Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-835-73

Міністерство чорної металургії СРСР

УДК 669.15-14
669.14.018.8-413
Група В-33

Узгоджено:

Зам. начальника Головного

Технічного управління
Строганов Г. Б. .

"__" "_____" 1973 р.

Затверджую:

Зам. начальника Головного

Технічного управління

МЧМ СРСР

Цефтель Н.І.

«28».09.1973 р.

Сталь листова корозійностійка
марки Х15Н5Д2Т (ВНС-2)

Технічні умови
ТУ 14-1-835-73
(Натомість ТУ 14-1-431-72)

Термін запровадження: 01/04.74 г

Узгоджено:

Зам. начальника ВІАМ

Скляров Н.М.

Начальник лабораторії

Беренсон В.Ф.

Зав. лабораторією
стандартизації ЦНДІЧМ

Коляснікова Р.І.

Термін: до 01/01.79 р.

Розроблено:

Головний інженер

заводу «Запоріжсталь»

Додока В.Г.

"30".08.79 р.

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
04.04.74 за №116100

1974 р.
ОДР 46091.19.374

Аркуш 1
ТУ 14-1-835-73

Справжні технічні умови поширюються на гарячекатані та холоднокатані листи зі сталі марки Х15Н5Д2Т (ВНС-2).

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Сортамент листів повинен відповідати вказаному у таблиці 1.

Таблиця 1

Вид листа Товщина, мм Ширина, мм Довжина, мм
Холоднокатаний 0,8-2,5 1000 1500-3800
Гарячекатаний 3,0-5,0 1000 2500-5000


Розміри аркушів зазначаються у замовленні.
За погодженням сторін допускається постачання аркушів інших розмірів.

1.2. Допустимі відхилення за розмірами:

- за товщиною - до 3,9 мм за ГОСТ 3680-67 , клас "А-Б" - для холоднокатаних листів і клас "Б-В" - для гарячекатаних листів; св. 3,9 мм - за ГОСТ 5681-57 ;

- За шириною і довжиною - за ГОСТ 3680-57 і ГОСТ 5681-57 .

1.3. Відхилення листів від плоскої поверхні не повинно перевищувати на 1 м довжини: гарячекатаних 25 мм; холоднокатаних: завтовшки 0,8-1,2 мм - не більше 4 мм; понад 1,2 мм - трохи більше 8 мм.

Вимоги щодо неплощинності листів факультативні.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Хімічний склад сталі має задовольняти нормам таблиці 2, %:

Аркуш 2
ТУ 14-1-835-73

Таблиця №2

Зміст елементів у %
Марка сталі Вуглець Кремній Марганець Сірка Фосфор Хром Нікель Мідь Титан
не більше
Х15Н5Д2Т 0,08 0,7 0,7 0,025 0,035 14,0-15,0 4,7-5,5 1,75-2,50 0,15-0,30


Примітка: Допускаються відхилення від норм хімічного складу по марганцю, кремнію, міді +0,1% кожного елемента, по хрому мінус 0,5% і нікелю +0,2%, титану 0,05%.

2.2. Листи поставляються в м'якому (загартованому) стані, правленими з кромками.

2.3. Механічні властивості листів мають відповідати вимогам таблиці №3.

Стан постачання листів Режим термічної обробки контрольних зразків Механічні властивості, не менш
Тимчасовий опір розриву, σ в , кгс/мм 2 Межа плинності σ 0,2 , кгс/мм 2 Відносне подовження, δ 5 %
М'яке а) без додаткової термообробки 100 80 8
б) старіння при температурі 450±10°, витримка 1 година, охолодження повітря 125 110 9

2.3.1. За узгодженням сторін метал може поставлятися без випробування зразків на старіння.

2.4. Поверхня листів повинна відповідати тонколистовій сталі ГОСТ 5582-61 холоднокатаних групі IIа-IIа, гарячекатаних групі IIIа-IVа, товстолистової сталі ГОСТ 7350-66 .

Аркуш 3
ТУ 14-1-835-73

3. Правила приймання та методи випробування

3.1. Правила приймання та методи випробувань тонколистової сталі - ГОСТ 5582-61 , товстолистової сталі - ГОСТ 7350-66 .

3.2. Листи розсортуються по групах поверхні. У сертифікатах вказується вага кожної групи.

4. Маркування, упаковка та документація

4.1. Маркування, упаковка та документація за ГОСТ 5582–61 та ГОСТ 7350–66 .
Маса пачок – не більше 5 т.

5. Порядок розрахунку цін

5.1. Ціни на продукцію встановлені згідно з додатком.

Зареєстровано: 05/02.74.
Зав. технічним
відділом ЦНІІЧМ О.С. Каплан

Виправленому у табл. 2, пункт 2.1, графі 7 та у примітці до табл.2 (додруковано слово «мінус» - вірити.

Зав. Технічним
відділом ЦНІІЧМ О.С. Каплан

-4-

прикладна програма
до ТУ 14-1-835-73
(замість ТУ 14-1-431-72)

РОЗРАХУНОК

Оптових цін на сталь листову корозійностійку
марки Х15Н5Д2Т (ВНС2)

За аналог приймається сталь листова марки Х15Н5Д2Т (ВНС2) по ЧМТУ 1-605, оптові ціни на яку вміщено в прейскуранті № 01-03 (стор. 168 та стор.198). Листова сталь марки Х15Н5Д2Т (ВНС2) за новими ТУ відрізняється від аналога цієї марки додаванням груп обробки поверхні для холоднокатаних листів II-А і II-Б.

Оптові ціни для всіх товщин, передбачених ТУ та обробки поверхні III-Б, III-В і IV-В прийняті за прейскурантом 01-03 (стор. 168 та стор.198). Оптові ціни для груп обробки поверхні II-А та II-Б прийняті за співвідношенням між групами за маркою 1Х21Н5Т (ЕІ-8І) за ГОСТ 5582-61 (стор. 168).

Оптові ціни на сталь листову марки Х15Н5Д2Т (ВНС2) за ТУ 14-1-835-73 замість ТУ 14-1-481-72:

Марка сталі Стандарт або ТУ Група обробки поверх. та точність прокату 0,8-1,0 1,1-1,5 1,6-2,5 2,6-3,0 3,1-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9
Х15Н5Д2Т 14-1-835-73 ІІ-А 1180 1130 1080 1050 - - -
II-Б 1070 1030 982 951 - - -
III-Б 974 933 893 864 - - -
III-В - - - 788 782 - -
IV-В - - - 750 741
Товстолистова сталь - - - - - 703 608

Зав. відділом собівартості,
рентабельності та ціноутворення
ІЕЧМ В.І. Чепланов

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
УДК

Узгоджено:

Головний інженер Головного
технічного управління

/Строганов Г. Б./

"___" "_____" 1976 р.

Група В3

Затверджено:
Зам. начальника Головного
технічного управління МЧМ

/Шефтель Н.І./

"27".08.1976 р.

«Сталь листова корозійностійка
марки Х15Н5Д2Т (ВНС-2)»

Технічні умови
ТУ 14-1-835-73

Зміна №1

Термін запровадження з 30.09.76 р.

Розділ 2. Технічні вимоги
Пункт 2.1. З тексту примітки таблиці 1 виключити слова: «…титану мінус 0,05%".

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
16.09.76 р. за № 87458

Узгоджено:
Головний інженер
заводу «Запоріжсталь»
/Краменко І.М./

Зав. лабораторією
стандартизації

/Коляснікова Р.І./

Розроблено:

Зам. начальника ВІАМ

/Скляров Н.М./

Начальник лабораторії
/Беренсон В.С./

Зареєстровано: 29.08.76 р.
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії Л.В. Меандров

16.9.76
87458

Міністерство чорної металургії СРСР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного
технічного управління

Строганов Г. Б.

"___" "_____" 1979 р.

УДК

Група В33

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Зам. начальника Головного
технічного управління

Кузнєцов Ю.Є.

"11".04.1979 р.

СТАЛЬ ЛИСТОВА КОРОЗІЙНОСТІЙКА
МАРКИ Х15Н5Д2Т (ВНС-2)

Технічні умови
ТУ 14-1-835-73

Зміна №2

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
01.02.79 р. за №143944

Термін запровадження з 24.02.79 р.

 • Термін дії продовжено до 01.01.84 р.
 • Пункт 1.2. Викладено у новій редакції:
  «Відхилення за розмірами, що допускаються, повинні відповідати ГОСТ 19903-74 і ГОСТ 19904-74 , клас точності А-Б.
 • Пункт 2.4. Викладено у новій редакції:
  «Поверхня листів повинна відповідати тонколистової сталі - ГОСТ 5582-75 (холоднокатаних - групі 2а-3а, гарячекатаних - групі 3б-4б), товстолистової сталі - ГОСТ 7350-77 , групі 3б-4б».
 • Пункт 3.1, пункт 4.1. Замінено посилання на ГОСТ 5582-61 на ГОСТ 5582-75 , ГОСТ 7350-66 на ГОСТ 7350-77 .
 • За текстом ТУ найменування марки замінити на 08Х15Н5Д2Т (ВНС-2).

Узгоджено:
Зам. начальника ВІАМ

Скляров Н.М.

Зав. лабораторії 8 г ЦНІІЧМ

Абабков В.Г.

"27".01.79 р.

Начальник лабораторії

Беренсон В.Ф.

Розроблено:

Головний інженер заводу
«Запоріжсталь»
Авраменко І. Н. .

Зареєстровано: 24.01.79
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії Л.В. Меандров

МІНІСТЕРСТВО ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ СРСР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного Технічного

Управління Мінавіпрому СРСР

(печать підпис)

А.Г. Братухін

УДК 669.15-41

Група В 33

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Зам. начальника Технічного

Управління МЧМ СРСР

(печать підпис)

Ю.Є. Кузнєцов

СТАЛЬ ЛИСТОВА КОРОЗІЙНОСТІЙКА МАРКИ
Х15Н5Д2Т (ВНС-2)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-835-73
Зміна №3
(замість змін № 1 та № 2)

Термін запровадження: 03.02.84 р.

 • Термін дії продовжено до 01.01.89 р.
 • Пункт 1.2 викласти у такій редакції:
  «Відхилення за розмірами, що допускаються, повинні відповідати ГОСТ 19903-74 і ГОСТ 19904-74 , класу точності А-Б».
 • Пункт 2.1. З тексту примітки таблиці 1 виключити слова: «…титану мінус 0,05%".
 • Пункт 2.4. «Поверхня листів повинна відповідати: тонколистової сталі ГОСТ 5582-75 , холоднокатаних - групі 2а-3а, гарячекатаних - групі 3б-4б; товстолистової сталі ГОСТ 7350-77 , групі 3б-4б.
 • Пункт 3.1 та пункт 4.1. Замінено посилання ГОСТ 5582-61 на ГОСТ 5582-75 , ГОСТ 7350-66 на ГОСТ 7350-77 .
 • За текстом технічних умов найменування марки стали замінити на 08Х15Н5Д2Т (ВНС-2).
 • У таблиці 1 замість товщини 08-25 мм записати 08-30 мм.
 • «Оптова ціна за змін. № 3 згідно з додатком».

Узгоджено:
Зам. начальника ВІАМ

п/п (друк/підпис) Н.М. Скляров

печатка

Зав. лабораторією стандартизації
спец. сталей ЦНІІЧМ
п/п (друк/підпис) В.Т. Абабков

Начальник лабораторії №26 ВІАМ

п/п (друк/підпис)

31 травня 1983 р.

Розроблено:

Головний інженер заводу
«Запоріжсталь»
п/п (друк/підпис)

11 травня 1983 р.

п/п (друк/підпис)

03.01.84 р.

Зареєстровано в ЦНИИЧМ:
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії

В.Т. Абабков.

Вірно: ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
84.02.15 за №116100/03

2.

прикладна програма
до ТУ 14-1-835-73
Зміна №3

ОПТОВА ЦІНА
на листову холоднокатану сталь марки
08Х15Н5Д2Т

Технічні умови Марка сталі Оптова ціна в руб. за тонну листа, товщиною 2,8-3,0 мм
ТУ 14-1-835-73 змін. 3 08Х15Н5Д2Т 930


Примітка: На цю продукцію поширюються Загальні вказівки прейскуранта № 01-10 вид. 1980 р.

Зав. лабораторією поточного
ціноутворення ІЕЧМ О.І. Ільїн

Міністерство чорної металургії СРСР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного Технічного

Управління МАП СРСР

А.Г. Братухін

УДК

Група В 33

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер ВПО
«Союзспецсталь» МЧМ СРСР

Н.І. Дроздов

21.04.84 р.

СТАЛЬ ЛИСТОВА КОРОЗІЙНОСТІЙКА МАРКИ Х15Н5Д2Т (ВНС-2)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-835-73
Зміна №4

Термін запровадження: 23.05.84 р.

Пункт 2.1. Таблицю 2 доповнити приміткою 2 у такій редакції: «2. Допускається залишковий вміст молібдену у кількість трохи більше 0,3%".

Преамбулу доповнити: "Показники технічного рівня, встановлені цими технічними умовами, відповідають вимогам першої категорії якості".

Узгоджено:

Головний інженер комбінату
«Запоріжсталь»

А.І. Симонов

Зав. лабораторією стандартизації
спецсталей та сплавів ЦНІІЧМ
В.Т. Абабков

24.04.84 р.

Розроблено:

Зам. начальника ВІАМ
Н.М. Скляров

Начальник лабораторії

В.Ф. Беренсон

Зареєстровано ЦНИИЧМ 23.04.84 р.
Зав. відділом стандартизації чорної металургії

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністерства СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
84.06.28 за №116100/04

В33

Міністерство чорної металургії СРСР

Металургійний комбінат
"Запоріжсталь" ім. С. Орджонікідзе

ВІДПОВІДЕННЯ № 5
про продовження терміну дії технічних умов

Технічні умови ТУ 14-1-835-74 "Сталь листова корозійностійка марки 08Х15Н5Д2Т /ВНС-2/" продовжуються до 01.01.94 р.

Підстава: лист ВІАМ № 26ЧМ/768 від 28.03.88 р.

Зам. головного інженера
комбінату «Запоріжсталь» О.М. Штехно

Реєстрація за 12.05.1988 р.
за книгою обліку № 116100/05