Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-3074-80

Додаток 3

до ТУ 14-1-3074-80

Методична інструкція
щодо вимірювання температурного коефіцієнта частоти
при поздовжніх та крутильних коливаннях

1. Призначення установки

Установка призначена для вимірювання температурного коефіцієнта частоти при поздовжніх та крутильних коливаннях зразків довжиною до 151 мм та поперечним перерізом не більше 10х20 мм та Ø до 10 мм. Матеріал зразка повинен мати магнітострикційний ефект і мати залишковий потік намагніченості не менше 1500 гаус.

2. Склад установки

2.1. Генератор стандартних сигналів типу Г4-42.

2.2. Частотомір електроннорахунковий типу Ч3-36.

2.3. Осцилограф тип С1-19Б.

2.4. Прилад типу НМ89М-8.

2.5. Пристрої намагнічування зразків.

2.6. Приставки із вимірювальними котушками.

2.7. Багатопозиційний перемикач.

2.8. Термостат.

2.9. Кріостат.

2.10. Термометри для вимірювання температури від -70°С до +100°З ціною розподілу не більше 2°C.

Примітка. Допускається застосовувати інше обладнання, прилади та пристрої, що забезпечують виконання цієї інструкції та за класом точності не нижче зазначених.

3. ВИМІР ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЕФІЦІЄНТА ЧАСТОТИ (ТКЧ)

3.1. Зібрати блок-схему, наведену на рис. 1.

3.2. Включити прилади та прогріти їх протягом 30 хв.

3.3. Намагнітити зразки:

a) для збудження поздовжніх коливань - в соленоїді з напруженістю поля не менше 10 ерстсед;

b) для збудження крутильних коливань, пропускаючи струмом не менше 2А в осьовому напрямку протягом 2-5 сек.

3.4. Вставити зразки вимірювальні котушки так, щоб центр зразка приблизно збігався з центром котушки.

3.5. Встановити ручки на приладах у такі положення:

a) на генераторі:

 • - перемикач діапазонів встановити на діапазон, що відповідає очікуваній резонансній частоті зразка;
 • - Регулятори «виходу» поставити вправо до упору;
 • - Тумблери «Тін. ВЧ», «Рівень К» включити до верхнього положення;
 • - Регулятором «Установка рівня К» встановити стрілку за шкалою приладу в положення «К»;

b) на частотомірі:

 • - Усі тумблери включити у верхнє положення;
 • - перемикач роду робіт встановити в положення "Контроль" і перевірити правильність роботи частотоміра, потім в положення "Частота А";
 • - перемикач «Час індикації» встановити в положення, зручне для рахунку (1 або 5 с);
 • — перемикач «Час рахунку» встановити у положення, що відповідає реєстрації не менше ніж 5 значущих цифр на табло;

c) на осцилографі:

 • - Здвоєний перемикач «Синхронізація» поставити в положення «ЖД»;
 • - здвоєний перемикач "Тривалість розгортки" поставити в положення "100" і встановити плавно тривалість розгортки, зручну для роботи;
 • - здвоєний перемикач калібрування за тривалістю - у положення «2»;
 • - Перемикач «Верх. Пластини» та «Гориз. Пластини» у положення «Усил. У» та «Посилив. Х» відповідно;
 • - Інші перемикачі поставити в положення зручне для роботи;

d) на приладі НМ89М-8:

 • - Регулятор встановити в середнє положення;
 • - Перемикачі «0» і «5 - 50 гц» в положення і 50 Гц відповідно.

3.6. Плавно змінюючи частоту генератора, знайти резонансну частоту зразка за максимальним відхиленням стрілки приладу НМ89М-8 або максимальною амплітудою сигналу на екрані осцилографа, відповідні рис. 2.

3.7. Переконатися, що резонанс не є хибним, навіщо переключити перемикач «5 — 50 Гц», приладу НМ89М-8 в положення «5 Гц». При помилковому резонансі сигналу амплітуда на екрані осцилографа значно зменшується.

3.8. За частотоміром зафіксувати резонансну частоту зразка при кімнатній температурі .

3.9. Помістити котушки із зразками в термостат (кріостат) нагрітий (охолоджений) до заданої температури +5°С.

3.10. Витримати зразки при заданій температурі не менше 30 хв.

3.11. Здійснити вимірювання резонансної частоти відповідно до п. 3.6, 3.7.

3.12. Визначити значення ТКЧ за такою формулою:

, де

- резонансна частота при кімнатній температурі, Гц;

- резонансна частота при заданій температурі нагріву (охолодження), Гц;

- кімнатна температура, ° С;

- задана температура нагріву (охолодження), °С

Примітки:

1. Вимірювання резонансних частот і виробляти не виймаючи зразків з котушок.

2. Дозволяється вимірювання і в будь-якій послідовності.