Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-205-72

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

УДК 669.14.018.8-422-122.9

Група В 32

ПОГОДЖЕНО: СТВЕРДЖУЮ:

Зам. Начальника Головного Головного інженера Головспецсталі

Технічного управління Міністерства Чорної Металургії

(Строганов Г. В.) (Култигін В.С.)

1972 1972

Прутки гарячекатані та ковані з корозійностійкої

стали марки Х16Н6 (ЕП288).

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-205-72

замість ЧМТУ/ЦНІІЧМ 1088-64

Термін запровадження 30/13-72г. терміном до Без огр.

Узгоджено: Розроблено:

Зам. Начальника ВІАМ Головний інженер заводу

/Скляров Н.М./ «Електросталь»

Начальник лабораторії /Жучин В.М./

/Глазер М.Д./

1972

Справжні технічні умови поширюються на постачання гарячекатаних та кованих прутків із корозійностійкої сталі марки Х16Н6 (ЕП 288).

1. Сортамент.

1.1. Прутки поставляються круглого або квадратного перерізу діаметром або розміром сторони до 200 мм.

1.2. За формою, розмірами та допусканими відхиленнями прутки повинні відповідати:

  • гарячекатані круглі - ГОСТ 2590-57 .
  • гарячекатані квадратні - ГОСТ 4693-57 .

ГОСТ 2591-57.

  • гарячекатані квадратні розміри - ГОСТ 4692-57 .
  • ром понад 160 мм
  • ковані круглі та квадратні - ГОСТ 1133-41 .

Для розмірів із перетином понад 180 мм встановлюється допуск ±10 мм.

1.3. За згодою сторін за цими технічними умовами поставляються поковки, що виготовляються вільним куванням на молотах.

Розміри поковок обумовлюються у СТУ або кресленнях.

2. Технічні вимоги

2.1. Хімічний склад сталі має відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Марки стали Зміст елементів у %
Вуглець Кремній Марганець Сірка Фосфор Мідь Хром Нікель
не більше

Х16Н6

(ЕП 288)

0,05

0,09

0,70 1,0 0,02 0,035 0,30

15,5

17,5

5,0

8,0

Примітка: За умови дотримання вимог технічних умов допускається

відхилення від норм хімічного складу хрому на мінус 0,5%.

2.2. Механічні властивості сталі, що визначаються на контрольних термічно оброблених зразках, вирізаних із заготовок уздовж напрямку волокна, повинні відповідати вимогам таблиці 2.

Таблиця 2

Марка сталі Режим термічної обробки контрольних зразків Механічні властивості, не менш

Тимчасовий опір розриву, кгс/

Межа плинності,

кгс/

Відносно. подовження, звуження,

l = 5d % %

Ударна в'язкість, кгс/

Х16Н6

(ЕП 288)

Загартування у воді при температурі 975-1000°C з подальшою обробкою холодом -70°C, витримка 2 години, відпустка при температурі 350-425°C, витримка 1 год. 110 90 12 50 7,0

Примітка: Термічна обробка проводиться у готових зразках з припуском під

шліфування.

2.3. Прутки поставляються без термічної обробки. На вимогу споживача прутки поставляються у відпаленому стані. Рекомендований режим термообробки: відпалення при температурі 780° з охолодженням у печі або на повітрі та подальше нагрівання до температури 680° з охолодженням у печі або на повітрі.

2.4. Макроструктура прутків має бути без порожнеч, свищів, тріщин, розшарування, шлакових включень, видимих неозброєним оком.

Оцінка макроструктури проводиться за методикою та шкалами ГОСТ 10243-62 . Ступінь розвитку точкової неоднорідності, центральної пористості та лікваційного квадрата не повинен перевищувати 2-го бали шкал ГОСТ 10243-62 . Інші дефекти, що класифікуються ГОСТ 10243-62, не допускаються.

2.5. На поверхні прутків не повинно бути тріщин, заходів, заков, полон і пісочин. Місцеві дефекти повинні бути видалені шляхом пологої вирубки або зачистки на глибину, що не перевищує суми відхилень, що допускаються на розмір, враховуючи від фактичного.

Допускаються без зачистки окремі дрібні ризики, вм'ятини, горобина і волосин глибиною, що не перевищує половини сумарного допуску.

Відношення глибини вирубки або зачистки до її ширини має бути не менше ніж 1:6.

3. Правила, приймання, методи випробувань,

маркування, упаковка, документація

3.1. Вимоги щодо методів випробувань згідно з ГОСТ 5949–61 .

3.2. Усі інші вимоги щодо правил приймання упаковки, маркування та оформлення документації — повинні відповідати ГОСТ 7566–69 з такими доповненнями:

а) Перед повторним випробуванням на подвоєній кількості зразків допускається випробування (не більше одного разу) механічних властивостей за зміненої температури відпуску образів у межах режиму, зазначеного в табл. 2, при цьому випробування вважається первинним;

б) У сертифікат записують дані первинних випробувань, якщо партію металу визнано придатною за результатами повторних випробувань.

4. Порядок розрахунку продукції

4.1. Порядок розрахунку продукції виробляється відповідно до додатком до ТУ.

ЗАРЕЄСТРУВАНІ: 5077-72г.

ЗАВ. ТЕХНІЧНИМ ВІДДІЛОМ ЦНІІЧМ /КАПЛАН А.С./

Додаток до ТУ 14-1-205-72

4.1. Розрахунок оптових цін

Як аналог для сортової сталі марки Х16Н6 (ЕП 288) за ТУ 14-1-205-72 приймаються оптові ціни тієї ж марки ЕП 288 за ЧМТУ/ЦНИИЧМ 1088-64.

Сортова сталь марки Х16Н6 (ЕП 288) за ТУ 1441-205-72 відрізняється від сталі марки ЕП 288 за ЧМТУ/ЦНІІЧМ 1088-64 наступним якісним показником:

1) Нормується макроструктура із балом н.б.2.

Оптові ціни на сортову сталь марки Х16Н6 (ЕП 288) за ТУ 14-1-205-72 розраховані, виходячи з прейскурантних цін сортової сталі марки ЕП 288 з ЧМТУ/ЦНИИЧМ 1088-64 з доплатою за нормовану макроструктуру 1%.

Гуртові ціни сортової сталі в рублях за тонну, розміром, мм.
8-11 12-15 16-31 32-50 52-100 105-200

Гуртові ціни марки аналога ЭП 288 по ЧМТУ/ ЦНИИЧМ

1088-64

595 588 580 575 575 562
За нормування макроструктури 1% 6 6 6 6 6 6
Оптові ціни марки 16Н6 (ЕП 288) за ТУ 14-1-205-72 601 594 586 583 581 568

Від постачальника Від споживача:

Начальник планового відділу Зам. Начальника ВІМ відділу

/Десятскова Т.П./ /Скляров Н.М./

Узгоджено:

Зав. лабораторією …

Обґрунтування цін та нову

металопродукцію

… Л.А.Жура

28.11.72г. 17.3.72.

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРДЕН ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ЗНАМУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

ім. І. П. Бардіна

107843, Москва Б-В, 2-а Бауманська вул. д. 9/23. Телефон 257-01-02. справ. 1-00. Для телеграм Москва

ЦНІІЧЕРМЕТ Розрахунковий рахунок 240802 у Бауманському відділенні Держбанку

ТО/ТУ 14-1-205 27 березня 1975 р.

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ЗАВОДУ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ»

тов. ЖУЧИНУ В.М.

НАЧАЛЬНИКУ ЛАБОРАТОРІЇ 26 ВІАМ

тов. Беренсон В.Ф.

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ГОЛОВСПЕЦСТАЛІ МЧМ СРСР

тов. КУЛТИГІНУ В.С.

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ГОЛОВТЕХУПРАВЛІННЯ МАП СРСР

тов. СТРОГАНОВУ Г. Б.

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СОЮЗГОЛОВМЕТАЛУ

тов. ЗУЄВУ Б.П.

ЧЛЕНУ ДЕРЖКОМІТЕТУ ЦІН РМ СРСР

тов. ІЛЬЇНУ О.І.

НАЧАЛЬНИКУ ВІФС

НДІЕЧМ

ЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ

«ТУ 14-1-205-72 «Прутки гарячекатані та ковані з корозійностійкої сталі марки Х16Н6 (ЕП288)»

1. У найменуванні, визначенні, п. 2.1 (табл.1), п. 2.2 (табл.2), розрахунку оптових цін найменування марки Х16Н6 (ЕП288) замінити на 07Х16Н6 (ЕН288).

2. Пункт 2.1, табл.1. Зміст марганцю прийняти н.б.0,8% замість н.б.1,0%.

3. У пункті 1.2 посилання на ГОСТ 2590-57 замінити на ГОСТ 2590-71 , ГОСТ 2591-57 на ГОСТ 2591-71 , ГОСТ 1133-41 на ГОСТ 1133-71 .

Підстава: Введення в дію новозатверджених ГОСТів, ГОСТ 5632-72 та рішення Мінавіапрому та Мінчермету від 21.01.75 р.

Зав.Технічним відділом /А.С.Каплан/

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

УДК

Група В-32

ПОГОДЖЕНО: СТВЕРДЖУЮ:

Начальник Головного Головного інженера

Технічного управління ВПЗ «Союзспецсталь»

МАП СРСР МЧМ СРСР

А.Г.Братухін/6.06.82. В.С.Култигін

ПРУТКИ ГАРЯЧЕКАТАНІ І КОВАНІ З

КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ СТАЛИ МАРКИ

07Х16Н6 (ЕП288)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-205-72

Зміна №3

Термін запровадження. 17.10.82 р.

1. Термін дії ТУ продовжено до 01.06.87р.

2. Пункт 2.2. Таблиця 2.

У графі «Тимчасовий опір розриву»

записати

МПа (кгс/)

1176 (120)

У графі «Межа плинності»

записати

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

СРСР ЗА СТАНДАРТАМИ

(Держстандарт)

Зареєстровано та внесено до реєстру

державної реєстрації

82.11.18 за №87949/03.

МПа (кгс/)

980 (100)

У графі «Ударна в'язкість»

записати KC⋃ (Ан)

Дж/(кгс/)

69,0 7,0

3. Ввести в ТУ розділ "Транспортування та зберігання".

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Металопродукція транспортується всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення, що діють на даному виді транспорту та умовами навантаження та кріплення вантажів, затвердженими Міністерством шляхів сполучення СРСР.

5.2. Прутки повинні зберігатися в умовах, що забезпечують збереження їх якісних показників, зумовлених технічними умовами.

ПОГОДЖЕНО: РОЗРОБЛЕНО:

Зам. начальника ВІАМ Головний інженер

Н.М.Скляров заводу «Електросталь»

Начальник лабораторії Л.К.Косирєв

В.Ф.Беренсон

Зав. відділом стандартизації

чорної металургії

В.Т.Абабков

22.09.82

Зареєстровано ЦНИИЧМ 17.09.82 р.

Зав. відділом стандартизації

чорної металургії

В.Т.Абабков

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП Група В32

Узгоджено: Затверджено:

Начальник Головного Технічного Головного інженера НУО

управління МАП СРСР «Союзспецсталь» МЧМ СРСР

(А.Г.Братухін) (Н.І.Дроздов)

«26» 09 1983 «1983

ПРУТКИ ГАРЯЧЕКАТАНІ І КОВАНІ З

КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ СТАЛИ МАРКИ

07Х16Н6 (ЕП288)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-205-72

Зміна №4

Термін запровадження: 12.01.84

1. Пункт 1.1 викласти у такій редакції:

«1.1. Прутки поставляються круглого або квадратного перерізу діаметром або розміром до 250 мм. Прутки діаметром понад 200 мм постачає Золотоустівський метзавод.

2. У пункті 3.2 посилання на ГОСТ 7566-69 замінити посиланням на ГОСТ 7566-81 .

3. Розділ 4 із технічних умов виключити.

4. Технічні умови доповнити приміткою у редакції:

«Примітка: Оптові ціни прутків розміром до 200 мм вміщені у довіднику цін № 17-64/08 до прейскуранта 01-08 изд.1980 р., розміром понад 200 мм — у додатку до цієї зміни».

Узгоджено: Розроблено:

/Зам. начальника ВІАМ Головний інженер заводу

(Н.М.Скляров) «Електросталь»

"16" 09 1983 р. (К.Я.Федоткін)

«22» 6 1983

Зав. лабораторією стандартизації Головний інженер Золотоустівського

спеціальних сталей металургійного заводу

(В.Т.Абабков) (А.Б.Покровський)

«12» 12 1983 «1» липня 1983

Зареєстровано ЦНИИЧМ: 12.12.83

Зав. відділом «1983 р.

стандартизації чорної металургії (В.Т.Абабков)

ТУ 14-1-205-72

Додаток №2

зі зміною №

ОПТОВІ ЦІНИ НА СОРТОВУ СТАЛЬ МАРКИ

07Х16Н6 (ЕП288)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Марка сталі Оптова ціна в руб за тонну

Стали розміром 210-250 мм

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

07Х16Н6 (ЕП288) 843

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Примітка: Оптові ціни визначені відповідно до прейскуранту

№ 01-08 1980 видання.

Зав. лабораторією поточного ціноутворення

ІЕ ЦНІІЧМ

А.І.Ільїн

15.11.83

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП Група В 32

Узгоджено: Стверджую:

/Начальник Головного Технічного Головний інженер ВПО

Управління Міністерства «Союзспецсталь МЧМ СРСР

Авіаційної промисловості Н.І.Дроздов

СРСР "31" 08 1984 р.

В.Д.Талалаєв

«9» серпня 1984 р.

ПРУТКИ ГАРЯЧЕКАТАНІ І КОВАНІ

З КОРОЗІЙНОСТІЙНОЇ СТАЛІ МАРКИ 07Х16Н6

(ЕП288)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-205-72

Зміна №5

Термін запровадження: 21.10.84

1. Пункт 2.1. Таблицю 1 доповнити приміткою 2 у редакції: «Зміст залишкових елементів відповідно до ГОСТ 5632-72 ».

2. Вступну частину технічних умов доповнити: «Встановлені цими технічними умовами показники технічного рівня відповідають найвищій категорії якості».

3. Пункт 3.2. доповнити підпунктом «в» у редакції: «ст. Таврування піддають прутки розміром 30 мм і більше. Прутки розміром менше 30 мм поставляють у пачках вагою відповідно до замовлення, але не більше 5 тонн та при ручному навантаженні не більше 80 кг, що має бути зазначено у замовленні. До пачки привішуються бирки з таврами. За згодою замовника розмір прутків, що постачаються в пачках, і мінімальний розмір прутків, що піддаються тавруванням, можуть бути збільшені».

Узгоджено: Розроблено:

Зам. начальника ВІАМ Головний інженер заводу

(Н.М.Скляров) «Електросталь»

» «1984 р. (К.Я.Федоткін)

30.03. 1984 р.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

СРСР ЗА СТАНДАРТАМИ

(Держстандарт)

Зареєстровано та внесено до реєстру

державної реєстрації

14.11.16 за №87949/05.

2

Продовження зміни №5

до ТУ 14-1-205-72

Зав. лабораторією стандартизації Головний інженер

спеціальних сталей «Златоустовського металургійного

та сплавів ЦНІІЧМ заводу»

(В.Т.Абабков) (Ю.І.Пятінін)

«21» 09 1984 «13» лютого 1984

Зареєстровано ЦНИИЧМ:

«21» 09 1984

Зав. відділом стандартизації

чорної металургії

В.Т.Абабков

841126 087949/05

1984 рік

ОКП Група В 32

ЗАТВЕРДЖЕНО

організацією-виробником

«22» 10 1984

ПОГОДЖЕНО

з базовою організацією

зі стандартизації

«13» 12 1984

із замовником

«29» 06 1084

Правильно:

ПРУТКИ ГАРЯЧОКАТАНІ І КОВАНІ З КОРОЗІЙНОБУДІВКОЮ

СТАЛИ МАРКИ 07Х15Н6 (ЕП288)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-205-72

Зміна №6

Термін дії з 17.03.85

до

1. Ввести підпункт 2.1.1 у редакції: «Для обмеженого застосування вміст залишкових елементів не повинен перевищувати міді, ванадію, вольфраму — 0,2% кожного, молібдену — 0,3%, ніобію — 0,15%, титану — 0, 05%. Визначення вмісту залишкових елементів не допускається.

Сталь маркується 07Х16Н6У (ЕП288У).

2. Оптові ціни за продукцію вміщені у додатку.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

СРСР ЗА СТАНДАРТАМИ

(Держстандарт)

Зареєстровано та внесено до реєстру

державної реєстрації

85.04.08 за №087949/06.

Зареєстровано: 17.12.84

прикладна програма

до ТУ 14-1-205-72

змін. №6

ОПТОВА ЦІНА

на прутки гарячекатані та ковані з

корозійностійкої сталі марки 07Х16Н6У

(ЕП 288У)

Діаметр, мм

Оптова ціна сталі 07Х16Н6У (ЕП 288У)

у руб. за тонну

5

5,5

6,0-6,5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18-19

20-21

22-24

25-30

31-40

41-50

52-70

72-100

105-140

150-200

210-250

1180

1160

1150

1110

1090

1080

1070

1060

1050

1050

1040

1040

1040

1030

1030

1020

1010

996

983

967

964

966

983

1000

1000

Примітка: на цю продукцію поширюються загальні вказівки прейскуранту № 01-08 вид.

1980 р.

Зав. лаб. Поточного

ціноутворення Інституту

економії ЦНІІЧМ А.І.Ільїн

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 09 6400 УДК

Група В-32

ПОГОДЖЕНО: СТВЕРДЖУЮ:

Начальник Головного Головного інженера

Технічного управління ВПО «Союзспецсталь»

МАП СРСР МЧМ СРСР

11.10.86 10.10.86

В.Д. Талалаєв А. Г. Коробов

ПРУТКИ ГАРЯЧЕКАТАНІ І КОВАНІ З

КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ СТАЛІ МАРКИ 07Х16Н6 (ЕП288)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТУ 14-1-205-72

Зміна №8

Термін запровадження: 26.04.87

ПОГОДЖЕНО: РОЗРОБЛЕНО:

Зам. начальника ВІАМ Головний інженер

Н.М.Скляров заводу «Електросталь»

/Начальник лабораторії К.Я.Федоткін

ВІАМ 09.08.86

В.Ф.Беренсон 12.06.82

/Зав. лабораторією стандарти-

ції спецсталей та сплавів

ЦНІІЧМ

В.Т.Абабков 087949/08

29.03.80 24.02.87

1. Продовжити термін дії технічних умов до 01.11.91р.

07.01.87 50/10

Зміна №8

до ТУ 14-1-205-72

2. Пункт 3.2. Посилання на ГОСТ 7566-69 замінити на ГОСТ 7566-81 .

3. Розділу 5 «транспортування та зберігання», а також пунктам розділу 5.1 та 5.2 присвоїти номери 4; 4.1 та 4.2 відповідно».

ЗАРЕЄСТРУВАНО ЦНІІЧЕРМЕТ: 26.01.87

Зав. відділом стандартизації

чорної металургії

В.Т.Абабков