Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-899-74

Міністерство чорної металургії СРСР

ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ СТАНДАРТІВ
Ради Міністрів СРСР
Зареєстровано та внесено до реєстру
державної реєстрації
03.06.74 за №119179

УДК 169.14-426-142

Група В73

ДРІТ ХОЛОДНОТЯНУТИЙ ІЗ СПЛАВА
40КХНМ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ 14-1-899-74
(замість ЧМТУ 1-188-67)

Термін запровадження 01/06.74 р. На строк до 01.01.80 р.

Аркуш 1
ТУ 14-1-899-74

Дані технічні умови поширюються на холоднотягнутий дріт із прецизійного сплаву 40КХНМ, призначений для виготовлення теплостійких та корозійностійких пружин.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Дріт поставляється Ø0,5-6,0 мм із градацією розміром по 4 групі ГОСТ 2771-57 . Допустимі відхилення по діаметру за ГОСТ 2771-57 , група точності ГТ4.

1.2. Овальність дроту має перевищувати половини граничних відхилень по діаметру.

Примітка: Зварювання дроту допускається встик на переділі, за винятком останнього переділу. Дефектність зварних швів бракувальною ознакою не є.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Хімічний склад сплаву 40КХНМ повинен відповідати зазначеному в ГОСТ 10994-64 .

2.2. Дріт поставляється в нагартованому стані зі ступенем деформації 25-45%.

Для дроту діаметром менше 0,8 мм ступінь деформації не визначається.

2.3. Поверхня дроту повинна відповідати зазначеному в ГОСТ 14118-69 .

Аркуш 2
ТУ 14-1-899-74

2.4. Механічні властивості дроту перевіряються у стані постачання та у стані постачання + дисперсійне твердіння при температурі 450-500°С протягом 4-х годин.

Розмір їх має відповідати нормам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Стан, термічна обробка зразків Межа міцності, кгс/мм2 Число перегинів
1. Стан постачання н.м. 140 н.м. 9
2. Стан постачання + дисперсійне твердіння за температури 450+10°С протягом 4-х годин. н.м. 150 н.м. 5


Примітка: Дріт діаметром понад 2 мм на перегин не випробовується.

3. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ, УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

3.1. Методи випробувань, пакування та маркування проводиться відповідно до ГОСТ 14118–69 .

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ЦІН

4.1. Розрахунок цін згідно з додатком.

Зареєстровано: 26.04.74 р.
Зав. технічним відділом ЦНДІЧМ /Каплан А.С./

-3-

Додаток до ТУ 14-1-899-74
(замість ЧМТУ 1-188-67)

РОЗРАХУНОК ЦІН

Оптові ціни на х/т дріт із сталі марки 40КХНМ за новими ТУ розраховані нормативно-параметричним методом відповідно до «Положення», затвердженого № 10-15/2935 від 7/ХП-72 року.

Як аналог прийнято дріт цієї ж марки по ЧМТУ 1-188-67, ціни на яку затверджені доповненням № 4 до прейскуранту 01-05.

До дроту за новими ТУ порівняно з аналогом пред'являються такі додаткові вимоги:

40КХНМ за новими ТУ Марка-аналог 40КХНМ з ЧМТУ 1-188-67
Хім. склад
Марганець 1,8-2,2 1,7-2,3
Поверхня Допускаються дефекти з глибиною залягання граничних відхилень, що не перевищують половини за ГОСТ 14118–69. Допускаються дефекти, які не виводять дріт за межі відхилень, що допускаються.
Механічні властивості Обов'язкове нормування для всіх розмірів Обов'язкове нормування для Ø0,5-3,55 мм; Ø понад 3,5 мм факультативно

Оптова ціна на дріт базового розміру Ø4 мм за новими ТУ визначена за формулою:

Цк = (Цб ± Цм х Ку) х (1±Пп/100) ± Пр - (34,8 +0,7 +0,15) х (1 +2/100) Цо - 36.50,
де Цб = 34 руб. 80 коп. за кг дроту марки-аналогу за дод. 4 до прейск. 01-05;
Цм = 0 руб. 70 коп. (2%) - різниця в ціні металу нової марки та базової (різниця в ціні
металу за рахунок звуження меж за марганцем). Підстава: прейськ. 01-03 стор 403;
Ку = 1,5 коефіцієнт збільшення різниці в ціні металу з базової та нової марок сталі
за додатком 2 до "Положення" від 7/12.72 р. № 10-15/2935.

-4-

Додаток до ТУ 14-1-899-74

Пп = 2% - за обов'язкове нормування механічних властивостей за додатком №1
до «Положення» від 7/12.72 р. № 10-15/2935.

На дріт інших розміром оптові ціни визначено виходячи з базового розміру із застосуванням коефіцієнтів співвідношення оптових цін дроту відповідних розмірів марки-аналогу, вміщених у дод. 4 до прейск. 01-05.

Назва марки Технічні умови Оптова ціна в рублях та копійках за 1 кг дроту, діаметром у мм
0,1-0,5 0,56-0,80 0,90-1,10 1,2-2,5 2,8-3,0 4,0-5,0 5,6-8,0
Марка-аналог 40КХНМ ЧМТУ 1-188-67 38-67 37-49 36-90 36-13 35-30 34-80 34-10
Коефіцієнт співвідношень 1,111 1,077 1,060 1,038 1,014 1,0 0,980
Гуртова марка
40КХНМ
ТУ 14-1-899-74 40-63 39-39 38-76 37-96 37-08 36-57 35-84

Оптові ціни узгоджені:
Зав. відділом собівартості, рентабельності 16.04.74 р.
та ціноутворення ІЕЧМ /В.І. Чепланів/