Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-1052-74

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер головного управління

Строганов Г. Б.

«__» ____ 1974 р.

Екз. №2

ЦИМ 2

42

УДК
Група В33

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер
Головспецсталі МЧМ СРСР
Култигін В. С. .
«__» ____ 1974 р.

Листи холоднокатані зі сплаву
марки ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП648-ВІ)

Технічні умови

ТУ 14-1-1052-74
(замість ТУС-2-139-70)

Термін запровадження: 01.12.74 г

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника «ВІАМ»

Цалін Р.Є.

«__" _____ 1974 р.

За хім. Склад до поставки заготовки:

Головний інженер заводу "Електросталь"
Кучин. В.Є.

«__" _____ 1974 р.

Зав. лабораторією стандартизації

«ЦНІІЧМ»

Коляснікова Р.І.

"07" _____ 1974 р.

Зам. директора ІКС ЦНІІЧМ
Гуляємо А. П. .

"22".08.1974 р.

На строк до: 01.01.80 р.

Розроблено:

Головний інженер
заводу «Серп та Молот»

Попов Е.Ф.

"29".08.1974 р.

Головний інженер заводу
«Сатурн»

Мемеріцій В.І.

"24".07.1974 р.

1974 р.

Аркуш 1
ТУ 14-1-1052-74

Дані технічні умови поширюються на постачання холоднокатаних листів з жароміцного сплаву марки ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП648-ВІ), що виплавляється у вакуумно-індукційній печі при використанні як шихта хрому, рафінованого електролітичного марки «ЕРХ».

1. Сортамент

1.1. Листи поставляються завтовшки від 0,8 до 3,0 мм.

Розміри листів, форма та граничні відхилення за розмірами повинні відповідати ГОСТ 3680–57 та спеціалізації постачальника.
Ступінь точності прокату група "Б" - див. в кінці ТУ.

1.2. Чи не площинність листів повинна бути не більше 20 мм на 1 м.

2. Технічні вимоги

2.1. Хімічний склад сплаву марки ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП648-ВІ) має відповідати вимогам табл. 1.

Таблиця 1

Марка сплаву Вміст елементів, %
Вуглець Кремній Марганець Сірка Фосфор Хром
не більше
ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП648-ВІ) 0,10 0,40 0,50 0,010 0,015 32,0-35,0


Продовження таблиці 1

Вміст елементів, %
Нікель Титан Вольфрам Ніобій Алюміній Молібден Бор Церій Залізо
не більше
Основа 0,50-1,10 4,30-5,30 0,50-1,10 0,50-1,10 2,30-3,30 0,008 0,03 4,0


Примітки:
1. Бір та церій вводиться в метал з розрахунку та хімічним аналізом не визначаються.
2. Допускаються відхилення за хімічним складом за ГОСТ 10500-63 .

1.2. Листи поставляються в термічно обробленому та травленому стані, виправленими з обрізними кромками.

Рекомендований режим термообробки: загартування з 1140±10°С.

Аркуш 2
ТУ 14-1-1052-74

охолодження у воді або повітрі (час витримки 1-2 хв на 1 мм товщини).

2.3. Механічні властивості сплаву, що визначаються у стані поставки та на термічно оброблених за спеціальним режимом контрольних зразках, відібраних від листів у стані поставки, повинні відповідати табл. 2.

Таблиця 2

Режим термічної обробки контрольних зразків Температура випробувань, °С Механічні властивості, не менш
Тимчасовий опір розриву, кгс/мм 2 Відносне подовження, 4 , %
Стан постачання 20 не більше 105 25
Загартування 1140±10°С, витримка 1 година, охолодження на повітрі, старіння при температурі 900 °C протягом 16 годин, охолодження на повітрі. 20 78 15

2.4. Листи у стані постачання контролюють величину фактичного (дійсного) зерна. Розмір зерна повинен бути не більшим за 4-й номер за ГОСТ 5639-65 .

2.5. Вимоги щодо якості поверхні листів повинні відповідати ЧМТУ 1-456-68.

3. Правила приймання та методи випробувань

3.1. Правила приймання та методи випробувань повинні відповідати вимогам технічних умов ЧМТУ 1-456-68.

3.2. Випробування механічних властивостей провадиться за ГОСТ 11701-66 на коротких зразках.

4. Упаковка, маркування та оформлення документації.

4.1. Упаковка, маркування та оформлення документації повинні відповідати вимогам технічних умов ЧМТУ 1-456-68.

Аркуш 3
ТУ 14-1-1052-74

4.2. Дозволяється поєднання дрібних плиток в одну до 1 тонни, але не менше 3-х планок.

4.3. Аркуші маркуються «ОП64В-ВІ».

4.4. Заготівля для виготовлення листа поставляється у вигляді сутунки за технічними умовами ЧМТУ 1-460-68 або готової смуги розміром 60х140 мм за технічними умовами ЧМТУ 1-459-68 з II групою поверхні.

5. Порядок розрахунку продукції.

5.1. Ціни встановлені згідно з додатком.

Після введення в дію ГОСТ 19904-74 Сталь листова холоднокатана. Сортамент, пункт 1.1. прийняти редакції:
«1.1. Листи холоднокатані поставляються завтовшки від 0,8 до 3,0 мм. Розміри листів, форма та граничні відхилення за розмірами повинні відповідати ГОСТ 19904-74 та спеціалізації постачальника. Ступінь точності прокату гурт «Б».

Найменування марки стали на титульному листі та виправлення в табл. 2 вважати вірним.

ЗАРЕЄСТРУВАНО: 04.10.84

Зав. технічним відділом ЦНДІЧМ О.С. Каплан

Міністерство чорної металургії СРСР

Екз. №2

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного Технічного
Управління

Г. С. Строганов

«___» ______ 1979 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Головний інженер
Союзспецсталь МЧМ СРСР
А.С. Купрін

«___» _______ 1979 р.

Листи холоднокатані зі сплаву
марки ХН50ВМТЮБ-ВМ (ЕП648-ВІ)

Технічні умови
ТУ 14-1-1052-74

Зміна №1

Термін запровадження: 01.01.80 р.

1. Строк дії технічних умов продовжити до 01.01.85р.

2. Розділ 2 "Технічні вимоги" пункт 2.1. у примітку 2 посилання на ГОСТ 10500-63 замінити на ГОСТ 20072-74 .

3. Розділ 2 "Технічні вимоги" пункт 2.3. у таблиці 2 у складі поставки замість "δ 4 не менше 25%" записати: "δ 5 не менше 30%, після термічної обробки контрольних зразків замість "δ 4 не менше 15%" записати: "δ 5 не менше 17%.

4. Розділ 3 «Правила приймання та методи випробувань» пункт 3.2. виключити.

Узгоджено:

Головний інженер заводу
"Серп і молот"
В.С. Попов
"24".08.1979 р.
Зав. лаб. стандартизації
спецсталь та сплавів ЦНДІЧермет
В.Т. Абабков
"04".07. 1979 р.

Розроблено:

Зам. начальника МЧМ

"02".07.1979 р.

Начальник лабораторії

"30".06.1979 р.

Зареєстровано ЦНИИЧермет
"19".09.1979 р.
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії В.М. Меандров

Реєстр. 33 зак. №50 тир 35 од.

Міністерство чорної металургії СРСР

Екз. №2

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного Технічного
Управління МАН

А.Г. Вратухін

УДК

Група

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Головний інженер ВПО
«Союзспецсталь» МЧМ СРСР

Н.І. Дроздов

25.05.84 р.

Листи холоднокатані зі сплаву
марки ХН50ВМТЮБ-ВМ (ЕП648-ВІ)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1052-74

Зміна №2

Термін запровадження: 21.11.83.

Визначення технічних умов доповнити фразою: «При забезпеченні вимог технічних умов допускається часткова заміна хрому мороку ЕПК на ХР99, ХР99,5, Х99.2АЧ, Х98.7АЧ.

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер
заводу «Серп та Молот»
А.Ф. Попов

Зам. начальника НДАМ

Л.В. Каченков

Зав. лабораторією стандартизації
спец. сталей та сплавів
ЦНІІЧМ

В.Т. Абабков

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер
заводу «Електросталь»
К.Я. Федоткни

Зареєстровано ЦНИИЧМ: 27.10.83
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії

В.Т. Абабков

Реєстр. 33 зак. №45 тир 35 од.

Міністерство чорної металургії СРСР

Екз. №2

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного Технічного
Управління МАН

А.Г. Вратухін

«___» ______ 1984 р.

УДК

Група 33

ЗАТВЕРДЖУЮ:


Головний інженер ВПО
«Союзспецсталь» МЧМ СРСР

Н.І. Дроздов

"04".07.1984

Листи холоднокатані зі сплаву
марки ХН50ВМТЮБ-ВМ (ЕП648-ВІ)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1052-74

Зміна №3

Термін запровадження: 20.08.84

1. Строк дії технічних умов продовжено до 01.08.89 р.

2. Преамбулу технічних умов доповнити: «Встановлені цими технічними умовами показники технічного рівня передбачені першої категорії якості».

3. У пункті 2.3. розділу "Технічні вимоги" у табл. 2 тимчасове опір розриву записати: у стані поставки не більше 1030 Н/мм 2 (105 кгс/мм 2 ); на термічно оброблених зразках - не менше 760 Н/ мм2 (73 кгс/ мм2 ).

4. За текстом технічних умов посилання на ЧМТУ 1-456-68 замінити на ТУ 14-1-1747-76.

5. Розділ 3 «Правила приймання та методи випробувань», пункт 3.1 доповнити підпунктом 3.1.1 до наступної редакції:

«3.1.1. Товщину листа перевіряють мікрометром ГОСТ 6507-78 , ширину та довжину листа - рулеткою ГОСТ 7502-80 ».

6. У пункті 4.4 розділу «Упаковка, маркування та оформлення документації» посилання на технічні умови ЧМТУ 1-460-68 та ЧМТУ 1-459-68 замінити на ТУ 14-1-1214-75 та ТУ 14-1-1213-75 .

7. Розділ 5 «Порядок розрахунку за продукцію» замінити на «Транспортування та зберігання».

Пункт 5.1 викласти у новій редакції:
«5.1. Транспортування та зберігання листів відповідно до ГОСТ 7566–81 ».

8. Технічні умови доповнити приміткою у редакції:

«Ціна на продукцію вміщена в прейскуранті № 01-10 «Оптові ціни

Зміна № 3 до ТУ 14-1-1052-74

на листову та широкосмугову сталь», вид. 1980 року».

Узгоджено:

Зам. начальника ВІАМ
Н.М. Скляров
«____" ______ 1984 р.

Начальник лабораторії
В.Ф. Беренсон

Головний інженер заводу

«Електросталь»

К.Я. Федоткін

"02".04.1984 р.

Зав. лабораторією стандартизації
спец. сталей та сплавів ЦНДІчермет

В.Г. Абабков

"20".07.1984 р.

Розроблено:

Головний інженер заводу
"Серп і молот"
Е.Ф. Попов

"02".04.1984 р.

Зареєстровано ЦНИИЧМ: 20.04.84 р.
Зав. відділом стандартизації чорної металургії

В.Т. Абабков

Міністерство чорної металургії СРСР

Екз. №2

ОКП 09 9300

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного Технічного
Управління МАП СРСР

В.Д. Талалаєв

«25».12.87 р.

УДК

Група 33

ЗАТВЕРДЖУЮ:


Головний інженер ВПО
«Союзметалургпром» МЧМ СРСР

С.З. Афонін

Головний інженер ВПО
«Союзспецсталь» МЧМ СРСР
А.Г. Коробів

"09".06.88 р.

ЛИСТИ ХОЛОДНОКАТАНІ ІЗ СПЛАВА МАРКИ
ХН50ВМТЮБ-ВМ (ЕП648-ВІ)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1052-74

Зміна №4

Тримач оригіналу - ЦНІІЧМ

Термін запровадження: 20.08.84

1. Строк дії технічних умов продовжити до 01.08.93р.

2. Назва технічних умов викласти: «Листи холоднокатані зі сплаву марки ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП648-ВІ), ХН50ВМТЮБ-ІД (ЕП648-ІД)».

3. У преамбулі після слів «у вакуумно-індукційній печі» записати: «а також у вакуумно-індукційній печі з наступним вакуумно-дуговим переплавом…».

Преамбулу доповнити: «Метод виплавки вказується на замовлення».

4. У таблицю 1 графу "Марка сплаву" доповнити маркою ХН50ВМТЮБ-ІД (ЕП648-ІД).

5. Таблицю 2 доповнити приміткою: «Для листів зі сплаву ЭП648-ИД може поставки відносне подовження (δ 5 ) має бути щонайменше 40% (факультативно)».

6. Пункт 2.4 доповнити: «Величина дійсного зерна листів ЕП648-ІД у стані поставки має бути в межах 4-8 номерів (факультативно).

7. Пункт 4.2 після слова "плавок" записати "сплаву ЕП648-ВІ".

ЗАРЕЄСТРУВАНО
МЧМ ДЕРЖСТАНДАРАТУ
№125580/04
15.06.88

5864

2.

ЕКЗ ВІАМ

Зміна № 4 до ТУ 14-1-1052-74

8. Пункт 4.3 доповнити "або ЕП648-ІД".

9. Розрахунок ціни згідно з додатком.

Узгоджено:

Головний інженер Ашинського

Металургійного заводу

Г. С. Биковський

Головний інженер заводу

"Серп і молот"

В.А. Погонченків

Головний інженер Челябінського

металургійного комбінату

Р.Ф. Максутов

Керівник Держприймання

заводу «Серп та Молот»

А.С. Варіхін

"08" червня 1988 р.

30.07.87
03.11.87

Розроблено:

Зам. начальника ВІАМ
Н.М. Скляров

Начальник лабораторії

В.Ф. Беренсон

Узгоджено:

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей ЦНДІчермет

В.Т. Абабков

09.06.88 р.

25.06.87 р.

Експертизу проведено
Зареєстровано ЦНИИЧМ
Зав. відділом стандартизації
чорної металургії

В.Т. Абабков

Екз. №2

Група 33

ЗАТВЕРДЖУЮ:


Директор ЦССМ ЦНЧІІчермет
зам. голови ТК 120

В.Т. Абабков

"21".04. 1993 р.

ЛИСТИ ХОЛОДНОКАТАНІ ІЗ СПЛАВА МАРКИ
ХН50ВМТЮБ-ВМ (ЕП648-ВІ), ХН50ВМТЮБ-ІД (ЕП648-ІД)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1052-74

Зміна №5

Тримач оригіналу — ЦССМ ЦНДІчермет

Термін запровадження: 01.10.93

ПОГОДЖЕНО:

Начальник техвідділу
метзаводу «Серп та Молот»

В.П. Павлов

лист №7/18 від 26.02.93 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. директора Центру
стандартизації та сертифікації
металопродукції

В.Д. Хромів

1. Строк дії технічних умов продовжити до 01.07.98р.

2. Преамбула. Виключити фразу про категорію якості.

3. Замінити посилання: ГОСТ 19904-74 на ГОСТ 19904-90 .

4. Примітку викласти у такій редакції: «Примітка: Оптова ціна продукції — договірна».

Експертизу проведено ЦСМ ЦНДІЧМ
Зав. директора Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції

В.Д. Хромів

ОКП 09 9300

Група 33

ЗАТВЕРДЖУЮ:


Директор ЦССМ ВАТ РНЦА РФ ЦНЧІІчермет голови ТК 375

В.Т. Абабков

"27".07.1998 р.

ЛИСТИ ХОЛОДНОКАТАНІ ІЗ СПЛАВА МАРКИ
ХН50ВМТЮБ-ВМ (ЕП648-ВІ), ХН50ВМТЮБ-ІД (ЕП648-ІД)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1052-74

Зміна №6

Тримач оригіналу - ЦССМ ВАТ ДНЦ РФ ЦНІІЧЕРМЕТ

Термін запровадження: з 01.08.98 р.

ПОГОДЖЕНО:

АТ «Московський металургійний
завод «Серп та Молот»
Нач-до технічного відділу

В.П. Павлов

№7/371 від 12.01.98 р.

24.07.98 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. директора ЦССМ
ВАТ ДНЦ РФ ЦНДІчермет

В.Д. Хромів

"27".07.1998 р.

Центральний науково
дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
27.07.98 р.
№125580/06

З. 2.
Зміна №6
ТУ 14-1-1052-74

1. Термін дії ТУ продовжено до 01.08.2003р.

2. За всім текстом ТУ у номера стандартів прибрати дві останні цифри - рік затвердження стандарту.

3. Найменування. Замінити слова: «Листи холоднокатані» на «Прокат листовий холоднокатаний».

4. Пункт 2.1 таблиця 1. Замінити слово "зміст" на "масова частка".

5. Пункт 2.3 таблиця 2. Виключити слово «розриву».

6. Доповнити Т. В. додатком 1 «Перелік НТД» та формою 3.1А.

Експертиза проведена ЦССМ ВАТ ДНЦ РФ ЦНДІчермет
"27".07.1998 р.
Зав. директора Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції

В.Д. Хромів

С.3
Зміна №6
ТУ 14-1-1052-74
Додаток 1
Довідкове

Перелік НТД, на які є
посилання в тексті ТУ

Позначення НТД Номер пункту, в якому є посилання

ГОСТ 5639-82
ГОСТ 6507-90

ГОСТ 7502-89
ГОСТ 7566-94

ГОСТ 19904-90

ГОСТ 20072-74

ТУ 14-1-1213-75

ТУ 14-1-1214-75

ТУ 14-1-1747-76

2.4

3.1.1

3.1.1

5.1

1.1

2.1 прим.

4.4

4.4

2.5, 3.1, 4.1, 4.4

С.4
Зміна №6
ТУ 14-1-1052-74
Додаток 2
Обов'язкове

Найменування виду продукції з НТД Код виду продукції по ВКГ ОКП

Листи холоднокатані зі сплаву марки

ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП646-ВІ)
ХН50ВМТЮБ-ІД (ЕП646-ІД)

09 9300
Марок по ОКП Позначення з НТД Код по ОКП
Марок сталей сплавів ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП646-ВІ)
ХН50ВМТЮБ-ІД (ЕП646-ІД)
8827
Профілів Товщ. 0,5-3,9 х/к 7220
Технічних вимог ТУ 14-1-1052-74 5350
Форм замовлення та умов постачання Н/д 11
ОКП 09 9300

Група 33

ЗАТВЕРДЖУЮ:


Директор Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна
голова ТК 375

В.Т. Абабков

"10".04.2003 р.

ПРОКАТ ЛИСТОВИЙ ХОЛОДНОКАТАНИЙ ІЗ СПЛАВА МАРКИ
ХН50ВМТЮБ-ВМ (ЕП648-ВІ) та ХН50ВМТЮБ-ІД (ЕП648-ІД)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-1052-74

Зміна №7

Утримувач оригіналу - ЦССМ ФГУП ЦНІІЧЕРМЕТ ім. І.П. Бардіна

Термін запровадження: з 01.06.2003 р.

ПОГОДЖЕНО:

АТ «Московський металургійний
завод «Серп та Молот»
Керівник технічного відділу

О.М. Сергєєв

№7/371 від 24.03.2003 р.

03.04.2003 р.

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. директора ЦССМ ФГУП
ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна

В.Д. Хромів

"03".04.2003 р.

на 3 стор.

Центральний науково
дослідницький інститут
чорної металургії
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ЗАРЕЄСТРУВАНІ
14 квітня 2003 р.
№125580/07

С.2
Зміна №7
ТУ 14-1-1052-74

1. Термін дії ТУ продовжити до 01.07.2008р.

2. Титульний лист. У верхньому лівому куті проставити код: «ОКП 09 9300».

3. Преамбулу доповнити прикладом умовного позначення:

«Приклад умовного позначення.
Прокат листовий холоднокатаний товщиною 1,0 мм, шириною 800 мм, довжиною 2000 мм із сплаву марки ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП646-ВІ)
лист 1,0х800х2000-ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП648-ВІ) ТУ 14-1-1052-74».

4. Пункт 1.1 викласти у такій редакції:

«1.1. Листи виготовляють завтовшки від 0,8 до 3,0 мм. Розмір листів, форма та граничні відхилення за розмірами повинні відповідати ГОСТ 19904 нормальної точності виготовлення (БТ) та спеціалізації виробника».

5. Пункт 1.2 викласти у такій редакції:

«1.2. Відхилення від площинності листів має бути не більше 20 мм на 1 м довжини.

6. Виключити фразу зі значком х) та текст пункту 1.1. наприкінці ТУ.

7. Додаток 2 «Форма 3.1А» замінити на додане.

Експертизу проведено ЦССМ ФГУП
ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна
"03".04.2003 р.
Зав. директора Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції

В.Д. Хромів

С.3
Зміна №7
ТУ 14-1-1052-74
Додаток 2
(обов'язкове)

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ОКП (ОК 005-93) Код по ГКС Група
Прокат листовий холоднокатаний із сплаву марки ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП648-ВІ), ХН50ВМТЮБ-ІД (ЕП648-ІД) 09 9300 77.140.50 У 33
Марки сталі (сплавів) Код марки сталі (сплаву)
ХН50ВМТЮБ-ВІ (ЕП648-ВІ), ХН50ВМТЮБ-ІД (ЕП648-ІД) 8827