Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-3564-83

ОКП 09 6400 ОКП 11 4100

ОКП 09 6300 ОКП 11 5200

ЗАТВЕРДЖЕНО

Організацією-виробником УДК 664 14 422
24 04 1983 р. Група В32

ПОГОДЖЕНО
з базовою організацією
зі стандартизації
«___» _________ 198__ р.
із замовником
«13» 04 1983
Правильно: _______________


ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ ТА ЖАРОСТІЙКОЮ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-3564-83
(Натомість ТУ 14-1-1498-75)Термін дії з 01.09.1983 р.
до 01.09.1988 р.

Настоящие технические условия распространяются на горячекатаную и кованую сталь марок 12Х13,20Х13, 08Х18Н10Т (ЭИ914), 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Е, 09Х16Н4Б (ЭП56), 10Х17Н13М2Т (ЭИ 448), 12Х25Н16Г7АР (ЭИ835), калиброванную сталь и сталь со специальной отделкой поверхности марок 12Х13, 20Х13, 14Х17Н2, 08Х18Н10Т (ЕІ914), 12Х18Н9Е, 12Х18Н10Т, 09Х16Н4Б (ЕП56). Сталь виплавляється у відкритих електропечах.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. За формою, розмірами та граничними відхиленнями сталь повинна відповідати вимогам наступних стандартів:

гарячекатані круглі прутки - ГОСТ 2590-71

гарячекатані квадратні прутки - ГОСТ 2591-71

- ГОСТ 4693-77

- ОСТ 14-13-75

ковані прутки - ГОСТ 1133-71

гарячекатані смуги - ГОСТ 4405-75

гарячекатані шестигранні прутки - ГОСТ 2879-69

калібровані круглі прутки - ГОСТ 7417-75

калібровані шестигранні прутки - ГОСТ 8560-78

круглі прутки із спеціальним оздобленням поверхні — ГОСТ 14955–77

4 клас міцності

Примітки:

 1. Гарячекатані квадратні прутки розміром 100 мм і не менше за ГОСТ 2591-71 поставляються з притупленими кутами. Притуплення має перевищувати 0,15 боку квадрата.
 2. Калібровані прутки поставляються заводом «Серп та Молот».

1.2. Прутки та смуги поставляються відповідно до спеціалізації заводу-постачальника.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Хімічний склад сталі, граничні відхилення від норм хімічного складу, а також вміст залишкових елементів має відповідати вимогам ГОСТ 5632-72 з наступними змінами:

2.1.1. У сталі марок 12Х13, 20Х13 вміст сірки трохи більше 0,020%;

2.1.2. Хімічний склад сталі марок 09Х16Н4Б (ЕП56) відповідно до вимог табл.1.

Таблиця 1

Масова частка елементів, %
Вуглець Кремній Марганець Хром Нікель Ніобій Сірка Фосфор Мідь
Не більше Не більше
0,08-0,12 0,6 0,5 15,0-16,4 4,0-4,5 0,05-0,15 0,015 0,025 0,20

Примітка:

1. У готовій продукції допускається такі відхилення щодо хімічного складу:

 • за хромом +0,1%
 • по нікелю ±0,05%

2. Зміст залишкових елементів має відповідати ГОСТ 5632-72 .

2.2. Прутки та смуги, залежно від замовлення, повинні поставлятися термічно обробленими або без термічної обробки.

Сталь марок 12Х13, 20Х13, 14Х17Н2 та 09Х16Н4Б (ЕП56) поставляється тільки в термічно обробленому стані (після відпалу або високої відпустки).

2.3. Твердість сталі, що постачається у відпаленому стані, має відповідати нормам ГОСТ 5949-75 . Твердість сталі марки 14Х17Н2 має бути не більше 302 НВ (діаметр відбитка за Брінеллем не менше 3,5 мм).

2.4. Механічні властивості сталі марок 12Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т (ЕІ448) повинні відповідати нормам ГОСТ 5949-75 ; сталі марок 20Х10, 14Х17Н2, 09Х16Н4Б (ЕП56), 12Х18Н10Т та 12Х25Н16Г7АР (ЕІ835) нормам табл.2.

Таблиця 2

Марка сталі Режим термічної обробки зразків або заготовок Напрямок волокна Механічні властивості, не менш
Тимчасовий опір розриву Межа плинності Відносне Ударна в'язкість
σв σ 0,2 Подовження Звуження КCU КСУ
МПа (кгс/мм 2 ) % % Дж/см 2 (кгс.м/см 2 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20Х13 Загартування при т-рі 1000-1050 ° С, охолодження на повітрі або в олії, відпустка 600-700 °, охолодження на повітрі, в олії або воді. Поздовжнє 834 (85) 637 (65) 10 50 59 (6) -
14Х17Н2 Загартування при т-рі 975-1040 ° С, охолодження в олії, відпустка 275-350 °, охолодження на повітрі. Поздовжнє 1177 (120) 882 (90) 8 30 49 (5) -
09Х16Н4б (ЕП56)

1 варіант

Загартування при т-рі 1150±10°, витримка 5-5,5 години, охл. повітря, відпустка при т-ре 600-620°С.

Дворазова обробка по режиму: загартування при т-рі 1030-1050 ° С, охолодження на повітрі або в олії, відпустка при т-рі 600-620 ° С.

Поздовжнє

Поперечне

981 (100)

981 (100)

834 (85)

834 (85)

8

6

45

25

59 (6)

39 (4)

49 (5)

29 (3)

2. Варіант

Загартування при т-рі 1150±10°, витримка 5-5,5 години, охл. повітря, відпустка при т-ре 600-620°С.

Загартування при т-рі 1030-1050 ° С, охолодження на повітрі, відпустка 600-620 ° С.

Загартування при т-рі 970-980 ° С, охолодження на повітрі або в олії, відпустка 300-370 ° С.

Поздовжнє

Поперечне

1177 (120)

1177 (120)

932 (95)

932 (95)

8

6

40

25

59 (6)

29 (3)

39 (4)

20 (2)

12Х18Н10Т Загартування при т-рі 1050-1100 ° С, охл. на повітрі, в олії чи у воді Поздовжнє 539 (55) 196 (20) 40 55 - -
12Х25Н16Г7АР (ЕІ835) Загартування при т-рі 1050-1150°С, витримка 30 хв.-1 година, охолодження-повітря, вода Поздовжнє 735 (75) 343 (35) 45 45 - -

Примітка:

 • Для визначення механічних властивостей термічної обробки піддаються: для сталі марок 20Х13, 14Х17Н2, 12Х25Н16Г7АР (ЕІ835) — заготовки діаметром або товщиною 25 мм або готові прутки, якщо їх перетин не більше 25 мм, для марки 12Х18Н.
 • Для сталі марки 09Х16Н4б (ЕП56) загартування при температурі 1150±10°С, витримка 5-5,5 год., охолодження на повітрі, відпустка при температурі 600-620°С проводиться у заготовках кр. кв. 20-25 мм. Потім виготовляються готові зразки з припуском під шліфування, які піддаються подальшій термічній обробці за режимами відповідно до варіанта термообробки. Допускається проводити повну термічну обробку у заготівлях кр. кв. 20-25 мм.
 • Варіант термообробки зразків сталі марки 09Х16Н4Б вказується у замовленні, а за відсутності вказівок – на розсуд постачальника.
 • Характеристика КСV для сортаменту сталі, що поставляється заводом «Серп та Молот», не визначається.

2.5. Поверхня прутків має відповідати вимогам ГОСТ 5949-75 .

На вимогу споживача гарячекатані та ковані прутки поставляються з травленою поверхнею.

2.6. Прутки та смуги, порізані на пресах та під молотами, можуть здаватися зі зім'ятими кінцями; задирки на кінцях штанг повинні бути зачищені.

2.7. Макроструктура сталі при перевірці на протруєних поперечних темплетах не повинна мати видимих без застосування збільшувальних приладів залишків усадкової раковини, бульбашок, полон, тріщин, свищів, сторонні металевих та шлакових включень.

Допустимі дефекти макроструктури не повинні перевищувати:

центральна пористість - 2 бали для сталей 12Х13, 14Х17Н2, 12Х25Н16Г7АР;

-1 бала - для інших марок;

точкова неоднорідність - 3 бали;

лікваційний квадрат - - 2 бали для сталей марок 12Х13, 14Х17Н2, 12Х25Н16Г7АР;

- 1 бала - для решти марок.

Примітка: Підвищена або знижена травність осьової зони не є ознакою бракувань.

2.8. Сталь марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т і 10Х17Н13М2Т не повинна мати схильність до міжкристалітної корозії.

2.9. На вимогу замовника, обумовленому в замовленні, у сталях марок 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х25Н16Г7АР (ЕІ835), призначених для роботи в умовах високих температур, проводиться визначення величини аустенітного зерна. Норми контролю за погодженням сторін.

3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ, МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ, МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

3.1. Правила приймання, методи випробувань, маркування, пакування та оформлення документації повинні відповідати вимогам ГОСТ 5949-75 .

3.2. Для перевірки якості сталі від партії відбирають: для перевірки твердості - 5% прутів, але не менше: для розмірів до 40 мм - 10 прутків, від 41 до 100 мм - 5 прутків і більше 100 мм -3 прутків з числа пред'явлених до партії.

3.3. Контроль механічних властивостей прутків розміром понад 100 мм проводиться на зразках, вирізаних із перекованих проб розміром кр. 90-100 мм.

3.4. Механічні властивості сталі 09Х16Н4Б на поперечних зразках визначаються для квадратних прутків розміром перерізу понад 80 мм, а для круглих – понад 100 мм.

3.5. Випробування металу на ударну в'язкість на зразках типу I (KCU) та типу II (KCV) за ГОСТ 9454-78 проводиться для квадрата та смуги розміром 12 мм і більше, кола та шестигранника розміром 16 мм і більше.

3.6. При повторному випробуванні механічних властивостей визначають усі характеристики міцності та пластичності, передбачені цими технічними умовами, незалежно від результатів первинного випробування.

У разі незадовільних результатів повторного випробування будь-якого із зразків партію бракують.

3.7. Заводу-постачальнику дозволяється не перевіряти макроструктуру та схильність до МКК за умови гарантії якості вимогам цих технічних умов із зазначенням у сертифікаті «Відповідає ТУ».

3.8. Визначення величини зерна стали проводять за ГОСТ 5639-65 на поздовжніх зразках, термічно оброблених за режимом визначення механічних властивостей, будь-яким із зазначених у стандарті методів.

3.9. Якщо партію металу здано за результатами повторних випробувань, у сертифікаті вказують і результати первинних випробувань.

3.10. Вказівка розміру дроту у знаку маркування не обов'язково.

3.11. Металопродукція транспортується всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення, що діють на даному виді транспорту, та умовами навантаження та закріплення вантажів, затвердженими Міністерством шляхів сполучення СРСР.

Примітка: Оптові ціни вказані у додатку 2.


Зареєстровані в ЦНДІЧМ
"16".05. 1983 р.

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії В. Т. Абабков


ПЕРЕЛІК ПОСИЛУВАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ДО ТУ 14-1-3564-83


Позначення документа (ГОСТ, ОСТ, ГУ) Назва документу
ГОСТ 1133-71 Сталь кована кругла та квадратна. Сортаменти.
ГОСТ 2590-71 Сталь гарячекатана кругла. Сортаменти.
ГОСТ 2591-71 Сталь гарячекатана квадратна. Сортаменти.
ГОСТ 2879-69 Сталь гарячекатана шестигранна. Сортаменти.
ГОСТ 4405-75 Сталь смугова гарячекатана та кована інструментальна. Сортаменти.
ГОСТ 4693-77 Заготовка сталева квадратна гарячекатана. Сортаменти.
ГОСТ 5632-72 Стали високолеговані та сплави корозійностійкі, жаростійкі та жароміцні. Марки та технічні вимоги.
ГОСТ 5639-65 Сталь. Методи виявлення та визначення величини зерна.
ГОСТ 5949-75 Сталь сортова та калібрована корозійностійка, жаростійка та жароміцна. Технічні вимоги.
ГОСТ 74Г7-75 Сталь калібрована кругла. Сортаменти.
ГОСТ 8560-78 Сталь калібрована шестигранна. Сортаменти.
ГОСТ 9454-78 Метали. Метод випробування на ударний вигин при зниженій, кімнатній та підвищеній температурах.
ГОСТ 14955-77 Сталь якісна кругла зі спеціальним оздобленням поверхні. Технічні умови.
ОСТ 14 13-75 Сталь гарячекатана. Болванка обжата (алюм). Сортаменти.Додаток 2 до ТУ14-1-3564-83
У цінах із 01.01.1982 р.

Оптові ціни на сортову сталь та сталь зі спеціальним оздобленням поверхні марок:

 1. Сортова сталь
Сортова сталь розміром, мм Оптові ціни в рублях за тонну сталі для марок:
12Х13 20Х13 14Х17Н2 09Х16Н4Б (ЕП 561) 12Х18Н9Т 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т
5 626 551 730 1010 1060 1170 1260
5,5 603 531 706 989 1040 1150 1240
6,0-6,5 576 509 680 962 1010 1120 1210
7 561 495 664 946 996 1100 1190
8 545 480 648 930 980 1090 1180
9 534 470 636 918 968 1080 1170
10 526 463 628 910 960 1070 1160
11 519 457 621 903 953 1060 1150
12 514 453 616 897 948 1060 1150
13 509 449 612 893 944 1050 1140
14 506 446 608 889 940 1050 1140
15 503 443 605 885 936 1040 1130
16 500 441 602 882 933 1040 1130
17 497 439 599 879 930 1040 1130
18-19 495 437 597 877 928 1030 1120
20-21 491 433 592 871 922 1030 1120
22-24 483 426 584 862 912 1020 1110
25-30 472 416 572 848 898 1000 1090
31-40 462 408 562 836 886 989 1080
41-50 454 399 551 823 873 975 1060
52-70 449 396 547 820 869 972 1060
72-100 450 397 548 821 872 974 1060
105-140 454 401 556 835 887 992 1080
150-200 460 408 563 848 902 1010 1100
210-250 462 408 566 850 905 1010 1100 1. Сортова сталь
Сортова сталь розміром, мм Оптові ціни в рублях за тонну сталі для марок:
10Х17Н1 3М2Т (ЕІ 448) 12Х25Н16Г7АР (ЕІ 835)
5 1660 1810
5,5 1640 1790
6,0-6,5 1610 1750
7 1600 1730
8 1580 1710
9 1570 1700
10 1560 1690
11 1550 1680
12 1540 1670
13 1540 1670
14 1530 1660
15 1530 1660
16 1530 1650
17 1520 1650
18-19 1520 1640
20-21 1510 16640
22-24 1500 1620
25-30 1480 1600
31-40 1470 1580
41-50 1450 1560
52-70 1440 1560
72-100 1450 1560
105-140 1480 1590
150-200 1500 1620
210-250 1510 1620 1. Сталь зі спеціальним оздобленням поверхні
Розмір стали зі спец. обробкою поверхні, мм Оптові ціни по групах обробки поверхні 4 класу точності марки 12Х13
Б4 В 4 Г4 Д4
1,9-2,1 3550 3390 3290 3230
2,15-2,4 3210 3070 2990 2930
2,45-2,70 2860 2730 2660 2600
2,75-3,0 2560 2450 2380 2330
3,1-3,5 2330 2220 2160 2120
3,6-3,9 2160 2060 2010 1970
4,0-4,5 2100 2010 1960 1920
4,6-4,9 2050 1980 1900 1870
5,0-5,5 1970 1980 1830 1790
5,6-5,9 1880 1800 1750 1720
6,0-6,5 1830 1750 1700 1670
6,5-6,9 1770 1680 1650 1620
7,0-7,5 1700 1630 1580 1550
7,6-7,9 1660 1580 1540 1510
8,0-8,5 1610 1540 1500 1470
8,6-8,9 1550 1480 1440 1410
9,0-9,5 1510 1450 1410 1380
9,6-9,9 1480 1420 1380 1350
10,0-10,75 1440 1380 1340 1310
11,0-11,75 1400 1340 1300 1280
12,0-12,75 1360 1300 1270 1240
13,0-13,75 1320 1260 1230 1210
14,0-14,5 1280 1230 1200 1170
15,0-15,5 1250 1190 1160 1140
16,0-16,5 1190 1140 1110 1090
17,0 1170 1120 1090 1070
18,0-19,5 1140 1090 1060 1040
20,0-21,0 1100 1050 1030 1010
22,0-24,0 1060 1010 986 968
25,0-30,0 1010 970 944 926
31,0-40,0 993 950 924 907
41,0-50,0 970 928 903 886Розмір стали зі спец. обробкою поверхні, мм Оптові ціни по групах обробки поверхні 4 класу точності марки 20Х13
Б4 В 4 Г4 Д4
1,9-2,1 3470 3310 3220 3160
2,15-2,4 3130 2990 2910 2850
2,45-2,70 2780 2650 2580 2530
2,75-3,0 2480 2370 2300 2260
3,1-3,5 2240 2150 2090 2050
3,6-3,9 2080 1990 1930 1890
4,0-4,5 2020 1930 1880 1840
4,6-4,9 1970 1880 1830 1790
5,0-5,5 1890 1810 1760 1720
5,6-5,9 1810 1730 1680 1650
6,0-6,5 1750 1680 1630 1600
6,5-6,9 1700 1620 1580 1550
7,0-7,5 1630 1560 1510 1480
7,6-7,9 1580 1510 1470 1440
8,0-8,5 1540 1470 1430 1400
8,6-8,9 1480 1410 1370 1350
9,0-9,5 1450 1380 1340 1320
9,6-9,9 1410 1350 1310 1290
10,0-10,75 1370 1310 1270 1250
11,0-11,75 1330 1270 1240 1210
12,0-12,75 1290 1240 1200 1180
13,0-13,75 1260 1200 1170 1150
14,0-14,5 1220 1170 1130 1110
15,0-15,5 1180 1130 1100 1080
16,0-16,5 1150 1100 1070 1050
17,0 1110 1060 1030 1010
18,0-19,5 1080 1030 1000 982
20,0-21,0 1040 993 966 948
22,0-24,0 997 954 928 911
25,0-30,0 952 911 887 870
31,0-40,0 932 892 868 852
41,0-50,0 911 872 849 833Розмір стали зі спец. обробкою поверхні, мм Оптові ціни по групах обробки поверхні 4 класу точності марки 14Х17Н2
Б4 В 4 Г4 Д4
1,9-2,1 3660 3500 3400 3340
2,15-2,4 3330 3180 3090 3030
2,45-2,70 2970 2840 2760 2710
2,75-3,0 2670 2560 2480 2440
3,1-3,5 2440 2330 2270 2220
3,6-3,9 2270 2170 2110 2070
4,0-4,5 2220 2120 2060 2020
4,6-4,9 2160 2070 2010 1970
5,0-5,5 2080 1990 1930 1900
5,6-5,9 2000 1910 1860 1820
6,0-6,5 1940 1860 1810 1770
6,5-6,9 1890 1800 1750 1720
7,0-7,5 1810 1730 1690 1650
7,6-7,9 1770 1690 1640 1610
8,0-8,5 1720 1650 1600 1570
8,6-8,9 1660 1590 1540 1510
9,0-9,5 1630 1560 1510 1480
9,6-9,9 1590 1520 1480 1450
10,0-10,75 1560 1490 1450 1420
11,0-11,75 1510 1440 1410 1380
12,0-12,75 1470 1410 1370 1340
13,0-13,75 1430 1370 1330 1310
14,0-14,5 1400 1340 1300 1270
15,0-15,5 1360 1300 1270 1240
16,0-16,5 1320 1270 1230 1210
17,0 1290 1230 1200 1170
18,0-19,5 1250 1200 1160 1140
20,0-21,0 1210 1160 1130 1110
22,0-24,0 1170 1120 1090 1070
25,0-30,0 1120 1080 1050 1030
31,0-40,0 1100 1050 1030 1010
41,0-50,0 1080 1030 1000 985Розмір стали зі спец. обробкою поверхні, мм Оптові ціни по групах обробки поверхні 4 класу точності марки 08х18Н10Т (ЕП 914)
Б4 В 4 Г4 Д4
1,9-2,1 4220 4030 3920 3840
2,15-2,4 3890 3720 3610 3540
2,45-2,70 3540 3380 3280 3220
2,75-3,0 3250 3100 3010 2950
3,1-3,5 3010 2880 2790 2740
3,6-3,9 2850 2720 2640 2590
4,0-4,5 2790 2670 2590 2540
4,6-4,9 2740 2610 2540 2490
5,0-5,5 2660 2540 2470 2420
5,6-5,9 2570 2460 2390 2340
6,0-6,5 2520 2400 2340 2290
6,5-6,9 2460 2350 2280 2240
7,0-7,5 2390 2280 2210 2170
7,6-7,9 2340 2240 2170 2130
8,0-8,5 2300 2190 2130 2090
8,6-8,9 2240 2140 2080 2040
9,0-9,5 2210 2110 2050 2010
9,6-9,9 2180 2080 2020 1980
10,0-10,75 2130 2040 1980 1940
11,0-11,75 2090 2000 1940 1900
12,0-12,75 2060 1960 1910 1870
13,0-13,75 2010 1920 1870 1830
14,0-14,5 1980 1890 1840 1800
15,0-15,5 1940 1850 1800 1760
16,0-16,5 1900 1820 1760 1730
17,0 1870 1790 1730 1700
18,0-19,5 1830 1740 1690 1660
20,0-21,0 1790 1710 1660 1630
22,0-24,0 1750 1670 1620 1590
25,0-30,0 1690 1620 1570 1540
31,0-40,0 1670 1600 1550 1520
41,0-50,0 1640 1560 1520 1490Розмір стали зі спец. обробкою поверхні, мм Оптові ціни по групах обробки поверхні 4 класу точності марки 12Х18Н9Т
Б4 В 4 Г4 Д4
1,9-2,1 4000 3820 3710 3640
2,15-2,4 3670 3510 3410 3340
2,45-2,70 3320 3170 1080 3020
2,75-3,0 3030 2890 2810 2750
3,1-3,5 2790 2670 2590 2540
3,6-3,9 2630 2510 2440 2390
4,0-4,5 2570 2460 2390 2340
4,6-4,9 2520 2400 2340 2290
5,0-5,5 2440 2330 2260 2220
5,6-5,9 2350 2250 2180 2140
6,0-6,5 2300 2190 2130 2090
6,5-6,9 2240 2140 2080 2040
7,0-7,5 2170 2070 2020 1980
7,6-7,9 2130 2030 1970 1940
8,0-8,5 2090 1990 1930 1900
8,6-8,9 2020 1930 1870 1840
9,0-9,5 1990 1900 1840 1810
9,6-9,9 1960 1860 1810 1780
10,0-10,75 1910 1830 1770 1740
11,0-11,75 1870 1790 1740 1700
12,0-12,75 1830 1750 1700 1670
13,0-13,75 1800 1720 1670 1630
14,0-14,5 1760 1680 1630 1600
15,0-15,5 1720 1640 1600 1570
16,0-16,5 1690 1610 1560 1530
17,0 1650 1580 1530 1500
18,0-19,5 1610 1540 1500 1470
20,0-21,0 1580 1500 1460 1430
22,0-24,0 1530 1460 1420 1390
25,0-30,0 1480 1420 1370 1350
31,0-40,0 1460 1390 1350 1330
41,0-50,0 1430 1370 1330 1300Розмір стали зі спец. обробкою поверхні, мм Оптові ціни по групах обробки поверхні 4 класу точності марки 12Х18Н10Т
Б4 В 4 Г4 Д4
1,9-2,1 4130 3940 3830 3750
2,15-2,4 3800 3620 3520 3450
2,45-2,70 3440 3290 3190 3130
2,75-3,0 3150 3000 2920 2860
3,1-3,5 2920 2780 2700 2650
3,6-3,9 2750 2630 2550 2500
4,0-4,5 2700 2570 2500 2450
4,6-4,9 2640 2520 2450 2400
5,0-5,5 2560 2450 2380 2330
5,6-5,9 2480 2360 2300 2250
6,0-6,5 2420 2310 2240 2200
6,5-6,9 2370 2260 2190 2150
7,0-7,5 2290 2180 2120 2080
7,6-7,9 2240 2140 2080 2040
8,0-8,5 2200 2100 2040 2000
8,6-8,9 2150 2050 1990 1950
9,0-9,5 2110 2020 1960 1920
9,6-9,9 2080 1980 1930 1890
10,0-10,75 2040 1940 1890 1850
11,0-11,75 1990 1900 1850 1810
12,0-12,75 1960 1870 1820 1780
13,0-13,75 1910 1830 1770 1740
14,0-14,5 1880 1800 1740 1710
15,0-15,5 180 1750 1700 1670
16,0-16,5 1800 1720 1670 1640
17,0 1770 1690 1640 1610
18,0-19,5 1730 1650 1600 1570
20,0-21,0 1690 1620 1570 1540
22,0-24,0 1650 1580 1530 1500
25,0-30,0 1600 1520 1480 1450
31,0-40,0 1570 1500 1460 1430
41,0-50,0 1550 1480 1430 1410Розмір стали зі спец. обробкою поверхні, мм Оптові ціни по групах обробки поверхні 4 класу точності марки 09Х16Н4Б (ЕП 56)
Б4 В 4 Г4 Д4
1,9-2,1 4080 3900 3790 3720
2,15-2,4 3750 3580 3480 3410
2,45-2,70 3390 3240 3150 3090
2,75-3,0 3090 2950 2870 2820
3,1-3,5 2860 2730 2660 2600
3,6-3,9 2690 2570 2500 2450
4,0-4,5 2640 2520 2450 2400
4,6-4,9 2580 2470 2400 2350
5,0-5,5 2390 2290 2220 2180
5,6-5,9 2310 2210 2140 2100
6,0-6,5 2250 2150 2090 2050
6,5-6,9 2200 2100 2040 2000
7,0-7,5 2120 2030 1970 1940
7,6-7,9 2080 1990 1930 1900
8,0-8,5 2030 1940 1890 1860
8,6-8,9 1970 1880 1830 1800
9,0-9,5 1940 1850 1800 1770
9,6-9,9 1900 1820 1770 1740
10,0-10,75 1860 1780 1730 1700
11,0-11,75 1820 1740 1690 1660
12,0-12,75 1780 1700 1660 1620
13,0-13,75 1740 1670 1620 1590
14,0-14,5 1710 1630 1590 1560
15,0-15,5 1670 1590 1550 1520
16,0-16,5 1630 1560 1520 1490
17,0 1590 1520 1480 1450
18,0-19,5 1560 1490 1450 1420
20,0-21,0 1520 1450 1410 1390
22,0-24,0 1480 1410 1370 1350
25,0-30,0 1430 1370 1330 1300
31,0-40,0 1400 1340 1300 1280
41,0-50,0 1380 1320 1280 1260


Узгоджено: Зав. відділом собівартості,
рентабельності та ціноутворення ІЕ ЦНІІЧМ

Л.М. Шевельов


Додаток № 2 до ТУ 14-1-3564-82
(замість ТУ 14-1-1498-75)
з 01.01.82

ОПТОВІ ЦІНИ

на калібровану сталь марок 12Х13, 20Х13, 14х17Н2
08Х18Н10Т (ЕІ914), 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 09Х16Н4Б (ЕП56)

Діаметр каліброваної сталі в мм Оптова ціна каліброваної сталі круглої в 1У
12Х13 20Х13 14Х17Н2 108Х18Н10Т (ЕІ 914) 12Х18Н9Т 12Х18Н10Т 09Х16Н4Б (ЕП56)
3,0 1100 1030 1210 1740 1540 1650 1490
3,1-3,5 1060 981 1160 1690 1490 1600 1440
3,6-4,0 1020 941 1120 1650 1450 1560 1400
4,1-4,5 996 921 1100 1630 1430 1540 1380
4,6-5,0 986 881 1090 1620 1420 1530 1370
5,2-5,8 953 911 1060 1590 1390 1500 1340
6,0-6,3 916 849 1020 1550 1350 1460 1300
6,5-7,0 896 830 999 1530 1330 1440 1280
7,1-7,3 875 810 978 1510 1310 1420 1260
8,0-8,8 859 795 961 1500 1290 1410 1240
9,0-9,6 546 783 948 1480 1280 1390 1230
10,0-10,8 534 772 936 1470 1270 1360 1220
11,0-11,8 824 763 926 1460 1260 1370 1210
12,0-12,8 814 754 917 1450 1250 1360 1200
13,0-13,8 809 749 912 1440 1240 1350 1190
14,0-14,8 801 741 903 1440 1240 1350 1180
15,0-15,8 793 733 895 1420 1230 1330 1180
16,0-16,8 785 726 887 1420 1220 1330 1170
17,0-17,8 777 719 879 140 1210 1320 1160
18,0-19,5 770 712 872 1400 1200 1310 1150
20,0-21,5 761 703 862 1390 1190 1300 1140
22,0-24,0 748 691 849 1380 1180 1290 1130
25,0-30,0 732 676 832 1350 1160 1260 1110
31,0-40,0 717 663 817 1340 1140 1240 1090
41,0-50,0 702 649 801 1317 1120 1230 1070
52,0-70,0 694 641 792 1310 1110 1220 1070
71,0-100,0 690 637 788 1300 1110 1210 1060


Калібрована квадратна сталь розцінюється дорожче на 2%. Калібрована шестигранна сталь, розцінюється дорожче на 5%. Прейскурант 01-08, стор. 170. Калібрована сталь класом точності та групою обробки поверхні ВУ розцінюється дешевше на 3%. США дорожчі на 10%. Прейскурант 01-08, стор 170.

ПОГОДЖЕНО:
Зав. лабораторією поточного
ціноутворення ІЕЧМ А. І. Ільїн .


ФОРМА 31А

Додаток 3 до ТУ 14-1-3564-83

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі 09 6300
Блоки по ОКП Позначення з НТД Код по ОКП
Марок сталей

20Х13

12Х13

8127
8126
Профілів коло ГОСТ 2590-71
кв. ГОСТ 2591-71
ГОСТ 4693-77
ОСТ 14-13-75
ків. ГОСТ 1133-71
смуга ГОСТ 4405-75
шестигр. ГОСТ 2879-69
1111
1211
1811
1511
1112
1312
1411
Технічних вимог ТУ 14-1-3564-83 6220
Форм замовлення та умов постачання н/д 00


Розрахунок кодів перевірив:
Ст. інж. відділу стандартизації
ЦНІІЧМ Е. П. Рахманова


ФОРМА 31А

Додаток 3 до ТУ 14-1-3564-83

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі 09 6400
Блоки по ОКП Позначення з НТД Код по ОКП
Марок сталей 09Х16Н4Б
14Х17Н2
12Х18Н9Т
12Х18Н10Т
08Х18Н10Т
10Х17Н13М2Т
12Х25Н16Г7АР
8422
8425
8442
8443
8445
8642
8528
Профілів коло ГОСТ 2590-71
кв. ГОСТ 2591-71
ГОСТ 4693-77
ОСТ 14-13-75
ків. ГОСТ 1133-71
смуга ГОСТ 4405-75
шестигр. ГОСТ 2879-69
1111
1211
1811
1511
1112
1312
1411
Технічних вимог ТУ 14-1-3564-83 6220
Форм замовлення та умов постачання н/д 00


Розрахунок кодів перевірив:
Ст. інж. відділу стандартизації
ЦНІІЧМ Е. П. Рахманова


ФОРМА 31А

Додаток 3 до ТУ 14-1-3564-83

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі 09 6400
Блоки по ОКП Позначення з НТД Код по ОКП
Марок сталей

12Х13
20Х13
09Х16Н4Б

14Х17Н2
12Х18Н9Т
12Х18Н10Т

08Х18Н10Т

8126

8127

8422

8425

8442

8443

8445

Профілів коло ГОСТ 7417-75
шестигр. ГОСТ 8560-78

6006

6011

Технічних вимог ТУ 14-1-3564-83 6280
Форм замовлення та умов постачання н/д 00


Розрахунок кодів перевірив:
Ст. інж. відділу стандартизації
ЦНІІЧМ Е. П. Рахманова


ФОРМА 31А

Додаток 3 до ТУ 14-1-3564-83

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП
Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі 09 6400
Блоки по ОКП Позначення з НТД Код по ОКП
Марок сталей

12Х13
20Х13
09Х16Н4Б

14Х17Н2
12Х18Н9Т
12Х18Н10Т

08Х18Н10Т

8126

8127

8422

8425

8442

8443

8445

Профілів коло ГОСТ 14955-74 6090
Технічних вимог ТУ 14-1-3564-83 5160
Форм замовлення та умов постачання н/д 00


Розрахунок кодів перевірив:
Ст. інж. відділу стандартизації
ЦНІІЧМ Е. П. Рахманова


ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

ВІФС № ТУ 14-1-3564-83

Назва документу № та дата випуску документа До яких пунктів ТУ внесено зміни

Реєстраційний номер документа ВІФС

Дата/Номер
Міністерство чорної металургії СРСР

УДК
Група

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер організації
п/с Р-6761
_________ Ю.М. Редькін

«___» ______ 1984 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зам. начальника Технічного управління МЧМ РСР
__________ Ю.М. Кузнєцов

«___» ______ 1984 р.


ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ ТА ЖАРОСТІЙКОЮ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-3564-83

Зміна №1

Термін запровадження: 19.07.84.

Вступну частину доповнити словами:

 • "Встановлені цими технічними умовами показники технічного рівня передбачені для вищої категорії якості".
 • П.П. 1.1. Примітка: п. 2 виключити.


Узгоджено:

Зам. директора підприємства
п/с А-1147


№ 7111-1498 Ю.Г. БУШУЄВ
від 03.11.83.

Розроблено:

Начальник технічного відділу ВПО "Союзспецсталь"
_______ М.П. Колясніков
Зав. лабораторією стандартизації спец. сталей та сплавів ЦНІІЧМ
_______ В.Т. Абабков
від 09.11.83


Зареєстровано У ЦНИИЧМ : 19.03.84
Зав. відділом стандартизації чорної металургії

В.Т. Абабков

Злат.метзавод
Ротапринт ЦЛАП
Замовлення №439
Тираж 80 екз.
24.04.84


Міністерство чорної металургії СРСР

УДК
Група В32

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер організації
п/с Р-6761
_________ Ю.М. Редькін

«___» ______ 1986 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер ВПО
«Союзспецсталь»
__________ А.Г. Коробів

«___» ______ 1986 р.


ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ ТА ЖАРОСТІЙКОЮ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-3564-83

Зміна №2

Термін запровадження: 21.10.86.

Розділ 1 "Сортамент" пункт 1.1. доповнити приміткою 2 у редакції:

 • "Примітка: 2. Калібрована сталь шестигранного перерізу діаметром вписаного кола від 5 до 8 мм включно, що виготовляється заводом "Серп і молот", поставляється в мотка".

Пункт 1.1. доповнити підпунктом 1.1.1 у наступній редакції:

 • «1.1.1. Для каліброваних прутків шестигранного перерізу за розмірами, що постачаються:
 • а) у нагартованому стані - відповідно до ГОСТ 8560-78 , кваліфікація h11;
 • б) у термічно обробленому стані – відповідно до табл.

Таблиця

Діаметр вписаного кола, мм Граничні відхилення, мм
5,0-6,0 -0,160
6,5-10,0 -0,200
11-18 -0,240
19-30 -0,280
32-50 -0,340


У розділі 3 у пункті 3.8 посилання на ГОСТ 5639-65 замінити на ГОСТ 5639-82 .

Розділ 3 доповнити пунктом 3.12 у редакції:

 • «3.12. Розміри готової продукції перевіряють мікрометром ГОСТ 6507-79 , скобою ГОСТ 2216-84 , штангенциркулем ГОСТ 166-80 ; кривизну - щупом ГОСТ 882-75 ; довжину - рулеткою ГОСТ 7502-80 ».


ПОГОДЖЕНО:

Зам. директора
підприємства п/с А-1147
____________ Ю.Г. Бушуєв
«7» 04 1986

РОЗРОБЛЕНО:

/Головний інженер
заводу «Серп та молот»
_______ В.А. Погонченків
«13» 03 1986

Начальник БОС-8
____________ Ю.М. Скачків
«2» 04 1986
Зав. лабораторією
стандартизації спеціальних сталей
та сплавів ЦНДІчермет
_________ В.Т. Абабков
«___» _____ 1986 р.


Зареєстровано У ЦНИИЧМ : 21.07.86
Зав. відділом стандартизації чорної металургії

В.Т. Абабков

Злат.метзавод
Ротапринт ЦЛАП
Замовлення №439
Тираж 80 екз.
24.04.84


ОКП 096300 В32
096400
ОКК 114100
115200

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР
московське управління
Центральний
науково-дослідний інститут
чорної металургії імені І.П. Бардіна
ЦНДІчермет
_______________________________________
107843, Москва, 2-а Бауманська, 9/23
тел. 267-01-02, справ. 100
для телеграм: Москва, ЦНДІчермет
Телстейп: Ніобій 133305
Розрах. Рахунок 240802 до Бауманського відділення Держбанку
28.08.88 №Т4-Т-3564
№ __________ від ___________

Гол. інж. Воткінського машинобудування. З-так
23410 р. Воткінськ, Удм. АРСР
Гол. інженеру з-да «Сибелектросталь»
60050 р. Красноярськ
Гол. інженеру пр-тя п/с А-1950
26000 Устинов

Гол. інженеру пр-тя п/с А-1298
96066 р. Ленінград
Гол. інженеру пр-тя п/с В-8171
10033 р. Саратов
Гол. інженеру Дніпровського «Гіпроммашзбагачення» - 320095 м. Дніпропетровськ.
«Союзголовметізпостачзбут»
103062 р. Москва

Зам. поч. Головного науково-технічного та технологічного упр-я МЧМ СРСР
Поч. відділу балансів та оптової торгівлі
металопрокату Держпостачу СРСР
Члену Держкомітету СРСР за цінами
Поч. вир.-техн. Від. Укрглавметалу МЦСМ
НДІЕЧМ

Гол. інженеру Золотоустівського метзаводу
456203 р. Златоуст, Челяб. обл.
Гол. інженеру з-да «Серп і Молот»
111024 р. Москва

Зам. директора пр-тя п/с А-1147
141070 р. Калінінград, М.О.

Гол. інженеру пр-тя п/с Р-6761
125833 р. Москва

Гол. інженеру з-да «Дніпроспецсталь»
330062 м. Запоріжжя
Гол. інженеру пр-тя п/с М-5246
123231 р. Москва

Гол. інженеру з-да «Електросталь»
144002 Електросталь, М.О.

Гол. упр.спец.сталі та сплавів МЧМ СРСР

Гол. інженеру Кулебакинського метзаводу
607010 р. Кулібаки, Гірків. Обл.

Гол. інж. пр-я п/с М-5740 -310068 м. Харків

І З ЕЩЕННЯ № 3

Про продовження терміну дії Технічних умов 14-1-3564-83

«Прутки та смуги з корозійностійкої та жаростійкої сталі.»

Технічні умови 14-1-356481 продовжено до 01.09.93

Підстава: Листи: «Серп і Молот» № 7/402 від 11.05.88, п/с А-1147 № 011-368 від 19.05.88, Сумське машинобудування. МПО № 58-285 від 04.04.88, п/с Г-4725 № 11/491 від 15.04.88, Золотоуст. Меткомб-т №03/ТУ-1-3564 від 07.04.88, Москов. Машинобудує. За №04/308 від 06.06.88.

Зав. відділом стандартизації
чорної металургії В.Т. Абабков

Зареєстровано ЦНИМЧМ: 15.07.88

238974/03 23.08.1988
Вик. Надрова Н. Ст .
265-72-45Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 096300 Група В32
096400
ОКК 114100
115200

ЗАРЕЄСТРУВАНО
ГОТЕЛЯМ ГОСТАНДАРТУ
238944/04
20.02.89 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зам. директора з наукової
роботі ЦНДІчермет
_________ В.А. Синельників
«___» ____ 1989 р.


ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
І ЖАРОСТІЙНОЇ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-3564-83

Зміна №4

Термін запровадження з: 08.04.89

Узгоджено:

В.о. директора підприємства
п/с А-1147 організації

п/с ВПО 731
__________ Ю.Г. Бущуєв
«21» 07198 _ р.

Головний інженер заводу
"Серп і молот"
__________ В.А. Погонченків

«04» 11 1988

Розроблено:
Головний інженер
Золотоустівського металургійного заводу

_________ Ю.І. П'ятинін
«17» 11 1987 р

Керівник Держприймання
Золотоустівського металургійного заводу

_________ В.І. Іванов

"16" листопада 1987 р.


Обмеження терміну дії технічних умов зняти.

Вступну частину доповнити прикладами умовних позначень.

Приклади умовних позначень:

Сталь гарячекатана, кругла, діаметром 50 мм, звичайної точності прокатки (В) за ГОСТ 2590-71 , марки 12Х13, для гарячої обробки тиском (підгр.а.), термічно оброблена

коло

Сталь гарячекатана, квадратна, зі стороною квадрата 50 мм, звичайної точності прокатки (В) за ГОСТ 2591-71 , марки 12Х18Н10Т, для холодної механічної обробки (підгр.б)

квадрат

Сталь калібрована, шестигранна, діаметром вписаного кола 20 мм, з граничним відхиленням h11 згідно з ГОСТ 8560-78 , в нагартованому стані, марки 12Х18Н9Т

шестигранник

 1. У пункті 1.1 посилання на ГОСТ 4693-77 замінити посиланням на ОСТ 14-2-205-87.
 2. Пункт 2.2. Другий абзац викласти у такій редакції:

«Сталь марок 12Х13 та 20Х13 поставляється тільки в термічно обробленому стані (після відпалу або високої відпустки). Сталь марок 14Х17Н2 та 09Х16Н4Б (ЕП56) поставляється після подвійної термічної обробки (відпал з подальшою високою відпусткою).

Примітка: Для каліброваних прутків сталі марки 14Х17Н2 допускається проведення подвійної термічної обробки (відпал + висока відпустка) у підкаті.

У табл.2 позначення одиниці виміру тимчасового опору розриву та межі плинності Мпа (кгс/мм 2 ) замінити на Н/мм 2 (кгс/мм 2 ).

Розділ 2 доповнити пунктом 2.10 у редакції: «2.10. Забрудненість стали волосинами, виявленими на готових дітях у споживача, має відповідати нормам ТУ 14-1-336-72».

Розділ 3. Найменування розділу доповнити словом "зберігання".

Розділ доповнити пункти 3.13. у редакції: «3.13. Зберігання продукції відповідно до вимог ГОСТ 7566-81 ».

Примітка: Додаток № 2 «Оптові ціни на сортову сталь та сталь зі спеціальним оздобленням поверхні» доповнити: Все нормування волосин на готових деталях у споживача та за поставку сталі з подвійною термообробкою нараховуються приплати відповідно до прейскуранта № 01-08-1980г.Експертизу проведено: 09.02.89
Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей та сплавів
В.Т. Абабков


Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 096300 Група В32
096400
ОКК 114100
115200

ЗАРЕЄСТРУВАНО
ГОТЕЛЯМ ГОСТАНДАРТУ
238974/05
29.12.89 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зам. директора з наукової
роботі ЦНДІчермет
_________ В.А. Синельників
«08».12.1989 р.


ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
І ЖАРОСТІЙНОЇ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-3564-83

Зміна №5

Термін запровадження з: 06.02.90

Узгоджено:

Зам. диреткора ЦНДІМВМОМ
__________ Ю.Г. Бущуєв
«__" _____ 1989 р.

Розроблено:
Головний інженер
Золотоустівського металургійного заводу

_________ Ю.І. П'ятинін
"18".07.1989 р.

Керівник Держприймання на ЗМЗ

_________ В.І. Іванов

"19".07.1989р.


З вступної частини виключити вимогу за категорією якості.
У пункті 1.1 та додатку 1 посилання на ОСТ 14-13-75 та ОСТ 14-2-205-87 замінити посиланням на ТУ 14-14492-88, з 01.01.90 р. , посилання на ГОСТ 2590-71 та ГОСТ 2 71 замінити відповідно посиланнями на ГОСТ 2590-88 та ГОСТ 2591-88 .
У пункті 1.1 після ГОСТ 14955-77 замість "4 класу точності" записати "квалитет h11".
Примітка 1 до пункту 1.1. виключити.
Пункт 2.5 доповнити абзацом: «за згодою сторін гарячекатані та ковані прутки поставляються в обточеному чи обдертому стані».
Додаток 2 за оптовими цінами на сортову сталь доповнити «за постачання гарячекатаних та кованих прутків в обточеному або обдертому стані провадиться приплата відповідно до прейскуранта № 01-08 стор.184».


Експертизу проведено: 06.12.89
Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей та сплавів
В.Т. АбабковОКП 096300
096400
ОКК 114100
115200

Група В32

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІЧермет
ім. І.П. Бардіна
голова ТК 375
__________ В.Т. Абабков

03 серпня 2004 р.


ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
І ЖАРОСТІЙНОЇ СТАЛІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-3564-83

Зміна №7

Тримач оригіналу - ЦССМ ФГУП ЦНИИЧермет ім. І.П. Бардіна

Термін запровадження з: 01.11.2004 р.

ПОГОДЖЕНО:

Директор Інституту
металевих матеріалів
ВАТ "Композит"
_________ О.В. Логунов

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер
ВАТ «Металургійний
завод «Електросталь»
________ В.М. Попов


1. Пункт 1.1 Примітка 2 виключити. Замінити "ГОСТ 4693-77" на ТУ 14-1-4492-88».

2. Пункт 2.1 Замінити слова «граничні відхилення» на «відхилення, що допускаються».

3. Пункти 2.1, 2.1.1 Замінити слово "зміст" на "масова частка".

4. Пункт 2.3 Замінити слова "Твердість сталі, ..." на "Твердість прутків ...".

5. Пункт 2.4 Замінити слова "Механічні властивості сталі..." на "Механічні властивості прутків із сталі марок...", далі за текстом.

Таблиця 2. Замінити розмірність тимчасового опору та межі плинності «Мпа (кгс/мм 2 )» на «Н/мм 2 (кгс/мм 2 )».

6. Пункт 2.8 Замінити слова «…не повинна мати схильність до міжкристалітної корозії…» на «…має стійкість проти міжкристалітної корозії…».

7. Пункт 3.6 Другий абзац викласти у такій редакції:

«Допускається проводити випробування (не більше одного разу) механічних властивостей щодо зміненого режиму термічної обробки зразків (у межах таблиці).

При цьому випробування вважається первинним із визначенням усіх характеристик.

У разі отримання незадовільних результатів випробувань хоч на одному зразку партію бракують».

8. Пункт 3.7, 3.9. Замінити слова "сертифікат" на "документ про якість".

9. Примітку до технічних умов щодо цін виключити.

10. Додаток 1 «печінка НД, на які дано посилання у тексті технічних умов» замінити на додане.

11. Додатки 2 "Форма 3.1А" замінити на додане.

12. Зміна № 1 та повідомлення № 3 скасувати.


Експертизу проведено ЦСММ
ФГУП ЦНДІЧермета ім. І.П. Бардіна

«02» серпня 2004 р.

/Зам. директора Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції


В.Д. Хромів.

Додаток 1
(довідкове)

Перелік НД, на які є посилання
у тексті технічних умов

Позначення НД Номер пункту, в якому є посилання

ГОСТ 1133-71

ГОСТ 2590-88
ГОСТ 2591-88
ГОСТ 2879-88

ГОСТ 4405-75
ГОСТ 5632-72
ГОСТ 5639-82
ГОСТ 5949-75
ГОСТ 7417-75
ГОСТ 8560-78
ГОСТ 9454-78
ГОСТ 14955-77
ТУ 14-1-4492-88

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

2.1

3.8

2.3;2.5;3.1

1.1

1.1

3.

1.1

1.1Додаток 2
(обов'язкове)


Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (ОК 005-93) Код по ГКС Група
Прутки та смуги гарячекатані та ковані з корозійностійкої та жароміцної сталі 09 6300 77.140.60 У 32
Марка сталі (сплаву) Коди марки сталі (сплаву)

12Х13

20Х13

8127
8126Додаток 2
(обов'язкове)


Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (Ок 005-93) Код по ГКС Група
Прутки та смуги гарячекатані та ковані з корозійностійкої та жароміцної сталі 09 6400 77.40.60 У 32
Марка сталі (сплаву) Коди марки сталі (сплаву)

09Х16Н4Б (ЕП56)

14Х17Н2

12Х18Н9Т

12Х18Н10Т

08Х18Н10Т (ЕІ914)

12Х2Н16Г7АР (ЕІ8335)

10Х17Н13М2Т (ЕІ448)

8422

8425

8442

8443

8445

8528

8642Додаток 2
(обов'язкове)


Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (Ок 005-93) Код по ГКС Група
Прутки калібровані з корозійностійкої та жароміцної сталі 11 4100 77.140.60 У 32
Марка сталі (сплаву) Коди марки сталі (сплаву)

12Х13

20Х13

14Х17Н2

08Х18Н10Т (ЕІ914)

12Х18Н9Т

12Х18Н10Т

09Х16Н4Б (ЕП56)

8127

8126

8425

8445

8442

8443

8422Додаток 2
(обов'язкове)


Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (Ок 005-93) Код по ГКС Група
Прутки зі спеціальним оздобленням поверхні з корозійностійкої та жароміцної сталі 11 5200 77.140.60 У 32
Марка сталі (сплаву) Коди марки сталі (сплаву)

12Х13

20Х13

14Х17Н2

08Х18Н10Т (ЕІ914)

12Х18Н9Т

12Х18Н10Т

09Х16Н4Б (ЕП56)

8127

8126

8425

8445

8442

8443

8422