Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-1660-76

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ПОГОДЖЕНО:
Зам. начальника Головного

Технічного управління

/Строганов Г. Б./

"25" травня 1976 р.

УДК 669.14-422

Група 32

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер ВПО
«Союзцспецсталь»
/Култигін В.С./

"21" червня 1976 р.


ПРУТКИ З СТАЛИ МАРКИ
07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1660-76
(Замість ТУ 14-1-5.4-73)


Термін запровадження: 01.07.76 р.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника ВІАМ
Скляров Н. М

"20" травня 1976 р.

Начальник технічного
відділу ВПО «Союзспецсталь»
Маркелов А. І

"21".05.1976 р.

Зав. лабораторією
стандартизації ЦНДІЧМ
/Коляснікова Р.І./

"17".05.1976 р.

На строк: до 01.01.82 р.

Розроблено:

Головний інженер Золотоустівського
металургійного заводу
Учаєв Н. Н. .

"29".05.1976 р.

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР

Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
12.07.76 № 155201


1976 р.


ТУ 14-1-1660-76 Аркуш 2

Справжні технічні умови поширюються на постачання гарячекатаних та кованих прутків із корозійностійкої сталі марки 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш) електрошлакового переплаву.


1. СОРТАМЕНТ


1.1. За формою, розмірами та допусканими відхиленнями прутки повинні відповідати:

гарячекатані круглі - ГОСТ 2590-71
гарячекатані квадратні - ГОСТ 2591-71 , ГОСТ 4693-57 , ОСТ 14-13-75
ковані - ГОСТ 1133-71 .

Примітка: Гарячекатані квадратні прутки розміром менше 100 мм і менше дозволяється поставляти з притупленням кутів не більше 0,15 сторони квадрата.


2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


2.1. Хімічний склад сталі має відповідати нормам табл. 1.

Таблиця 1

Марка сталі вміст елементів, в %%
Вуглець Кремній Марганець Хром Нікель Сірка Фосфор
не більше не більше
07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш)

0,05

0,09

0,7 0,80

15,5

17,5

5,0

8,0

0,015 0,030


Примітка: Зміст залишкових елементів: вольфраму, ванадію, молібдену, міді не повинен перевищувати 0,2% кожного.

2.2. Фазовий склад сталі, який визначається на приладі МКЛ, повинен відповідати 70-130 поділом шкали приладу.


ТУ 14-1-1660-76 Аркуш 3

2.3. Забезпечуючи намагніченість, зазначену в пункті 2.2, допускається відхилення за вмістом хрому від норм табл. 1 на мінус 0,5%.

2.4. Сталь поставляється без термообробки.

На вимогу замовника, що обумовлюється у замовленні, прутки постачаються після термічної обробки.
Рекомендований режим термообробки: відпал при температурі 780±15°З охолодженням в печі або на повітрі, наступний нагрівання до температури 680±15°З охолодженням в печі або на повітрі.

2.5. На поверхні прутків не повинно бути тріщин, заходів, полон, волосин і шлакових включень. Місцеві дефекти повинні бути видалені пологою зачисткою.

Допускаються без зачистки окремі крейди ризики, вм'ятини, горобина, якщо глибина залягання їх не перевищує половини суми відхилень, що допускаються на розмір.

Глибина зачистки не повинна перевищувати суми відхилень, що допускаються на розмір, вважаючи від фактичного.

Ширина зачистки повинна бути менше шестикратної глибини.

2.6. Задирки на кінцях прутків повинні бути зачищені. Допускається зминання кінців при порізці прутків у пресах та під молотами.

2.7. При перевірці якості макроструктури на поперечних протруєних темплетах точкова неоднорідність, центральна пористість та лікваційний квадрат не повинні бути більшими за 1 бал ГОСТ 10243–62 . Пошарова кристалізація не повинна бути більше 3 балів ГОСТ 10243-62 . Інші дефекти, що класифікуються ГОСТ 10243-62 , не допускаються.

2.8. Прутки розміром 70 мм піддаються ультразвуковому контролю. Бракувальною ознакою є наявність дефекту, ехосигнал від якого перевищує ехосигнал від контрольного відбивача діаметром 2,5 мм, розташованого на тій самій або найближчій глибині (з точністю до 10 мм) при частоті 2,5 МГц.


ТУ 14-1-1660-76 Аркуш 4

2.9. Постачальник гарантує якість металу з волосин при магнітному контролі готових деталей відповідно до вимог технічних умов ТУ 14-1-336-72.

2.10. Механічні властивості при контролі на термічно оброблених поздовжніх зразках повинні відповідати нормам табл. 2. Термічна обробка проводиться у зразках з припуском під шліфування за режимом: загартування 975-1000°С, охолодження у воді; обробка холодом хвилин 70±5°С, витримка 2:00; відпустка 350-390 ° С, витримка 1-3 години.

Таблиця 2

Марка сталі Механічні властивості
Тимчасовий опір розриву,
σ в
кгс/мм 2
Межа плинності,
σ т
кгс/мм 2
Відносне Ударна в'язкість
α до ,
кгс х м/см 2

подовження,
δ s

%

звуження

ψ,
%

не менше
07Х16Н6-Ш
(Х16Н6-Ш)
120 100 12 55 9


2.11. При контролі у постачальника забрудненість стали неметалевими включеннями має перевищувати (бали ГОСТ 1778–70 ):

 • оксиди точкові - 2
 • оксиди рядкові - 2
 • силікати тендітні - 2
 • силікати пластичні - 1
 • силікати, що не деформуються - 3
 • сульфіди - 1
 • нітриди - 1


ТУ 14-1-1660-76 Аркуш 5

3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

3.1. Загальні правила приймання повинні відповідати вимогам ГОСТ 7566-69 .

3.2. Сталь поставляється партіями, що складаються з прутків однієї плавки, одного розміру та одного режиму термічної обробки. До електрошлакової плавки відносяться зливки, отримані переплавом однієї вихідної плавки, на установках одного типу, кристалізатора одного перерізу, на флюсі однієї партії, по одному електричному режиму.

3.3. Контроль хімічного складу проводиться однією пробі від плавки. Відбір проб визначення хімічного складу сталі проводиться у разі ГОСТ 7565–73 .

3.4. Контроль намагніченості проводиться при виплавці вихідної плавки.

3.5. Контролю якості поверхні та розмірів піддаються всі прутки партії.

3.6. Контроль макроструктури здійснюється на двох темплетах від різних лозин партії.

3.7. Ультразвуковому контролю зазнають усі прутки партії.

3.8. Волосовини контролюються на готових дітей у споживача.

3.9. Для випробування на розтяг та ударну в'язкість відбирається за ГОСТ 7564-73 по два зразки від різних прутків партії для кожного виду випробувань.

3.10. Контроль механічних властивостей прутків розміром перерізу 100 мм і менше проводиться у готовому сорті, а прутків розміром більше 100 мм - на перекутих або перекочених заготовках, перетином 90-100 мм.

Забрудненість сталі неметалевими включеннями контролюється на 6 зразках згідно з ГОСТ 1778-70 .

3.11. Заводу-виробнику надається право проводити перевірку макроструктури та випробування механічних властивостей сталі у проміжному профілі та поширювати результати випробувань на всі прокатані з неї профілі. При цьому завод-виробник гарантує властивості сталі готових профілів відповідно до вимог цих технічних умов.ТУ 14-1-1660-76 Аркуш 6

4. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

4.1. Хімічний аналіз сталі проводиться за ГОСТ 12344-66 - ГОСТ 12365-66 або іншим методом, що забезпечує необхідну точність визначення.

4.2. Намагніченість контролюється за методикою заводу-постачальника.

Результати контролю заносяться до сертифікату.

4.3. Якість поверхні перевіряється шляхом огляду без застосування збільшувальних приладів.

Розміри визначаються за допомогою універсальних вимірювальних інструментів чи шаблонів.

4.4. Макроструктура сталі контролюється за методикою та шкалами ГОСТ 10243-62 .

4.5. Ультразвуковий контроль провадиться за методикою заводу-постачальника.

4.6. Контроль за волосинами проводиться за ТУ 14-1-336-72.

4.7. Випробування на розтягування проводиться у разі ГОСТ 1497–73 .

Ударна в'язкість контролюється на зразках типу 1 за ГОСТ 9454-60 .

4.8. Забрудненість неметалевими включеннями контролюється за методикою та шкалами ГОСТ 1778-70 .

Оцінка проводиться середнім балом, підрахованим як середнє арифметичне максимальної оцінки кожного зразка для кожного виду включень (метод Ш, варіант Ш1).ТУ 14-1-1660-76 Лист 7

5. МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА, ДОКУМЕНТАЦІЯ

5.1. Загальні правила маркування, пакування та оформлення документації повинні відповідати ГОСТ 7566-69 .

5.2. Прутки поставляються у пакетах. Прутки в пакетах повинні бути щільно укладені та міцно обв'язані через кожні 1,5-2,0 м. Торці прутків з одного боку мають бути вирівняні.

5.3. Прутки розміром перерізу понад 150 мм маркуються на торці та на бирках. Дозволяється наносити гаряче тавро на бічну поверхню.

5.4. Знак маркування повинен містити:

 • - тавро технічного контролю;
 • - товарний знак постачальника;
 • - Марку сталі;
 • - Номер плавки електрошлакового переплаву.

На бирці додатково вказується розмір профілю і вага партії, що відвантажується.

5.5. На бирках та сертифікатах додатково наноситься державний Знак якості за ГОСТ 1.9-67.


6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ЗА ПРОДУКЦІЮ

6.1. Оплата металу проводиться за цінами, що додаються.

Закресленому на титульному аркуші та у визначенні — вірити.


Зареєстровано в ЦНИИЧМ:
"01".06.1976 р.
Зав. відділом стандартизації

Меандров Л.В.


ТУ 14-1-1660-76 Лист 8

прикладна програма
до ТУ 14-1-1660-76

Оптові ціни на сортову сталь марки 07Х16Н6-Ш

Розміри, мм Оптова ціна, в руб. за тонну сталі
5,0 1710
5,5 1640
6,0-6,5 1550
7 1490
8 1430
9 1400
10 1370
11 1350
12 1330
13 1320
14 1310
15 1300
16 1300
17 1290
18-19 1280
20-21 1270
22-24 1260
25-30 1260
31-40 1250
41-50 1250
52-70 1240
72-100 1240
105-140 1250
150-220 1250
210-250 1260


Зав. відділом собівартості, рентабельності 31.05.1971р.
та ціноутворення ІЕ ЦНІІЧМ В.І. Чепланов


ОКП


ЗАТВЕРДЖЕНО
організацією-виробником
«22».10.1984 р

ПОГОДЖЕНО

з базовою організацією
зі стандартизації
«03».12.1984 р.

із замовником
"29".06.1984 р.

Правильно:

УДК

Група В32


ПРУТКИ З СТАЛИ МАРКИ 07Х16Н6-Ш

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1660-76

(Зміна № 2)

Термін дії з 17.03.85

1. Ввести підпункт 2.1.1 у редакції: «Для обмеженого застосування вміст залишкових елементів не повинен перевищувати: вольфраму, ванадію, молібдену, міді – 0,2% кожного; ніобію - 0,15%, титану - 0,05%. Зміст залишкових елементів не дозволяється визначати.

Сталь маркується 07Х16Н6У-Ш.

2. Оптові ціни за продукцію поміщені у додаток.

Зареєстровано: 17.12.84 р.

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР

Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
84.09.05 № 155201/02


прикладна програма
до ТУ 14-1-1660-76
Зміна №2

ОПТОВА ЦІНА
на прутки зі сталі марки 07Х16Н6У-Ш

Діаметр, мм Оптова ціна стали 07Х16Н6У-Ш, руб. за тонну сталі
5,0 1690
5,5 1650
6,0-6,5 1620
7 1595
8 1570
9 1560
10 1550
11 1540
12 1540
13 1530
14 1530
15 1520
16 1520
17 1520
18-19 1510
20-21 1510
22-24 1490
25-30 1471
31-40 1460
41-50 1440
52-70 1440
72-100 1440
105-140 1460
150-200 1470


На цю продукцію поширюються загальні вказівки прейскуранта № 01-08, вид. 1980 р.Зав. лаб. Поточного ціноутворення
Інституту економіки
ЦНДІчермета А.І. Ільїн


ОКП


ЗАТВЕРДЖЕНО
організацією-виробником
«28».11.1985 р

ПОГОДЖЕНО

з базовою організацією
зі стандартизації
«09».12.1985 р.

із замовником
"12".06.1985 р.

Правильно:

УДК

Група В32

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР

Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
86.01.06 № 155201/03


ПРУТКИ З СТАЛИ МАРКИ 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1660-76

(Зміна № 3)


Термін дії:

1. Термін дії ТУ продовжити до 01.12.90р.

2. У преамбулі після слова «кованих» доповнити: «і зі спеціальним оздобленням поверхні».

3. Пункт 1.1 доповнити: «зі спеціальним оздобленням поверхні ГОСТ 14955–77 3 та 4 класу точності».

4. Пункт 2.5 доповнити» «Якість поверхні сталі зі спеціальним оздобленням має відповідати групам В, Р або Д ГОСТ 14955-77 . Група обробки поверхні вказується на замовлення».

5. Пункт 2.6 доповнити: «Вимоги до кінців прутків сталі зі спеціальним оздобленням поверхні повинні відповідати ГОСТ 14955–77 ».

6. Пункт 3.1 доповнити: "і ГОСТ 14955-77 ".


2

Зміна № 3 до ТУ 14-1-1660-76

Посилання на ГОСТ 7566-69 замінити посиланням на ГОСТ 7566-81 .

7. Пункт 3.3. Посилання на ГОСТ 7565-73 замінити посиланням на ГОСТ 7565-81 .

8. Пункт 3.11 доповнити: «Для сталі зі спеціальним оздобленням поверхні контроль неметалевих включень допускається проводити у проміжній заготівлі чи підкаті».

9. Розділ 3 доповнити пунктів 3.13 у редакції: «3.13 Контроль шорсткості поверхні сталі із спеціальним оздобленням проводиться на 5 прутках від партії за ГОСТ 14955–77 ».

10. Пункт 4.1. Посилання на ГОСТ 12351-66 , ГОСТ 12354-66 замінити на посилання на ГОСТ 12351-81 , ГОСТ 12354-81 .

11. Розділ 4 доповнити пунктів 4.9 у такій редакції: «4.9. Контроль шорсткості поверхні сталі зі спеціальною обробкою здійснюється за ГОСТ 14955-77 ».

12. Пункт 5.1 доповнити: "і ГОСТ 14955-77 ".

Посилання на ГОСТ 7566-68 замінити посиланням на ГОСТ 7566-81 .

13. Пункт 5.5 викласти у такій редакції: «5.5. На продукцію, відтестовану за вищою категорією якості, на бирках та сертифікатах додатково наноситься державний Знак якості за ГОСТ 1.9-67».

14. Примітку до ТУ доповнити розрахунком цін із урахуванням зміни № 3.


Зареєстровано: 09.12.85 р.
3

Додаток 2 до
ТУ 14-1660-76 із зміною № 3

ОПТОВІ ЦІНИ НА СТАЛЬ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБРОБКОЮ
ПОВЕРХНІ МАРКИ 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш)

Розмір сталі зі спеціальним оздобленням поверхні, мм Оптова ціна в руб. за тонну сталі для груп
У 3 В 4 Г4 Д4
1,9-2,1 5350 4580 4470 4390
2,15-2,4 4940 4230 4130 4060
2,45-2,7 4500 3860 3770 3710
2,75-3,0 4130 3550 3460 3410
3,1-3,5 3850 3300 3220 3170
3,6-3,9 3640 3130 3060 3010
4,0-4,5 3570 3070 3000 2950
4,6-4,9 3500 3010 2940 2900
5,0-5,5 3400 2920 2860 2810
5,6-5,9 3290 2830 2770 2720
6,0-6,5 3220 2780 2710 2670
6,6-6,9 3160 2720 2650 2610
7,0-7,5 3060 2640 2580 2540
7,6-7,9 3010 2590 2530 2490
8,0-8,5 2950 2550 2490 2450
8,6-8,9 2870 2480 2420 2390
9,0-9,5 2830 2440 2390 2350
9,6-9,9 2790 2410 2360 2320
10,0-10,75 2740 2360 2310 2280
11,0-11,75 2690 2320 2270 2230
12,0-12,75 2640 2280 2230 2200
13,0-13,75 2590 2240 2190 2160
14,0-14,5 2550 2200 2160 2120
15,0-15,5 2500 2160 2110 2080
16,0-16,5 2460 2120 2060 2050
17,0 2410 2090 2040 2010
18,0-19,5 2360 200 2000 1970
20,0-21,0 2320 2010 1970 1940
22,0-24,0 2270 1960 1920 1890
25,0-30,0 2200 1910 1870 1840
31,0-40,0 2170 1890 1850 1820
41,0-50,0 2140 1850 1810 1790


На цю продукцію поширюються загальні вказівки прейскуранта № 01-08 1980 року.

Зав. лабораторією економічного
обґрунтування цін на нову продукцію
Інституту економіки ЦНДІЧМ О.І. Ільїн


ОКП 09 6400


ЗАТВЕРДЖЕНО
організацією-виробником
«04».01.1987 р

ПОГОДЖЕНО

з базовою організацією
зі стандартизації
«__".____. 198 _ р.

із замовником
"01".08.1986 р.

Правильно:

УДК 669.14-422

Група В32

Державний комітет стандартів
Ради Міністрів СРСР

Зареєстровано та внесено до реєстру
державних стандартів
09.02.87 № 155201/04


ПРУТКИ З СТАЛИ МАРКИ 07Х16Н6-Ш

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1660-76

(Зміна № 4)
(замість Зміни № 2)


Термін дії: 28.04.87 р.


1. Ввести підпункт 2.1.1 у редакції: «Для обмеженого застосування вміст залишкових елементів не повинен перевищувати: вольфраму, ванадію, молібдену, міді – 0,2% кожного, ніобію – 0,15%, титану – 0,05%. Зміст залишкових елементів не дозволяється визначати.

Сталь маркується "07Х16Н6У-Ш"

2. Оптові ціни за продукцію обмеженого застосування поміщені у додаток №2.


Зміна № 4 до
ТУ 14-1-1660-76

-2-


3. У пункті 4.1 посилання на ГОСТ 12349-66 , ГОСТ 12352-66 замінити посиланнями на ГОСТ 12349-83 , ГОСТ 12352-81 .

4. Заголовок розділу 5 та п. 5.1 доповнити словами: «транспортування та зберігання».


Зареєстровано:
28.01.87 р.


Додаток №
до ТУ 14-1-1660-76
Зміна № 3, 4

ОПТОВА ЦІНА
на прутки зі сталі марки 07Х16Н6У-Ш

Діаметр, мм Оптова ціна стали 07Х16Н6У-Ш, руб. за тонну сталі
5,0 1690
5,5 1650
6,0-6,5 1620
7 1595
8 1570
9 1560
10 1550
11 1540
12 1540
13 1530
14 1530
15 1520
16 1520
17 1520
18-19 1510
20-21 1510
22-24 1490
25-30 1471
31-40 1460
41-50 1440
52-70 1440
72-100 1440
105-140 1460
150-200 1470


На цю продукцію поширюються загальні вказівки прейскуранта № 01-08 1980 року.

Зав. лабораторією ціноутворення
Інституту економіки ЦНДІЧМ О.І. Ільїн


ОКП 99 6400

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

Технічне управління
Центральний

Науково-дослідний інститут

чорної металургії ім. І.П. Бардіна
ЦНДІчермет

107905, Москва, 2-а Бауманська, 9/23

Тел. 251-01-02, справ. 100

Для телеграм: Москва, ЦНДІчермет

Телетайп: Ніобій 113306

Розрах. рахунок 249211 у Калінінському від. Промбудбанку №ОС/ТУ-14-1-1660

У 32

З/з 00315

Генеральному директору фірми
«Металоопторг» Держпостачу СРСР
Члену Держкомітету СРСР п цінам
НДІЕЧМ
Гол. інженеру Золотоустівського мет. з-так
456203 р. Златоуст, Челябінськ. Обл.

Зам. начальника ВІАМ
107005 р. Москва

Зам. голови правління концерну
«Спецсталь» Мінмету СРСР

Поч. гол. техн. Управління Мінавіапрому
СРСР 101849 р. Москва

Гол. інженеру НВО «Композит»
141070 р. Калінінград, Моск. обл.

Гол. інженеру з-да «Електросталь»

144002 р. Електросталь

Гол. інженеру Челябінського мет. до-та

454048 р. Челябінськ

Гол. інженеру мет. к.-та «Азовсталь»

341000 м. Маріуполь, Донецьк. обл.


І З ЕЩЕННЯ № 5

про продовження технічних умов ТУ 14-1-1660-76
«Прутки із сталі марки 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш)»


Технічні умови ТУ 14-1-1660-76 продовжено до: без обмежень

Підстава: Листи: НЦО ВІАМ № 26чм/1512 від 22.11.90 р.
КБ машинобудування №11/1057 від 08.12.89 р.


Зав. відділом стандартизації
чорної металургії В.Т. Абабков


Зареєстровано ЦНИИЧМ: 29.11.90

Виконавець Федорова Л. А. .
265-72-45


ЗАРЕЄСТРУВАНО
МЦСМ Держстандарту
155201/05 від 23.12.1990
24.12.90


ОКП 09 6400

11 5200

ЗМІНА № 9 ТУ 14-1-1660-76
ПРУТКИ З СТАЛИ МАРКИ
07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш, ЕП288-Ш)
Група В32


1. Найменування та преамбула технічних умов, пункт 2.1 (таблиця 1), пункт 2.10 (таблиця 2). Позначення марки стали записати в редакції: "07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш, ЕП288-Ш)".

2. Пункт 4.5 записати у редакції:

«4.5. Ультразвуковий контроль проводять за методикою ГОСТ 21120 або за методикою виробника. Арбітражні випробування проводять за методикою ГОСТ 21120 ».

3. Додаток 1. Замінити ГОСТ 12345-88 на ГОСТ 12345-2001 , ГОСТ 12361-82 на ГОСТ 12361-2002 .

4. Додаток 2 «Форма 3.1А» замінити на додане.

5. Попереднє повідомлення від 01.03.2001 р. №ЦС/ТУ 1660 скасувати.


Правильно: / Єфремова /Розроблено:
ВАТ «МЕЧЕЛ»
16.05.2003 р.
ФГУП ЦНДІчермет
28.08.2003 р.

Затверджено:
ФГУП ЦНДІчермет

01.09.2003 р.

Термін введення з
01.12.2003 р.

Узгоджено: ФДУП «ВІАМ»

18.06.2003 р.С.2
Зміна №9
ТУ 14-1-1660-79
Додаток 2
(обов'язкове)

Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (ОК 005-93) Код по ГКС Група
Прутки із сталі марки 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш, ЕП 228-Ш) 09 6400 77.140.60 У 32
Марка сталі (сплаву) Коди марки сталі (сплаву)
07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш, ЕП 228-Ш) 8421МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

Технічне управління


ЦЕНТРАЛЬНИЙ

ОРДЕНА ПРАЦІ ЧЕРВОНОГО ЗНАМУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. І.П. Бардіна
ЦНІІЧЕРМЕТ

107905, Москва, 2-а Бауманська, 9/23

Тел. 251-01-02, справ. 100

Для телеграм: Москва, ЦНДІчермет

Телетайп: Ніобій 113306

Розрах. рахунок 240802 у Бауманському відділенні Держбанку

21.04.77 №ОС/ТУ 14-1-1660

Головному інженеру Золотоустівського
метзаводу
т. Учаєву Н. Н. .

Зам. начальника ВІАМ

т. Склярову Н. М. .

Головному інженеру Союзспецсталі

т. Култигін В. С. .

Зам. начальника Головного Технічного
управління МАП СРСР
т. Строганова Г. Б. .

Головному інженеру Союзглавметалу

т. Зуєву Б. П. .

Держкомітет цін РМ СРСР

т. Антонова А. П. .

Начальнику ВІФС

т. Виноградову Ст А. .

Зав. відділом НДІЕЧМ

т. Шевелеву Л. Н. .


ЛИСТ-ПОПРАВЛЕННЯ

до технічних умов ТУ 14-1-1660-76
«Прутки із сталі марки 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш)»

1. Пункт 5.2. першу фразу прийняти в редакції: "Прутки перетином до 150 мм поставляються в пакетах".

2. Пункт 5.3. у першій фразі виключити слова «…і бирках».

Підстава: лист Золотоустівського метзаводу
№07-ТУ/1-1660 від 31.03. 1977 р.


Зав. відділом стандартизації
чорної металургії Л.В. Меандров