Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-2269-77

Міністерство чорної металургії СРСР

ПОГОДЖЕНО

УДК 669.14-418.2-122.2

Група В34

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер
ВПО Союзспецсталь

В.С. Култигін

"25" березня 1977 р.


СТРІЧКА
ХОЛОДНОКАТАНА ШЛІФОВАНА З СТАЛІ
МАРКИ Х15Н5Д2Т-Ш (ЕП-410-Ш)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-2269-77
(Вперше)

Строк введення 01.03.78

ПОГОДЖЕНО

Головний інженер Московського
металургійного заводу
"Серп і молот"
Е.Ф. Попов

"15".07.1977 р.

Зав. лабораторією
стандартизації ЦНДІЧМ

Р.І. Коляснікова

терміном до 01.03.83 р.

Розроблено

Головний інженер Новосибірського
металургійного заводу

Їм. О.М. Кузьміна

В.В. Соколів

«23».07.1977 р.

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації

02.02.78 р. № 1795358

1977 р.


Справжні технічні умови поширюються на постачання холоднокатаної шліфованої стрічки зі сталі марки Х15Н5Д2Т-Ш (ЕП-410-Ш), призначеної для подальшої прокатки на заводі «Серп та Молот».

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Розміри стрічки та граничні відхилення повинні відповідати таблиці 1.

Таблиця 1, мм

Товщина Граничні відхилення за товщиною Ширина Граничні відхилення по ширині
2,5-2,8 -0,30 390 +2,0


1.2. Стрічка поставляється змотаною в рулон масою від 500 до 1200 кг.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Хімічний склад сталі марки Х15Н5Д2Т-Ш (ЕП-410-Ш) має відповідати таблиці 2.

Таблиця 2

Вміст елементів, %
Вуглець Кремній Марганець Сірка Фосфор Мідь Титан Хром Нікель
не більше

17,5

2,5

0,15

0,30

14,0

15,0

4,7

5,5

0,08 0,70 1,0 0,018 0,020

Примітка: Допускаються відхилення в готовій продукції норм хімічного складу: по марганцю, кремнію та міді - на плюс 0,10% кожного, по хрому на мінус 0,5%, по нікелю на плюс 0,2% і фосфору на плюс 0,005% .

2.2. Стрічка поставляється в нагартованому стані, шліфована з 2-х сторін, обрізна з підмотуванням паперу між витками.

2.3. Механічні властивості стрічки мають бути такі:

в Н/мм 2 (кгс/мм 2 ), не більше 110; δ 4 %, не менше 6.


2.4. Поверхня стрічки має бути гладкою, блискучою.

Допускається наявність окремих дрібних подряпин довжиною трохи більше 150 мм, дрібних вдавлин глибиною залягання трохи більше половини допуску по товщині.

2.5. Шорсткість поверхні повинна бути R a не більше 0,32 мкм на базовій довжині 0,25 мм.

3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

3.1. Загальні правила приймання та методи випробувань згідно з ГОСТ 4986-70 з наступними доповненнями.

3.1.1. Зовнішньому огляду та обміру піддається кожен рулон партії стрічки на відстані не менше 2 витків від кінців рулонів.

3.1.2. При перевірці поверхні стрічки у споживача партія вважається відповідною вимогам цих технічних умов, якщо маса ділянок, які не відповідають вимогам по поверхні, не перевищує 3% від маси партії.

4. МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА І ДОКУМЕНТАЦІЯ

4.1. Маркування, упаковка та оформлення документації має відповідати ГОСТ 7566–69 та додатковим вимогам, наведеним нижче.

4.1.1. При постачанні продукції зі Знаком якості на бирці та сертифікаті має бути вказано Знак якості за ГОСТ 1.9-67.

4.1.2. Рулони упаковуються в 2 шари промасленого паперу та в 2 шари мішковини.

Примітка: Оптові ціни вказані у додатку 2.


Зареєстровано: ЦНИИЧМ
«30».12.1977 р.
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії
Л. В. Меандров .


ТУ 14-1-2269-77
Додаток 1
Довідкове

ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ МАЮТЬСЯ ПОСИЛАННЯ У ТЕКСТІ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

1. ГОСТ 2789-73 Шорсткість поверхні. Параметри, характеристики та позначення.
2. ГОСТ 4986-70 Стрічка холоднокатана з корозійностійкої та жаростійкої сталі
3. ГОСТ 7566-69 Сталь. Загальні правила приймання, упаковки, маркування та оформлення документації.
4. ГОСТ 1.9-67 Державна система стандартизації. Державний знак якості. Форма, розміри та порядок застосування.Додаток 2
до ТУ 14-2269-77


Тип сталі Марка сталі Стандарт чи технічні умови Спосіб виробництва Оптова ціна в руб. за тонну листів, товщиною в мм
2,2-2,5 2,8-3,0

Корозійностійка та жаростійка (нержавіюча) сталь

Нікельмістка

Х15Н5Д2Т-Ш (ЕП-410-Ш) ТУ 14-1-2269-77 Холоднокатана шліфована 2370 2360

Узгоджено:
Зав. відділом собівартості, 28.12.77 р.
рентабельності та ціноутворення Л.М. Шевельов


Додаток 3
Обов'язкове

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН
До ТУ 14-1-2269-77

Порядковий номер Найменування документа, що містить зміну Номер та дата випуску документа Перелік пунктів технічних умов, на які поширюється змінаМІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

06 0281

УДК 669.14-418.2-122.2

Група В34

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер ВПО
Союзспецсталь МЧМ СРСР

05.06.81 В.С. Култигін


СТРІЧКА ХОЛОДНОКАТАНА ШЛІФОВАНА
ІЗ СТАЛІ МАРКИ Х15Н5Д2Т-Ш (ЕП-410-Ш)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-2269-77

ЗМІНА № 1

Термін запровадження: 13.02.81

У пункті 2.3. тимчасове опір розриву має бути не більше 1078 (110) МПа (кгс/мм 2 ).

Підстава: введення в дію СТ РЕВ 1052-78 з 01.01.80

ПОГОДЖЕНО

Головний інженер Московського

металургійного заводу

"Серп і молот"

Е.Ф. Попов

12.11.80

РОЗРОБЛЕНО
Головний інженер

Новосибірського
металургійного заводу

Є.В. Соколів

21.10.80


ПОГОДЖЕНО

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей ЦНІІЧМ

В.Т. Абабков

Зареєстровано ЦНИИЧМ: 13.01.81
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії

В.Т. Абабков

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
81.02.26 № 212717


МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
82.08.02 за №179535/02

06 0281

УДК 669.14-418.2-122.2

Група В34

21 ЛИСТОПАД 1982

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

ВПО Союзспецсталь

В.С. Култигін

«20».07.1982 р.


СТРІЧКА ХОЛОДНОКАТАНА ШЛІФОВАНА
ІЗ СТАЛІ МАРКИ Х15Н5Д2Т-Ш (ЕП-410-Ш)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-2269-77

ЗМІНА № 2

Термін запровадження: 01.01.83 р.

Термін дії технічних умов обмежений до 01.05.87 р.

У пункті 4.1. посилання на ГОСТ 7566-69 замінено на ГОСТ 7566-81 .

У пункті 3.1. посилання на ГОСТ 4986-70 замінено на ГОСТ 4986-79


ПОГОДЖЕНО

Головний інженер Московського

металургійного заводу

"Серп і молот"

Е.Ф. Попов

"01".04.1982 р.

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей ЦНІІЧМ

В.Т. Абабков

"03".06.1982 р.

РОЗРОБЛЕНО
Головний інженер

Новосибірського
металургійного заводу

Є.В. Соколів

«22.05.1982 р.


Зареєстровано ЦНИИЧМ: 03.06.82
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії

В.Т. Абабков


Міністерство чорної металургії СРСР

Новосибірський металургійний завод імені О.М. Кузьміна

630032, м. Новосибірськ», вул. Станційна, 28. Телефон 41-18-55.
Телеграф: Новосибірськ, "Спецсталь". Телетайп: 1063 "Прокат".
Номер рахунку у банку 000240805 Ленінське відділення Промбудбанку

Код ЄДРПУ 5757777 Код ОКУД
від 03.05.89 № С08А 322

ОКП 126700 Гр. В34
123300

ВІДПОВІДЕННЯ № 5
про продовження терміну дії ТУ

Строк дії ТУ 14-1-2269-77 «Стрічка холоднокатана шліфована зі сталі марки ЕП410-Ш встановлена без обмеження

Підстава: телеграма заводу «Серп та Молот» № 7/358 від 30.01.89 р.

Головний інженер А.А. Жданів

Керівник ДПП О.М. Сафронов


86.06.07
Зареєстровано
№179535/05
04.05.89.