Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 1-92-145-89

- Від. 19 -

КОНТРОЛЬНИЙ
Інв. 136

1/8690

Група В51

ТУ1-92-145-89

ТЕХНІЧНІ УМОВИ Враховано

УЛИВКИ З МЕДНИХ СПЛАВІВ.

Враховано

Натомість

ОСТ1 90064-72

ОКП 41 1330

ТУ 1-92-145-89

Термін запровадження встановлено з 01.01.1989 р.

до 01.01.1999 р.

Ці технічні умови встановлюють загальні технічні вимоги на виливки (литі заготовки) з мідних сплавів, призначені для виготовлення деталей механічною обробкою.

Додаткові вимоги до виливків та видів контролю обумовлюються у нормативно-технічній документації, погодженій між виробником та споживачем на додаток до цих технічних умов.

Реєстр. №112 від 11.04.89

без обмеження

терміну дії

ТУ1-92-145-89 Стор.2

При виготовленні нових видів виливків та за зміни технології їх виготовлення виробник зобов'язаний виготовити дослідну партію виливків та провести всебічне їх дослідження.

За результатами дослідження споживач дає висновок, який є основою подальшого їх виробництва.

1. КЛАСИФІКАЦІЯ

1.1. На вигляд литися виливки поділяються на

 • відлиті в піщану форму (умовне позначення «П»),
 • відлиті в кокіль (умовне позначення "К").

1.1.1. Виливки відливаються в кокіль стаціонарним або відцентровим способом, а також методом кристалізації під поршневим тиском та методом спрямованої кристалізації.

1.2. Виливки за обсягом приймально-здавальних випробувань поділяються на три групи контролю відповідно до ОСТ1 90074-72.

1.3. Віднесення до відповідної групи контролю встановлюється конструктором виробу та вказується у кресленні виливки.

Приклад умовного позначення.

Виливки шифру № … відлиті в піщану форму («П») зі сплаву марки БрА9ЖЗЛ, що поставляються за ТУ1-92-145-89.

Виливки шифр № … П БрА9ЖЗЛ ТУ1-92-145-89.

2. РОЗМІРИ УЛИВОК

2.1. Форма, розміри виливків та припуски на механічну обробку повинні відповідати вимогам креслення, розробленого з урахуванням ОСТ1 41154-82.

ТУ1-92-145-89 Стор.3

2.2. У кресленні на виливок повинні обумовлюватися такі вимоги:

 • марка сплаву
 • розміри виливки
 • група контролю
 • вид лиття
 • місця маркування
 • схема вирізки контрольних зразків для всіх видів випробувань
 • місце виміру твердості.

3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1. Хімічний склад та механічні властивості ливарних мідних сплавів повинні відповідати:

 • ГОСТ 493-79 та ОСТ1 90054-72 для бронз;
 • ГОСТ 17711-80 та ГОСТ 15527-70 для латунів.

3.2. Виливки поставляються в литому стані без термічної та механічної обробки.

3.3. Виливки поставляються з обрізаними литниками, випорами та живильниками.

3.3.1. На необробленій поверхні виливків місця обрізки живильників литників і випорів повинні бути зачищені врівень з поверхнею виливків.

3.3.2. На оброблюваної поверхні залишки випорів литників та живильників можуть перевищувати норми припусків, зазначених у кресленні на виливок не більше ніж на 5 мм.

3.4. Поверхня виливків має бути очищена від піску та інших сторонніх забруднень.

3.5. На поверхні необроблених виливків допускаються дефекти, якщо глибина їхнього залягання, яка визначається контрольною зачисткою, не виходить за межі припуску на механічну обробку.

ТУ1-92-145-89 Стор.4

3.6. На поверхні оброблених виливків не допускаються дефекти у вигляді порушень суцільності - неслітини, тріщини, рихлоти усадки, металеві і неметалеві включення, видимі неозброєним оком, і пористість діаметром більше 1 мм.

3.7. У структурі виливків зі сплавів марок БрСу6С12Ф (ВБ-23), Бр01С22, БрС30, Бр05С25, БрСу3Н3Ц3С20Ф (ВБ-23НЦ), БрСу4Н5Ц3С20Ф (ВБр2) і БрСу3Н3Ц3С2 для I-ї, II-ї та Па груп контролю виливків та не більше 0,20 мм для виливків III-ї групи контролю, за умови їх рівномірного розподілу.

3.8. На поверхні макрошліфів та в зламах контрольних зразків, вирізаних з виливків, не допускаються засмічення, лікваційні плями та неметалеві включення.

Допускаються окремі газові раковини у кількості не більше 5 штук діаметром не більше 1 мм, кожна, з мінімальними відстанями між ними 10 мм.

Допускається загальна пористість, але не більше 10 пір на 1 поверхні макрошліфу, при цьому кількість під діаметром до 0,1 мм - не менше 80%, і пір діаметром до 0,2 мм - не більше 20%.

Допускається зональна пористість, але не більше 15 пор на 1 поверхні макрошліфу, при цьому кількість під діаметром до 0,3 мм - не менше 80% і пор діаметром до 0,5 мм - не більше 20%.

Площа зональної пористості має перевищувати 20% від контрольованої поверхні.

3.9. На поверхні макрошліфів і в зламах зразків виливків з бронзи марки Бр01СС2Н3, призначеної для дифузійного зварювання зі сталями у вакуумі, не допускаються газові раковини розміром більше 0,2 мм і лікваційні плями, спричинені ліквацією евтектоїду 18a0f0ac2c7c2c7c2c8c2c2c8c2c7

ТУ1-92-145-89 Стор.5

3.10. У зламі виливків з олов'янистих бронз III групи контролю допускається неоднорідність за кольором, якщо ця неоднорідність поширюється не більше, ніж на 1/3 поверхні зламу.

4. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

4.1. Виливки-заготівлі поставляються партіями, що складаються з однієї марки сплаву, однієї плавки та однієї назви.

4.1.1. Партія виливків може складатися з декількох плавок у випадку, якщо маса плавки менше 100 кг, кожна плавка повинна бути проконтрольована відповідно до вимог цих технічних умов.

4.2. Контролю хімічного складу повинна бути піддана кожна плавка. Вміст домішок гарантується виробником.

4.2.1. Відбір та підготовка проб для визначення хімічного складу сплаву проводиться згідно з ГОСТ 24231-80 .

4.2.2. У разі незадовільних результатів аналізу хімічного складу допускається повторний аналіз. У разі незадовільних результатів повторного аналізу плавку бракують.

4.3. Контролю стану поверхні повинна піддаватися кожна виливка.

4.4. Контролю розмірів піддається кожна виливка відповідно до вимог креслення.

ТУ1-92-145-89 Стр.6

4.5. При контролі механічних властивостей виливків I-ї, II-ї та Па груп контролю визначаються - тимчасовий опір розриву, твердість і відносне подовження, при контролі виливків III-ї групи - визначається твердість.

4.6. Контроль механічних властивостей проводиться не менше ніж на одному виливку від кожної плавки.

4.7. Контроль механічних властивостей виливків проводиться не менше ніж на 3-х зразках, вирізаних з виливка або на окремо відлитих зразках від кожної плавки.

4.8. Контроль твердості проводять на головках розривних зразків у тій же кількості, яка була відібрана для випробування на розтяг або на темплеті, вирізаному з виливки.

4.9. За згодою сторін допускається визначення додаткових вимог до показників якості виливків.

4.10. Кількість виливків, що піддаються контролю на щільність макрошліфу, зламу або методом рентгенівського просвічування встановлюється за узгодженням між виробником і споживачем.

4.11. Контроль на наявність включень свинцю у виливках із бронз марок БрСу6С12Ф, Бр01С22, БрС30, Бр05С25, БрСу3Н3Ц3С20Ф, БрСу4Н5Ц3С20Ф та БрСу3Н3Ц3С20КФ проводять на мікрошліфах. При незадовільних результатах допускається повторний контроль мікроструктури визначення величини включень свинцю.

4.12. При незадовільних результатах випробувань хоча б за одним із показників, по ньому проводять повторне випробування на подвоєній кількості зразків, взятих з інших виливків даної плавки.

ТУ1-92-145-89 Стор.7

Результати повторного випробування остаточні.

5. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

5.1. Контроль хімічного складу виливків проводять за ГОСТ 1652.0-77, ГОСТ 1652.13-77, ГОСТ 1953.1-79, ГОСТ 1953.17-79 , ГОСТ 15027.1-77, ГОСТ 15027.2 .15-83, ГОСТ 15027.16-86 , ГОСТ 15027.19-86.

5.2. Контроль стану поверхні виливків проводять візуальним оглядом неозброєним оком.

5.3. Контроль розмірів виливків проводиться вимірювальним інструментом, що забезпечує необхідну точність виміру.

5.4. Форма, розміри зразків для випробування механічних властивостей та методика випробування повинні відповідати вимогам ГОСТ 1497-84 .

5.5. Контроль твердості проводиться за ГОСТ 9012-59 .

5.6. Контроль щільності (пористості) виливків рентгенопросвітлення проводиться за інструкцією ПІ 1.2.226-83 ВІАМ.

5.7. Контроль включень свинцю проводиться металографічним методом із застосуванням оптичного мікроскопа збільшенням щонайменше 100 крат.

5.8. Контроль макроструктури виливків проводиться по зламу або макрошліфу за методикою виробника.

Вид контролю встановлюється за погодженням між виробником та споживачем.

Допускається оцінка щільності макроструктури за стандартами узгодженим між виробником, споживачем і ВІАМ.

ТУ1-92-145-89 Стор.8

6. МАРКУВАННЯ ТА УПАКОВКА

6.1. На кожному прийнятому виливку має бути нанесене маркування із зазначенням: марки сплаву, номери партії, шифру виливки та тавра ВТК виробника.

6.2. Виливки постачаються в ящиках або контейнерах без консервації

6.2.1. Маса упакованої скриньки не повинна перевищувати 100 кг.

6.3. На кожному ящику має бути нанесено маркування за ГОСТ 14192-77 із зазначенням виробника, споживача, номера партії, умовного позначення продукції, маси нетто та брутто.

6.4. Кожна партія виливків повинна супроводжуватись документом про якість, в якому зазначається:

 • найменування чи товарний знак виробника;
 • найменування споживача;
 • марка металу;
 • група контролю виливків;
 • шифр виливків;
 • номер партії;
 • кількість виливків та пакувальних місць;
 • маса партії;
 • результати хімічного аналізу;
 • результати всіх передбачених випробувань;
 • дата виготовлення;
 • штамп відділу технічного контролю;
 • номер реальних технічних умов.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1. Транспортування виливків проводиться всіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до «Правил перевезення вантажів», що діють на транспорті даного виду, вимогам безпеки за ГОСТ 12.3.069-76.

ТУ1-92-145-89 Стор.9

7.2. Розміщення та кріплення вантажних місць у транспортних засобах має проводитися у повній відповідності до «Технічних умов навантаження та кріплення вантажів», прийнятих на даному виді транспорту.

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. Виливки в упаковці повинні зберігатися в сухих опалювальних приміщеннях, захищеними від механічних пошкоджень та дій активних хімічних агентів.

9. ГАРАНТІЯ ВИГОТОВЦЯ

9.1. Виливки мають бути прийняті відділом технічного контролю підприємства-виробника.

Виробник гарантує відповідність якості виливків вимогам цих технічних у дотриманні споживачем правил транспортування та зберігання.

ТУ1-92-145-89 Стор.10

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ

РОЗРОБЛЕНИЙ І ВНЕСЕН ВІАМ

ВИКОНАВЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ МІНІСТЕРСТВА

080/4 від 28.09.1988 р.

ЗАРЕЄСТРУВАНО

за №112 від 11.04.89

ВЗАМІН ОСТ1 90064-72

ПОСИЛУВАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ

Позначення НТД, на який дано посилання Номер пункту, підпункту, перерахування, додатки

ОСТ1 90074-72

ОСТ1 41154-82

ГОСТ 493-79

ОСТ1 90054-72

ГОСТ 17711-80

ГОСТ 15527-70

ГОСТ 24231-80

ГОСТ 1652.0-77-ГОСТ1652.13-77

ГОСТ 1953.1-79-ГОСТ 1953.17-79

ГОСТ 15027.1-77-ГОСТ15027.14-77

ГОСТ 15027.15-83

ГОСТ 15027.16-86-ГОСТ 15027.19-86

ГОСТ 1497-84

ГОСТ 9012-59

ПІ 1.2.226-83

ГОСТ 14192-77

ГОСТ 12.3.009-76

1.2

2.1

3.1

3.1

3.1

3.1

4.2.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.4

5.5

5.6

6.3

7.1

ТУ1-92-145-89 Стор. 11

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

№ змін. Номери сторінок Номер «Ізв. про ізм.» Підпис Дата Строк внесення зміни
Змінених Замінених Нових Анну-ліро-ванних