Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-1747-76

Зміна №19

ВП № 1-2010 с.39

ОКП 09 9300 Зміна №19 ТУ 14-1-1747-76
Прокат тонколистовий холоднокатаний із жароміцних сталей та сплавів. Група В 33


1. Титульний лист та Додаток 2. Замінити код ОКП «09 9300» на «09 9388».

2. Вступна частина, 1-й абзац; пункт 1.2; 2-й абзац; пункт 2.1., таблиця 1 та Примітка 2; пункт 2.2, таблиця 2; пункт 2.4, таблиця 3 та Примітка; пункт 2.5, 2-й абзац; пункт 4.2, 1 абзац; Додаток 2. Доповнити після сталі марки "10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А)" маркою "10Х11Н20Т2Р-Ш (ЕІ696А-Ш)".

3. Вступна частина, 1-й абзац; пункт 1.2; 2-й абзац; пункт 2.1, таблиця 1; пункт 2.2., таблиця 2; пункт 2.4, таблиця 3; пункт 2.5, 2-абзац; пункт 4.2, 2-й абзац; Додаток 2. Доповнити після сплаву марки "ХН75МБТЮ (ЕІ602)" марками "ХН75МБТЮ-ВД (ЕІ602-ВД), ХН75МБТЮ-Ш (ЕІ602-Ш)".

4. Пункт 2.1

- Таблиця 1, примітка 3.
Доповнити після сталі марок «10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А)» та «10Х11Н20Т2Р (ЕІ696Б)» марками «10Х11Н20Т2Р-Ш (ЕІ696А-Ш)» та «10Х11Н20Т2Р-Ш (ЕІ69).

- Таблицю 1 доповнити приміткою 6 у редакції:
«6. У сплаві марки ХН75МБТЮ-Ш (ЕІ602-Ш) масова частка сірки має бути не більше 0,010%.

5. Підпункт 4.1.2. Першу пропозицію доповнити після сплаву марки ХН78Т (ЕІ 435) маркою ХН75НБТЮ (ЕІ 602).

Третя пропозиція. Замінити слова: «Аркуші зі сплаву марки ХН60ВТ (ЕІ868)» на «Аркуші зі сплавів марок ХН60ВТ (ЕІ 868), 10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А), ХН75МБТЮ (ЕІ602)».

6. Примітка до Технічних умов за цінами – виключити.


Правильно: Ефремова

Розроблено
ЦСМ ФГУП
ЦНДІчермет
15.06.2009 р.
Затверджено
ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет
15.09.2009 р.

Дата введення

01.12.2009 р.

Узгоджено

ФГУП "ВІАМ" №С-6370 від 28.07.2009 р.
ВАТ "Електросталь" № 760-ТУ/13 від 15.06.2009 р.

ВАТ "Ашинський метзавод" № 16-51/05/311 від 22.06.09.
Федеральне агентство з промисловості

Центральний

Науково-дослідний інститут

чорної металургії ім. І.П. Бардіна

Федеральне державно-унітарне підприємство (ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна)

Центр стандартизації та

сертифікації металопродукції

107905, Москва, 2-а Бауманська, 9/23

Тел./факс 777-93-91

Для телеграм: Москва, ЦНДІчермет

Телетайп: Ніобій 113306

№ ЦС/ТУ-1747 від 18.08.2005 р.

Екз. №37

Головному інженеру ВАТ
Металургійний завод
«Електросталь»
В.М. Попову

Технічному директору ВАТ
"Ашинський металургійний завод"
В.П. Маркіну

Зам. генерального директора ФГУП
"ВІАМ"
Ю.М. Шевченка

Першому заст. начальника технічного

Управління ВАТ «ЧМК»

Г. А. Братко

Головному інженеру ВАТ «Московський

мет. Завод «Серп та Молот»
М.П. Галкіну

ПОПЕРЕДНЯ ВІДПОВІДІ
про зміну ТУ 14-1-1747-76

«Прокат тонколистовий холоднокатаний із жароміцних сталей та сплавів»

1. Пункт 2.1 та таблиця 1, пункт 2.4 таблиця 3 та пункт 2.5. Замінити позначення марки: "ХН50ВМКТЮР-ІД (ЕП99-ІД)" на "ХН50МВКТЮР-ІД (ЕП99-ІД).

2. Пункт 4.1. підпункт 2. Замінити позначення "ХН50ВМКТЮР-ІД (ЕП99-ІД)" на "ХН50МВКТЮР-ІД (ЕП99-ІД).

Підстава: Виправлення друкарської помилки. Лист ВАТ Металургійний завод "Електросталь" № 298-30/В від 15.05.2005 р.

Директор Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції В.Т. Абабков

Введено до зміни №_______

ОКП 09 9300

Група В33

Екз. №

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет ім. І. П. Бардіна ,

Голова ТК375

В.Т. Абабков

"28".01.2005 р.

ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВИЙ ХОЛОДНОКАТАНИЙ
ІЗ ЖАРОміцних СТАЛІВ І СПЛАВІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1747-76
(Перевидані 2000 р. з урахуванням змін №№ 1-12)

Зміна №17

Утримувач оригіналу - ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет ім. І.П. Бардіна

Термін запровадження: 01.05.2005 р.

ПОГОДЖЕНО:

Зам. генерального директора ФГУП
"ВІАМ" ДНЦ РФ
№Д-8605

від 06.12.2004 р . Б.С. Ломберг

Перший зам. начальника Технічного
управління ВАТ «Челябінський

металургійний комбінат"
№ 35/2-14-1747

від 21.12.20040 р. Г. А. Братко

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора ЦССМ
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна

В.Д. Хромів

"27".01.2005 р.

на 2 стор.

Центральний науково

дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
02 лютого 2005 р.
№160148/17

С.2
Зміна №17
ТУ 14-1-1747-76

1. Пункт 2.1 доповнити фразою у редакції: «У сплаві марки ХН77ТЮР (ЕІ 437Б) масова частка сурми, олова та миш'яку має бути не більше 0,001% кожного, вісмуту — не більше 0,0001%.

2. Пункт 2.1 таблиця 1. Виключити примітку 5.

3. Пункт 3.1 доповнити підпунктом 4 у редакції «4. Визначення масової частки сурми, олова, миш'яку та вісмуту в сплаві марки ХН77ТЮР (ЕІ 437Б) проводять за методикою підприємства-виробника».

Експертизу проведено ЦСММ
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна
«27».01.2005 року
Зам. директора Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції

В.Д. Хромів

ОКП 09 9300

Група В33

Екз. №

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет ім. І. П. Бардіна ,

Голова ТК375

В.Т. Абабков

"01".12.2004 р.

ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВИЙ ХОЛОДНОКАТАНИЙ
ІЗ ЖАРОміцних СТАЛІВ І СПЛАВІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1747-76
(Перевидані 2000 р. з урахуванням змін №№ 1-12)

Зміна №16

Утримувач оригіналу - ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет ім. І.П. Бардіна

Термін запровадження: 01.12.2004 р.

ПОГОДЖЕНО:

Технічний директор
ВАТ «Ашинський металургійний
завод"

№ 16-51-05а/1233 В.П. Маркін

від 16.07.2004 р.

Головний інженер заводу
ВАТ НВО "Енергомаш" ім. Академіка
В.М. Глушко

№620/2738 В.І. Семенов

від 15.07.04 р.

Зам. генерального директора
ФДУП «ВІАМ» «ДНЦ РФ

№Д-6844 Б.С. Ломберг

від 29.09.2004 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна

В.Д. Хромів

«29».11.2004 р.

на 2 стор.

Центральний науково

дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
01 грудня 2004 р.
№160148/16


С.2
Зміна №16
ТУ 14-1-1747-76

1. Преамбула, пункти 1.2., 2.1 таблиця 1, 2.2 таблиця 2, 2.4 таблиця 3, 2.5 та Додаток 2 «Форма 3.1А». Після сплаву марки ХН78Т (ЕІ435) доповнити маркою: ХН78Т-ВД (ЕІ435-ВД).

2. Приклад умовного позначення викласти у такій редакції:

 • «Приклад умовного позначення.
 • Аркуш нормальний точності виготовлення (БТ), розмірами 2,0х700х3000 мм із сплаву марки ХН38ВТ (ЕІ703)
 • Аркуш БТ-2,0х700х3000-ХН38ВТ ТУ 14-1-1747-76».

3. Пункт 1.1. Третій абзац викласти у такій редакції: «Граничні відхилення за розмірами повинні відповідати вимогам ГОСТ 19904 для підвищеної (АТ) та нормальної (БТ) точності виготовлення. Точність виготовлення вказують на замовлення».

4. Розділ 4, пункт 4.1. Замінити нумерацію підпунктів:

 • «1; 2; 3; 4; 5; 6» на «4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6».

5. Підпункт 4.1.2. Першу пропозицію доповнити сплавом марки: "ХН78Т (ЕІ435)".

6. Пункт 4.2. Замінити позначення марки: "ХН50МВКТЮР (ЕП99-ІД)" на "ХН50МВКТЮР-ІД (ЕП99-ІД)".

7. Зміна № 15. Термін запровадження зміни перенеси з «01.10.2004 р.» на "01.01.2005 р."

8. Попереднє Повідомлення №ЦС/ТУ 1747 від 04.10.2004 р. скасувати .

Експертизу проведено ЦСММ
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна
«29».11.2004 р.
Зам. директора Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції

В.Д. Хромів

ОКП 09 9300

Група В33

Екз. №

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет ім. І. П. Бардіна ,

Голова ТК375

В.Т. Абабков

"12".07.2004 р.

ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВИЙ ХОЛОДНОКАТАНИЙ
ІЗ ЖАРОміцних СТАЛІВ І СПЛАВІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1747-76
(Перевидані 2000 р. з урахуванням змін №№ 1-12)

Зміна №15

Утримувач оригіналу - ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет ім. І.П. Бардіна

Термін запровадження: 01.10.2004 р.

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер
ВАТ «Металургійний завод
«Електросталь»

В.М. Попов

№ 319-ТУ/13

від 04.06.2004 р.

08.07.2004 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна

В.Д. Хромів

"09".07.2004 р.

Центральний науково

дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
"21".07.2004 р.
№160148/15

Стор. 3

С.2
Зміна №15
ТУ 14-1-1747-76

1. Пункт 2.1. Таблицю 1 доповнити приміткою 5 у редакції:

 • «5. У металі марки ХН77ТЮР (ЭИ 437Б) допускається наявність сурми, олова, вісмуту, миш'яку трохи більше одного бала шкали спектрального аналізу».

2. Додаток 2 «Форма 3.1.А» замінити на додане.

Експертизу проведено ЦСММ
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна
"09".07.2004 р.
Зам. директора Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції

В.Д. Хромів

С.3
Зміна №15
ТУ 14-1-1747-76

Додаток 2
(обов'язкове)


Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (ОК 005-93) Код по ГКС Група
Прокат тонколистовий холоднокатаний із жароміцних сталей та сплавів. 09 9300 77.140.50 У 33
Марка сталі (сплаву) Коди марки сталі (сплаву)
10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А) 8537
ХН78Т (ЕІ435) 8865
ХН78ТЮР (ЕІ437Б) 8863
ХН75МБТЮ (ЕІ602) 8859
ХН38ВТ (ЕІ703), ХН38ВТ-ВД (ЕІ703-ВД) 8812
ХН38ВБ (ЕІ703Б), ХН38ВБ-ВД (ЕІ703Б-ВД) 8811
12Х25Н16Г7АР (ЕІ835) 8528
ХН60ВТ (ЕІ868), ХН60ВТ-ВД (ЕІ868-ВД), ХН60ВТ-Ш (ЕІ868-Ш) 8831
ХН50МВКТЮР-ІД (ЕП99-НД) 8821
ХН28ВМАБ (ЕП126), ХН28ВМАБ-ВД (ЕП126-ВД) 8801
ОКП 09 9300

Група В33

Екз. №

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет

ім. І. П. Бардіна ,

Голова ТК375

В.Т. Абабков

"05".03.2004 р.

ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВИЙ ХОЛОДНОКАТАНИЙ
ІЗ ЖАРОміцних СТАЛІВ І СПЛАВІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1747-76
(Перевидані у 2000 р. з урахуванням змін №№ 1-12,
в/п від 21.09.76, 02.07.77, 04.10.77, 11.11.77, 29.11.77, в/і від 10.06.91)

Зміна №14

Утримувач оригіналу ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет
ім. І.П. Бардіна

Термін запровадження: 01.05.2004 р.

ПОГОДЖЕНО:

Зам. генерального директора
ФГУП ДНЦ РФ ВІАМ

Б.С. Ломберг

03.03.2004 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер
ВАТ «Металургійний
завод «Електросталь»
В.М. Попов

Стор. 2

Центральний науково

дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
10 березня 2004 р.
№160148/14

С.2
Зміна №14
ТУ 14-1-1747-76

1. Преамбулу, пункти 1.2, 2.1. таблицю 1, 2.2 таблицю 2, 2.4 таблицю 3, 2.5 (2 рази) доповнити сплавом марки «ХН60ВТ-ВД (ЕІ 868-ВД), ХН60ВТ-Ш (ЕІ868-Ш)» після сплаву марки ХН60ВТ (ЕІ8

2. Пункт 4.1 підпункт 2. Перша пропозиція. Після сплаву марки "ХН38ВБ (ЕІ 703Б)" доповнити маркою: "ХН60ВТ (ЕІ 868)".

Доповнити пропозицією у редакції:
 • "Листи зі сплаву марки ХН60ВТ (ЕІ 868), виплавлені із застосуванням електрошлакового переплаву, додатково маркуються індексом "Ш" через тире до марки".

Експертизу проведено ЦСММ
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна
«04».03.2004 року
Зам. директора Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції

В.Д. Хромів

ОКП 09 9300

Враховано

Група В33

Екз. №

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет ім. І. П. Бардіна ,

Голова ТК375

В.Т. Абабков

"22".05.2001 р.

ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВИЙ ХОЛОДНОКАТАНИЙ
ІЗ ЖАРОміцних СТАЛІВ І СПЛАВІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1747-76 (Замість ЧМТУ 14-1-456-68)
(Перевидані у 2000 р. з урахуванням змін №№ 1-12,
в/п від 21.09.76, 02.07.77, 04.10.77, 11.11.77, 29.11.77, в/і від 10.06.91)

Зміна №13

Утримувач оригіналу ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет

Термін запровадження: 26.06.2001 р.

ПОГОДЖЕНО:

ВАТ «Челябінський

металургійний комбінат"

№ 35/2-14-1747 від 19.04.2001.

Керівник технічного відділу

Г. А. Братко

17.05.01

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. директора ЦССМ
ФГУП ЦНДІчермет

В.Д. Хромів

"21".05.2001 р.

Центральний науково

дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
25 травня 2001 р.
№160148/13

С.2
Зміна №13
ТУ 14-1-1747-76

1. Пункт 1.1. Виключити позначення у дужках: «(БТ)».

2. Пункт 1.2. Після третього абзацу доповнити абзацом у редакції:

 • "18 мм - для листів зі сплаву марки ХН77ТЮР (ЕІ437Б)";
 • Останній абзац. Виключити сплав марки ХН77ТЮР (ЕІ437Б).

3. Пункт 2.1. Останній абзац викласти у новій редакції:

 • «У готовому прокаті допускаються відхилення за хімічним складом від норм таблиці 1 відповідно до ГОСТ 5632 ».
 • Таблиця 1. Примітка 1. Після слова "кальцій" доповнити словом "магній".

4. Пункт 2.4. Таблиця 3. Замінити слово "Примітки" на "Примітка".

Примітка 1. Виключити номер: "1".
Примітка 2 анулювати.
5. Пункт 4.1. Підпункти 1 та 2 викласти у такій редакції:
 • «1. На кожному аркуші повинно бути вибите або нанесене електроолівцем або фарбою, що не змивається, тавро із зазначенням:
  марки сталі або сплаву (або їх умовного позначення);
  номери плавки (або їх умовного номера);
  тавра ВТК.
 • 2. Листи зі сплавів марок ХН28ВМАБ (ЕП126), ХН38ВТ (ЕІ703), ХН38ВБ (ЕІ703Б), виплавлені методом вакуумно-дугового переплаву, додатково маркують індексом ВД через тире до марки. Листи зі сплаву марки ХН50ВМКТЮР (ЕП99), виплавлені у вакуумно-індукційній печі наступним вакуумно-дуговим переплавом, додатково маркують індексом «ІД» через тире до марки.
  Підпункт 6. Перед словом розшифрувати додати слово: також.

Експертизу проведено ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет
«21».05.2001 року
Зам. директора ЦСММ В.Д. Хромів

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 09 9300

Враховано

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР

Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
18.10.76 № 160148

Узгоджено:
Головний інженер Головного

Технічного управління

/Строганов Г. Б./

Група В33

Екз. №

Затверджено:
Головний інженер Союзспецсталі

МЧМ СРСР
/Култигін В.С./

26/01.76 р.

ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВИЙ ХОЛОДНОКАТАНИЙ
ІЗ ЖАРОміцних СТАЛІВ І СПЛАВІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1747-76 (Замість ЧМТУ 14-1-456-68)
(Перевидані у 2000 р. з урахуванням змін №№ 1-12,
в/п від 21.09.76, 02.07.77, 04.10.77, 11.11.77, 29.11.77, в/і від 10.06.91)

Утримувач оригіналу ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет

З року введення: 26.06.2001 р.

Узгоджено:

Головний інженер заводу
"Серп і молот"
/Попов Е.Ф./
16/10.76 г

Головний інженер заводу
«Електросталь»
/Кучин В.М./

Зав. лабораторією
стандартизації ЦНДІЧМ
/Коляснікова Р.І./

На термін: Без обмежень

Розроблено:

Зам. начальника ВІАМ
/Скляров Н.М./
Начальник лабораторії
/Вересон В.Ф./
28/10.76 р.

Реєстр. док. у ВІФСі
№160148 від 18.10.1976 р.

2
ТУ 14-1-1747-76

Справжні технічні умови поширюються на холоднокатаний тонколистовий прокат (далі - листи) їх жароміцних сталей і сплавів марок 10Х11Н20ТР (ЕІ696А), ХН78Т (ЕІ435), ХН77ТЮР (ЕІ437Б), ХН75Т6 ВД), ХН38ВБ (ЕІ703Б), ХН38ВБ-ВД (ЕІ703Б-ВД), 12Х25Н16Г7АР (ЕІ835), ХН60ВТ (ЕІ868), ХН50МВКТЮР-ІД (ЕП99-ІД2), ХН50МВКТЮР-ІД (ЕП99-ІД2)

Листи зі сплавів марок ХН38ВБ (ЕІ703Б) та ХН38ВБ-ВД (ЕІ703Б-ВД) виготовляють на вимогу споживача.

Приклад умовного позначення.
Аркуш розмірами 2х700х3000 мм із сплаву марки ХН38ВТ (ЕІ703):
Аркуш 2х700х3000-ХН38ВТ ТУ 14-1-1747-76.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Листи поставляють завтовшки від 0,8 до 3,9 мм включно.

Розміри листів повинні відповідати зазначеним у ГОСТ 19904 та спеціалізації заводу-постачальника.

Граничні відхилення за розмірами повинні відповідати вимогам ГОСТ 19904 для нормальної точності виготовлення (БТ).
Розміри аркушів зазначаються у замовленні.
Примітка. Листи розмірами, не передбаченими ГОСТ 19904 , поставляються за згодою сторін.

1.2. Відхилення від площинності на 1 м довжини не повинно перевищувати:

10 мм для листів зі сталі та сплавів марок 10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А), ХН78Т (ЕІ435), ХН75МБТЮ (ЕІ602), ХН38ВТ (ЕІ703), ХН38ВТ-ВД (ЕІ703-ВД3 );

15 мм для листів зі сталі марки 12Х25Н16Г7АР (ЕІ838) та сплаву марки ХН60ВТ (ЕІ868);

20 мм для листів зі сплавів марок ХН77ТЮР (ЕІ437Б), ХН50МВКТЮР-ІД (ЕП99-ІД), ХН28ВМАБ (ЕП126), ХН28ВМАБ-ВД (ЕП126-ВД).

Примітка. На вимогу споживача листи поставляють із меншим відхиленням від площинності. І тут норми встановлюють угодою сторін.

3
ТУ 14-1-1747-76

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Хімічний склад сталі та сплавів за плавковим аналізом повинен відповідати вимогам таблиці 1.

Хімічний склад марок ХН77ТЮР (ЕІ437Б), ХН38ВТ (ЕІ703), ХН38ВТ-ВД (ЕІ703-ВД), ХН38ВБ (ЕІ703Б), ХН38ВБ-ВД ( ЕІ703Ю -ВД) повинен відповідати вимогам У цьому сплаві марок ХН38ВБ (ЭИ703Б) і ХН38ВБ-ВД (ЭИ703Б-ВД) допускається масова частка залишкового молібдену трохи більше 0,8%.

У готовому прокаті зі сплаву марки ХН50ВМКТЮР-ІД (ЕП99-ІД) допускається відхилення кремнію - плюс 0,05%.

2.2. Листи поставляють у термічно обробленому стані, виправленими, з обрізними кромками та травленою поверхнею.

Рекомендований режим термічної обробки листів вказано у таблиці 2.

Таблиця 2

Марка сталі або сплаву Рекомендований режим термічної обробки
Температура загартування, °С Охолодження
10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А) 1020-1060 У воді, під водяним душем чи на повітрі
12Х25Н16Г7АР (ЕІ835) 1080-1150
ХН38ВТ (ЕІ703), ХН38ВТ-ВД (ЕІ703-ВД), ХН38ВБ (ЕІ703Б), ХН38ВБ-ВД (ЕІ703Б-ВД) 1120-1140
ХН27ВМАБ (ЕП126), ХН28ВМАБ-ВД (ЕП126-ВД) 1080-1140
ХН60ВТ (ЕІ868) 1150-1200
ХН78Т (ЕІ435) 980-1020
ХН75МБТЮ (ЕІ602) 1050-1080
ХН77ТЮР (ЕІ437Б) 1080-1120
ХН50МВКТЮР-ІД (ЕІ99-ІД) 1080-1120
Примітка. Час витримки при досягненні температури загартування встановлюють із розрахунку 0,8-2,0 хв на 1 мм товщини листа.

3
ТУ 14-1-1747-76
Таблиця 1

Марка сталі або сплаву Масова частка елементів, %
Вуглець Кремній Марганець Хром Нікель Титан Алюміній Вольфрам Молібден Ніобій Залізо Сірка Фосфор Інші елементи
не більше не більше
10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А) 0,10 1,0 н.б. 1,0 10,0-12,5 18,0-21,0 2,3-2,8 н.б. 0,50 - - - основ. 0,02 0,03

Мідь н.б. 0,2

Бір н.б.0,008

12Х25Н16Г7АР (ЕІ835) 0,12 1,0 5,0-7 23,0-26,0 15,0-18,0 - - - - - основ. 0,02 0,035

Бір н.б. 0,01

Азот 0,3-0,45

Мідь н.б.0,2

ХН28ВМАБ (ЕП126) 0,1 0,6 н.б. 1,5 19,0-22,0 25,0-30,0 - - 4,8-6,0 2,8-3,5 0,7-1,3 основ. 0,02 0,02

Ванадій н.б. 0,2

Бір н.б. 0,005

Азот 0,15-0,30

Мідь н.б. 0,2

ХН28ВМАБ-ВД (ЕП126-ВД) 0,1 0,6 н.б. 1,5 19,0-22,0 25,0-30,0 - - 4,8-6,0 2,8-3,5 0,7-1,3 основ. 0,015 0,02

Ванадій н.б. 0,2

Бір н.б. 0,005

Азон н.б. 0,3

Мідь н.б. 0,2

ХН60ВТ (ЕІ868) 0,1 0,8 н.б. 0,50 23,5-26,5 основ. 0,3-0,7 н.б. 0,5 13,0-16,0 - - 4,0 0,013 0,013

Кальцій н. 0,05

Мідь н.б. 0,07

Молібден Н.Б. 1,5

ХН78Т (ЕІ435) 0,12 0,8 н.б. 0,7 19,0-22,0 основ. 0,15-0,35 н.б. 0,15 - - - 1,0 0,01 0,015 Мідь н.б. 0,07
ХН75МБТЮ (ЕІ602) 0,1 0,8 н.б. 0,4 19,0-22,0 основ. 0,35-0,75 0,35-0,75 - 1,8-2,3 0,9-1,3 3,0 0,012 0,020 Мідь н.б. 0,7
ХН60ВМКТЮР-ІД (ЕП99-ІД) 0,10 0,3 н.б. 0,3 17,5-19,5 основ. 1,0-1,5 2,5-3,0 5,5-7,0 3,5-5,0 н.б. 1,5 3,0 0,015 0,015

Мідь н.б. 0,04

Бір н.б. 0,005

Церій н.б. 0,02

Кобаль 5,0-8,0

Примітки.

1. Бір, церій, кальцій вводять у метал з розрахунку та хімічним аналізом не визначають.
2. За згодою сторін листи зі сталі марки 10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А) поставляють з масовою часткою бору в сталі 0,0003-0,005% розрахункових.
3. Відповідно до замовлення листи зі сталі марки 10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А) можуть поставлятися з масовою часткою титану 2,3-2,7%. І тут сталь маркується 10Х11Н20Т2Р (ЭИ696Б).
4. У сплаві марки ХН50МВКТЮР-ІД (ЕП99-ІД) допускається відхилення кремнію - плюс 0,05%.

5
ТУ 14-1-1747-76

2.3. На вимогу споживача листи можуть поставлятися у напівнагартованому та нагартованому стані. І тут технічні вимоги встановлюються угодою сторін.

2.4. Механічні властивості листів у стані поставки та на контрольних зразках, термооброблених за спеціальним режимом, повинні відповідати зазначеним у таблиці 3.

2.5. Листи у стані постачання контролюють на величину зерна. Розмір зерна має бути в межах номерів:

6-10 для листів зі сталі та сплавів марок:

10Х11Н20Т2р (ЕІ696А)

12Х25Н16Г7АР (ЕІ835)

ХН38ВТ (ЕІ703)

ХН38ВТ-ВД (ЕІ703-ВД)
ХН38ВБ (ЕІ703Б)
ХН38ВБ-ВД (ЕІ703Б-ВД)

ХН78Т (ЕІ435)
ХН75МБТЮ (ЕІ602)

4-9 для листів зі сплаву марки ХН77ТЮР (ЕІ437Б)
5-9 для листів зі сплаву марки ХН60ВТ (ЕІ868)
5-10 для листів зі сплавів марки ХН28ВМАБ (ЕП126)
ХН68ВМАБ-ВД (ЕП126-ВД)
3-8 для листів зі сплаву марки ХН50ВМКТЮР-ІД (ЕП99-ІД)

У разі отримання величини зерна в листі зі сплаву марки ХН60ВТ (ЕІ868) дрібніше за 9 номери, дозволяється повторна термічна обробка. У цьому випадку номер зерна може бути не більшим за 4 номери.

2.6. Поверхня листів має бути рівною та гладкою. Полони, окалина, бульбашки, розшарування та сліди перетраву на поверхні листів не допускаються.

На лицьовій стороні листа допускаються окремі дрібні подряпини, відбитки надавів від валків, вибоїни, дрібна горобина.

На звороті листів, крім перелічених дефектів, допускаються: загальна легка горобина, подряпини та надави від валків.

Глибина залягання перерахованих дефектів має перевищувати половини суми граничних відхилень за товщиною листа і виводити лист межі мінімальної товщини.

Допускається зачистка дефектів дрібнозернистим наждаком на глибину, що не виводить лист за межі мінімальної товщини.

Листи після травлення можуть мати різні відтінки.

6
ТУ 14-1-1747-76
Таблиця 3

Марка сталі або сплаву Термічна обробка зразків Температура випробувань °С Механічні властивості

Тимчасовий опір,

σ в , Н/мм 2 (кгс/мм 2 )

Відносне подовження, не менше, δ 5 %, при

10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А) У стані постачання 20 трохи більше 740 (75) 35

Старіння при температурі (720±10)°,

Витримка 8 год ±10 хв,
охолодження на повітрі

20

700

не менше 980 (100)

щонайменше 590 (60)

20

10

12Х25Н16Г7АР (ЕІ835) У стані постачання

20

900

трохи більше 980 (100)

щонайменше 180 (18)

35

30

ХН38ВТ (ЕІ703)

ХН38ВТ-ВД (ЕІ703-ВД)
ХН38ВБ (ЕІ703Б)
ХН38ВБ-ВД (ЕІ703Б-ВД)

У стані постачання

20

800

трохи більше 830 (85)

щонайменше 190 (19)

35

40

ХН28ВМАБ (ЕП126)
ХН68ВМАБ-ВД (ЕП126-ВД)
У стані постачання

20

900

трохи більше 930 (95)

щонайменше 170 (17)

35

30

ХН60ВТ (ЕІ868) У стані постачання

20

900

трохи більше 1030 (105)

щонайменше 180 (18)

40

30

ХН78Т (ЕІ435) У стані постачання

20

800

трохи більше 860 (88)

щонайменше 180 (18)

35

45

ХН75МБТЮ (ЕІ602) У стані постачання

20

800

трохи більше 900 (92)

не менше 250 (25)

40

15

ХН77ТЮР (ЕІ437Б)

Старіння при температурі (750±10)°,

витримка 5 год ±10 хв,
охолодження на повітрі

20

750

щонайменше 880 (90)

щонайменше 590 (60)

13

8

7
ТУ 14-1-1747-76
Таблиця 3
продовження

Марка сталі або сплаву Термічна обробка зразків Температура випробувань °С Механічні властивості

Тимчасовий опір,

σ в , Н/мм 2 (кгс/мм 2 )

Відносне подовження, не менше, δ 5 %, при

ХН50ВМКТЮР-ІД (ЕП99-І)) У стані постачання 20 трохи більше 1180 (120) 35

Загартування при температурі (1090±10) °,

витримка 20 хв,
охолодження у воді + старіння при температурі (760±10)°,
витримка 8-12 год,

охолодження на повітрі

900 щонайменше 490 (50) 9

Примітки.

1. У разі отримання незадовільних результатів випробувань листів зі сталі марки 10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А) після старіння контрольних зразків дозволяється проводити подвірні випробування після термічної обробки зразків за режимом: старіння при температурі (720±10) °С, витримка 8-12 годин температурі (650±10) °С протягом 4-8 годин, причому механічні властивості повинні відповідати нормам таблиці 3.
2. На вимогу споживача для листів зі сплаву марок ХХ28ВМАБ (ЕП126), ХН28ВМАБ-ВД (ЕП126-ВД) товщиною 3,0 мм додатково визначають межу плинності σ 0,2 при температурі 600 °C, величина якого повинна бути не менше ніж 294 /мм 2 (30 кгс/мм 2 ). Результати випробувань не є ознакою бракувань, але обов'язково записують у документ про якість.

8
ТУ 14-1-1747-76

На поверхні листів із сталі марки 12Х25Н16Г7АР (ЕІ835) допускаються світлі крапки.

2.7. Макроструктура листів повинна бути без слідів усадкової раковини, розшарування, сторонніх включень та тріщин.

3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

3.1. Правила приймання та методи випробувань повинні відповідати зазначеним у ГОСТ 7566 та ГОСТ 5582 наступним доповненням:

 • За згодою споживача дозволяється поєднувати листи різних плавок однієї марки в одну партію масою до 1 т.
 • Контроль величини зерна здійснюється за ГОСТ 5639 , контроль макроструктури - за методикою заводу-постачальника.
 • У разі незадовільних результатів випробувань хоча б одного зразка проводять повторне випробування на подвоєній кількості зразків. У разі незадовільних результатів повторного випробування, партію бракують.

Постачальнику надається право піддати забраковану партію пересортуванню та додатковому обробленню і знову пред'явити її до приймання. При цьому повторної термічної обробки листи можуть піддаватися один раз.

4. УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

4.1. Упаковка, маркування та оформлення документації – за ГОСТ 7566 та ГОСТ 5582 з наступними доповненнями:

 • На кожному аркуші повинно бути вибите або нанесене електроолівцем або фарбою, що не змивається, тавро із зазначенням: марки сталі або сплаву (або з умовного позначення); номери плавки (або умовного номера, тавра ВТК).
 • Листи зі сплавів марок ХН28ВМАБ-ВД (ЕП126-ВД), ХН38ВТ-ВД (ЕІ703-ВД), ХН38ВБ-ВД (ЕІ703Б-ВД) додатково маркують індексом «ВД» через тире до марки, зі сплаву марки ХН50 ВД) - індексом "ІД" через тире до марки.
 • Листи поставляються в пачках масою не більше 6 т, а на вимогу споживача - в пачках масою не більше 80 кг.
 • За згодою сторін листи можуть бути упаковані в будь-яку тару.
 • До кожної пачки прикріплюють дві бирки із зазначенням марки сталі чи сплаву, номери плавки, номери партії, розміру листів, номери технічних умов.
 • У документі про якість мають бути вказані результати всіх випробувань, а розшифровані умовні номери марок сталі чи сплаву та номери плавки.

4.2. Сутунка поставляється за технічними умовами ТУ 14-1-1214-75 для листів зі сплавів марок ХН50МВКТЮР (ЕП99-ІД), ХН77ТЮР (ЕІ437Б) - з II групою поверхні, зі сталі 10Х100Н20Т2Р (ЕІ69А Група поверхні. Заготівля поставляється за технічними умовами ТУ 14-1-1213-75 у вигляді квадрата розміром 125 мм - для листів зі сталі та сплавів марок ХН75МБТЮ (ЕІ602), ХН78Т (ЕІ435), 12Х25Н16Г7АР (ЕІ835) ХН38ВТ (ЕІ703), ХН38ВТ-ВД (ЕІ703-ВД) - з ІІ групою поверхні; зі сплаву марки ХН60ВТ (ЕІ868) - у вигляді смуги 60х140 мм з IV групою поверхні.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Транспортування та зберігання відповідно до ГОСТ 7566 .

Примітка. На листи за цими технічними умовами поширюються договірні ціни.

Експертизу проведено ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет
«14».08.2000 року
Зам. директора ЦСММ В.Д. Хромів

9
ТУ 14-1-1747-76

прикладна програма
Довідкове

СПРАВА НД,
на які є посилання у тексті технічних умов

Позначення НД Номер пункту, в якому є посилання
ГОСТ 5582-75 3.1; 4.1.
ГОСТ 5632-72 2.1
ГОСТ 5639-82 3.1
ГОСТ 7566-94 3.1; 4.1
ГОСТ 19904-90 1.1; Додаток 2
ТУ 14-1-1213-75 4.2
ТУ 14-1-1214-75 4.2

10
ТУ 14-1-1747-76

Додаток 2
Обов'язкове

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Прокат тонколистовий холоднокатаний із жароміцних сталей та сплавів. 09 9300
Блоки по ОКП Позначення з НТД Коди по ОКП
Марок стали

10Х11Н20Т2Р (ЕІ696А)

ХН78Т (ЕІ435)
ХН77ТЮР (ЕІ437Б)

ХН75МБТЮ (ЕІ602)

ХН38ВТ (ЕІ703), ХН38ВТ-ВД (ЕІ703-ВД)
ХН38ВБ (ЕІ703Б), ХН38ВБ-ВД (ЕІ703Б-ВД)

12Х2516Г7АР (ЕІ835)
ХН60ВТ (ЕІ868)
ХН50МВКТЮР-ІД (ЕП99-ІД)
ХН28ВМАБ (ЕП126), ХН28ВМАБ-ВД (ЕП126-ВД)

8537

8865

8863

8859

8812

8811

8528

8831

8821

8801

Профілів БТ ПН ГОСТ 19904 7225
Технічних вимог ТУ 14-1-1747-76 5740
Форм замовлення та умов постачання н/д 00