях по довжині труби. Хімічний аналіз проводять за ГОСТ 12344-66 , ГОСТ 12345-66 , ГОСТ 12346-66 , ГОСТ 12347-66 , ГОСТ 12348-66 , ГОСТ 12350-66 , ГОСТ 12352-62 12357-66 .

3.6. Визначення величини зерна здійснюється за ГОСТ 5639-65 .

3.7. Випробування на розтягування повинно проводитись згідно з ГОСТ 10006-73 зі швидкістю пересування рухомого захоплення не більше 44 мм/хв.

3.8. Випробування на сплющення проводиться за ГОСТ 8695-58 .

3.9. Випробування на міжкристалітну корозію проводиться за методом ГОСТ АМ 6032-58 з провокуючим нагріванням до температури 650-720°С.

3.10. Для контролю якості металу труб у стані постачання проводиться відбір наступної кількості зразків:

3.10.1. На сплющування - від двох труб партії за одним прикладом.

3.10.2. На розтяг після загартування, на розтяг після старіння, для контролю величини зерна і на міжкристалітну корозію - від 3-х труб партії по одному зразку по кожному виду випробувань.

3.11. При незадовільних результатах будь-якого випробування дані випробування повторюються на подвоєній кількості зразків. У разі незадовільних результатів повторних випробувань хоча б на одному зразку всі труби партії піддаються тому виду випробувань, по якому отримані незадовільні результати. Труби, що показали незадовільні результати за будь-яким із видів випробувань, як при первинній, так і при повторній та індивідуальній перевірці, бракуються.

4. МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ

4.1. Труби поштучно не маркуються, а відвантажуються пакетами, загорнутими в папір.

4.2. До кожного пакету має прикріплюватися бирка із зазначенням:

а/ заводу-виробника;

б/ номери партії;

в/ кількість труб у партії;

г/ номери плавки;

д/ марки сплаву;
е/ розміру труб.

4.3. Готові труби повинні відвантажуватись у дерев'яних ящиках. Упаковка труб повинна забезпечувати їх чистоту та безпеку під час транспортування.

4.4. Кожна партія труб повинна супроводжуватись документом, що засвідчує якість та відповідність труб вимогам цих технічних умов.

Документ повинен містити:
а/ найменування заводу-виробника;
б/ номер партії;

в/марку сплаву;

г/ розмір труб;

д/ номер плавки;

е/ кількість труб у партії;

ж/ результати всіх випробувань;

з/ номер справжніх технічних умов;

та/ підпис ВТК.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ЗА ПРОДУКЦІЮ

5.1. Аналогом для визначення основної ціни на труби, що поставляються за цими технічними умовами, є особливо тонкостінні труби нержавіючі зі сталі марки Х18Н10Т за ГОСТ 10498-63 (прейскурант № 01-04-67 р., Стор. 322-339).

5.2. Основна ціна на труби безшовні тонкостінні та особливо тонкостінні з дисперсійно-твердіючих сплавів типу 36НХТЮ (ЕІ-702) та 36НХТЮМ (ЕП-51) визначається виходячи з прейскурантної ціни 1 тонни відповідних розміром труб — аналогів зі сталі марки Х18Н10 труб розміром 25х1,5 зі сталі марки Х18Н10Т за ТУ 14-3-209-74 та марок сталі 36НХТЮ (ЕІ-702), 36НХТЮМ (ЕП-51) за ТУ 14-3-209-74 збільшеною на видатковий коефіцієнт металу 1, 5.

5.3. До основної ціни стягуються доплати за постачання труб:

5.3.1. Кратної довжини (прейскурант № 01-04, стор 339).

5.3.2. Особливо високої точності товщиною стінки (прейскурант № 01-04, стр.339).

5.3.3. З випробуваннями на розтяг після старіння (прейскурант № 01-40, стор 339).

5.4. З основної ціни надаються знижки за постачання труб:

5.4.1. Без випробувань на неметалеві включення (прейскурант № 01-04, стор. 3390,

Примітка:

До основної ціни стягуються приплати при постачанні труб на вимогу споживача:

  • З оглядом на внутрішній поверхні труб з внутрішнім діаметром 8,2 мм і більше (прейскурант № 01-04, стор 339).
  • З випробуваннями на міжкристалітну корозію (прейскурант № 01-04, стор 339).

З основної ціни надаються знижки при постачанні труб на вимогу споживача:

  • З травленою, шліфованою або електрополірованою зовнішньою поверхнею та травленою або електрополірованою внутрішньою поверхнею (прейскурант № 01-04, стор. 339).
  • У нагартованому стані (прейскурант № 01-04, стор 339).


ЗАРЕЄСТРУВАНІ
„27“ серпня 1975 р.
Зав. лабораторією техумов та нормалей
ВНИТИ (М.М. Бернштейн)

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

УДК

Група В62

Узгоджено: Затверджено:

Головний інженер Союзпромприладу Головний інженер ВПО Союзтрубо-

Мінприладу СРСР стали

І.А. Гукаленко В. А. Ткаченка

6» X 1977 «28» XI 1977

ТРУБИ МАНОМЕТРИЧНІ З ДИСПЕРСІЙНО-

ТВЕРДІЮЧИХ СПЛАВІВ 36НХТЮ (ЕІ-702)

36НХТЮМ (ЕП-51), 42НХТЮ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-3-379-75

Зміна №1

Термін запровадження з 01.03.1978 р.

1. Ця зміна поширюється на постачання труб із сталі 36НХТЮ (ЕІ-702).

2. Пункт 1.3 викласти у такій редакції:

«Труби поставляються по зовнішньому діаметру та товщині стінки. Допускається поставка труб за внутрішнім діаметром і товщиною стінки труб з внутрішнім діаметром 10 мм і вище в межах сортаменту таблиці № 1. Граничні відхилення по діаметру плюсові і повинні дорівнювати абсолютній величині поля допуску для зовнішнього діаметра згідно таблиці № 1. Граничні відхилення по товщині стінки повинні відповідати таблиці №1.

3. Таблицю № 1 подати у вигляді:

4. Пункт 2.11. доповнити:

«Для труб діаметром 3,5 мм із товщинами стінок вище 0,3 мм результати випробувань на сплющування, до набору статистики, факультативні.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
16.01.75 за №114057

5. Пункти 2.7. та 2.8. поєднати в один пункт.

Узгоджено: Розроблено:

Головний інженер ЦКЛ Зам. Директора ВНДТМ

Теплоприлад» А.А. Шевченка

З.Г. Блюштейн "5" 12 1977 р.

«1» 08 1977 р. Головний інженер ТОЕЗ ВНИТИ

А.В.Чуб

«07» 07 1977


Таблиця 1

мм

товщина стінки граничні відключення Зовнішній діаметр та граничні відхилення по діаметру
3,5 3,8 4,0 4,5 4,8 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 20,0 25,0 32,0

+0,04

-0,03

-0,10 -0,15 -0,20 -0,30
0,15 ±0,02 + - + - - + - + + + + + - - - - -
0,18 ±0,02 - - - - - - - + + + - - - - - - -
0,20 ±0,02 + (+) + + - + + + + + + + - + + - -
0,25 ±0,03 + - - - - + + + + + + + - + + - -
0,30 ±0,03 + - + + (+) + + + + + + + - + + + +
0,35 ±0,03 + - - - - + + + + + + + - + + - -
0,40 ±0,04 + - + + - + + + + + + + - + + + +
0,50 ±0,04 + - + + - + + + + + + + - + + + -
0,60 ±0,05 + - - + - + + + + + + + - + + + +
0,70 ±0,05 - - - - - + + + + + + + - + + - -
0,80 ±0,06 - - - - - + + + + + + + (+) + - - +
0,90 ±0,06 - - - - - + + + + + + + - + - - -
1,00 ±0,08 - - - - - + + + + + + + (+) + + + +
1,10 ±0,08 - - - - - - + + + + + - - - - - -
1,20 ±0,08 - - - - - - - + + + + + - + - + +
1,30 ±0,09 - - - - - - - - - - (+) - - - - - -
1,40 ±0,09 - - - - - - - - - - + + - + + + +
1,60 ±0,10 - - - - - - - - - - + + - + - + +
1,80 ±0,10 - - - - - - - - - - + + - + + + +
2,00 ±0,15 - - - - - - - - - - - + - + + + +
2,20 ±0,15 - - - - - - - - - - - - - + - - -
2,40 ±0,15 - - - - - - - - - - - + - + - - -
2,60 ±0,15 - - - - - - - - - - - - - + - - -Міністерство чорної металургії СРСР

УДК

Група В62


Узгоджено: Затверджено:

Головний інженер Союзпромприладу Головний інженер ВПО Союзтрубо-

Мінприладу СРСР стали

І.А. Гукаленко В. А. Ткаченка

«18» … 1978 «21» VIII 1978

Труби манометричні з дисперсійно-

твердіючих сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702)

36НХТЮМ (ЕП-51), 42НХТЮ

Технічні умови

ТУ 14-3-379-75

(змінено ЧМТУ 3-275-69)

Зміна №2

Термін запровадження з 01.12.1978 р.

1. Перший абзац преамбули викладено в редакції: «Справжні технічні умови поширюються на постачання холоднодеформованих безшовних тонкостінних і особливо тонкостінних труб з дисперсійно-твердіючих сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702), 36НХТЮМВІ (ЕП-Е1-ВИ 3-209-74 і ТУ 14-242-166-77 відповідно, та Південнотрубним заводом із трубної заготівлі за ЧМТУ1-133-67 та ТУ 14-1-698-73 відповідно».

2. Розділ 5 «Порядок розрахунку за продукцію» викладено у новій редакції:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
29.08.78 за №134743
змін. 2 до ТУ 14-3-379-65

2

5.1. Аналогом для визначення основної ціни на труби зі стінкою 1,5 мм і менше, що поставляються за даними технічними умовами, є особливо тонкостінні труби з корозійностійкої сталі марки 05Х18Н10Т (08Х18Н10Т) за ГОСТ 10498-63 (прейскурант № 01-04-25). ).

5.2. Основна ціна на труби безшовні особливо тонкостінні з дисперсійно-твердіючих сплавів типу 36НХТЮ (ЕІ-702) і 36НХТЮМВІ (ЕП-51ВІ) визначається виходячи з прейскурантної ціни відповідних або найближчих менших розмірів труб-аналогів зі сталі88Т08 ціні трубних заготовок відповідних діаметрів зі сплаву 36НХТЮ (ЕІ-702) за ЧМТУ 1-133-67, сплаву 36НХТЮМВІ (ЕП-51ВІ) за ТУ 1-698-73 і сталі марки аналога 05Х18Н10Т5 , помножену на нормативні витратні коефіцієнти металу (прейскурант № 01-04-75 р. дод. 6 стор.21):

а) Збільшення ціни аналога на труби стали марки сплаву 36НХТЮ (ЕІ-702):

Таблиця 3

Діаметр, мм Товщина стінки, мм Різниця у вартості металу Збільшення ціни на руб. за тн. Основа цін на трубну заготівлю
1 2 3 4 5

4-6

7-10

12-25

12-25

12-25

32

32

усі стінки

-«-

0,15-0,3

0,35-0,6

0,7-1,4

0,3-0,5

0,6-1,4

(3840 · 1,04-1180) 11,5

(3840 · 1,04-1180) 9,5

(3840 · 1,04-1180) 10,5

(3840 · 1,04-1180) 8,0

(3840 · 1,04-1180) 7,0

(3840 · 1,04-1180) 13,0

(3840 · 1,04-1180) 10,0

32356

26729

29543

22509

19695

36577

28136

Виходячи з ціни злитків цієї марки з К=1,81.

() прейскурант № 01-02, ч. У ст. 78, 66 та збірник МЧМ СРСР від 29.05.75

Ціна аналога - прейскурант № 01-02-ч.1 стор. 167.

Приплата за кратність +4% там же стр.171аркуш 2.

змін. 2 до ТУ 14-3-379-75

3.

б) Збільшення ціни аналога на труби стали марки 36НХТЮМВІ (ЕП 51ВІ)

Таблиця 4

Діаметр, мм Товщина стінки, мм Різниця у вартості металу Збільшення ціни на руб. за тн. Основа цін на трубну заготівлю
1 2 3 4 5

4-6

7-10

12-25

12-25

12-25

32

32

усі стінки

-«-

0,15-0,3

0,35-0,6

0,7-1,4

0,3-0,5

0,6-1,4

(6100 · 1,04-1180) 11,5

(6100 · 1,04-1180) 9,5

(6100 · 1,04-1180) 10,5

(6100 · 1,04-1180) 8,0

(6100 · 1,04-1180) 7,0

(6100 · 1,04-1180) 13,0

(6100 · 1,04-1180) 10,0

53386

49058

54222

41312

36148

67132

51640

Виходячи з ціни злитків цієї марки з К=1,81.

[

прейскурант № 01-02, ч. У ст. 80, 105, 66 та збірник МЧМ СРСР від 29.У.75

Ціна аналога - прейскурант № 01-02, ч.1 стор. 167.

Приплата за кратність +4% там же стр.171змін. 2 до ТУ 14-3-379-75

4

5.3. До основної ціни стягуються доплати за постачання труб:

5.3.1. Кратної довжини (прейскурант № 01.04-75г. Стор.296).

5.3.2. Посилення норм по кривизні для труб діаметром до 10,5 мм (прейскурант № 01-04-75г. стор.297).

5.3.3. Особливо високу точність по товщині стінки (прейскурант № 01-04-75г. Стор.274).

5.3.4. З випробуванням на тимчасове опір розриву та відносне подовження після старіння (прейскурант № 01-04-75. стор.299). До основної ціни стягується приплата при постачанні труб на вимогу споживача:

5.3.5. З випробуванням на міжкристалітну корозію (прейскурант № 01-04-75г. Стор.299).

5.3.6. З оглядом на внутрішній поверхні труб перископом з внутрішнім діаметром 8,2 мм і більше (прейскурант № 01-04-75г. стор.299).

5.4. З основної ціни надаються знижки за постачання труб:

5.4.1. Без випробувань на неметалеві включення прейскурант №01-04-75г. стор.299).

5.4.2. З електрополірованою зовнішньою після шліфування поверхнею та травленою внутрішньою поверхнею (без її електрополірування) – прейскурант № 01-04-75г. стор. 274.

5.4.3. З травленою шліфованою зовнішньою поверхнею та травленою електрополірованою внутрішньою поверхнею (прейскурант № 01-04-75г. стор.274).

5.4.4. З травленою шліфованою зовнішньою поверхнею та з травленою внутрішньою поверхнею (прейскурант № 01-04-75г. стор.274).

5.4.5. При постачанні труб на вимогу споживача в нагартованому стані, надається знижка за постачання труб без:

5.4.6. Електрополірування (прейскурант № 01-04-75г. Стор.274);

5.4.7. випробувань на величину зерна (прейскурант № 01-04-75г. Стор.299);

5.4.8. випробувань на сплющування (прейскурант № 01-04-75г. стор.299);

5.4.9. контролю кривизни (прейскурант № 01-04-75г. Стор.297).


змін. 2 до ТУ 14-3-379-75

5

5.5. Аналогом для визначення основної ціни на тонкостінні труби зі стінкою 1,6 мм і більше є труби за ТУ 14-3-218-74 (прейскурант № 01-04-75 стр.243).

5.6. Основна ціна на труби безшовні тонкостінні з дисперсійно-твердіючих сплавів типу 36НХТЮ (ЕІ-702) та 36НХТЮМВІ (ЕП-52ВІ) визначається виходячи з прейскурантної ціни відповідних або найближчих менших розмірів труб-аналогів зі сталі марки 10Х трубних заготовок відповідних діаметрів зі сплаву 36НХТЮ (ЕІ-702) по ЧМТУ 1-133-67, сплаву 36НХТЮМВІ (ЕП-52ВІ) за ТУ 14-1-698-73 та сталі марки аналога 08Х18Н15-1 , помножену на нормативні витратні коефіцієнти металу (додатком 6, стор. 21 до прейскуранту № 01-04-75):

а) збільшення ціни аналога на труби стали марки 3

6НХТЮ (ЕІ-702):

Діаметр, мм Товщина стінки, мм Різниця у вартості металу Збільшення ціни на руб. за тн. Основа цін на трубну заготівлю

12-14

16-32

усі стінки

-«-

(3840 · 1,04-1450) 4,5

(3840 · 1,04-1450) 3,5

11446

8903

вказано у таблиці

№3

б) збільшення ціни аналога на труби стали марки

36НХТЮМВІ (ЕП-52ВІ):

Діаметр, мм Товщина стінки, мм Різниця у вартості металу Збільшення ціни на руб. за тн. Основа цін на трубну заготівлю

12-14

16-32

усі стінки

-«-

(6100 · 1,04-1450) 4,5

(6100 · 1,04-1450) 3,5

22023

17129

вказано у таблиці

№4


змін. 2 до ТУ 14-3-379-75

6

5.6.1. До основної ціни за постачання тонкостінних труб стягується приплата:

5.6.2. За кратну довжину, що обумовлюється на замовлення (прейскурант § № 01-04-75 р. стор.297).

5.6.3. За особливо високу точність по товщині стінки та діаметру (прейскурант № 01-04-75 р. стор. 274).

5.6.4. За випробування на тимчасовий опір розриву та відносне подовження після старіння (прейскурант № 01-04-75 р. стор.299).

5.6.5. За огляд внутрішньої поверхні труб із внутрішнім діаметром 8,2 мм і більше на вимогу споживача (прейскурант № 01-04-75 р. стор.299).

5.7. З основної ціни надається знижка за постачання труб без:

5.7.1. Електрополірування (прейскурант № 01-04-75 р. стор.255).

5.7.2. Випробувань на тимчасовий опір розриву, плинність та відносне подовження при температурі 350 °C для труб обох марок сталі та кімнатній температурі - на тимчасовий опір розриву та відносне подовження тільки для труб сталі марки 36НХТЮМ (прейскурант № 01-04-79 г.). ).

5.7.3. Випробувань на МКК (прейскурант № 01-04-75 р. стор.299).

5.7.4. Випробувань на роздачу (прейскурант № 01-04-75 р. стор.299).

5.7.5. Гідровипробувань або його гарантії (прейскурант № 01-04-75 р. стор.299).

5.8. При постачанні труб на вимогу споживача в нагартованому стані, надається знижка за постачання труб без:

5.8.1. Електрополірування (прейскурант № 01-04-75 р. стор.255).


змін. 2 до ТУ 14-3-379-75

7

5.8.2. Випробувань на величину зерна (прейскурант № 01-04-75 р. стор.299).

5.8.3. Випробувань на сплющування (прейскурант № 01-04-75 р. стор.299).

5.8.4. Контролю кривизни (прейскурант № 01-04-75 р. стор.299).

ЗАРЕЄСТРУВАНІ

"25" серпня 1978 р.

Зав. відділом стандартизації

ВНИТИ (В.П. Сокуренко)Узгоджено: Розроблено:

/ Головний інженер ЦПКБ Заступник директора ВНІТІ

"Теплоприлад" Є.А. Близнюків

З.Г.Блюмштейн «25» 08 1978

«25» 08 1978 Головний інженер ТОЕЗ ВНИТИ

А.В.Чуб

«25» 08 1978


Міністерство чорної металургії СРСР

УДК

Група В62


Узгоджено: Затверджено:

Головний інженер Союзпромприладу Головний інженер ВПО Союзтрубо-

Мінприладу СРСР стали

І.А. Гукаленко В. А. Ткаченка

«7» … 1978 «8» VIII 1978

Труби манометричні з дисперсійно-

твердіючих сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702)

36НХТЮМ (ЕП-51), 42НХТЮ

Технічні умови

ТУ 14-3-379-75

Зміна №3

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
10.11.78 за №137237

Термін запровадження з 01.12.1978 р.

1. Таблиця 1 пункту 1.1. доповнено розміром 0,5х1,0 мм.

Пункт 1.2. доповнений Приміткою:

«Примітка: За згодою сторін допускається постачання труб

довжиною, що виходить за зазначені у пункті 1.2.

Узгоджено: Розроблено:

/ Головний інженер ЦПКБ Заступник директора ВНІТІ

"Теплоприлад" Є.А. Близнюків

З.Г.Блюмштейн «04» 09 1978

«5» 05 1978 Головний інженер ТОЕЗ ВНИТИ

Керівник підприємства А.В.Чуб

поштова скринька М-6191 «24» 03 1978 р.

І.В.Звершхівський

"04" 04 1978р.

ЗАРЕЄСТРУВАНІ

"05" вересня 78 р.

Зав. відділом стандартизації

ВНИТИ (В.П. Сокуренко)

80.1126

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

УДК 669.14-462.3-415

Група В-62


Узгоджено: Затверджено:

Головний інженер Союзпромприладу Головний інженер ВПО Союзтрубо-

Мінприладу СРСР стали

І.А. Гукаленко В. А. Ткаченка

«16» жовтня 1980 р. «…» … 1980

Труби манометричні з дисперсійно-

твердіючих сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702)

36НХТЮМ (ЕП-51), 42НХТЮ

Технічні умови

ТУ 14-3-379-75

Зміна №4

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
06.11.76 за №212541

Термін запровадження з 01.02.1981 р.

1. Термін дії ТУ 14-3-379-75 продовжено до 1 листопада 1985 року.

2. Таблиця 1 пункту 1.1. доповнено розмірами хмм; хмм; хмм; хмм; хмм.

3. Пункт 2.10. викладено у редакції:

«2.10. Кінці труб мають бути обрізані та зачищені від задирок».

4. У пункті 3.5. посилання на ГОСТ 12344-66 , ГОСТ 12346-66 , ГОСТ 12347-66 , ГОСТ 12348-66 , ГОСТ 12350-66 замінені відповідно на ГОСТ 12344-78 , ГОСТ 12346-72 , ГОСТ 12346-72 12350-78 .


Зміна 4 до ТУ 14-3-379-75

2.

5. У пункті 3.8. посилання на ГОСТ 8695-58 замінено на ГОСТ 8695-75 .

6. Пункт 4.4. доповнено підпунктом к):

«к) Ступінь деформації та режим останньої термічної обробки для нагартованих труб».

Узгоджено: Розроблено:

Головний інженер ЦПКБ Зам. директора ВНИТИ

"Теплоприлад" Є.А. Близнюків

З.Г.Блюмштейн «25» 08 1978

«23» 09 1980 Головний інженер ТОЕЗ ВНИТИ

А.В.Чуб

«02» 10 1980

ЗАРЕЄСТРУВАНІ

"12" 10 1980р.

Зав. лабораторією техумов та нормалей

ВНИТИ (М.М. Бернштейн)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до зміни № 4 ТУ 14-3-3-379-75

Термін дії технічних умов ТУ 14-3-379-75 продовжено у зв'язку з наявністю замовлень на манометричні труби зі сплаву 36НХТЮ (ЕІ-702) всіх розмірів, у т. ч. і розмірів, зазначених у пункті 2 даної зміни.

Посилання на державні стандарти, зазначені у пунктах 3.5 та 3.8 ТУ 14-3-379-75, замінені згідно із закінченням строку їх дії.

Пункт 2.10 технічних умов змінено у зв'язку з відсутністю міряльного інструменту, що контролює торцювання труб під 90з точно обумовленими граничними відхиленнями.

Гол. інженер заводу А.В.Чуб


МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ОКП 136.300 УДК 669.14-462.3-415

Група В-62

Узгоджено: Затверджено:

Головний інженер Союзпромприладу Головний інженер ВПО Союзтрубо-

Мінприладу СРСР стали

Л.М. Акафоподов В. А. Ткаченка

"26" 11 1984р. "28" 12 1984р.

ТРУБИ МАНОМЕТРИЧНІ З ДИСПЕРСІЙНО-

ТВЕРДІЮЧИХ СПЛАВІВ 36НХТЮ (ЕІ-702),

36НХТЮ5М (ЕП-51), 42НХТЮ

Технічні умови

ТУ 14-3-379-75

Зміна №5

Термін запровадження: 01.10.85 р.

Узгоджено: Розроблено:

Головний інженер ЦПКБ Зам. директора ВНИТИ

"Теплоприлад" Є.А. Близнюків

З.Г.Блюмштейн «25» 08 1984

«11» XI 1984 Головний інженер ТОЕЗ ВНИТИ

А.В.Чуб

"22" 10 1984р.

ЗАРЕЄСТРУВАНА І ВНЕСЕНА В РЕЄСТ

ДЕРЖАВНОЇ РЕГІТРАЦІЇ

85.08.15 140440/05

1985

2

1. Строк дії технічних умов продовжити до 01.11.89.

2. Найменування викласти в редакції: "Труби манометричні з дисперсійно-твердіючих сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702), 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП-51ВІ), 42НХТЮ".

3. У тексті технічних умов позначення сплаву 36НХТЮ5М (ЕП-51) змінити на 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП-51ВІ).

4. Вступна частина. Перший абзац викласти в редакції: «Справжні технічні умови поширюються на постачання холоднодеформованих безшовних тонкостінних і особливо тонкостінних труб з дисперсійно-твердіючих сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702) і 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП-51ВІ), виготовляються 83 і ТУ 14-242-221-83 відповідно, 42НХТЮ, що виготовляються із заготівлі за ГОСТ 2590-71 .

5. Пункт 3.4. Другий абзац викласти в редакції: «Контроль товщини стінки труб проводиться з торців труби не менше, ніж у трьох місцях мікрометром типу МТ ГОСТ 6507-78 або на зразках довжиною не менше 50 мм, що розрізають уздовж твірної мікрометром типу МВМ ГОСТ 4380-78 . Зразки відбираються від 3% труб партії, але не менше, ніж від труб.»

6. Пункт 3.5. Замінити посилання ГОСТ 12345-66 на ГОСТ 12345-80 , ГОСТ 12352-66 на ГОСТ 12352-81 , ГОСТ 12354-66 на ГОСТ 12354-81 , ГОСТ 12356-66 на ГОСТ 12 .

7. Пункт 3.6. Замінити посилання ГОСТ 5639-65 на ГОСТ 5639-82 .

8. Пункт 3.7. Замінити посилання на ГОСТ 10006–73 на ГОСТ 10006–80 .

9. Пункт 3.9. Замінити посилання на ГОСТ 6032-58 на ГОСТ 6032-75 .

10. Пункт 4.3. Викласти в редакції: «Готові труби упаковуються в ящики, виготовлені відповідно до вимог ГОСТ 2991-76 , ГОСТ 5959-80 та конструкторської документації, затвердженої в установленому порядку. Упаковка труб повинна забезпечувати їх чистоту та безпеку під час транспортування.»

11. Розділ 4. Доповнити пунктом 4.5.

«4.5. Інші вимоги до маркування, упаковки та транспортування згідно з ГОСТ 10692–80

12. Розділ 5 із технічних умов виключити.

13. Технічні умови доповнити додатками 1, 2, 3, 4.

ЗАРЕЄСТРУВАНІ

"16" 07 1985р.

Зав. відділом лабораторією

ВНИТИ (В.П. …)

Змін. 5 К

ТУ 14-3-379-75

лист 2

3.

Додаток 1.

Довідкове

до ТУ 14-3-379-75

ПЕРЕЛІК

документів, на які є посилання в

технічних умов

Позначення Найменування

ТУ 14-242-221-83

ТУ 14-3-1238-83

ГОСТ 10994-74

ГОСТ 12344-78

ГОСТ 12345-80

ГОСТ 12346-78

ГОСТ 12347-77

ГОСТ 12348-78

ГОСТ 12350-78

ГОСТ 12352-81

ГОСТ 12354-81

ГОСТ 12356-81

ГОСТ 12357-66

ГОСТ 5639082

ГОСТ 10006-80

ГОСТ 6032-75

ГОСТ 8695-75

ГОСТ 10692-80

Труби безшовні із сталі марки 36НХТЮ5М-ВІ

(ЕП 51-ВІ).

Труби безшовні з нержавіючих марок сталі та сплавів.

Сплави прецизійні. Марки.

Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вуглецю.

Стали леговані та високолеговані. Методи визначення сірки.

Стали леговані та високолеговані. Методи визначення кремнію.

Стали леговані та високолеговані. Методи визначення фосфору.

Стали леговані та високолеговані. Методи визначення марганцю.

Стали леговані та високолеговані. Методи визначення хрому.

Стали леговані та високолеговані. Методи визначення нікелю.

Стали леговані та високолеговані. Методи визначення молібдену.

Стали леговані та високолеговані. Методи визначення титану.

Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вмісту алюмінію.

Стали і метали. Методи виявлення та визначення величини зерна.

Металеві труби. Метод випробування на розтяг.

Стали і метали. Методи випробування на міжкристалітну корозію феритних аустенітно-мартенситних, аустенітно-феритних та аустенітних корозійностійких сталей та сплавів на залізонікелевій основі.

Труби. Метод випробування на сплющування.

Труби сталеві чавунні та сполучні частини до них. Маркування, упаковка, транспортування та зберігання.

лист 10

4.

Позначення Найменування

ГОСТ 5959-80

ГОСТ 2991-76

ГОСТ 6507-78

ГОСТ 4380-78

ГОСТ 2590-71

Ящики з листових матеріалів нерозбірні для вантажів масою до 200 кг.

Загальні технічні умови

Скриньки дощаті нерозбірні для вантажів масою до 500 кг.

Загальні технічні умови

Мікрометри з ціною поділу 0,01 мм.

Технічні умови.

Мікрометри із вставками. Технічні умови.

Сталь гарячекатана кругла. Сортаменти.

ТУ 14-3-379-75

лист 11

Копія

Додаток 2

Обов'язкове

до ТУ 14-3-379-75

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ЗА ПРОДУКЦІЮ

Труби манометричні з дис-

персійно-твердих сплавів

36НХТЮ (ЕІ-702), 36НХТЮ5М (ЕП-51),

42НХТЮ

1. Аналогом для визначення базисної ціни на труби зі стінкою 1,5 мм і менше, що поставляються за даними технічних умов, є особливо тонкостінні труби з корозійностійкої сталі марки 06Х18Н10Т за ГОСТ 10498-82 (пр-т 01-13-80, стор.153 ).

2. Базисна ціна на труби безшовні особливо тонкостінні з дисперсійнотвердіючих сплавів типу 36НХТЮ (ЕІ-702) та 36НХТЮМ-ВІ (ЕП-51ВІ) визначається виходячи з прейскурантної ціни відповідних або найближчих менших розмірів труб-аналогів з сталі8 трубних заготовок відповідних діаметрів зі сплаву 36НХТЮ (ЕІ-702) за ТУ 14-1-2554-78, сплаву 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП-51ВІ) за ТУ 14-1-2554-78 та сталі марки аналога 04Х18 -2776-79, помножену на нормативні витратні коефіцієнти відповідно до прейскуранту 01-13-80г. таб. № 32.3, стор 178.

3. До базисної ціни стягуються доплати за постачання труб:

3.1. Кратної довжини - 4% (пр-т 01-13-80г. Стор.189).

3.2. Посилення норм по кривизні для труб діаметром до 5 мм - 17,5% для труб діаметром від 5 до 10 мм - 2,5% (пр-т 01-13-80г., Стор.190).

3.3. Особливо високої точності по товщині стінки - 15% (пр-т 01-13-80г. стор.178).

3.4. Вище особливо високої точності за товщиною стінки для труб зі стінкою 1,2 мм - 15% для труб зі стінкою 1,4 мм - 10% (протокол № 10/85).

3.5. Особливо високої точності діаметром від 6 мм до 32 мм з товщиною стінки від 0,6 мм - 10% (пр-т 01-13-80 стор.178).

лист 12

2.

3.6. Вище особливо високої точності діаметрами розміром від 11 до 16 мм включно товщиною стінки від 0,6 мм до 1,0 мм — 10% (протокол № 10/85) по діаметру 4 мм — 4,5 мм з товщиною стінки до 0,5 мм включно – 7,5% (протокол № 10/85).

3.7. З односторонніми граничними відхиленнями - 4% (пр-т 01-13-80 р. стор.195).

3.8. З випробуванням на тимчасове опір розриву - 1% (пр-т 01-13-80г. стор.192) - 1%.

4. З базової ціни надаються знижки за постачання труб:

4.1. Без випробувань на неметалеві включення - 1% (пр-т 01-13-80г. Стор.193).

4.2. З електрополірованою, шліфованою зовнішньою поверхнею - 20% (пр-т 01-13-80г. Стор.178).

4.3. З травленою шліфованою зовнішньою поверхнею та травленою електрополірованою поверхнею - 22% (пр-т 01-13-80г. стор.178).

4.4. З травленою шліфованою зовнішньою та травленою внутрішньою поверхнями (пр-т 01-13-80 стор.178) - 42%.

4.5. З травленої зовнішньої та внутрішньої поверхнями - 67% (пр-т 01-13-80 стор.178).

4.6. На вимогу споживачів у нагартованому стані - 0,7% (пр-т 01-13-80 стор.178).

4.7. З послабленням граничних відхилень діаметром розмірів Ø 7- 10 мм зі стінкою до 0,5 мм включно - 2,5% (протокол № 10/85);

Ø 11 - 16 мм зі стінкою до 0,5 мм включно - 15% (протокол № 10/85);

Ø 20 - 32 мм зі стінкою до 0,5 мм включно - 35% (протокол № 10/85).

4.8. Без контролю перископ - 1% пр-т 01-13-80 стор 192.

4.9. Без гідровипробування - 1% (пр-т 01-13-80 стор.192).

4.10. Без пневмовипробувань для труб діаметром 10 мм і менше (пр-т 01-13-80 стор.192) - 1%.

4.11. Без нормування кривизни для труб у нагартованому стані - 3% (пр-т 01-13-80 стор.190).

4.12. Без випробувань на величину зерна, сплющування, можекристалітну корозію в нагартованому стані - 3%, за кожен вид випробувань по 1% (пр-т 01-13-80 стор.192).

ТУ 14-3-379-75

лист 13

3.

5. Аналогом для визначення оптової ціни на труби тонкостінні зі стінкою 1,6 мм і більше є труби за ТУ 14-3-218-80 (пр-т 01-13-80, таб. № 31.1, стор.147).

6. Базисна ціна на труби безшовні тонкостінні з дисперсійно-твердіючих сплавів типу 36НХТЮ (ЕІ-702) та 36НХТЮ5М ВІ (ЕП-51ВІ), визначаються виходячи з прейскурантної ціни відповідних або найближчих менших розмірів1Н00 на різницю в ціні трубних заготовок, відповідних діаметрів зі сталі 36НХТЮ за ТУ 14-1-2554-78, сплаву 36НХТЮ МВІ за ТУ 14-1-658-73 та сталі марки аналога 06Х18Н10Т-Ш за ТУ 14- , помножену на нормативні витратні коефіцієнти металу відповідно до таблиці № 31.3.

7. До базисної ціни стягується приплата за постачання труб:

7.1. Кратної довжини - 4% (пр-т 01-13-80, стор.189).

7.2. Вище високої точності діаметром 10 мм — 3%;

по діаметру 12-15 мм - 2%;

по діаметру 20-32 мм - 6%

(протокол приплат та знижок № 10/85).

7.3. Вище високої точності за товщиною стінки 1,6 – 1,8 мм – 14% (протокол приплат та знижок № 10/85).

7.4. З одностороннім граничним відхиленням - 4% (пр-т 01-13-80, стор.195).

8. З базової ціни надається знижка за постачання труб:

8.1. Без випробувань труб на металеві включення - 1% (пр-т 01-13-80, стор.192).

8.2. Без випробувань на роздачу - 1% (пр-т 01-13-80, стор.192).

8.3. Без гідравлічного випробування - 1% (пр-т 01-13-80, стор.192).

8.4. Без електрополірування - 56% (пр-т 01-13-80, стор.152).

8.5. З електрополірованою зовнішньою поверхнею та травленою внутрішньою поверхнею - 26% (пр-т 01-13-80, стор.152).

8.6. З електрополірованою внутрішньою поверхнею - 30% (пр-т 01-13-80, стор.152).

8.7. На вимогу споживачів у нагартованому стані - 0,7% (пр-т 01-13-80, стор.191).

8.8. Без нормування кривизни для труб у нагартованому стані - 3% (пр-т 01-13-80, стор.190).

ТУ 14-3-379-75

лист 14

4.

8.9. Без випробування на зерно, сплющування, міжкристалітну корозію для труб у нагартованому стані - 3%, по 1% за кожен вид (випробувань пр-т 01-13-80, стор.192).

Головний інженер ЦПКБ Головний інженер ОЕЗ ВНИТИ

"Теплоприлад" А.В. Чуб

З.Г.Блюмштейн «26» 02 1985

«19» 02 1985

Зам. директора ВНИТИ

В.І.Стрижак

«11» 07 1885

вірно: і/п

ТУ 14-3-379-75

лист 15

Копія

ПОГОДЖЕНО: СТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер ЦПКБ Директор ОЕЗ ВНИТИ

"Теплоприлад" В.Г. Чус

З.Г.Блюмштейн «26» 02 1985

«19» 03 1985

ПРОТОКОЛ № 10/85

погодження приплат до оптової ціни на труби

манометричні з дисперсійно-твердіючих

сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702), 36НХТЮ5М (ЕП-51)

Відповідно до пункту 13 загальних вказівок прейскуранта № 01-13-1980 р., розглянувши розрахунок підприємства постачальника вважають узгодженим:

Найменування

виробів

Марка сплаву ТУ За що встановлено припл. Розмір доплати у %
1 2 3 4 5

1. Труби манометричні з дисперсійно-твердіючих сплавів із зовнішнім діаметром 4 мм до 4,5 мм з товщиною стінки до 0,5 мм включно

2. Труби із зовнішнім діаметром від 6 мм до 32 мм із товщиною стінки від 0,6 мм до 1,0 мм включно

3. Труби із зовнішнім діаметром від 11 мм до 16 мм із товщиною стінки від 0,6 мм до 1,0 мм

4. Труби із товщиною стінки 1,2 мм

36НХТЮ

-«-

-" -

-" -

ТУ-14-3-379-75

-«-

-" -

-" -

посилення допуску по зовнішньому діаметру

-«-

-" -

посилення допуску по товщині стінки

7,5%

10%

10%

15%

ТУ 14-3-379-75

лист 16

2.

1 2 3 4 5

5. Труби із товщиною стінки до 1,4 мм

6. Труби манометричні з дисперсійно-твердіючих сплавів від 7 мм до 10 мм зі стінкою до 0,5 мм включить.

діаметром 11-16 мм зі стінкою до 0,5 мм включно;

діаметром 20-32 мм із стінкою до 0,5 мм включно.

Труби зі стінкою 1,6 мм та більше для діаметра 10 мм.

для діаметрів 12-16 мм

для діаметрів 20-32 мм

Труби зі стінкою 1,6 мм - 1,8 мм

Труби зі стінкою 2 мм - 2,6 діаметром від 16 мм - 30 мм

36НХТЮ

-«-

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

ТУ-14-3-379-75

-«-

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

посилення допуску по зовнішньому діаметру

послаблення граничних відхилень по діаметру

-«-

-" -

вище високої точності діаметром

-«-

-" -

вище високої точності по товщині стінки

-«-

10%

2,5%/знижка/

15%/знижки/

35%/знижки/

3% припл.

2% припл.

6% припл.

14% приплат

5% приплат

Начальник планового

відділу Н.М.Бондарчук

вірно: і/п

ТУ 14-3-379-75

лист 17

Копія

Форма №2

Додаток до ТУ 14-3-379075

Узгоджено:

Зам. Директора інституту

В.І. Стрижак/

«11» … 1983

ПОРЯДОК

визначення нормативів чистої продукції

масового (серійного) виробництва,

не включених до прейскуранту НПП.

1. Найменування продукції: Труби манометричні з дисперсійно-твердіючих сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702), 36НХТЮ5М (ЕП-51).

2. Аналогом для визначення НПП 1 п.м.труб зі стінкою 1,5 і менше, що виготовляються за даними технічних умов, є норматив чистої продукції на труби 06Х18Н10Т за ГОСТ 10498-82 відповідних розмірів (ДП 01-13-1980/1 стор. 132 випуск № 4 НПП таб.32,1).

3. До базисного НПП встановлюються надбавки за:

3.1. Особливо високу точність по стіні - 10% (випуск 6 НПП стор.7).

3.2. Постачання труб кратної довжини - 6% (там же стор.7).

3.3. Посилення норм по кривизні для труб діаметром 5 мм до діаметра 10 мм включно - 10% (ДП № 01-13-1980/1 НПП стор.172).

3.4. З односторонніми граничними відхиленнями – 10% (випуск НПП № 6 стор.7).

3.5. З випробуванням на тимчасове опір розриву - 1% і відносне подовження після старіння - 1% (ДП01-13-1980/1 НПП стор.174).

4. З базисного НПП надається знижка за постачання труб:

4.1. Без випробування на неметалеві включення - 1% (дод. пр-т 01-13-1980/1 НПП стор.174).

4.2. З електрополірованою, шліфованою зовнішньою поверхнею та травленою внутрішньою поверхнею (без її електрополірування) – 24% (НПП випуск № 6 стор.7).

4.3. З травленою шліфованою зовнішньою поверхнею та травленою електрополірованою внутрішньою поверхнею - 23% (НПП випуск № 6 стор.7).

лист 18

2.

4.4. З травленою шліфованою зовнішньою поверхнею та з травленою внутрішньою поверхнями - 47% (випуск № 6 НПП стор.7).

4.5. З травленою зовнішньою та внутрішньою поверхнями - 67% (там же).

4.6. У нагартованому стані - 3% (там же).

4.7. Без контролю перископом - 1% (ДП 01-13-1980/1 НПП стор.147).

4.8. Без гідровипробування - 1 (там-таки) без пневмовипробувань для труб Ø 10 мм і менше - 1% (там-таки).

4.9. Без нормування кривизни для труб у награртованому стані – 1% (там же).

4.10. Без випробувань на величину зерна, сплющування, МКК у нагартованому стані - 3%, по 1% за кожен вид випробувань (ДП 01-13-1980/1 НПП стор.174).

5. Аналогом для визначення НПП 1 м труб стінкою 1,6 мм і більше, що виготовляються за цими технічними умовами, є норматив чистої продукції на труби 06Х18Н10Т-Ш за ТУ 14-3-218-80 відповідних розмірів (ДП пр-т 01- 13-1980/1, стор 123. Таб.31.1).

6. До базисного НПП встановлюються надбавки за постачання труб:

6.1. Кратної довжини - 6% (дод. пр-т 01-13-1980/1 НПП стор.170).

6.2. З односторонніми граничними відхиленнями - 10% (випуск 6 НПП стор.5).

7. З базисного НПП встановлюються знижки за постачання труб:

7.1. Без випробування на неметалеві включення - 1% (дод. пр-т 01-13-1980/1 НПП стор.174).

7.2. Без випробувань на роздачу – 1% (там же).

7.3. Без гідравлічного випробування – 1% (там же).

7.4. Без електрополірування - 76% (ДП пр-т 01-13-1980/1).

7.5. З електрополірованою зовнішньою та травленою внутрішньою поверхнями – 38%.

7.6. З електрополірованою внутрішньою поверхнею – 38%.

7.7. На вимогу споживача у нагартованому стані – 3%.

7.8. Без нормування кривизни для труб у нагартованому стані - 3% (дод. пр-т 01-13-1980/1 НПП стор.172).

7.9. Без випробувань на зерно, сплющування міжкристалітної корозії для труб у нагартованому стані - 3% (по 1% за кожен вид випробувань ДП пр-т 01-13-1980/1 НПП стор.174).

Директор заводу В.Г. Чус

вірно: і/п

ТУ 14-3-379-75

лист 19

Додаток 3

Довідкове

до ТУ 14-3-379-75

ПЕРЕЛІК

засобів вимірювань, що застосовуються для контролю

труб

Найменування засобу вимірювання ТИП Межа вимірювання, мм Ціна поділу, мм Позначення НТД на засіб вимірювання Вимірюваний параметр

Мікрометр гладкий

Мікрометр трубний

Мікрометр різьбовий

Лінійка повірочна

Щуп

Вимірювальна рулетка

Лупа

Розривна машина

Експрес-аналізатор

-«-

МК

МТ

МВМ

ШД

№4 кл.2

ЗПК2-2АНТ/1

-

різних марок

АН-160

АН-29

0-25

0-25

0-25

1000

0,1-1

1-2000

-

-

0,001 до 2%

0,03 до 2%

0,01

0,01

0,01

-

-

1

-

-

ГОСТ 6507-78

ГОСТ 6507-78

ГОСТ 4380-78

ГОСТ 8026-75

ГОСТ 882-75

ГОСТ 7502-80

-

-

діаметр

товщина стінки

товщина стінки

кривизна

кривизна

довжина

зовнішня поверхня

хутро. властивості

хім. аналіз металу

хім. аналіз металу

лист 20

Додаток 4

Обов'язкове

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

ТУ 14-3-379-75

ВІФС №140440 від 03.09.75

Найменування документа, що містить зміну Дата галузевої реєстрації Перелік пунктів технічних умов, на які поширюються зміни Дата і номер державної реєстрації

Лист-поправка №153/3882

Лист-поправка №153/10274

Зміна №1

Зміна №2

Зміна №3

Лист-поправка №153/1249

Лист-поправка №153/2081

Зміна №4

22.04.77

15.11.77

06.12.77

25.08.78

05.09.78

02.02.79

23.02.79

22.10.80

Таблиця 1

Пункт 1.1.

Пункт 1.3, таблиця 1, пункт 2.11, пункти 2.7. та 2.8.

Вступна частина, розділ 5

Пункти 1.1., 1.2.

Змінено позначення сплаву марки 30НХТЮМ (ЕП-51) на 30НХТЮ5М (ЕП-51)

Таблиця 1

Пункти 1.1., 2.10., 3.5., 3.6., 4.4.

16.01.78 № 114007

29.08.78 № 134743

10.11.78 № 137287

16.12.80 № 202541

лист 21

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ОКП 136300 УДК 669.14-162.3-145

Група В-62

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВО «УНИТИ»

В.В.Сергєєв

"19" ... 1989 р.

ТРУБИ МАНОМЕТРИЧНІ З ДИСПЕРСІЙНО-

ТВЕРДІЮЧИХ СПЛАВІВ 36НХТЮ (ЕІ-702),

36НХТЮ5М-ВІ (ЕП-51 ВІ), 42НХТЮ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-3-379075

Зміна №7

Термін запровадження: 01.10.89

ПОГОДЖЕНО РОЗРОБЛЕНО

Головний інженер Зам. директора

ЦПКБ «Теплоприлад» НВО «УНИТИ»

Г. Г. Осетров В. П. Сокуренко

"6" 07 1989р. «14» 07 1989

Головний інженер

ОЕЗ НВО «УНИТИ»

В.Н.Чеха

"31" 05 1989р.

89.08.25

Українське республіканське управління

Держстандарту

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЦЕНТР

СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ

Зареєстровано «24» 07 89

За книгою обліку за №140443/07

1989

Изм.7 ТУ 14-3-379-75

л.2

1. З найменування та тексту ТУ виключити марки сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702) та 42НХТЮ.

2. Гуртові ціни за додатком 2.

Експертизу прийнято

Зав. відділом стандартизації

ВНИТИ В.П. Верепа

Дата 17.04.89


МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ОКП 136300 УДК 669.14-162.3-415

Група В-62

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВО «УНИТИ»

В.В.Сергєєв

«9» 10 1989

ТРУБИ МАНОМЕТРИЧНІ З ДИСПЕРСІЙНО-

ТВЕРДІЮЧЕ СПЛАВА 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП-51 ВІ)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-3-379-75

Зміна №8

Тримач оригіналу ОЕЗ НПО ВНИТИ

Термін запровадження: 01.11.89

ПОГОДЖЕНО РОЗРОБЛЕНО

Головний інженер Зам. Директора НВО «ВНИТИ»

ЦПКБ «Теплоприлад» В.П.Сокуренко

Г. Г.Осетров «09» 10 1989

»«1989 р.

Головний інженер Головний інженер

Південнотрубного заводу ОЕЗ НВО «ВНИТИ»

В.П. Кготова В. Н. Чеха

«28» 09 1989 «31» 05 1989

1989 89.12.15

Українське республіканське управління

Держстандарту

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЦЕНТР

СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ

Зареєстровано «12» 10 89 р.

За книгою обліку за №140440/08

Изм.№ 8 ТУ 14-3-379-75

л.2

1. З титульного листа технічних умов виключено ОЕЗ ВНИТИ.

2. До титульного листа технічних умов під грифом «Узгоджено» введено Південнотрубний завод.

3. Строк дії технічних умов продовжено до 01.06.95.

4. Вступна частина. Викласти в редакції: «Справжні технічні умови поширюються на труби безшовні холоднодеформовані тонкостінні та особливо тонкостінні з дисперсійно-твердільного сплаву марки 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП 51-ВІ).

Труби призначені для застосування як заготівля при виготовленні пружних чутливих елементів високоякісних приладів точності і підвищеної надійності.

Труби виготовляють із трубної заготовки, що поставляється за ТУ 14-1-2554-78, розточеною та обточеною після гарячого переділу.

Приклади умовних позначень: «Труби групи А зовнішнім діаметром 10 мм з товщиною стінки 1 мм кратної довжини 400 мм зі сталі марки 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП 51-ВІ):

Труба, А 10х1х400кр - ЕП 51-ВІ ТУ 14-3-379-75.

Ті ж групи Б немірної довжини:

Труба Б 10х1 - ЕП 51-ВІ ТУ 14-3-379-75.

5. Пункти 1.6, 2.5, 3.9 виключені із тексту технічних умов.

6. Пункт 2.3. викладено у редакції: «Механічні властивості труб із сплаву марки 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП 51-ВІ) повинні бути не менш наведеними в таблиці 2».

Таблиця 2

Група

Тимчасовий опір розриву після старіння при 675+720°C

Відносне подовження при 675+720°C 5, %

А

Б

1079 (110)

1373 (140)

9

9

7. Пункт 2.11 викладено в редакції: «Труби групи А повинні витримувати випробування на сплющування без розтріскування до зазору між сплющувальними поверхнями рівного 2-м номінальним товщинам стінки для товщини стінок до 1 мм і 3-м номінальним товщинам стінки для товщини стінки 1 мм. і вище.

Труби групи Б повинні витримувати випробування на сплющування без розтріскування до зазору між поверхнями, що сплющують, рівного 5-ти номінальним товщинам стінки для всіх розмірів труб.»

8. Пункт 3.4. доповнено підпунктами 3.4.1 та 3.4.2:


Изм.№ 8 ТУ 14-3-379-75

л.3

«3.4.1. Кривизну труб вимірюють лінійкою перевірочної типу ЩД за ГОСТ 8026-75 довжиною 1000 мм другого класу точності і щупом за ТУ 2-034-225-87 методом порівняння з мірою.

3.4.2. Довжину труб контролюють рулеткою вимірювальної металевої типу ЗПК2-10АНТ/1 (Р3-10) за ГОСТ 7502-80 методом безпосередньої оцінки.

Заміна посилання: ГОСТ 4380-78 на ГОСТ 4380-86 .

9. Пункт 3.5. Заміна посилання: ГОСТ 12357-66 на ГОСТ 12357-84 .

10. Пункт 3.10.2. Виключені слова: "і на міжкристалітну корозію."

11. Пункт 4.3. Заміна посилання: ГОСТ 2991-76 на ГОСТ 2991-85 .

12. Додаток 1 «Перелік документом на які є посилання у тексті технічних умов»:

Замінено посилання: ГОСТ 2991-76 на ГОСТ 2991-85 ;

ГОСТ 4380-78 на ГОСТ 4380-86 ;

ГОСТ 12357-66 на ГОСТ 12357-84 .

Виключено посилання: на ГОСТ 6032-75

Доповнити:

ГОСТ 7502-80 «Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови"

ГОСТ 8026-75 «Лінійки перевірочні. Технічні умови"

ТУ 2-034-225-87 «Щупи. Моделі 82002, 82102, 82202, 82302»

ТУ 14-1-2554-78 «Заготівля трубна для безшовних тонкостінних труб із сплавів 36НХТЮ

(ЕІ 702) та 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП 51-ВІ)»

13. Додаток 3 «Перелік засобів вимірювань, які застосовуються для контролю труб» виключено з

тексту технічних умов.

14. Гуртові ціни за додатком 2.

Експертизу прийнято

Зав. відділом стандартизації

ВНИТИ В.М. Вірона

Дата 9.10.89


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до зміни № 8 ТУ 14-3-379-75 «Труби манометричні

з дисперсійно-твердіючого сплаву 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП 51-ВІ)»Зміна розроблена у зв'язку із закінченням терміну дії технічних умов та необхідністю їх продовження. Також у зміні замінено посилання на застарілу НТД.

У зв'язку з винятком зміною 7 з ТУ сплавів марок 36НХТЮ (ЕІ 702) та 42НХТЮ в ТУ введено єдиний виробник труб із сплаву 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП 51-ВІ) - Південнотруйний завод. Також уточнено за цією маркою (ЕП 51-ВІ) механічні властивості, правила приймання та методи випробувань, величина сплющування. Комплекс уточнених властивостей дозволяє отримати рівноцінні експлуатаційні властивості груп А і Б.

В.о. головного інженера заводу І.П.Островський


Міністерство металургії СРСР

ОКП 136300 Група В-62

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зам. Директора НВО «ВНИТИ»

В.П.Сокуренко

02 12 1991

ТРУБИ МАНОМЕТРИЧНІ З ДИСПЕРСІЙНО-

ТВЕРДІЮЧОГО СПЛАВА 36НХТЮ5М-ВІ (ЕП 51-ВІ)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-3-379-75

Зміна №9

Утримувач оригіналу - ЮТЗ

Термін запровадження 01.01.92 р.

ПОГОДЖЕНО РОЗРОБЛЕНО

Начальник Начальник техвідділу ЮТЗ

ЦПКБ «Теплоприлад» Самойленко Г. Д. .

25 10

05 11 1991

Головний інженер

Південнотрубний завод 27.02.92

В.П.Кготова

25 10 1991

11 12 91

140440/09

1991

с.2

Зміна № 9 та ТУ 14-3-379-75

1. У найменуванні технічних умов та у вступній частині відновлено марку сталі 36НХТЮ (ЕІ-702).

2. Пункт 2.3. Таблиця 2 викладена у редакції:

Таблиця 2

Марка сталі Група Після старіння 675+720°C Стан постачання

Тимчасовий опір розриву,

Відносне подовження,

%

Тимчасовий опір розриву,

Відносне подовження,

%

не менше

36НХТЮ5М-ВІ

(ЕН51-ВІ)

А

У

1079 (110)

1373 (140)

9

9

-

-

-

-

36НХТЮ

(ЕІ-702)

- 1275 (130) 15 686 (70) 32

3. У тексті технічних умов поновлено пункти 2.5 та 3.9.

4. У пункті 3.10.2. відновлено слова: «і на міжкристалітну корозію».

5. Додаток 1 "Перелік документів, на які є посилання в тексті технічних умов".

Замінено посилання: ГОСТ 6507-78 на ГОСТ 6507-90 , ГОСТ 7502-80 на ГОСТ 7502-89 .

Відновлено посилання на ГОСТ 6032-89 .

6. ТУ 14-3-379-75 доповнено додатком 2а у цінах з 01.01.1991 р.


с.3

Додаток 2а

до ТУ 14-3-379-75

із змінами 1-9

у цінах з 01.01.1991 р.

ТРУБИ МАНОМЕТРИЧНІ З ДИСПЕРСІЙНО-

ТВЕРДІЮЧИХ СПЛАВІВ 36НХТЮ (ЕІ-702),

36НХТЮ5М (ЕП-51)

порядок розрахунку за продукцію.

1. Аналогом для визначення базисної ціни на труби зі стінкою 1,5 мм і менше, що поставляються за даними технічними умовами, є особливо тонкостінні труби з корозійностійкої сталі марки 06Х18Н10Т за ГОСТ 10498-82 (пр-т 01-13-1989, табл.22. ).

2. Базисна оптова ціна на труби безшовні особливо тонкостінні з дисперсійно-твердіючих сплавів типу 36НХТЮ (ЕІ-702) і 36НХТЮМ-ВІ (ЕІ-51ВІ) визначається виходячи з прейскурантної ціни відповідних або найближчих менших розмірів труб8Н10Т6Н1Т2. , Змінених на величину - приплату за марку сталі, обчислену за формулою (підтабличний текст до табл.22.1, пр-нт 01-13-89/2) з урахуванням цін на трубну заготівлю за ТУ 14-1-2554-78, ТУ 14 −1-2776−79.

3. До базисної ціни стягуються доплати за постачання труб:

3.1. кратної довжини - 4% (пр-нт 01-13-1989, табл.29.1);

3.2. з посиленням норм за кривизною для труб діаметром до 5 мм - 17,8% для труб діаметром від 5 мм до 10 мм - 2,5% (там же, табл.29.2);

3.3. особливо високої точності за товщиною стінки - 15% (там же підтабличний текст до табл.22.2);

3.4. вище особливо високої точності по товщині стінки для труб зі стінкою 1,2 мм - 15% для труб зі стінкою 1,4 мм - 10% (протокол № 10-91);

3.5. особливо високої точності діаметром від 6 до 32 мм із товщиною стінки від 0,6 мм - 10% (там же, підтабличний текст до табл.22.2);


с.4

3.6. Вище особливо високої точності діаметрами розміром від 11 мм до 16 мм включно товщиною стінки з 0,6 мм до 1,0 мм - 10% (протокол № 10-91) по діаметру 4 мм - 4,5 мм з товщиною стінки до 0, 5 мм включно - 7,5% (протокол № 10-91);

3.7. з односторонніми граничними відхиленнями - 4% (там же, табл.);

3.8. з випробуванням на тимчасове опір розриву - 1% (пр-нт № 01-13-1989) і відносне подовження після старіння (-1%), (там же, табл.29.5).

4. З базової ціни надаються знижки за постачання труб:

4.1. без випробувань на неметалеві включено 3% (там же, табл.);

4.2. з електрополірованою, шліфованою зовнішньою поверхнею – 20% (підтабличний текст до табл.22.2);

4.3. з травленою шліфованою зовнішньою поверхнею та травленою електрополірованою поверхнею - 22% (там же, підтабличний текст до табл.22.2);

4.4. з травленою шліфованою зовнішньою та травленою внутрішньою поверхнями - 42%;

4.5. з травленою зовнішньою та внутрішньою поверхнями - 67% (там же);

4.6. на вимогу споживачів у нагартованому стані - 0,7%;

4.7. з послабленням граничних відхилень діаметром розмірів 7-10 мм зі стінкою до 0,5 мм включно - 2,5% (протокол № 10-91), Ø 11-16 мм зі стінкою до 0,5 мм включно - 15% (протокол № 10-91, Ø 20-32 мм зі стінкою до 0,5 мм включно - 35% (протокол № 10-91);

4.8. без контролю перископом - 1% (там же, табл.29.11);

4.9. без гідровипробування - 1% (там же, табл.29.11);

4.10. без пневмовипробувань для труб діаметром 10 мм і менше – 1% (там же, табл.29.11);

4.11. без нормування кривизни для труб у нагартованому стані - 3% (там же, табл.29.2);


с.5

4.12. без випробувань на величину зерна, сплющування по 1%, міжкристалітну корозію 2,5% для труб у нагартованому стані – 2,5% (там же, таблиці 29.11, 29.5).

5. Аналогом для визначення оптової ціни на тонкостінні труби зі стінкою 1,6 мм і більше, є труби за ТУ 14-3-218-80 (пр-нт 01-13-1989, табл.21.1).

6. Базисна оптова ціна на труби безшовні тонкостінні з дисперсійно-твердіючих сплавів типу 36НХТЮ (ЕІ-702) і 36НХТЮМ ВІ (ЕІ-51ВІ), визначаються виходячи з прейскурантної ціни відповідних або найближчих менших розмірів 1Т - аналогів табл.21.1), змінених на величину ΔU: - приплату за марку сталі, обчислену за формулою (підтабличний текст до табл.21.1) з урахуванням цін на трубну заготівлю за ТУ 14-1-2554-78 та 14-1-638-73 та за ТУ 14-1-3935-85.

7. До базисної ціни стягується приплата за постачання труб:

7.1. кратної довжини - 4% (там же, табл.29.1);

7.2. вище високої точності діаметром 10 мм — 3%

по діаметру 12-16 мм - 2%

по діаметру 20-32 мм - 6%

(протокол приплат та знижок № 10/91);

7.3. вище високої точності за товщиною стінки 1,6-1,8 мм - 14% (протокол приплат і знижок № 10-31) труби з товщиною стінки 2-2,6 мм діаметром від 16 мм до 30 мм - 5% (протокол приплат та знижок № 10-91);

7.4. з одностороннім граничним відхиленням - 4% (пр-нт 01-13-1989, табл.29.12).

8. З базової ціни надається знижка за постачання труб:

8.1. без випробувань труб на неметалеві включення - 3% (там же табл.29.11);

8.2. без випробувань на роздачу - 1% (там же, табл.29.11);

8.3. без електрополірування - 58% (підтабличний текст до табл.21.1);

8.5. з електрополірованою зовнішньою поверхнею та травленою внутрішньою поверхнею – 20% (там же);


с.6

8.6. з електрополірованою внутрішньою поверхнею - 30% (там же);

8.7. на вимогу споживачів у нагартованому стані - 0,7% (там же, табл.29.4);

8.8. без нормування кривизни для труб у нагартованому стані - 3% (там же, табл.29.2);

8.9. без випробування на зерно, сплющування по 1%, міжкристалітну корозію 2,5% для труб у нагартованому стані (там же, табл.29.5, 29.11).

9. До оптових цін з урахуванням приплат і знижок застосовується утримуючий коефіцієнт 1,19, затверджений Постановою ДКЦ СРСР від 29.12.90 р. № 889 та коефіцієнт підвищення фіксованих оптових цін 1,25 на обмежений обсяг виробництва, введений у дію з 1 червня 1991 р. м, затверджений Постановою Кабінету Міністрів СРСР від 22 травня 1991 р. №271.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ЦПКБ «Теплоприлад» Перший заступник

В.С.Усиков директора з економіки

Нікопольського Південнотрубного

заводу

05. 11 1991 р. Б.П.Цуцієв

25. 10 1991 р.


с.7

ПОГОДЖЕНО: СТВЕРДЖУЮ:

Начальник ЦПКБ «Теплоприлад» Перший зам. директора

В.С.Усиков з економіки

Б.П.Цуцієв

18. 05 1991 р.

05. 11 1991 р.

ПРОТОКОЛ № 10/91

погодження приплат до оптової ціни на труби

манометричні на дисперсійно-твердіючі

сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702), 36НХТЮ5М (ЕП-51).

Відповідно до пункту 13 загальних вказівок прейскуранта № 01-13-1989 р., розглянувши розрахунок підприємства постачальника, вважають узгодженим:

Найменування виробів Марка сплаву ТУ За що встановлені доплати Розмір доплати у %
1 2 3 4 5

1. Труби манометричні з дисперсійно-твердіючих сплавів із зовнішнім діаметром 4 мм до 4,5 мм з товщиною стінки до 0,5 мм включник

2. Труби із зовнішнім діаметром від 6 мм до 32 мм із товщиною стінки від 0,6 мм до 1,0 мм включно

3. Труби із зовнішнім діаметром від 11 мм до 16 мм із товщиною стінки від 0,6 мм до 1,0 мм

4. Труби із товщиною стінки 1,2 мм

36НХТЮ;

36НХТЮ5М

-«-

-" -

-" -

ТУ-14-3-379-75

-«-

-" -

-" -

посилення допуску по зовнішньому діаметру

-«-

-" -

посилення допуску по товщині стінки

7,5%

10%

10%

15%


с.8

1 2 3 4 5

5. Труби із товщиною стінки 1,4 мм

6. Труби манометричні з дисперсійно-твердіючих сплавів діаметром від 7 мм до 10 мм зі стінкою до 0,5 м включ.

діаметром 11-16 мм зі стінкою до 0,5 мм включно;

діаметром 20-32 мм із стінкою до 0,5 мм включно.

Труби зі стінкою 1,6 мм та більше для діаметра 10 мм.

для діаметрів 12-16 мм

для діаметрів 20-32 мм

Труби зі стінкою 1,6 мм - 1,8 мм

Труби зі стінкою 2 мм - 2,6 діаметром від 16 мм - 30 мм

-«-

36НХТЮ

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

-«-

ТУ-14-3-379-75

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

-" -

-«-

послаблення граничних відхилень по діаметру

-«-

вище високої точності діаметром

-«-

-" -

вище високої точності по товщині стінки

-«-

10%

2,5% (знижка)

15% (знижки)

35% (знижки)

3% припл.

2% припл.

6% припл.

14%

5% припл.

Начальник лабораторії В.І.Крижанівський

ціноутворення


ВСЕСПІЛЬНИЙ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ІНСТИТУТ

ТРУБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

— ВНИТИ —

320600. м. Дніпропетровськ. 5

вул. Писаржевського, 1а

Тел. 45-88-3-50. Телетанп 1282

22.04.77 № 153/3882

№ відЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ

до технічних умов ТУ 14-3-379-75 «Труби

манометричні з дисперсійно-твердіючих

сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702), 36НХТЮМ (ЕП-51),

42НХТЮ».

Таблиця 1 пункту 2.1 доповнена розмірами 15х1,0;

15х0,3; 13х0,3; 11х0,3; 7,5 х0, 4 мм.

Підстава: лист ТОЕЗ ВНИТИ №Т3-794 від 08.04.1977,

п/с А-1672 № 58/СН-43 від 31.08.76, п/с В-6451

№ 5910/11-16 від 30.01.77.

/ Заст. директора О.О.Шевченка

Ковальова 6-92

ТЛ 5 11.04.77

21.09.77 112942

ВСЕСПІЛЬНИЙ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ІНСТИТУТ

ТРУБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

— ВНИТИ —

320600. м. Дніпропетровськ. 5

вул. Писаржевського, 1а

Тел. 45-88-3-50. Телетанп 1282

15.10.77 № 153/10274

№ відЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ

до технічних умов ТУ 14-3-379-75 «Труби

манометричні з дисперсійно-

твердіючих сплавів 36НХТЮ (ЕІ-702),

36НХТЮМ (ЕП-51), 42НХТЮ».

Пункт 1.1. доповнено фразою: «Щільність сплаву ЕІ-702 7,9 г/.

Підстава: лист ПТЗ № 02-14--3489 від 13.10.77 р.

Зам. директора інституту О. О. Шевченка .

16.01.78 114056